1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Հայտատուի անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը` «ՍՈՖԹ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» փակ բաժնետիրական ընկերություն, այսուհետ (Կազմակերպիչ): Կազմակերպչի գտնվելու վայրն է Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Նորք-Մարաշ, Գ․ Հովսեփյան 20:
1.2 Կազմակերպչի գործունեության իրականացման վայրն է Հայաստանի Հանրապետություն ք․ Երևան, Նորք-Մարաշ, Գ․ Հովսեփյան 20։
1.3 Կազմակերպչի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է (ՀՎՀՀ) 02629813:
1.4 Կազմակերպչի ինտերնետային կայքի հասցեն է www.vbet.amvbet.am, promo.vbet.am, m.vbet.amgaming.vbet.am, games.vbet.am և mgaming.vbet.am, այսուհետ՝ «Կազմակերպչի կայք»: Կազմակերպիչը ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման գործունեություն է իրականացնում  Կազմակերպչի կայքով, ինչպես նաև Կազմակերպչի կայքի մոբայլ տարբերակների և հավելվածների միջոցով:
1.5 Կազմակերպչի կողմից շահագործվող ծրագրերն են. Remote Gaming Service (RGS), Spring Platform: Կազմակերպիչն ունի ISO 27000 համապատասխանության սերտիֆիկատ:
1.6 Կազմակերպչի կողմից իրականացվող խաղերի տեսակներն են սլոթ (slot) այդ թվում նաև 3D սլոթ (3D slot), վիդեո պոկեր (video poker), սեղանի խաղեր (table games), հմտության խաղեր (skill games), լայվ կազինո (live casino), պոկեր (poker), ջնջովի խաղեր (sctatch games), զառախաղ, էլեկտրոնային վիդեո սլոթեր (electronic video slots), Կենո (Keno), ԹԻՎԻ (TV) խաղեր, Վիրտուլ խաղեր:
1.7 Կազմակերպիչը  նախատեսում է ունենալ առավելագույնը 20000 խաղ(քսան հազար):
1.8 Կազմակերպչի կայքի խաղերի մեկ տոմսի և/կամ խաղանիշերի (ժետոնի) և/կամ միավորի գինը, ինչպես նաև խաղերին, մրցաշարերին մասնակցության արժեքը կազմում է 1 կամ 2 կամ 3 կամ 4 և այլն մինչև 10.000.000 դրամ:
1.9 Սույն կանոնակարգում օգտագործվող ներքոգրյալ հասկացություններն ունեն  հետևյալ իմաստները՝
         Խաղային հաշիվ – ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպչի կողմից սերվերում ստեղծված յուրաքանչյուր խաղացողի համար հատուկ խաղային հաշիվ:
         Դեպոզիտ – խաղացողի հատուկ խաղային հաշիվ մուտքագրվող կամ առկա դրամական գումարների և/կամ  դրամական գումարին համարժեք միավոր:
         Մասնակցության վճար (Խաղադրույք) – խաղագումար, որը խաղացողն իր ընտրությամբ ներդնում է որևէ ինտերնետ շահումով խաղի մասնակցելու համար:
         Կանխիկացում – դրամական գումարների դուրս բերում խաղացողի հատուկ խաղային հաշվից:  

2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ԿԱՅՔՈՒՄ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Այն պահին, երբ օգտատերը Կազմակերպչի կայքում սեղմում է «Գրանցվել» կոճակը, բացվում է փոփափ պատուհան հետևյալ տեղեկատվությամբ. 
«Հարգելի հաճախորդ, սույնով դուք հաստատում եք, որ կարդացել եք, համաձայն եք և ընդունում եք www.vbet.amvbet.amm.vbet.amgaming.vbet.am և mgaming.vbet.am կայքերում տեղադրված կարգերը և սույն «Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման և անցկացման» կանոնակարգը, այսուհետ՝ «Կանոնակարգ»: Արգելվում է գրանցել /ունենալ/ կրկնակի խաղային հատուկ հաշիվներ, օրինակ՝ չսահմանափակվելով, կայքում գրանցվելիս, անվան կամ ազգանվան մեկ կամ մի քանի տառերի, թվերի, փաստաթղթում մեկ կամ մի քանի թվերի կամ տառերի կամ փաստաթղթերի փոփոխությամբ (պակասեցնել կամ ավելացնել) բնօրինակի իրական ձևից տարբերելու միտումով: Օգտատերը գրանցման ժամանակ, իր ընտրությամբ ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերից մեկը կամ անձնագիր կամ նույնականացման քարտ, այսուհետ’ (անձը հաստատող փաստաթուղթ): Եթե մոռացել եք Ձեր անձնական էջի գաղտնաբառը և/կամ մուտքանունը ապա անմիջապես կապ հաստատեք «ՍՈՖԹ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» փակ բաժնետիրական ընկերության 24 ժամյա օնլայն սպասարկման կենտրոնի հետ կամ աշխատանքային օրերին և ժամերին այցելեք սպասարկման գրասենյակ’ այն վերականգնելու համար: Նշված պայմանները չկատարելու դեպքում «ՍՈՖԹ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը իրավունք է իրեն վերապահում չեղյալ հայտարարելու բոլոր մասնակցության վճարների շահումները և վերադարձնել մասնակցության վճարի(ների) գումարը(ները) և արգելափակել Ձեր հատուկ խաղային հաշիվը (անձնական էջը): Այս դեպքում Խաղացողն այդ հարցերի կարգավորման համար կարող է 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում ներկայանալ ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 20: Օգտատերը նշված տեղեկատվությանը ծանոթանալուց հետո սեղմում է «ԼԱՎ» կոճակը կամ սեղմում է «Փակել» կոճակը՝ վերևի աջ անկյունում, որից հետո բացվում է գրանցման պատուհանը: Օգտատերը կարող է սկսել գրանցման գործընթացը’ լրացնելով բացված պատուհանում հետևյալ տեղեկատվությունը.
– Էլ. փոստի հասցե (պարտադիր դաշտ)
– Գաղտնաբառ (պարտադիր դաշտ, նվազագույնը 6 նիշ)
Լրացնելով վերը նշված դաշտերը և սեղմելով «Հաջորդ» կոճակը, բացվում է հաջորդ պատուհանը լրացման համար անհրաժեշտ հետևյալ տեղեկատվությամբ.
– Անուն (պարտադիր դաշտ)
– Ազգանուն (պարտադիր դաշտ)
– Ծննդյան օր, ամիս, տարի;
– Անձնագրի սերիա և համար, նույնականացման քարտի դեպքում նույնականացման քարտի համարը, այսուհետ նաև (անձը հաստատող փաստաթուղթ);
– Հաշվառման հասցե:
– Կոնտակտային հեռախոսահամար (պարտադիր դաշտ)
– Երկիր (պարտադիր դաշտ)
– Պրոմո ծածկագիր (ոչ պարտադիր դաշտ)
– Նշում, քափթչա ստուգում (պարտադիր)
– Նշում, որ «Համաձայն եմ բոլոր գործող կարգերին և Կանոնակարգին:

Լրացնելով և նշում կատարելով վերը նշված պարտադիր դաշտերում, օգտատերը սեղմում է «ԳՐԱՆՑՎԵԼ» կոճակը: «ԳՐԱՆՑՎԵԼ» կոճակը սեղմելուց հետո օգտատերը ստանում է կարճ հաղորդագրություն այն բջջային հեռախոսահամարին, որը նշել է գրանցման ընթացքում: Կարճ հաղորդագրությունն իրենից ներկայացնում է 6-անիշ կոդ: Անհրաժեշտ է 6-անիշ կոդը մուտքագրել գրանցման ընթացքում բացված հատուկ դաշտում:  6-անիշ կոդը մուտքագրելուց հետո բացվում է նոր պատուհան «Գրանցումը հաջողությամբ ավարտվեց» գրառմամբ: Օգտատերը սեղմում է «Լավ» կոճակը կամ փակում է պատուհանը’ վերևի աջ անկյունից: Գրանցվելու արդյունքում յուրաքանչյուր օգտատիրոջ համար, այսուհետ’ «Խաղացող», ստեղծվում է խաղային անհատական հաշիվ անհատական ID: Այս փուլում Խաղացողը չի կարող օգտվել Կազմակերպչի կայքի հնարավորություններից:
Խաղացողի նույնականացման իրականացման և ինտերնետ շահումով խաղերին մասնակցելու հնարավորության տրամադրման համար Կազմակերպիչը Խաղացողից պահանջում է անձը հաստատող փաստաթղութ (էլեկտրոնային տարբերակը): Նույնականացումն անցկացնելուց հետո Կազմակերպիչը քսանմեկ տարին չլրացած անձի գրանցումը չեղյալ է հայտարարում, իսկ հաջողությամբ նույնականացումն անցած Խաղացողը հնարավորություն է ստանում օգտվելու Կազմակերպչի կայքի բոլոր հնարավորություններից:
Կազմակերպչի կայքում գրանցված օգտատերերի Խաղացողների հատուկ խաղային հաշիվների արժույթը հայկական դրամն է՝ ՀՀԴ:


3. ԽԱՂԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՇԱՀՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ

3.1 Պոկեր
Ընդհանուր
Կազմակերպչի կայքում առաջարկվում են Պոկեր խաղերի հետևյալ տարբերակները.
1. Քեշ Խաղեր (Cash Games)
2. Մրցաշարեր (Tournaments)

Քեշ Խաղերը ներառում են հետևյալ տարբերակները.
1. Թեքսաս Հոլդեմ (Texas Hold’em)
2. Օմահա (Omaha)
3. 6+ Հոլդեմ (6+ Hold’em)
4. Բադուգի

Պոկեր խաղալու համար հիմնական միավորը C-ն է (որը համարժեք է Կազմակերպչի կողմից ժամանակ առ ժամանակ սահմանված գումարի չափին՝ արտահայտված ՀՀ դրամով՝ սույն կանոնակարգի 1-ին մասի 1.8 կետում սահմանված չափերին համապատասխան): Պոկերում կարող են առաջարկվել նաև այլ միավորներ կամ փոխարժեքներ՝ կախված ընդունված արժույթից, կամ չիպեր, որոնք կարող են երևալ համապատասխան խաղում:
Պոկերում հասանելի են միայն դրամական շահումներ, բացառությամբ սաթելայթ մրցաշարերի, որտեղ կարող է տրամադրվել բոնուս (լրացուցիչ մրցանակ)՝ պոկերի այլ մրցաշարերին մասնակցելու նպատակով՝ տոմսի տեսքով, որի դեպքում Կազմակերպչի կողմից կարող է առաջարկվել կացության վճարի և/կամ ճանապարհածախսի փաթեթ:
Պոկերում շահած գումարը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ (հավաքված փոթ հանած ռեյք). այսինքն՝ խաղացողը ստանում է փոթի (ձեռքում խաղացող բոլոր ակտիվ խաղացողների դրած խաղագումարների) ամբողջ գումարը, որոնք հավաքվել էին ձեռքի ընթացքում, հանած ռեյքի գումարը, որը Կազմակերպիչը գանձում է ամբողջ փոթից: Փրե-Ֆլոփի ժամանակ ռեյք չի գանձվում. Կազմակերպիչը չի վերցնում ռեյքի գումարը նախքան ֆլոփի բաժանվելը:
Քեշ խաղերը խաղում են երկուսից մինչև տասը խաղացողներ:
Խաղը բաժանված է խաղադրույքների չորս ռաունդների: Սկզբնական զամբյուղը ձևավորվում է Բլայնդ Բեթի միջոցով: Դիլերային կոճակը յուրաքանչյուր փուլով շարժվում է խաղացողից խաղացող ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Այսպիսով, խաղացողը, ով գտնվում է դիլերի ձախ կողմում, դիլեր է դառնում հաջորդ ձեռքի ժամանակ: Կլոր սկավառակը նշում է, թե ով է խաղի դիլերը: Եթե խաղացողները միաժամանակ են հայտնվում սեղանի շուրջ, օրինակ` մրցաշարերի ժամանակ, յուրաքանչյուր խաղացող ստանում է ուղիղ մեկ քարտ, երեսը վեր: Այս դեպքում խաղը սկսվում է վիրտուալ դիլերից դեպի ձախ խաղացողից, և այն խաղացողը, ով ստանում է առավելագույն մեծության քարտը, դառնում է դիլեր: Խաղը սկսվում է դիլերային կոճակի կողքին գտնվող դիրքից (սմոլ բլայնդ):

1. ԲԼԱՅՆԴԵՐ (BLINDS)
Մինչև խաղի սկսվելը, դիլերից ձախ գտնվող երկու խաղացողները կատարում են այսպես կոչված Բլայնդ Բեթեր (Blind Bets), քանի որ նրանք խաղագումար են դնում մինչև քարտերը բացվելը: Դա կոչվում է «տեղադրել բլայնդերը»: Բլայնդերը երաշխավորում են, որ առկա է որոշակի գումար, որով կարելի է խաղը սկսել:
Դիլերից ձախ գտնվող խաղացողը տեղադրում է Սմոլ Բլայնդ (Small Blind) այն գումարի չափով, որը նշված է սեղանի մակարդակում (օրինակ՝ եթե խաղացողը խաղում է C/2C սեղանի վրա, Սմոլ Բլայնդը կազմում է C): Դիլերից ձախ գտնվող երկրորդ խաղացողը տեղադրում է Բիգ Բլայնդ (Big Blind), որը հավասար է Սմոլ Բլայնդի կրկնակիին (օրինակ՝ եթե խաղացողը խաղում է C/2C սեղանի վրա, Բիգ Բլայնդը կազմում է 2C):
Եթե խաղացողը չունի Բլայնդ Բեթ տեղադրելու համար անհրաժեշտ քանակությամբ միավորներ, նա տեղադրում է այնքան միավոր, որքան ունի “Օլ-ին (All-in)”: Սմոլ Բլայնդ և Բիգ Բլայնդ տեղադրելը պարտադիր է, նույնիսկ եթե կա երկու խաղացող: Երկու խաղացողի դեպքում, դիլերը տեղադրում է Սմոլ Բլայնդ, իսկ մյուս խաղացողը տեղադրում է Բիգ Բլայդ:

2. ԽԱՂԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Բեթ/օփեն (Bet/open) – Բեթն այն է, ինչ կատարում է խաղացողը, երբ ինքն է սկսում խաղադրույքների փուլը պոկերի ձեռքը բացվելիս: Երբ խաղացողը բացում է ձեռքը, այն կամ նրանից առաջ չեք (check) են արել, կամ խաղացողն առաջինը պետք է գործի: Սեղանի առջև նստած այլ խաղացողները հետագայում կկանգնեն քոլլ (call), ռեյզ (raise) կամ ֆոլդ (fold) անելու ընտրության առաջ:
Քոլ (Call) – Քոլը խաղադրույքը կանչելու (հավասարեցնելու) մեխանիզմ է: Դրանով հավասարեցվում է նախորդ խաղացողի կողմից կատարած բեթը կամ ռեյզը: Եթե ոչ ոք քոլ չի անում, ձեռքն ավարտվում է և «չկանչված» խաղացողը հաղթում է ձեռքը: Եթե ձեռքը հասել է խաղադրույքներ կատարելու վերջին փուլին, որը կոչվում է ռիվեր (river), և խաղացող Ա-ն բեթ է անում, իսկ խաղացող Բ-ն քոլ է անում, քարտերը բացվում են և լավագույն ձեռքը հաղթում է:
Չեք (Check)– Չեքն այն է, ինչ խաղացողն անում է, եթե ցանկանում է փոխանցել գործողությունը հաջորդ խաղացողին, բայց պահել իր քարտերը: Չեքը խաղադրույքներ կատարելու փուլում խաղացողին տալիս է հնարավորություն հետագայում անել ռեյզ, քոլ, ֆոլդ կամ կրկին չեք: Երբ խաղացողը չեք է անում, նա կարիք չունի որևէ բան փոթի մեջ դնել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նա խաղում է բիգ բլայնդ կամ սմոլ բլայնդ: Եթե գործողություն չեք է եղել բլանդ խաղացող խաղացողին, նա կարող է չեք կամ ռեյզ անել:
Ռեյզ (Raise) – Ռեյզն այն է, ինչ խաղացողն անում է, երբ ցանկանում է բարձրացնել բացող խաղագումարը: Բարձրացնելուց հետո տվյալ ձեռքում խաղացողը պետք է գործ ունենա այլ խաղացողների կողմից արված քոլ, ֆոլդ կամ ռե-ռեյզ գործողությունների հետ: Ռեյզը ասոցացվում է ուժեղ ձեռքի կամ ճիշտ ժամանակին բլեֆ անելու և տեղում փոթի գումարը հաղթելու փորձի հետ:
Ռե-ռեյզ (Re-raise) – Ռե-ռեյզը հակառակորդ խաղացողի կողմից կատարված Ռեյզը ավելի բարձրացնող գործողություն է: Եթե ձեռքում կա երեք խաղացող, Ա խաղացողը բացում է, Բ խաղացողը կարող է ռեյզ անել խաղագումարը: Այս կետում Գ կամ Ա խաղացողները կարող են ընտրել ռե-ռեյզ, երբ խաղադրույք կատարելու գործողությունը վերադառնում է իրենց: Ռե-ռեյզի հանդիպելիս խաղացողները կարող են քոլ, ֆոլդ կամ կրկին ռե-ռեյզ անել:
Ֆոլդ (Fold) – Ֆոլդը ձեռքում մասնակցությունն ընդհանտելու գործողություն է: Ֆոլդ անելուց հետո խաղացողին այլևս հարկավոր չէ խաղագումար դնել փոթի մեջ: Խաղացողները կարող են ֆոլդ անել, երբ գալիս է գործելու նրանց հերթը և նրանք չեն ցանկանում շարունակել ձեռքը:
Սոնիկ Պոկեր– ֆունկցիա, որը ակտիվ է լինում որոշ քեշ սեղանների համար: Այն թույլ է տալիս խաղացողներին արագ (ֆասթ) ֆոլդ անել առանց սպասելու իր խաղալու հերթին և իսկույն միանալ նոր սեղանի: Այսինքն, այս դեպքում հենց որ խաղացողը սեղմում է ֆոլդ կոճակը, նա անմիջապես տեղափոխվում է մեկ այլ սեղան, որտեղ կա նոր սկսող ձեռք: Արագ (ֆասթ) ֆոլդը հասանելի չէ Բիգ Բլայնդ դիքրի վրա, եթե սեղանի մոտ ոչ ոք չկա, որ բարձրացնի խաղադրույքը: Սոնիկ Պոկերով սեղանները ունեն նաև «Ֆոլդ ընդ Վոթչ» (fold and watch) տարբերակ, որը խաղացողին թույլ է տալիս ֆոլդ անել, սակայն մնալ սեղանի մոտ՝ նայելու, թե ինչպես է ավարտվում ձեռքը, մինչ նա կտեղափոխվի նոր սեղան:
Քեշաութ օլ-ին իրավիճակում – ֆունկցիա, որն ավտոմատ կերպով միանում է և ակտիվ է  քեշ խաղասեղանների համար: Խաղացողները խաղի  նախընտրանքների բաժնում նշում են, արդյոք ցանկանում են ստանալ քեշաութի մասին հաղորդագրություն ամեն անգամ, երբ օլ ին կատարեն ռիվեր խաղաքարտից առաջ: Քեշաութ ֆունկցիան առաջարկվում է այն ժամանակ, երբ երկու կամ ավելի խաղացողներ խաղադրույքների կատարման որոշակի խաղափուլում հայտնվում են օլ ին իրավիճակում մինչև ռիվերը։ Կախված նրանից, թե յուրաքանչյուր խաղացողի համար որքան է գնահատվում  փոթը շահելու հավանականությունը՝  այս ֆունկցիայով առաջարկվում է քեշաութի որոշակի գումար այն խաղացողին, որն ուզում է օգտվել դրանից։ Յուրաքանչյուր խաղացողին առաջարկվող քեշաութի գումարը հավասար է (փոթ-ռեյք)*(փոթը շահելու հավանականություն(%) -1%)։ Քեշաութի համար գանձվող վճարը 1% է։ Օրինակ,  եթե 100C-ի չափով երկու հոգանոց սեղանի փոթում երկու խաղացողներ օլ ին են անում ֆլոփի ժամանակ և խաղացողներից մեկի շանսերը գնահատվում են 60%, իսկ մյուսինը՝ 40%, այդ դեպքում առաջին խաղացողին կառաջարկվի վերցնել 56C՝ անկախ թըրն և ռիվեր խաղաքարտերից։ Երկրորդ խաղացողին կառաջարկվի վերցնել 37C՝ անկախ առաջին խաղացողի որոշումից և թըրն և ռիվեր խաղաքարտերից։ Եթե խաղացողներից մեկը քեշաութ է արել, իսկ երկրորդ խաղացողը չի արել, առաջին խաղացողը կտեսնի թե թըրն, թե ռիվեր խաղաքարտերը, բայց կստանա միայն 56C։ Երկրորդ խաղացողն այս դեպքում խաղում է ամբողջ փոթի համար, և եթե ռիվերով նրա կազմած ձեռքն ավելի ուժեղ լինի, քան հակառակորդինը, նա կվերցնի ամբողջ փոթը (հանած ռեյքը)։ Եթե ռիվերով նրա կազմած ձեռքն ավելի թույլ լինի, քան հակառակորդինը, Կազմակերպիչը կվերցնի ամբողջ փոթը։ Եթե ռիվերով կազմված ձեռքը հավասար լինի  հակառակորդի ձեռքին, խաղացողը կստանա փոթի կեսը, իսկ մյուս կեսը կանցնի Կազմակերպչին։ Այսինքն, պարտվողը եթե ընդունում է քեշաութը, կստանա 37C, եթե չի ընդունում՝ չի ստանա ոչինչ: Հաղթողը, եթե ընդունում է քեշաութը, կստանա 56C, եթե չի ընդունում ու հաղթում է, կստանա ամբողջ փոթը (հանած ռեյքը): Ֆունկցիան խաղացողներին հնարավորություն է տալիս խաղալ «առանց ռիսկերի», քանի որ երբ ընտրված է քեշաութը, խաղացողը չի կարող կորցնել իր ամբողջ գումարը։

3. ԽԱՂԻ ՓՈՒԼԵՐ
Պրե-Ֆլոփ (Pre-Flop)
Խաղագումարներ տեղադրելը Հոլդեմի բոլոր տեսակներում սկսվում է բլայնդերից կամ բլայնդ բեթերից: Բլայնդ բեթը խաղադրույք է, որը տեղադրվում է խաղացողի կողմից առանց սեփական քարտերը իմանալու, երբ նա այսպես ասած կույր է: Հոլդեմի ժամանակակից տեսակներում կա երկու տեսակի բլայնդ բեթ, որոնք հայտնի են որպես սմոլ բլայնդ և բիգ բլայնդ: Բիգ բլայնդը սովորաբար սմոլ բլայնդի կրկնակին է:
Սմոլ բլայնդը տեղադրվում է դիլերի անմիջապես ձախ կողմը նստած խաղացողի կողմից: Բիգ բլայնդը տեղադրվում է սմոլ բլայնդ տեղադրող խաղացողից անմիջապես ձախ գտնվող խաղացողի կողմից` դիլերից դեպի ձախ երկրորդ խաղացողը: Դիլերը կազինոյի չխաղացող աշխատակիցն է, ով բաժանում է քարտերը յուրաքանչյուր խաղում: Վերջինս նշվում է պլաստիկ կամ փայտե սկավառակով, որը կոչվում է բաթն (the button): Բաթնը փոխանցվում է սեղանով ժամացույցի սլաքի շարժման ուղղությամբ, ամեն ձեռքից հետո: Սա արվում է, որպեսզի յուրաքանչյուր խաղացող լինել սմոլ բլայնդ կամ բիգ բլայնդ:
Բլայնդ խաղադրույքները գործում են պոկերային խաղի այլ խաղադրույքների նման: Յուրաքանչյուր խաղացող իր հերթին, սկսելով բիգ բլայնդի ձախ կողմից ունի խաղադրույք կատարելու երեք գործողության հնարավորություն: Նրանք կարող են քոլ անել, ֆոլդ կամ ռեյզ:
Նրանք կարող են քոլ անել փոթի մեջ դնելով բիգ բլայնդին հավասար խաղագումար:
Նրանք կարող են ֆոլդ անել, հրաժարվելով քոլլ անել խաղադրույքը, և ավարտելով իրենց խաղը տվյալ ձեռքում, այլևս չպայքարելով փոթի գումարի համար:
Նրանք կարող են ռեյզ անել, ավելացնելով խաղագումարը բոլոր հաջորդ խաղացողների համար:
Ֆլոփ (Flop)
Երբ ավարտվում է պրե-ֆլոփ փուլը, բաժանվում է ֆլոփը: Դիլերից ձախ գտնվող առաջին խաղացողը հնարավորություն ունի խաղադրույք կատարել կամ չեք անել: «Չեք»-ը նշանակում է, որ առաջին խաղադրույքը կատարելու հնարավորություն ունեցող խաղացողը փոխանցում է այդ հնարավորությունը հաջորդ խաղացողին, ով ունի նույն հնարավորությունները, անել խաղադրույք, ֆոլդ կամ չեք: Սակայն, հենց խաղադրույքը կատարվում է, չեք անելու հնարավորություն այլևս չկա: Խաղացողը պետք է կատարի բեթ, ֆոլդ կամ ռեյզ: Ինչպես պրե-ֆլոփ փուլում, բեթ անելու հնարավորությունը փոխանցվում է ժամացույցի սլաքի շարժման ուղղությամբ:
Երբ բոլոր ակտիվ խաղացողները քոլլ են արել վերջին խաղագումարը, ռեյզ են արել կամ ֆոլդ անելով ավարտել են տվյալ ձեռքում իրենց խաղը, խաղադրույքներ կատարելու փուլն ավարտվում է և սկսվում է բաժանման հաջորդ փուլը` Թըրնը (Turn): Հաջորդ փուլը սկսվում է նաև երբ բոլոր խաղացողները չեք են անում:
Թըրն (Turn)
Թըրնից հետո խաղադրույքները կատարելը նույն ձևով է կատարվում, ինչպես ֆլոփում: Խաղադրույք կատարելու հնարավորությունը սկսվում է դիլերից անմիջապես ձախ գտնվող խաղացողից և փոխանցվում է սեղանով ժամացույցի սլաքի շարժման ուղղությամբ, ավարտվելով, երբ բոլոր խաղագումարները հավասարվում են կամ բոլոր խաղացողները չեք են անում: Եթե խաղացողը բեթ կամ ռեյզ է արել և մյուս խաղացողները ֆոլդ են անում, վերջին խաղադրույք կատարած կամ ռեյզ արած խաղացողը հաղթում է և ստանում է փոթի գումարը:
Ռիվեր (River)
Բաժանվում է վերջին հինգերորդ ընդհանուր քարտը (Community Card) և սկսվում է խաղադրույքներ կատարելու վերջին փուլը: Գործողությունը կրկին սկսվում է ձեռքում մնացած դիլերին ձախից գտնվող առաջին խաղացողից:

4. ԽԱՂԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ
Թեքսաս Հոլդեմ (Texas Hold՛em)
Թեքսաս Հոլդեմը պոկեր թղթախաղի տարատեսակ է: Յուրաքանչյուր խաղացողին բաժանվում են երկուական փակ խաղաթղթեր, որոնք հայտնի են որպես հոուլ քարտեր (hole cards), ինչից հետո երեք փուլով բաժանվում են հինգ ընդհանուր խաղաթղթեր՝ բացված վիճակում: Փուլերը բաղկացած են երեք խաղաթղթերի սերիաներից (ֆլոփ (flop)), որոնց հաջորդում է մեկ խաղաթուղթ (թըրն (turn) և վերջին խաղաթուղթը (ռիվեր (river): Յուրաքանչյուր խաղացող փնտրում է լավագույն հինգխաղաթղթանի պոկերային ձեռքը, առկա յոթ խաղաթղթերից ցանկացած համակցությունով՝ հինգ ընդհանուր խաղաթղթերից և իր սեփական երկու հոուլ քարտերից (hole cards):
Խաղացողներն ունեն խաղագումարներ դնելու տարբերակներ՝ բաց խաղադրույք կատարել Բեթ (bet), քոլ (call), չեք (check), խաղագումարի չափի բարձրացում՝ ռեյզ (raise), նորից բարձրացում՝ Ռե-ռեյզ (re-raise) կամ ֆոլդ (fold):
Խաղադրույք կատարելու փուլերը տեղի են ունենում ֆլոփը (flop) բաժանելուց առաջ և ամեն հաջորդող բաժանումից հետո:

Թեքսաս Հոլդեմի տեսակներ.

• Նո Լիմիտ (No Limit (NL)) Հոլդեմ
o Նո Լիմիտ խաղում սահմանափակումներ չկան, բացառությամբ բլայնդի չափից:

• Փոթի Լիմիտով (Pot Limit (PL)) Հոլդեմ
o Փոթի Լիմիտով խաղում, այն գումարը, որի չափով խաղացողը կարող է խաղադրույք կատարել, որոշվում է փոթի չափով: Փոթի Լիմիտով խաղը կարող է շատ ավելի թանկ լինել, քան սահմանափակումներով խաղը: Փոթի չափի ավելացման հետ, խաղադրույքների չափը նույնպես կարող է ավելանալ:

• Ֆիքսված Լիմիտով (Fixed Limit (FL)) Հոլդեմ
o Ֆիքսված Լիմիտով խաղի դեպքում խաղացողներին թույլատրվում է խաղադրույք կատարել միայն որոշակի գումար տվյալ սթրիթում (Pre-Flop, Flop, Turn, River): Մեկ սթրիթում բարձրացումների քանակը ֆիքսված է որոշակի թվով, կամ կարող է լինել առավելագույնը չորս բարձրացում` սահմանափակելու համար յուրաքանչյուր սթրիթում խաղադրույքների առավելագույն քանակ հինգ խաղադրույքի (մեկ խաղադրույք և չորս բարձրացում): Որոշ խաղեր թույլ են տալիս անսահմանափակ բարձրացումներ կատարել, երբ խաղադրույքների փուլում մնացել է ընդամենը երկու խաղացող:

Օմահա (Omaha)
Օմահան Թեքսաս Հոլդեմի պես խաղաթղթերի համակցությունների վրա հիմնված պոկերային թղթախաղ է, որտեղ յուրաքանչյուր խաղացողի բաժանվում է չորս խաղաթուղթ և նա պետք է կազմի իր լավագույն ձեռքը՝ օգտագործելով դրանցից երկուսը, ինչպես նաև հինգ ընդհանուր խաղաթղթերից երեքը: Փոթ Լիմիթը կառուցված է այնպես, որ առավելագույն խաղագումարը լինի փոթի չափը (pot size):
Օմահայի տեսակներ.
• Փոթի Լիմիտ (Pot Limit (PL)) Օմահա
o Փոթի Լիմիտով խաղում, այն գումարը, որի չափով խաղացողը կարող է խաղադրույք կատարել, որոշվում է փոթի չափով: Փոթի Լիմիտով խաղը կարող է շատ ավելի թանկ լինել, քան սահմանափակումներով խաղը: Փոթի չափի ավելացման հետ, խաղադրույքների չափը նույնպես կարող է ավելանալ:

5 Քարդ Օմահա (5 Card Omaha)

5 Քարդ Օմահան Օմահա պոկերի տեսակ է, որը խաղում են հինգ փակ և հինգ բաց խաղաքարտերով։

6 ՔԱՐԴ ՕՄԱՀԱ (6 CARD OMAHA)

6 Քարդ Օմահան Օմահա պոկերի տեսակ է, որտեղ յուրաքանչյուր խաղացողի բաժանվում է վեց խաղաթուղթ և նա պետք է կազմի իր լավագույն ձեռքը՝ օգտագործելով դրանցից երկուսը, ինչպես նաև հինգ ընդհանուր խաղաթղթերից երեքը: Փոթ Լիմիթը  կառուցված է այնպես, որ առավելագույն խաղագումարը լինի փոթի չափը (pot size):

7 ՔԱՐԴ ՕՄԱՀԱ (7 CARD OMAHA)

7 Քարդ Օմահան Օմահա պոկերի տեսակ է, որտեղ յուրաքանչյուր խաղացողի բաժանվում է յոթ խաղաթուղթ և նա պետք է կազմի իր լավագույն ձեռքը՝ օգտագործելով դրանցից երկուսը, ինչպես նաև հինգ ընդհանուր խաղաթղթերից երեքը: Փոթ Լիմիթը  կառուցված է այնպես, որ առավելագույն խաղագումարը լինի փոթի չափը (pot size):

Բլայնդներ (Blinds)

Երբ խաղը սկսվում է, խաղավարի կոճակը, դրվում է խաղացողի առջև։ Խաղավարի կոճակից ձախ գտնվող առաջին Խաղացողը կատարում է փոքր բլայնդ, և դեպի ձախ հաջորդ Խաղացողը կատարում է մեծ բլայնդ։ Մեծ բլայնդը երկու անգամ ավելի մեծ է, քան փոքր բլայնդը։

Դիլ (Խաղաքարտերի բաժանում) (Deal)

Առաջին խաղաքարտը տրվում է փոքր բլայնդ կատարած Խաղացողին, և ապա մնացած խաղաքարտերը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ բաժանվում են մնացած Խաղացողներին, արդյունքում յուրաքանչյուր Խաղացող ունենում է հինգ խաղաքարտ։ Այս խաղաքարտերը կոչվում են փակ, այսինքն տեսանելի են բացառապես տվյալ Խաղացողին։

Պրեֆլոպ (Pre-Flop)

Խաղաքարտերը տեսնելուց հետո յուրաքանչյուր Խաղացող պետք է ընդունի որոշում՝ արդյո՞ք ունի «լավ» խաղաքարտեր խաղը շարունակելու համար, թե ավելի լավ է ցած դնել խաղաքարտերը՝ անելով «ֆոլդ»։ Մեծ բլայնդ կատարած Խաղացողի ձախ կողմում գտնվող Խաղացողը պետք է առաջինը որոշում ընդունի։ Նա կարող է կատարել մասնակցության վճար («Քոլ»), բարձրացնել մասնակցության վճարը («Րայզ») կամ ցած դնել խաղաքարտերը («ֆոլդ»)։ Մասնակցության վճարները կատարվում են ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, որտեղ յուրաքանչյուր խաղացող պետք է կատարի վերջին կատարված մասնակցության վճարի չափով մասնակցության վճար, բարձրացնի Մասնակցության վճարի չափը կամ կատարի «ֆոլդ»։ Բոլոր Խաղացողները, որոնք այս փուլում անում են «ֆոլդ», այլևս չեն կարող ունենալ որևէ շահում։

Թյորն (The Turn)

Սա չորրորդ ընդհանուր խաղաքարտն է, որը կոչվում է Չորրորդ սթրիթ (fourth street) և բաց դրվում է ֆլոպի կողքին։ Այստեղ մասնակցության վճարները կատարվում են նույն կերպ, ինչպես Ֆլոպի ընթացքում։

Րիվեր (The River)

5-րդ ընդհանուր խաղաքարտը կոչվում է «Րիվեր»։

Ապա հաջորդում են չորրորդ և վերջին մասնակցության վճարները, որոնք արվում են նույն կերպ, ինչ Ֆլոպի և «Թյորն»-ի ժամանակ։ Այն բանից հետո, երբ բոլոր մասնակցության վճարները կատարված են, Խաղացողները, որոնք դեռ խաղի մեջ են, ունեն հնարավորություն հաղթելու բանկը՝ բացելով խաղաքարտերը։

Շոուդաուն (Showdown)

Եթե խաղում մնացել է մեկից ավելի Խաղացող այն բանից հետո, երբ բոլոր մասնակցության վճարները կատարված են, բոլոր խաղաքարտերը բացվում են՝ խաղի հաղթողին որոշելու համար»։

Օմահայում, յուրաքանչյուր Խաղացող կարող է խաղասեղանին բացված երեք ընդհանուր խաղաքարտերին ավելացնելով իր հինգ գաղտնի խաղաքարտերից երկուսը՝ կազմել պոկերի խաղաքարտերի համադրություն։ Խաղացողը պետք է օգտագործի իր գաղտնի խաղաքարտերից երկուսը և երեք ֆլոպերը։ Խաղացողը չի կարող կազմել խաղաքարտերի համադրություն՝ օգտագործելով երկուսից ավելի գաղտնի խաղաքարտ։

6+ Հոլդեմ (6+Hold’em)
Պոկերի այս տեսակը նման է Հոլդեմին, որտեղ Դուք ստանում եք երկու հոուլ քարտ և խաղում նրանցով: Ի տարբերություն սովորական Հոլդեմ ի, 6+ Հոլդեմում (հայտնի է նաև որպես շոռթ դեք Հոլդեմ), 52 խաղաքարտի փոխարեն, կա 36 խաղաքարտ, դասակարգումը սկսած 6-անոց խաղաթղթից:
Յուրաքանչյուր խաղացողին բաժանվում են երկուական փակ խաղաթղթեր, որոնք հայտնի են որպես հոուլ քարտեր (hole cards), ինչից հետո երեք փուլով բաժանվում են հինգ ընդհանուր խաղաթղթեր՝ բացված վիճակում: Փուլերը բաղկացած են երեք խաղաթղթերի սերիաներից (ֆլոփ (flop)), որոնց հաջորդում է մեկ խաղաթուղթ (թըրն (turn) և վերջին խաղաթուղթը (ռիվեր (river): Յուրաքանչյուր խաղացող փնտրում է լավագույն հինգխաղաթղթանի պոկերային ձեռքը, առկա յոթ խաղաթղթերից ցանկացած համակցությունով՝ հինգ ընդհանուր խաղաթղթերից և իր սեփական երկու հոուլ քարտերից (hole cards):
Խաղացողներն ունեն խաղագումարներ դնելու տարբերակներ՝ բաց խաղադրույք կատարել Բեթ (bet), քոլ (call), չեք (check), խաղագումարի չափի բարձրացում՝ ռեյզ (raise), նորից բարձրացում՝ Ռե-ռեյզ (re-raise) կամ ֆոլդ (fold):
Խաղադրույք կատարելու փուլերը տեղի են ունենում ֆլոփը (flop) բաժանելուց առաջ և ամեն հաջորդող բաժանումից հետո:

Բադուգի
Բադուգին պոկեր թղթախաղի տարատեսակ է: Խաղին կարող են մասնակցել 2-ից 8 խաղացողներ: Խաղի ընթացքում օգտագործվում է 52 խաղաքարտերից կազմված ստանդարտ կապոց, որտեղ ամենափոքր խաղաքարտը համարվում է Տուզը (A) (օգտագործվում է որպես մեկ), ամենամեծը՝ Թագավորը (K): Խաղաքարտերը դասակարգվում են հետյալ կարգով, փոքրից մեծ՝ Տուզ(A), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Զինվոր(J), Թագուհի(Q), Թագավոր (K) :

Խաղի նպատակն է 4 խաղաքարտերով կազմել Բադուգի՝ 4 տարբեր արժեքների և  4 տարբեր երանգների  խաղաքարտերի համադրություն: Եթե խաղացողի մոտ մեկից ավելի նույն արժեքի կամ նույն երանգի խաղաքարտեր են առկա, ապա երանգով կամ արժեքով կրկնվող խաղաքարտերից ավելի մեծ արժեքովը խաղաքարտերի համադրության մեջ չի հաշվվում, արդյունքում խաղացողը ունենում է 3 կամ ավելի պակաս (կախված թե քանի կրկնվող երանգով կամ արժեքով խաղաքարտ ունի) խաղաքարտերից կազմված համադրություն:

Խաղաքարտերից կազմված համադրությունները համեմատվում են հետևյալ կարգով.

1. Ցանկացած 4 խաղաքարտից կազմված համադրություն հաղթում է 3 կամ ավելի պակաս խաղաքարտերից կազմված համադրության, 3 խաղաքարտից կազմված համադրությունը հաղթում է  2 կամ ավելի պակաս խաղաքարտերից կազմված համադրության և տվյալ տրամաբանությամբ շարունակ:

2. Եթե խաղացողների մոտ առկա են նույն քանակի խաղաքարտերից կազմված համադրություններ, ապա հաղթող է համարվում այն համադրությունը, որտեղ ամենամեծ արժեքի խաղաքարտը ավելի փոքր է մրցակցի կազմած համադրության ամենամեծ արժեքի խաղաքարտից:

3. Եթե վերոնշյալ խաղաքարտերը նույն արժեքի են, ապա համեմատվում են 2-րդ ամենամեծ արժեքով խաղաքարտերը ու նույն տրամաբանությամբ շարունակ:

4. Եթե խաղացողների մոտ առկա են նույն քանակի և նույն արժեք ունեցող խաղաքարտերից կազմված համադրություններ ապա տվյալ բոլոր համադրությունները համարվում են հաղթող և շահումային ֆոնդը բաժանվում է նրանց միջև հավասարաչափ:

Երբ խաղը սկսվում է խաղավարի կոճակից ձախ գտնվող առաջին խաղացողը կատարում է փոքր բլայնդ, և դեպի ձախ հաջորդ խաղացողը կատարում է մեծ բլայնդ։ Մեծ բլայնդը երկու անգամ ավելի մեծ է, քան փոքր բլայնդը։

Խաղի սկզբում յուրաքանչյուր խաղացողի բաժանվում են չորսական փակ խաղաքարտեր (միայն խաղացողն է տեսնում իր խաղաքարտերը) հետևյալ կարգով՝ առաջին խաղաքարտը տրվում է փոքր բլայնդ կատարած խաղացողին, ապա մեկական  խաղաքարտեր ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ բաժանվում են մնացած խաղացողներին, որից հետո տեղի է ունենում խաղադրույքների ընդունում, որի ընթացքում խաղացողները ունեն խաղագումարներ դնելու տարբերակներ՝ բեթ (bet), քոլ (call), չեք (check), ռեյզ (raise), ռե-ռեյզ (re-raise) կամ ֆոլդ (fold):

Խաղադրույքներ կատարելուց հետո յուրաքանչյուր խաղացող իրավունք ունի հրաժարվել (discard) իր խաղաքարտից կամ խաղաքարտերից: Հրաժարված խաղաքարտերի դիմաց խաղացողը կապոցում մնացած խաղաքարտերից ստանում է նույն քանակի խաղաքարտեր, իսկ իր կողմից հրաժարված խաղաքարտերը վերադարձվում են կապոց: Խաղացողների կողմից խաղաքարտերից հրաժարվելը կատարվում է նույն հերթականությամբ, ինչ հերթականությամբ կատարվել էին խաղադրույքները: Խաղադրույք կատարելը և խաղաքարտերից հրաժարվելը համարվում է մեկ ընդհանուր փուլ: Մեկ խաղի ընթացքում տեղի են ունենում նման 3 նման փուլեր: 3-րդ փուլի ավարտից հետո, եթե խաղում մնացել է մեկից ավելի խաղացող տեղի է ունենում Շոուդաուն (խաղաքարտերի բացում) հաղթողին որոշելու համար:

Համադրություններ

1․Ռոյալ ֆլեշ

Ռոյալ ֆլեշը բացարձակ հաղթող է և չի կարող գերազանցվել։ Այն կազմված է նույերանգ A-K-Q-J-10 խաղաթղթերի համադրությունից։

2․ Սթրեյթ ֆլեշ

Նույներանգ հինգ իրար հաջորդող խաղաթղթեր։ Համադրության դեպքում հաղթող է համարվում ամենաբարձր նիշերից կազմված համադրությունը։

3․ Չորս նույնատիպ խաղաթղթեր

Չորս նույնատիպ խաղաթղթերի համադրություն, ինչպես օրինակ չորս Q, որը ներառում է նաև մեկ «կիկեր» (5-րդ խաղաթուղթը)։ Խաղաթղթերի նույնատիպ համադրության դեպքում հաղթող է համարվում ամենաբարձր «կիկեր» ունեցող համադրությունը։

4․ Ֆլեշ

 1. հինգ խաղաթուղթ, որոնք չունեն որոշակի հաջորդականություն։ Հաղթում է ամենաբարձր նիշն ունեցող Խաղացողը։

5․ Ֆուլ հաուզ

Ֆուլհաուսը կազմված է երեք նույնատիպ խաղաթղթերից (սեթ), և մեկ զույգից (2 նույնատիպ խաղաքարտ)։ Այն դեպքում, երբ երկու Խաղացողների մոտ առկա է Ֆուլհաուս, հաղթում է նա, ում եռյակն ամենաբարձրն է։

6․ Երեք նույնատիպ խաղաթղթեր

Նույնատիպ երեք խաղաթղթերի համադրություն, և երկու լրացուցիչ «կիկեր»։ Եթե երկու Խաղացող ունեն երեք խաղաթղթերի համադրություն, ապա հաղթում է ամենամեծ եռյակն ունեցող Խաղացողը, եթե երկուսն էլ կազմում են նույնատիպ եռյակներ, ապա հաղթում է ամենաբարձր «կիկեր» ունեցող Խաղացողը։

7․Սթրեյթ

Հինգ տարբեր երանգի իրար հաջորդող խաղաթղթեր, հաղթում է ամենաբարձր նիշն ունեցող Խաղացողը։

8․Երկու զույգ խաղաթղթեր

Երկու զույգ նույնատիպ խաղաթղթեր և մեկ «կիկեր»։ Եթե երկու Խաղացող ունեն երկու զույգ նույնատիպ խաղաթղթեր, ապա հաղթում է ամենաբարձր «կիկեր» ունեցող Խաղացողը:

9․ Զույգ խաղաթղթերի համադրություն

Նույնատիպ խաղաթղթերի զույգեր և երեք «կիկեր»։ Խաղաթղթերի նույնատիպ համադրության դեպքում հաղթող է համարվում ամենաբարձր նիշերից կազմված համադրությունը, կամ, անհրաժեշտության դեպքում, նաև ամենաբարձր հերթական (երկրորդ, երրորդ) «կիկեր» ունեցող Խաղացողը։

10․Հայքարտ

Խաղաթղթերի շարք, որը չի դասվում վերոնշյալ կատեգորիաներից ոչ մեկին։ Խաղաթղթերի նույնատիպ համադրության դեպքում հաղթող է համարվում ամենամեծ խաղաթուղթն ունեցող Խաղացողը, ինչպես օրինակ՝ տուզը։

6+ Հոլդեմ-ում խաղային հաջորդականությունը համապատասխանում է ստանդարտ Տեխաս Հոլդեմի կարգին, և հետևյալն է՝

Բլայնդներ (Blinds)

Երբ խաղը սկսվում է, համապատասխան առարկան, որը իրենից ներկայացնում է դիլերի/ խաղավարի կոճակը, դրվում է Խաղացողի առջև։ Դիլերի/Խաղավարի կոճակից ձախ գտնվող առաջին խաղացողը կատարում է փոքր բլայնդ, և դեպի ձախ հաջորդ խաղացողը կատարում է մեծ բլայնդ։ Մեծ բլայնդը երկու անգամ ավելի մեծ է, քան փոքր բլայնդը։

Դիլ (Խաղաթղթերի բաժանում) (Deal)

Առաջին խաղաթուղթը տրվում է փոքր բլայնդ կատարած խաղացողին, և ապա մնացած խաղաթղթերը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ բաժանվում են մնացած խաղացողներին, և յուրաքանչյուր խաղացող ունենում է երկու խաղաթուղթ։ Այս խաղաթղթերը կոչվում են փակ, այսինքն տեսանելի են բացառապես տվյալ խաղացողին։

Պրեֆլոպ (Pre-Flop)

Խաղաթղթերը տեսնելուց հետո յուրաքանչյուր խաղացող պետք է որոշում կայացնի՝ արդյո՞ք ունի հաջող խաղաթղթեր խաղալու համար, թե այնքան վատն են, որ ավելի լավ է ցած դնել խաղաթղթերը՝ անելով «ֆոլդ»։ Խաղադրույքները կատարվում են ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, որտեղ յուրաքանչյուր խաղացող պետք է կատարի վերջին խաղադրույքի չափով խաղադրույք, բարձրացնի խաղադրույքը կամ կատարի ֆոլդ։ Բոլոր խաղացողները, ովքեր այս փուլում անում են ֆոլդ, այլևս չեն կարող ունենալ որևէ ֆինանսական հավակնություն խաղից։

Ֆլոպ (The Flop)

Խաղասեղանի կենտրոնում բացվում են երեք խաղաթղթեր, որոնք կոչվում են «Ֆլոպ» և կարող են օգտագործվել բոլոր խաղացողների կողմից իրենց ունեցած փակ խաղաթղթերի հետ միասին։ Խաղադրույքները սկսվում են խաղավարից ձախ գտնվող առաջին խաղացողի կողմից, ով դեռ մասնակցում է պարտիային։ Այստեղ ևս խաղացողն ունի ընտրության նույն հնարավորությունները, ինչ Պրեֆլոպի ժամանակ, ինչպես նաև խաղաթղթերը ստուգելու («Չեկ» հայտարարելու) հնարավորություն: Եթե ձախ կողմում գտնվող խաղացողը չի կատարում խաղադրույք, մնացած խաղացողները կարող են հայտարարել «Չեկ» և մնալ խաղի մեջ՝ առանց լրացուցիչ խաղաքարեր վտանգի ենթարկելու։
Թյորն (The Turn)

Սա չորրորդ ընդհանուր խաղաթուղթն է, որը կոչվում է «ֆորդ սթրիթ» (fourth street) և բաց դրվում է ֆլոպի կողքին։ Այստեղ խաղադրույքներն արվում են նույն կերպ, ինչպես Ֆլոպի ժամանակ։

Րիվեր (The River)

5-րդ ընդհանուր քարտը կոչվում է րիվեր։ Ապա հաջորդում են չորրորդ և վերջին խաղադրույքները; որոնք արվում է նույն կերպ, ինչ Ֆլոպի և Թյորնի ժամանակ։ Այն բանից հետո, երբ բոլոր խաղադրույքները կատարված են, խաղացողները, որոնք դեռ խաղի մեջ են, ունեն հնարավորություն հաղթելու բանկը՝ բացելով խաղաթղթերը։

Շոուդաուն (Showdown)

Եթե խաղում մնացել է մեկից ավելի խաղացող այն բանից հետո, երբ բոլոր խաղադրույքները կատարված են, բոլոր խաղաթղթերը բացվում են՝ խաղի հաղթողին որոշելու համար։

5. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԱՍ

Բլայնդեր

 • Նվազագույն բլայնդ «C» – ում (որը համարժեք է Կազմակերպչի կողմից ժամանակ առ ժամանակ սահմանված գումարի չափին՝ արտահայտված ՀՀ դրամով՝ սույն կանոնակարգի 1-ին մասի 1.8 կետում սահմանված չափերին համապատասխան).

C 0,01 (սմոլ բլայնդ) / 0.03 (բիգ բլայնդ)

 • Առավելագույն բլայնդ «C» – ում.

C 50 (սմոլ բլայնդ) / 100 (բիգ բլայնդ)

Ռեյք

Կազմակերպչի կողմից յուրաքանչյուր կայացած խաղի մասնակցության վճարից պահվող գումար:

Որպես ռեյք գանձվում է 5 տոկոս, եթե  այդ 5 տոկոսը լինում է ներքոնշյալ սահմանաչափերից քիչ, իսկ եթե շատ է, ապա որպես ռեյք գանձվում է ներքոնշյալ սահմանաչափերը:

Ռեյքի սահմանաչափ

Ոչ հեդս-ափ (Non Heads-Up) խաղեր

o Բլայնդեր C 0,01 / 0,03 – 1 C (3 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 0,01 / 0,03 – 3 C (4-9 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 0,03 / 0,05 – 1,5 C (3 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 0,03 / 0,05 – 3 C (4-9 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 0,05 / 0,10 – 1,5 C (3 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 0,05 / 0,10 – 3 C (4-9 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 0.10 / 0.25 – 2 C (3 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 0.10 / 0.25 – 3 C (4-9 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 0.25 / 0.50 – 2,5 C (3 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 0.25 / 0.50 –5 C (4-9 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 0.50 / 1 – 5 C (3-9 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 1 / 2 – 5 C (3-9 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 2 / 4 – 6 C (3-9 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 4 / 6 – 6 C (3-9 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 6 / 10 – 6 C (3-9 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 10 / 25 – 6 C (3-9 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 25 / 50 – 6 C (3-9 խաղացողի դեպքում)

o Բլայնդեր C 50/100 և ավելի բարձր ՝ 8 C (3-9 խաղացողի դեպքում)

6․ ՄՐՑԱՇԱՐԵՐ

Կազմակերպիչը կարող է առաջարկել Խաղացողներին մասնակցելու Մալթի Թեյբլ Մրցաշարեր (Multi Table Tournaments (ԷմԹիԹի (MTT)), Սիթ’ըն’Գո (Sit& Go) և Սփին ըն Գո (Spin&Go) մրցաշարերին՝ լրացուցիչ շահում ստանալու համար:

Մրցաշարերի համար գործում է Բաբլ պաշտպանություն (Bubble Protection) ֆունկցիան, որն ապահովագրում է խաղացողի մուտքավճարը, երբ նա դուրս է մնում (պարտվում է) մրցաշարից մրցանակային տեղ զբաղեցնելուց ընդամենը մեկ քայլ առաջ։ Բաբլ պաշտպանությունից օգտվելու համար խաղացողը պետք է պարզապես գրանցվի մինչև մրցաշարի սկիզբը, և մրցաշարը մրցանակային վերջին տեղին հաջորդող հորիզոնականով ավարտելու դեպքում հետ կստանա իր մուտքավճարը։

ԷմԹիԹի (MTT)

ԷմԹիԹի-ն (MTT) ցույց է տալիս այն մրցաշարը, որտեղ խաղն ընթանում է միաժամանակ մի քանի սեղանների վրա:

Կազմակերպիչը կարող է առաջարկել ԷմԹիԹի-ներ տարբեր մուտքավճարներով և երաշխավորված շահումներով՝ ՋիԹիԴի-ներով (GTD), ներառյալ Ֆրիրոլները (Freerolls) (բոնուսային խաղալու հնարավորություն):

ԷմԹիԹի-ները կարող են լինել Հոլդեմ կամ Օմահա տեսակի:

Մալթի-Թեյբլ մրցաշարերի մեծ մասում խաղացողները համարվում են պայքարից դուրս եկած, երբ նրանց մոտ վերջանում են չիպերը: Սակայն, որոշ մրցաշարերում խաղացողին թույլատրվում է կատարել մեկից ավելի մուտքավճար:

Մալթի-Թեյբլ մրցաշարերի հաղթող է այն անձը, ով խաղի վերջում ունի բոլոր չիպերը: Մյուս տեղերը որոշում են, հիմնվելով պայքարից դուրս մղվելու հերթականության վրա:

Մալթի-թեյբլ (multi-table) մրցաշարերի մեծ մասում բլայնդերը անընդհատ ավելանում են և վերջ ի վերջո կարող են ավելացվել անտեներ (ante):

Կան ԷՄԹԻԹԻ-ների (MTT) մի քանի հիմնական տեսակներ, որոնք են Ար+Էյ (R+A) մրցաշարերը, Ֆրիզաութները (Freezeout) և Ֆրիրոլները (Freeroll):

1. ԱՐ+ԷՅ (R+A) մրցաշարեր

Ար+Էյ (R+A) (Ռեբայ + Էդդ-Օն (Rebuy+Add-On)) ԷմԹիԹի-ները (MTT) խաղացողներին թույլ են տալիս կատարել ռեբայ և էդդ-օն իրենց խաղի ժամանակ: Սովորաբար, խաղացողները կարող են մրցաշարի ընթացքում բազմակի կամ անսահմանափակ քանակությամբ ռեբայներ կատարել:

2. Ֆրիզաութ (Freezeout) մրցաշարեր

Պոկերում «Ֆրիզաութը» մրցաշար է, որի ընթացքում խաղացողները մրցաշարը լքում են այնքան ժամանակ, մինչև խաղում մնում է մեկ խաղացող, ով ունենում է մրցաշարի բոլոր չիպերը: Բացի այդ, խաղացողներին չի թույլատրվում կրկին ռեբայ կամ էդդ-օն անել. «Ֆրիզաութի» դեպքում, երբ խաղացողի չիպերը վերջանում են, նա դուրս է մնում մրցաշարից:

3. Ֆրիրոլ (Freeroll) մրցաշարեր

Ֆրիրոլը մրցաշարի բոնուսային տեսակ է, որտեղ խաղացողները մասնակցության վճարներ չեն վճարում: Ֆրիրոլները կարող են լինեն «Ար+Էյ» տեսակի, ինչը նշանակում է, որ խաղացողները հայտարարված ժամանակահատվածում կարող են կատարել ռեբայ և էդդ-օն, կամ «Ֆրիզաութ» տեսակի, որտեղ նրանք չեն կարող իրենց չիպերը պարտվելուց հետո նոր չիպեր ավելացնել:

– Անտե (Ante)

ԷմԹիԹի (MTTs), Սիթ ըն Գո (Sit&Go) և Սփին ըն Գո (Spin&Go)-ներում անտեն պարտադիր խաղադրույք է յուրաքանչյուր խաղացողի համար յուրաքանչյուր ձեռքի համար: Յուրաքանչյուր խաղացող, սկսած Բաթնից (button) ձախ գտնվողից համալրում է փոթը նախապես սահմանված գումարով: Հետևաբար, այդ խաղերում (ԷմԹիԹի, Սիթ ըն Գո և Սփին ըն Գո) խաղացողները դնում են անտեներ և բլայնդեր:

– Ռեբայ (Re-Buy)

Պոկերի մրցաշարում հաճախ կա ռեբայ կատարելու և մրցաշարին հետ վերադառնալու հնարավորություն, եթե խաղացողը պարտվում է իր չիպերը, կամ դրանց քանակը դառնում է որոշակի թվից ավելի քիչ: Խաղացողին կարող են թույլատրել ռեբայ անել մրցաշարի ընթացքում միայն մեկ անգամ, կամ նա կարող է ռեբայ անել բազմակի անգամ կամ նույնիսկ անսահմանափակ քանակությամբ ռեբայի ժամանակահատվածի ընթացքում:

– Էդդ-Օն (Add-On)

Ռեբայ նախատեսող մրցաշարում խաղացողը սովորաբար կարող է ռեբայ կատարել ռեբայի ժամանակահատվածում, երբ իր չիպերը նվազում են սկզբնական խաղագումարի չափից: Օրինակ` մրցաշարը կարող է ունենալ ռեբայի ժամանակահատված, որը ներառում է խաղի առաջին ժամը: Եթե խաղացողները պարտվում են իրենց չիպերը երկրորդ ձեռքի ընթացքում, նրանց կտրվի ռեբայ կատարելու հնարավորություն:

Էդդ-Օնը մի փոքր տարբեր է:

Ռեբայներ և Էդդ-օներ նախատեսող մրցաշարում Ռեբայի ժամանակահատվածն ավարտվելիս, խաղացողները կարող են իրենց խաղագումարը էդդ-օն անել:

Օրինակ` խաղացողը խաղում է 100 ՀՀ դրամ մրցաշարում, որտեղ կան անսահմանափակ ռեբայներ և մեկ էդդ-օն ռեբայի ժամանակահատվածի վերջում, սկզբնական խաղագումարը 1,500 չիպ է: Այս մրցաշարում խաղացողները կկարողանան ռեբայ կատարել խաղի առաջին ժամի ընթացքում ցանկացած ժամանակ, եթե նրանք ունեն իրենց սկզբնական խաղագումարի չափով կամ դրանից պակաս գումար: Ռեբայի ժամանակահատվածի ավարտին խաղացողը կկարողանա էդդ-օն կատարել հավելյալ 100 ՀՀ դրամ, որը իր խաղագումարին կավելացնի հավելյալ 1,500 չիպով:

խաղացողները կարող են իրենց խաղագումարին էդդ-օն անել, եթե այդ պահին դեռևս գտնվում են մրցաշարում: Խաղագումարի չափը նշանակություն չունի` էդդ-օնը հասանելի է բոլոր խաղացողներին:

Սիթ ըն Գո (Sit&Go)

ԷսԷնՋի-ն (SNG) Սիթ’ըն’Գո-ի հապավումն է, որը մեկ սեղանով (single-table) օնլայն պոկերի մրցաշար է: Սիթ’ըն’Գո մրցաշարերը չունեն մեկնարկի նախատեսված ժամանակացույց: Սիթ’ըն’Գո-ն սկսվում է, երբ սեղանի մոտ հավաքվում են անհրաժեշտ քանակությամբ խաղացողներ: Եթե Սիթ’ըն’Գո մրցաշարի մեկնարկի համար անհրաժեշտ խաղացողների քանակը տասն է, ապա մրցաշարը սկսվում է այն պահին, երբ միանում է տասներորդ խաղացողը:

Սփին ըն Գո (Spin&Go)

Սփին ըն Գո պոկերը 3-Max Hyper-Turbo Սիթ ընդ Գո արագ մրցաշարի տեսակ է, որը հնարավորություն է տալիս շահել կատարված մուտքավճարի և համապատասխան արտադրիչի արդյունքում պատահականորեն գեներացված շահում՝ բոնուսի:

C- մուտքավճարներն են՝ 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100:
Արտադրիչներն են՝ x2, x4, x6, x20, x50, x100 և x1000:

Յուրաքանչյուր Սփին ըն Գո մրցաշար համարվում է մեկնարկած, երբ սեղանին միանում է երեք Խաղացող: Մրցաշարի մրցանակային ֆոնդը որոշվում է մրցաշարը մեկնարկելուն պես. այն ընդհանուր է սեղանին միացած երեք խաղացողների համար և հավասար է սեղանի մեկ մուտքավճարի և պատահականորեն ընտրված վերը նշված բազմապատկիչներից մեկի արտադրյալին: Այն դեպքերում, երբ որոշված մրցանակային ֆոնդը գերազանցում է երեք խաղացողների կատարած մուտքավճարների հանրագումարը, մնացաորդային մասը հաղթողին վճարվում է Կազմակերպչի կողմից:
Սփին ըն Գո մրցաշարերում մուտքավճարները տատանվում են 0,5C-ից մինչև 100C (համարժեք է Կազմակերպչի կողմից ժամանակ առ ժամանակ սահմանված գումարի չափին՝ արտահայտված ՀՀ դրամով, որը համարժեք է Կազմակերպչի կողմից ժամանակ առ ժամանակ սահմանված գումարի չափին՝ արտահայտված ՀՀ դրամով՝ սույն կանոնակարգի 1-ին մասի 1.8 կետում սահմանված չափերին համապատասխան), և շահումի չափը սահմանվում է տվյալ մուտքավճարի կրկնապատիկից հազարապատիկի չափով:

Սփին ըն Գո մրցանակային ֆոնդի բաշխում.
Հաղթողին բաժին է հասնում ամբողջ մրցանակային ֆոնդը, երբ վերջինը գեներացվում է մուտքավճարի և x2-ից մինչև x50 արտարիչների բազմապատկման արդյունքում: Մյուս՝ x100 և x1000 արտարիչների դեպքում, մրցանակային ֆոնդը բաշխվում է երեք մասի՝ հետևյալ սկզբունքով՝

Մուտքավճար+Բազմապատկիչ1-ին տեղ2-րդ տեղ3-րդ տեղ
1000x50%30%20%
100x50%30%20%
50x100%00
20x100%00
6x100%00
4x100%00
2x100%00

Յուրաքանչյուր խաղացող միաժամանակ կարող է խաղալ 6 Սփին ըն Գո մրցաշար:

Սփին ըն Գո մրցաշարերում մուտքավճարից գանձվում է 5% միջնորդավճար:

7. ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ստանդարտ խաղաթղթերի կապոցն ընդգրկում է 52 խաղաթուղթ, կան 4 երանգներ և յուրաքանչյուր երանգ ունի նիշերի հետևյալ հաջորդականությունը՝ A-K-Q և այսպես մինչև 2-ը։

Տուզը, կարող է օգտագործվել որպես 1 (մեկ)։

4 երանգները հետևյալն են՝ ♠ (ագռավ) ♣ (խաչ) ♦(աղյուս) ♥ (սիրտ)։

Պոկերի բազմաթիվ խաղեր ներառում են 7 խաղաթուղթ, որոնցից որոշներն ընդհանուր են, և բոլոր Խաղացողները կարող են օգտագործել՝ լավագույն 5 քարտից կազմված խաղաթղթերի համադրությունը ստանալու համար։ Հաղթանակը կախված է խաղաթղթերի համադրությունից, և դասակարգումն արվում է՝ ըստ ամենաբարձր համադրության։

Պոկերային բոլոր տեսակի խաղերի պոկերային համակցությունները հետևյալն են`

1. Ռոյալ Ֆլաշ

Նույներանգ 5 հաջորդականություն, որը սկսվում է մեկանոցով և ավարտվում տասանոցով:


2. Սթրեյթ Ֆլաշ

Նույներանգ 5 հաջորդականություն:

3. Չորս նույնատիպ խաղաթղթեր (քարե)

Մեկ նույնատիպի բոլոր չորս խաղաթղթերը:

4. Ֆուլ Հաուս

Զույգ և 3 նույնատիպ խաղաթղթեր:

5. Ֆլեշ

Ցանկացած հինգ նույներանգ խաղաթուղթ, բայց ոչ հաջորդական:

6. Սթրեյթ

Տարբեր երանգների 5 հաջորդականություն:

7. Երեք նույնատիպ խաղաթղթեր (թրիս)

Երեք նույնատիպ խաղաթղթեր:

8. Երկու զույգ խաղաթղթեր

Երկու տարբեր զույգ նույնատիպ խաղաթղթեր:

9. Զույգ խաղաթղթեր

Երկու նույնատիպ խաղաթղթեր:

10. Բարձր խաղաթուղթ

Երբ Դուք չեք հավաքել վերը նշված ձեռքերից ոչ մեկը, խաղում է ամենաբարձր խաղաթուղթը:

3.3. ՆԱՐԴԻ

Տերմինները և հասկացություններ

Նարդի խաղալիս օգտագործվում են հետևյալ տերմինները և հասկացությունները.

Զառ – խաղային խորանարդիկ, որի յուրաքանչյուր կողմի վրա պատկերված են թվեր (1-6, 2-5, 3-4):

Բար: Խաղադաշտերի միջև ընկած խաղատախտակի կենտրոնական հատվածը:

Մասնակցության վճար: Սահմանվում է սեղանը ստեղծող Խաղացողի կողմից: Մասնակցության վճարը չի կարող լինել Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվում եղած գումարից ավելի:

Ռեյք

Կազմակերպչի կողմից յուրաքանչյուր կայացած խաղի յուրաքանչյուր կողմի մասնակցության վճարից պահվող գումար:

4% ռեյքը կիրառելի է «C» քեշ խաղերի սեղանների վրա:

Լիմիտ: Առավելագույն գումարի սահմանափակում, որը Խաղացողը կարող է հաղթել կամ պարտվել մեկ պարտիայի ընթացքում: Լիմիտը չի կարող լինել Խաղացողի հաշվեհամարում եղած գումարից ավելի:

Կրկնապատկման խորանարդիկ (Դավի): Խաղաշարի ընթացքում խաղացողը իր նետումից առաջ կարող է առաջարկել Դավի (այսինքն կրկնապատկել միավորը` դաբլ կամ ռեդաբլ, որն առաջարկվում է երկրաչափական պրոգրեսիայով ձևավորվող կրկնապատկման խորանարդիկի արժեքի միջոցով (Դավիի կիրառման դեպքում տվյալ Օյինի արդյունքը, ըստ տվյալ Օյինում ձևավորված կրկնապատկման խորանարդիկի արժեքի, համարվում է համապատասխան քանակի տվյալ խաղաշաում ներառված Օյինների արդյունք)): Դա անելու համար բավական է Խաղացողի քայլից անմիջապես առաջ սեղմել «Դավի» կոճակը՝ նախապես անջատելով «Ավտոնետում» կարգավորումը: Եթե խաղացողը, ում առաջարկվել է Դավի, հրաժարվում է, ապա նա պարտվում է այդ Օյինը` կրկնապատկման խորանարդիկի արժեքին համապատասխան: Հակառակ դեպքում նա պետք է ընդունի Դավին և խաղա միավորների կրկնապատկված արժեքով: Դավին ընդունած մասնակիցը դառնում է կրկնապատկման խորանարդիկի տերը, և արդեն միայն նա կարող է առաջարկել կրկնապատկում: Եթե խաղացողը հրաժարվում է, հակառակորդը ստանում է այնքան միավոր, որքան այդ պահին ցույց է տալիս խորհանարդիկը ռեդաբլից առաջ: Հակառակ դեպքում, կրկնապատկման խորանարդիկը անցնում է իրեն, իսկ խաղը շարունակվում է մի անգամ ևս կրկնապատկված միավորներով: Ռեդաբլների քանակը խաղաշարի ընթացքում առավելագույն միավոր ունեցող խաղացողի դեպքում սահմանափակվում է ըստ տվյալ խաղաշարի մեջ ներառված Oյինների քանակի և առավելագույն միավոր ունեցած խաղացողի միավորների քանակի տարբերության մեջ ներառվող կրկնապատկման խորանարդիկի քառակուսային արժեքի հնարավոր ձևավորման առավելագույն քանակով, իսկ խաղացողների հավասար միավոր ունենալու դեպքում` տվյալ խաղաշարի մեջ ներառված Oյինների քանակի և հավասար միավոր ունեցած խաղացողներից որևէ մեկի միավորի քանակի տարբերության մեջ ներառվող կրկնապատկման խորանարդիկի քառակուսային արժեքի հնարավոր ձևավորման առավելագույն քանակով։

Օյին

Հաղթողը ստանում է 1 միավոր, երբ հանել է իր բոլոր 15 խաղաքարերը, իսկ մրցակիցը հասցրել է հանել գոնե մեկ խաղաքար:

Մարս
Հաղթողը ստանում է 2 միավոր (մարս), երբ հանել է իր բոլոր 15 խաղաքարերը, իսկ մրցակիցը չի հասցրել հանել անգամ մեկ խաղաքար:

Կոքս
Հաղթողը ստանում է 3 միավոր (կոքս), երբ հանել է իր բոլոր 15 խաղաքարերը, իսկ մրցակիցը չի հասցրել հանել ոչ մի խաղաքար և նրա մեկ կամ մի քանի խաղաքարերը մնացել են բարում կամ իր (հաղթողի)տանը, ապա նա պարտվում է կոքսով: Կոքսը գործում է կարճ, նակ, ասիական (ըստ ցանկության) և հիպեր խաղատեսակներում:

Բլոտ: Կետ, որտեղ գտնվում է մրցակցի մեկ խաղաքար:

Ժամանակ: Յուրաքանչյուր Խաղացող ունի քայլ կատարելու համար սահմանված որոշակի ժամանակ: Եթե նա չի հասցնում քայլ կատարել տրված ժամանակահատվածում, ապա հնարավորություն է տրվում դա անել ընդհանուր ժամանակի հաշվին: Կատարված քայլից հետո ընդհանուր ժամանակը չի վերականգնվում և, եթե այն ավարտվում է, ապա Խաղացողը պարտվում է:

ՄԱՆԻ ԳԵՅՄ: «Մանի գեյմ»-ը խաղի պայման է, որը կարող է օգտագործվել նարդու բոլոր խաղատեսակներում:

«Մանի գեյմ» պայմանը ընտրելիս նարդու բոլոր խաղատեսակներում ավտոմատ կերպով հաշիվը դառնում է մեկից: Այս պայմանով խաղերում մասնակցության վճարի չափը հաշվարկվում է ըստ խորանարդիկի ցույց տված թվի և նախնական մասնակցության վճարի արտադրյալով:

Օրինակ՝ եթե խաղի ընթացքում խորանարդիկի թիվը աճել է մինչև 8, ապա հաղթողը կստանա մասնակցության վճարի ութապատիկը:

Մարսի դեպքում՝ մասնակցության վճարի տասնվեցապատիկը (2x8xխաղադրույք)

Կոքսի դեպքում՝ մասնակցության վճարի քսանչորսապատիկը (3x8xխաղադրույք)

«Մանի գեյմ» պայմանով խաղալու դեպքում խաղացողը կարող է ընտրել նաև Բիվերի և Յակոբիի օրենքները:

Յակոբիի օրենք – Եթե խաղի ընթացքում խորանարդիկը չի օգտագործվել, ապա մարսը և կոքսը չեն ավելացնում մասնակցության վճարը, այսինքն հաղթողը ստանում է նախնական մասնակցության վճարը:

Բիվերի օրենք – եթե խաղացողներից մեկին առաջարկվում է միավորի կրկնապատկում, ապա Բիվերի օրենքը թույլ է տալիս ընդունել խորանարդիկը արդեն իսկ քառապատկված արժեքով:

Օրինակ՝ սևերով խաղացողը առաջարկում է կրկնապատկում (x2), սպիտակներով խաղացողը Բիվերի օրենքի համաձայն կարող է ընդունել խորանարդիկը x4 արժեքով:

3.3.1 Կարճ Նարդի

Մեկնարկային դասավորվածությունը

Կարճ Նարդի խաղի կանոնները, հիմնական հասկացություններ և տերմիններ

Կարճ նարդի – խաղում են երկու խաղացող քսանչորս բնիկներից (վանդակներից) բաղկացած խաղատխտակի վրա: Եռանկյունիները դասավորված են հերթականությամբ՝ ըստ գույների, խաղատախտակի չորս մասերում, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է վեց վանդակից: Վանդակները համարակալվում են առանձին՝ յուրաքանչյուր խաղացողի համար, համարակալումը սկվսում է խաղացողի տնից: Ամենահեռու վանդակը 24-րդն է, այն նաև հանդիսանում է հակառակորդի առաջին վանդակը:

Եռանկյունաձև վանդակները միավորվում են խմբերում: Այդ խմբերը կոչվում են խաղացողի տուն (1-6), խաղացողի բակ (7-12), հակառակորդի բակ (13-18), հակառակորդի տուն (19-24): Տունը և բակը բաժանված են միմյանցից միջնապատով, որն անցնում է խաղատախտակի վրայով և կոչվում է բար: Յուրաքանչյուր խաղացող ունի տասնհինգ խաղաքար: Նախնական դասվորվածությունը հետևյալն է՝ 24-րդ վանդակում 2 խաղաքար, 13-րդ վանդակում 5, 8-րդում՝ 3 և 6-րդում՝ 5, նույն դասավորվածությունը հակառակորդինն է՝ հայելային դիրքով: Կրկնապատկման խորանարդիկը (Դավի) հնարավորություն է տալիս խաղի ընթացքում երկրաչափական պրոգրեսիայով 2, 4, 8, 16, 32, 64 և այլն կրկնապատկել հաշիվը:

Խաղի նկատակը

Խաղի նպատակն է տեղափոխել բոլոր խաղաքարերը տուն և դուրս հանել դրանք խաղատախտակից: Այն խաղացողը, ով առաջինը դուրս կհանի իր բոլոր խաղաքարերը կհամարվի տվյալ խաղափուլի հաղթող:

Նախնական վիճակահանություն

Խաղը սկսելու համար յուրաքանչյուր խաղացող գցում է մեկ զառ: Դրանով որոշվում է, թե խաղացողներից ով և ինչ միավորներով է կատարելու առաջին քայլը: Եթե խաղացողներից երկուսի մոտ էլ զառերի թվերը համընկնում են, ապա նրանք զառ են գցում մինչև այն ժամանակ, երբ թվերը տարբեր կլինեն:

Այն խաղացողը, ում վիճակահանության ընթացքում գցված զառի թիվը ավելի մեծ արժեք կունենա, տեղաշարժում է իր խաղաքարերը երկու զառերի թվերի համաձայն: Առաջին քայլից հետո, խաղացողները հերթականությամբ գցում են զառերը և կատարում խաղային քայլերը:

Զառի վրայի թվերը ցույց են տալիս թե քանի վանդակով խաղացողը պետք է տեղաշարժի խաղաքարերը: Տեղաշարժը հնարավոր է միայն մի ուղղությամբ՝ դեպի սեփական տուն: Այսպիսով կիրառվում են հետևյալ կանոնները. Խաղաքարը կարող է տեղաշարժվել միայն բաց վանդակի ուղղությամբ, այսինքն այնպիսի վանդակի, որը զբաղված չէ հակառակ գույնի երկու կամ ավելի խաղաքարերով:

1. Երկու զառերի թվերն էլ առանձին քայլեր են նշանակում: Օրինակ, եթե գցված զառի թվերն են 5 և 3, խաղացողը կարող է մի խաղաքարով անցնել 3 վանդակի վրայով, իսկ մյուսով՝5, կամ էլ նա կարող է մի խաղաքարով միանգամից անցնել 8 վանդակի վրայով (հինգ գումարած երեք), բայց վերջինը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ միջանկյալ վանդակը (նախնական վանդակից երեք և հինգ վանդակ հեռավորության վրա) բաց է:

2. Երբ խաղացողի մոտ զույգ թիվ է ընկնում, նա հնարավորություն է ստանում կրկնակի քայլ կատարել զառի յուրաքանչյուր թվով: Այսինքն եթե զառի թվերն են 6-6, ապա խաղացողը պետք է կատարի չորս քայլ վեցական միավորով և տեղաշարժի խաղաքարերը ցանկացած համադրությամբ, ինչպես ճիշտ կգտնի:

3. Խաղացողը պետք է օգտագործի զառերի երկու թվերն էլ, եթե դրանք կանոններով թույլատրվում են (եթե զույգ է ընկել, ապա խաղացողը պարտավոր է օգտագործել բոլոր չորս թվերը): Երբ թույլատրվում է խաղալ միայն մի թվով, խաղացողը պետք է խաղա այդ թվով: Եթե թվերից յուրաքանչյուրը կարելի է օգտագործել առանձին (բայց ոչ երկուսը միասին), ապա խաղացողը պետք է քայլը կատարի այն զառով, որն ունի ամենամեծ թիվը: Եթե խաղացողը քայլ կատարելու իրավունք չունի, ապա նա բաց է թողնում քայլը: Եթե զույգի դեպքում խաղացողը չի կարող օգտագործել բոլոր չորս թվերը, նա պետք է այնքան քայլ կատարի, որքան հնարավոր լինի: Չի կարելի հրաժարվել քայլ կատարելուց,նույնիսկ եթե քայլի արդյունքը շահավետ չէ:

Ինչպես խփել և դնել (խաղի մեջ մտցնելխաղաքարը

Այն վանդակը, որը զբաղված է միայն մի խաղաքարով կոչվում է բլոտ: Եթե հակառակ գույնի խաղաքարը կանգ է առնում այդ վանդակի վրա, ապա բլոտը համարվում է խփված և տեղափոխվում է բար: Ցանկացած պահի, երբ մի կամ մի քանի խաղաքար գտնվում են բարում, խաղացողի առաջին պարտականությունն է բարում գտնվող խաղաքարը խաղի մեջ մտցնել: Խաղաքարը մտնում է խաղի մեջ հակառակոդի տանից, տեղաշարժվելով դեպի այն վանդակ, որը համապատասխանում է զառի թվին: Օրինակ, երե զառի թվերն են 4 և 6, խաղացողը կարող է խաղի մեջ մտցնել խաղաքարը չորրորդ կամ վեցերորդ վանդակներում, եթե դրանք զբաղված չեն երկու կամ ավելի հակառակորդի խաղաքարերով: Եթե զառերի թվերին համապատասխանող երկու վանդակներն էլ զբաղված են, խաղացողը քայլը բաց է թողնում: Քանի դեռ խաղացողը բարում գտնվող բոլոր խաղաքարերը չի մտցրել հակառակորդի տուն, նա իրավունք չունի այլ խաղաքար տեղաշարժել: Բոլոր խաղաքարերը բարից տեղափոխելուց հետո, զառերի չօգտագործված թվերը կարելի է օգտագործել, ինչպես միշտ, տեղաշարժելով Ձեր կողմից խաղի մեջ մտցված խաղաքարը, կամ ցանկացած ուրիշ խաղաքար:

Ինչպես դուրս հանել խաղաքարերը

Երբ խաղացողը իր բոլոր տասնհինգ խաղաքարերը տեղափոխում է իր տուն, սկսվում է դրանց դուրս հանելու ընթացքը: Խաղացողը զառը գցում է և այդ դեպքում կարելի է.

1.հանել խաղաքարը, որը գտնվում է զառի թվին համապատասխան վանդակի վրա (օրինակ, եթե զառը ընկել է հինգ, ապա հանվում է հինգերորդ վանդակի վրայի խաղաքարը)

2.տեղափոխել տան մեջ ցանկացած խաղաքար ավելի բարձր համարի վանդակից (այսինքն, եթե զառի թիվը երեք է, տեղափոխել հինգերորդ վանդակի խաղաքարը երեք վանդակ (այսինքն, երկրորդ համարի վանդակ), նույնսիկ եթե երրորդ վանդակում խաղաքար կա:

3. հանել խաղաքարը, որը գտնվում է ավելի ցածր համարով վանդակի վրա, եթե չկա ուրիշ խաղաքար զառի թվին համապատասխան կամ ավելի բարձր վանդակում (այսինքն, եթե զառի թիվն է չորս, իսկ չորրորդ, հինգերորդ և վեցերորդ վանդակներում խաղաքարեր չկան, ապա հանվում է երրորդ վանդակի խաղաքարը, եթե երրորդում էլ խաղաքար չկա, հանվում է երկրորդից, եթե երկրորդում էլ չկա՝ առաջինից):

Կրկնապատկման խորանարդիկ (Դավի): Խաղաշարի ընթացքում խաղացողը իր նետումից առաջ կարող է առաջարկել Դավի (այսինքն կրկնապատկել միավորը` դաբլ կամ ռեդաբլ, որն առաջարկվում է երկրաչափական պրոգրեսիայով ձևավորվող կրկնապատկման խորանարդիկի արժեքի միջոցով (Դավիի կիրառման դեպքում տվյալ Օյինի արդյունքը, ըստ տվյալ Օյինում ձևավորված կրկնապատկման խորանարդիկի արժեքի, համարվում է համապատասխան քանակի տվյալ խաղաշաում ներառված Օյինների արդյունք)): Դա անելու համար բավական է Խաղացողի քայլից անմիջապես առաջ սեղմել «Դավի» կոճակը՝ նախապես անջատելով «Ավտոնետում» կարգավորումը: Եթե խաղացողը, ում առաջարկվել է Դավի, հրաժարվում է, ապա նա պարտվում է այդ Օյինը` կրկնապատկման խորանարդիկի արժեքին համապատասխան: Հակառակ դեպքում նա պետք է ընդունի Դավին և խաղա միավորների կրկնապատկված արժեքով: Դավին ընդունած մասնակիցը դառնում է կրկնապատկման խորանարդիկի տերը, և արդեն միայն նա կարող է առաջարկել կրկնապատկում: Եթե խաղացողը հրաժարվում է, հակառակորդը ստանում է այնքան միավոր, որքան այդ պահին ցույց է տալիս խորհանարդիկը ռեդաբլից առաջ: Հակառակ դեպքում, կրկնապատկման խորանարդիկը անցնում է իրեն, իսկ խաղը շարունակվում է մի անգամ ևս կրկնապատկված միավորներով: Ռեդաբլների քանակը խաղաշարի ընթացքում առավելագույն միավոր ունեցող խաղացողի դեպքում սահմանափակվում է ըստ տվյալ խաղաշարի մեջ ներառված Oյինների քանակի և առավելագույն միավոր ունեցած խաղացողի միավորների քանակի տարբերության մեջ ներառվող կրկնապատկման խորանարդիկի քառակուսային արժեքի հնարավոր ձևավորման առավելագույն քանակով, իսկ խաղացողների հավասար միավոր ունենալու դեպքում` տվյալ խաղաշարի մեջ ներառված Oյինների քանակի և հավասար միավոր ունեցած խաղացողներից որևէ մեկի միավորի քանակի տարբերության մեջ ներառվող կրկնապատկման խորանարդիկի քառակուսային արժեքի հնարավոր ձևավորման առավելագույն քանակով։

Օյին

Հաղթողը ստանում է 1 միավոր, երբ հանել է իր բոլոր 15 խաղաքարերը, իսկ մրցակիցը հասցրել է հանել գոնե մեկ խաղաքար:

Մարս
Հաղթողը ստանում է 2 միավոր (մարս), երբ հանել է իր բոլոր 15 խաղաքարերը, իսկ մրցակիցը չի հասցրել հանել անգամ մեկ խաղաքար:

Կոքս
Հաղթողը ստանում է 3 միավոր (կոքս), երբ հանել է իր բոլոր 15 խաղաքարերը, իսկ մրցակիցը չի հասցրել հանել ոչ մի խաղաքար և նրա մեկ կամ մի քանի խաղաքարերը մնացել են բարում կամ իր (հաղթողի)տանը, ապա նա պարտվում է կոքսով: Կոքսը գործում է կարճ, նակ,ասիական(ըստ ցանկության) և հիպեր խաղատեսակներում:

3.3.2 Երկար նարդի

Մեկնարկային դասավորվածությունը

Երկար նարդի խաղի կանոններըհիմնական հասկացություններ և տերմիններ

Յուրաքանչյուր խաղացող ունի միագույն 15 խաղաքար (սև և սպիտակ)
Խաղի սկզբում բոլոր 15 խաղաքարերը դասվորված են 24-րդ դիրքում, հակառակորդի դեպքում՝ 12-րդ դիրքում, այսպես կոչված գլխում:

Խաղի նպատակը

Խաղի նպատակն է տեղափոխել բոլոր խաղաքարերը տուն և դուրս հանել դրանք խաղատախտակից ավելի շուտ, քան դա կանի մրցակիցը:

Խաղը սկսելու համար յուրաքանչյուր խաղացող գցում է մեկ զառ: Դրանով որոշվում է, թե խաղացողներից ով և ինչ միավորներով է կատարելու առաջին քայլը: Եթե խաղացողներից երկուսի մոտ էլ զառերի թվերը համընկնում են, ապա նրանք զառ են գցում մինչև այն ժամանակ, երբ թվերը տարբեր կլինեն:

Այն խաղացողը, ում վիճակահանության ընթացքում գցված զառի թիվը ավելի մեծ արժեք կունենա, տեղաշարժում է իր խաղաքարերը երկու զառերի թվերի համաձայն: Առաջին քայլից հետո, խաղացողները հերթականությամբ գցում են զառերը և կատարում խաղային քայլերը:

Զառի վրայի թվերը ցույց են տալիս թե քանի վանդակով խաղացողը պետք է տեղաշարժի խաղաքարերը: Տեղաշարժը հնարավոր է միայն մի ուղղությամբ՝ դեպի սեփական տուն: Այսպիսով կիրառվում են հետևյալ կանոնները. Խաղաքարը կարող է տեղաշարժվել միայն բաց վանդակի ուղղությամբ, այսինքն այնպիսի վանդակի, որը զբաղված չէ հակառակ գույնի երկու կամ ավելի խաղաքարերով:

Քայլ կատարելու կանոնները

«Գլուխը» – Խաղացողի մրցակցի համար խաղաքարերի նախնական դիրքն է 12-րդ կետում, իսկ Խաղացողի համար՝ 24-րդ կետում: 12-րդ և 24-րդ կետերից խաղաքարերի տեղափոխումը կոչվում է «քայլ գլխից»:

Խաղի կանոններին համաձայն մեկ քայլի ընթացքում գլխից կարելի է խաղալ միայն մեկ խաղաքար: Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ յուրաքանչյուր Խաղացողի առաջին նետման ժամանական նետվում է զույգ՝ 6-6, 4-4 կամ 3-3, ապա նա պետք է գլխից խաղա 2 խաղաքար:

Խաղի ընթացքում խաղաքարերը շարժվում են ժամսլաքին հակառակ՝ դեպի սեփական տուն:

Երբ խաղացողը գցում է զառերը, նա պարտավոր է տեղաշարժել իր խաղաքարերը զառերի վրայի թվերի համաձայն, առաջնորդվելով հետևյալ կանոններով.

– Եթե որևէ վանդակում հակառակորդի խաղաքար կա, ապա այդ վանդակի վրա խաղաքար տեղադրելը արգելվում է

– Քայլ կատարել կարելի է միավորների այն քանակին համապատասխան, որն ընկել է զառերի վրա

– Մի վանդակի վրա կարող են գտնվել միաժամանակ ցանկացած քանակի խաղաքարեր

– Խաղացողը պարտավոր է օգտագործել զառի բոլոր միավորները, նույնիսկ ի վնաս իրեն:

– Եթե խաղացողը չունի թույլատրելի քայլեր, նա բաց է թողնում քայլը

– Խաղաքարերի հերթականությունը դասավորելու ժամանակ, խաղացողը իրավունք չունի ստեղծել անանցանելի պատնեշ հակառակորդի խաղաքարերի դիմաց, եթե մրցակցի գոնե մեկ խաղաքար չի հատել տվյալ դաշտը:

Խաղաքարերի դուրս հանումը խաղատախտակի վրայից

Այն պահին, երբ բոլոր խաղաքարերը տեղափոխվել են տուն, սկսվում է խաղաքարերի դուրս բերումը խաղատախտակից:

Խաղաքարերի դուրս հանումը տեղի է ունենում հետևյալ կերպ.

– Խաղացողը իրավունք ունի դուրս հանել խաղատախտակի վրայից այն խաղաքարը, որը գտնվում է գցված զառերի միավորներին համապատասխան դիրքում

– Եթե այդպիսի խաղաքարեր չկան, ապա խաղացողը պարտավոր է տեղաշարժել ավելի բարձր համարի վանդակում գտնվող խաղաքարերը

– Եթե չկան խաղաքարեր ավելի բարձր դիրքերում՝ խաղացողը հանում է խաղաքարեր ավելի ցածր դիրքերից

– Պարտադիր չէ ամեն քայլին խաղաքար հանել, կարելի է ուղղակի տեղաշարժել խաղաքարերը տան մեջ

Օյին

Հաղթողը ստանում է 1 միավոր, երբ հանել է իր բոլոր 15 խաղաքարերը, իսկ մրցակիցը հասցրել է հանել գոնե մեկ խաղաքար:

Մարս
Հաղթողը ստանում է 2 միավոր (մարս), երբ հանել է իր բոլոր 15 խաղաքարերը, իսկ մրցակիցը չի հասցրել հանել անգամ մեկ խաղաքար:

3.3.3 Ասիական նարդի

Մեկնարկային դասավորվածությունը

Ասիական նարդի խաղի կանոնները,հիմնական հասկացություններ և տերմիններ

Ասիական նարդի – խաղում են երկու խաղացող քսանչորս բնիկներից (վանդակներից) բաղկացած խաղատխտակի վրա: Եռանկյունիները դասավորված են հերթականությամբ՝ ըստ գույների, խաղատախտակի չորս մասերում, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է վեց վանդակից: Վանդակները համարակալվում են առանձին՝ յուրաքանչյուր խաղացողի համար, համարակալումը սկվսում է խաղացողի տնից: Ամենահեռու վանդակը 24-րդն է, այն նաև հանդիսանում է հակառակորդի առաջին վանդակը:
Ասիական նարդին իր տեսակով շատ նման է կարճ նարդուն, սակայն կան տարբերություններ, որոնք ներկայացված են ստորև՝

– Խաղացողը սեփական տան մեջ մրցակցի խաղաքարը խփելուց հետո իրավունք ունի տեղաշարժել տվյալ խաղաքարը միայն այն ժամանակ , երբ նշված քարը կմնա բաց (բլոտ), կամ այդ զառակապակցությունը խաղալու միակ տարբերակն է:

– Խաղացողը սեփական տան մեջ մրցակցի խաղաքարը խփելուց հետո իրավունք չունի հանել խաղատախտակից, եթե այդ զառակապակցությունը խաղալու միակ տարբերակը չէ:

Եռանկյունաձև վանդակները միավորվում են խմբերում: Այդ խմբերը կոչվում են խաղացողի տուն (1-6), խաղացողի բակ (7-12), հակառակորդի տուն (19-24), հակառակորդի բակ (13-18): Տունը և բակը բաժանված են միմյանցից միջնապատով, որն անցնում է խաղատախտակի վրայով և կոչվում է բար: Յուրաքանչյուր խաղացող ունի տասնհինգ խաղաքար: Նախնական դասվորվածությունը հետևյալն է՝ 24-րդ վանդակում 2 խաղաքար, 13-րդ վանդակում՝ 5, 8-րդում՝ 3 և 6-րդում՝ 5, նույն դասավորվածությունը հակառակորդինն է՝ հայելային դիրքով: Կրկնապատկման խորանարդիկի (Դավի) զառը ընթացիկ խաղադրույքին հետևելու համար է, այն ունի խաղադրույքը կրկնապատկելու սահմանափակ հնարավորություն՝2, 4, 8, 16, 32 և 64 անգամ: Ասիական նարդում կրկնապատկման խորանարդիկով խաղալը ըստ ցանկության էի տարբերություն կարճ նարդու խաղատեսակինորտեղ՝ պարտադիր է:

Խաղի նկատակը

Խաղի նպատակն է տեղափոխել բոլոր խաղաքարերը տուն և դուրս հանել դրանք խաղատախտակից: Այն խաղացողը, ով առաջինը դուրս կհանի իր բոլոր խաղաքարերը կհամարվի տվյալ խաղաշարի հաղթող:

Նախնական վիճակահանություն

Խաղը սկսելու համար յուրաքանչյուր խաղացող գցում է մեկ զառ: Դրանով որոշվում է, թե խաղացողներից ով և ինչ միավորներով է կատարելու առաջին քայլը: Եթե խաղացողներից երկուսի մոտ էլ զառերի թվերը համընկնում են, ապա նրանք զառ են գցում մինչև այն ժամանակ, երբ թվերը տարբեր կլինեն:

Այն խաղացողը, ում վիճակահանության ընթացքում գցված զառի թիվը ավելի մեծ արժեք կունենա, տեղաշարժում է իր խաղաքարերը երկու զառերի թվերի համաձայն: Առաջին քայլից հետո, խաղացողները հերթականությամբ գցում են զառերը և կատարում խաղային քայլերը:

Զառի վրայի թվերը ցույց են տալիս թե քանի վանդակով խաղացողը պետք է տեղաշարժի խաղաքարերը: Տեղաշարժը հնարավոր է միայն մի ուղղությամբ՝ դեպի սեփական տուն: Այսպիսով կիրառվում են հետևյալ կանոնները. Խաղաքարը կարող է տեղաշարժվել միայն բաց վանդակի ուղղությամբ, այսինքն այնպիսի վանդակի, որը զբաղված չէ հակառակ գույնի երկու կամ ավելի խաղաքարերով:

1. Երկու զառերի թվերն էլ առանձին քայլեր են նշանակում: Օրինակ, եթե գցված զառի թվերն են 5 և 3, խաղացողը կարող է մի խաղաքարով անցնել 3 վանդակի վրայով, իսկ մյուսով՝5, կամ էլ նա կարող է մի խաղաքարով միանգամից անցնել 8 վանդակի վրայով (հինգ գումարած երեք), բայց վերջինը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ միջանկյալ վանդակը (նախնական վանդակից երեք և հինգ վանդակ հեռավորության վրա) բաց է:

2. Երբ խաղացողի մոտ զույգ թիվ է ընկնում, նա հնարավորություն է ստանում կրկնակի քայլ կատարել զառի յուրաքանչյուր թվով: Այսինքն եթե զառի թվերն են 6-6, ապա խաղացողը պետք է կատարի չորս քայլ վեցական միավորով և տեղաշարժի խաղաքարերը ցանկացած համադրությամբ, ինչպես ճիշտ կգտնի:

3. Խաղացողը պետք է օգտագործի զառերի երկու թվերն էլ, եթե դրանք կանոններով թույլատրվում են (եթե զույգ է ընկել, ապա խաղացողը պարտավոր է օգտագործել բոլոր չորս թվերը): Երբ թույլատրվում է խաղալ միայն մի թվով, խաղացողը պետք է խաղա այդ թվով: Եթե թվերից յուրաքանչյուրը կարելի է օգտագործել առանձին (բայց ոչ երկուսը միասին), ապա խաղացողը պետք է քայլը կատարի այն զառով, որն ունի ամենամեծ թիվը: Եթե խաղացողը քայլ կատարելու իրավունք չունի, ապա նա բաց է թողնում քայլը: Եթե զույգի դեպքում խաղացողը չի կարող օգտագործել բոլոր չորս թվերը, նա պետք է այնքան քայլ կատարի, որքան հնարավոր լինի: Չի կարելի հրաժարվել քայլ կատարելուց,նույնիսկ եթե քայլի արդյունքը շահավետ չէ:

Ինչպես խփել և դնել (խաղի մեջ մտցնելխաղաքարը

Այն վանդակը, որը զբաղված է միայն մի խաղաքարով կոչվում է բլոտ: Եթե հակառակ գույնի խաղաքարը կանգ է առնում այդ վանդակի վրա, ապա բլոտը համարվում է խփված և տեղափոխվում է բար: Ցանկացած պահի, երբ մի կամ մի քանի խաղաքար գտնվում են բարում, խաղացողի առաջին պարտականությունն է բարում գտնվող խաղաքարը խաղի մեջ մտցնել: Խաղաքարը մտնում է խաղի մեջ հակառակոդի տանից, տեղաշարժվելով դեպի այն վանդակ, որը համապատասխանում է զառի թվին: Օրինակ, երե զառի թվերն են 4 և 6, խաղացողը կարող է խաղի մեջ մտցնել խաղաքարը չորրորդ կամ վեցերորդ վանդակներում, եթե դրանք զբաղված չեն երկու կամ ավելի հակառակորդի խաղաքարերով: Եթե զառերի թվերին համապատասխանող երկու վանդակներն էլ զբաղված են, խաղացողը քայլը բաց է թողնում: Քանի դեռ խաղացողը բարում գտնվող բոլոր խաղաքարերը չի մտցրել հակառակորդի տուն, նա իրավունք չունի այլ խաղաքար տեղաշարժել: Բոլոր խաղաքարերը բարից տեղափոխելուց հետո, զառերի չօգտագործված թվերը կարելի է օգտագործել, ինչպես միշտ, տեղաշարժելով Ձեր կողմից խաղի մեջ մտցված խաղաքարը, կամ ցանկացած ուրիշ խաղաքար:

Ինչպես դուրս հանել խաղաքարերը

Երբ խաղացողը իր բոլոր տասնհինգ խաղաքարերը տեղափոխում է իր տուն, սկսվում է դրանց դուրս հանելու ընթացքը: Խաղացողը զառը գցում է և այդ դեպքում կարելի է.

1.հանել խաղաքարը, որը գտնվում է զառի թվին համապատասխան վանդակի վրա (օրինակ, եթե զառը ընկել է հինգ, ապա հանվում է հինգերորդ վանդակի վրայի խաղաքարը)

2.տեղափոխել տան մեջ ցանկացած խաղաքար ավելի բարձր համարի վանդակից (այսինքն, եթե զառի թիվը երեք է, տեղափոխել հինգերորդ վանդակի խաղաքարը երեք վանդակ (այսինքն, երկրորդ համարի վանդակ), նույնսիկ եթե երրորդ վանդակում խաղաքար կա:

3. հանել խաղաքարը, որը գտնվում է ավելի ցածր համարով վանդակի վրա, եթե չկա ուրիշ խաղաքար զառի թվին համապատասխան կամ ավելի բարձր վանդակում (այսինքն, եթե զառի թիվն է չորս, իսկ չորրորդ, հինգերորդ և վեցերորդ վանդակներում խաղաքարեր չկան, ապա հանվում է երրորդ վանդակի խաղաքարը, եթե երրորդում էլ խաղաքար չկա, հանվում է երկրորդից, եթե երկրորդում էլ չկա՝ առաջինից):

Կրկնապատկման խորանարդիկ (Դավի): Խաղաշարի ընթացքում խաղացողը իր նետումից առաջ կարող է առաջարկել Դավի (այսինքն կրկնապատկել միավորը` դաբլ կամ ռեդաբլ, որն առաջարկվում է երկրաչափական պրոգրեսիայով ձևավորվող կրկնապատկման խորանարդիկի արժեքի միջոցով (Դավիի կիրառման դեպքում տվյալ Օյինի արդյունքը, ըստ տվյալ Օյինում ձևավորված կրկնապատկման խորանարդիկի արժեքի, համարվում է համապատասխան քանակի տվյալ խաղաշաում ներառված Օյինների արդյունք)): Դա անելու համար բավական է Խաղացողի քայլից անմիջապես առաջ սեղմել «Դավի» կոճակը՝ նախապես անջատելով «Ավտոնետում» կարգավորումը: Եթե խաղացողը, ում առաջարկվել է Դավի, հրաժարվում է, ապա նա պարտվում է այդ Օյինը` կրկնապատկման խորանարդիկի արժեքին համապատասխան: Հակառակ դեպքում նա պետք է ընդունի Դավին և խաղա միավորների կրկնապատկված արժեքով: Դավին ընդունած մասնակիցը դառնում է կրկնապատկման խորանարդիկի տերը, և արդեն միայն նա կարող է առաջարկել կրկնապատկում: Եթե խաղացողը հրաժարվում է, հակառակորդը ստանում է այնքան միավոր, որքան այդ պահին ցույց է տալիս խորհանարդիկը ռեդաբլից առաջ: Հակառակ դեպքում, կրկնապատկման խորանարդիկը անցնում է իրեն, իսկ խաղը շարունակվում է մի անգամ ևս կրկնապատկված միավորներով: Ռեդաբլների քանակը խաղաշարի ընթացքում առավելագույն միավոր ունեցող խաղացողի դեպքում սահմանափակվում է ըստ տվյալ խաղաշարի մեջ ներառված Oյինների քանակի և առավելագույն միավոր ունեցած խաղացողի միավորների քանակի տարբերության մեջ ներառվող կրկնապատկման խորանարդիկի քառակուսային արժեքի հնարավոր ձևավորման առավելագույն քանակով, իսկ խաղացողների հավասար միավոր ունենալու դեպքում` տվյալ խաղաշարի մեջ ներառված Oյինների քանակի և հավասար միավոր ունեցած խաղացողներից որևէ մեկի միավորի քանակի տարբերության մեջ ներառվող կրկնապատկման խորանարդիկի քառակուսային արժեքի հնարավոր ձևավորման առավելագույն քանակով։

Օյին

Հաղթողը ստանում է 1 միավոր, երբ հանել է իր բոլոր 15 խաղաքարերը, իսկ մրցակիցը հասցրել է հանել գոնե մեկ խաղաքար:

Մարս

Հաղթողը ստանում է 2 միավոր (մարս), երբ հանել է իր բոլոր 15 խաղաքարերը, իսկ մրցակիցը չի հասցրել հանել անգամ մեկ խաղաքար:

Կոքս
Հաղթողը ստանում է 3 միավոր (կոքս), երբ հանել է իր բոլոր 15 խաղաքարերը, իսկ մրցակիցը չի հասցրել հանել ոչ մի խաղաքար և նրա մեկ կամ մի քանի խաղաքարերը մնացել են բարում կամ իր (հաղթողի)տանը, ապա նա պարտվում է կոքսով: Կոքսը գործում է կարճ, նակ,ասիական(ըստ ցանկության) և հիպեր խաղատեսակներում:

Ասիական նարդում կոքսով խաղալը ըստ սեղան ստեղծողի ցանկության էի տարբերություն կարճ նարդու խաղատեսակինորտեղ՝ պարտադիր է:

3.3.4 Նակգամոն

Մեկնարկային դասավորվածությունը

Նակ (նակգամոն) նարդի խաղի կանոնները, հիմնական հասկացություններ և տերմիններ

Նակգամոն խաղաձևում գործում են կարճ նարդու առանց բացառության բոլոր կանոնները: Նակգամոնի տարբերությունը կարճ նարդու նկատմամբ միայն նախնական դասավորվածությունն է՝ 6-րդ և 13-րդ բնիկներից, որտեղ կարճ նարդում կանգնած էին 5 խաղաքար, հանված է մեկական խաղաքար և ավելացված է նոր շարք կազմված երկու խաղաքարերից 23-րդ բնիկում և 12-րդ և 17-րդ բնիկներից հանված է մեկական խաղաքար և ավելացված է նոր շարք կազմված երկու խաղաքարերից 2-րդ բնիկում:

3.3.5. Հիպեր նարդի

Մեկնարկային դասավորվածությունը

Հիպեր նարդի խաղի կանոններըհիմնական հասկացություններ և տերմիններ
Հիպեր խաղաձևում գործում են կարճ նարդու առանց բացառության բոլոր կանոնները: Ի տարբերություն կարճ նարդու հիպեր խաղատեսակում խաղում են 3-ական խաղաքարերով, որոնց դասավորվածությունը պատկերված է նկարում:

Խաղաքարերի նախնական դասավորվածությունը հիպեր նարդի խաղում հետևյալն է՝ մեկական խաղաքար քսանչորսերորդ, քսաներեքերորդ և քսաներկուերորդ վանդակներում և հակառակորդը՝ մեկ. Երկու և երեք վանդակներում:

3.3.6 Տապա նարդի

Մեկնարկային դասավորվածությունը

Տապա նարդու կանոններըհիմնական հասկացություններ և տերմիններ

Այս խաղը երկու խաղացողների համար է: Այն խաղում են չորս մասի բաժանված խաղատխտակի վրա, որի յուրաքանչյուր մաս ներառում է իր մեջ 6 դիրք (վանդակ), պատկերված գունավոր եռանկյունիներով:

Խաղացողներից յուրաքանչյուրը ունի 15-ական խաղաքար, տեղադրված 24-րդ, իսկ հակառակորդի դեպքում 1-ին վանդակներում, և յուրաքանչյուր խաղացողի նպատակն է իր քարերը մրցակցի սեփական տանից՝ ժամսլաքին հակառակ ուղղությամբ, տեղափոխել դեպի իր սեփական տուն և հանել դրանք: Խաղի ընթացքում կարելի է օգտագործել բլոկ հասկացությունը, որը թույլ է տալիս մրցակցի բաց խաղաքարի վրա (բլոտ) տեղադրել սեփական խաղաքարը, դրանով իսկ զրկելով մրցակցին այդ խաղաքարը տեղաշարժելու հնարավարությունից: Մրցակիցը բլոկ եղած խաղաքարը կարող է տեղաշարժել միայն բլոկից ազատվելու դեպքում: Նա, ով առաջինը դուրս հանեց իր բոլոր խաղաքարերը խաղատախտակից, դառնում է խաղի հաղթողը: Տապա խաղը միակ նարդու խաղատեսակն է, որտեղ կարող է գրանցվել նաև ոչ-ոքի արդյունք, եթե խաղացողներից յուրաքանչյուրը կարողանա հասցնել սեփական տան մեջ գտնվող 1-ին բնիկում բլոկ անել մրցակցի խաղաքարը, ապա այս դեպքում կգրանցվի ոչ-ոքի:

Խաղի սկիզբը

Յուրաքանչյուր խաղացող նետում է մեկական զառ: Այն խաղացողը, ով կարողացել է նետել ավելի մեծ արժեք ունեցող զառը, սկսում է խաղը ընկած զառակապակցությունը խաղալով, իսկ եթե երկու զառերն էլ ունենում են նույն արժեքը, ապա խաղացողները կրկնում են զառերի նետումը:

Խաղաքարերի տեղաշարժը

Խաղացողները նետում են զառերը և տեղաշարժում խաղաքարերը զառի վրայի թվերին համպատասխան, պահպանելով հետևյալ կանոնները.\

Խաղաքարերը կարող են տեղաշարժվել միայն առաջ՝ դեպի սեփական տուն՝ ժամսալքին հակառակ ուղղությամբ:

– Կարող են տեղաշարժվել մեկ, երկու կամ ավելի խաղաքարեր, եթե ընկել է զույգ:

– Զբաղված համարվում է այն վանդակը, որի վրա երկու և ավելի խաղաքար կա:

– Եթե վանդակը զբաղված է միայն մեկ խաղաքարով, այն համարվում է բաց (բլոտ):

– Հակառակորդը կարող է բաց խաղաքարով վանդակի վրա տեղադրել իր խաղքարերից մեկը կամ մի քանիսը:

– Բաց խաղաքարը, որի վրա գտնվում են հակառակորդի մի քանի խաղաքարեր, չի կարող տեղաշարժվել մինչև այն ժամանակ, երբ հակառակորդը կհանի վրայից իր խաղաքարերը:

Խաղի ավարտը

– Երբ խաղացողը տեղափուխում է բոլոր խաղաքարերը իր դաշտ, սկսում է դուրս հանել դրանք խաղատախտակից:

– Հանված խաղաքարը իրավունք չունի նորից խաղ վերադառնալ:

Օյին

Հաղթողը ստանում է 1 միավոր, երբ հանել է իր բոլոր 15 խաղաքարերը, իսկ մրցակիցը հասցրել է հանել գոնե մեկ խաղաքար:

Մարս
Հաղթողը ստանում է 2 միավոր (մարս), երբ հանել է իր բոլոր 15 խաղաքարերը, իսկ մրցակիցը չի հասցրել հանել անգամ մեկ խաղաքար:

3.3.7 Խաչապուրի նարդի

Մեկնարկային դասվորվածություն

Խաչապուրի նարդու կանոններըհիմնական հասկացություններ և տերմիններ

Խաչապուրի խաղատեսակում յուրաքանչյուր խաղացող ունենում է 15 խաղաքար:

Խաղի նպատակն է տեղափոխել բոլոր խաղաքարերը տուն և դուրս հանել դրանք խաղատախտակի վրայից ավելի շուտ, քան դա կանի մրցակիցը:

Խաղի սկզբում 4 խաղաքարեր դասվորված են 24-րդ բնիկում, այսպես կոչված գլխում, իսկ մնացած 11-ը 6-րդ բնիկում՝ տանը, նույն դասավորվածությունը հակառակորդինն է՝ հայելային դիրքով:

Խաղի կանոնների համաձայն գլխից կարելի է հանել ցանկացած քանակի խաղաքար: Խաղի ընթացքում խաղաքարերը շարժվում են ժամսլաքին հակառակ ուղղությամբ:

Երբ խաղացողը նետում է զառերը, նա պարտավոր է տեղաշարժել իր խաղաքարերը զառի վրայի թվերին համապատասխան, առաջնորդվելով հետևյալ կանոններով.

– Եթե որևէ վանդակում հակառակորդի խաղաքար կա, ապա այդ վանդակի վրա արգելվում է խաղաքար տեղադրել

– Քայլ կատարել կարելի է միավորների այն քանակին համապատասխան, որն ընկել է զառերի վրա

– Մի վանդակի վրա կարող են տեղադրվել ցանկացած քանակի խաղաքարեր

– Խաղացողը պարտավոր է օգտագործել զառի բոլոր միավորները

– Եթե խաղացողը չունի թույլատրելի քայլեր, նա բաց է թողնում քայլը

Առանձնահատկությունը

Խաչապուրի խաղատեսակում հաղթողի միավորները հաշվարկվում են ըստ հաղթած խաղաքարերի քանակի: Օրինակ՝ եթե սպիտակները հանել են բոլոր խաղաքարերը իսկ սևերին խաղատախտակում մնացել է հանելու 7 խաղաքար, ապա սպիտակները կհաղթեն 7 միավոր, իսկ եթե սևերով խաղացողը չի հասցրել հանել գոնե մեկ քար, ապա նա կպարտվի մարսով, որի արժեքն է 30 միավոր (15խաղաքար*2=30):

338. Մրցաշարեր


Շրջանաձև համակարգ

Շրջանաձև համակարգը սպորտային մրցությունների անցկացման ձև է, որի բոլոր Խաղացողները խաղում են միմյանց հետ՝ հաղթողին որոշելու համար: Նպատակին հասնելու համար պահանջվում է ավելի շատ խաղեր անցկացնել Խաղացողների միջև՝ ի տարբերություն մրցության մյուս տեսակների։

Խաղարկության կարգը

Շրջանաձև համակարգի դեպքում Խաղացողների հանդիպման կարգը միմյանց հետ էական նշանակություն չունի: Բայց հերթական փուլի Խաղացողները սովորաբար որոշվում են վիճակահանության միջոցով: Յուրաքանչյուր խաղի արդյունքում Խաղացողները հավաքում են որոշակի միավորներ: Խաղացողի՝ մրցաշարում վաստակած միավորները գումարվում են, և ըստ այդմ էլ որոշվում են մրցանակային տեղերը:

Եթե երկու և ավելի Խաղացող հավաքել են հավասար քանակությամբ միավորներ, մրցանակային տեղերի բաշխման համար օգտագործվում են լրացուցիչ չափանիշներ, օրինակ՝ Բերգերի գործակիցը, անձնական հանդիպումների (խաղերի) արդյունքները: Եթե Խաղացողների բոլոր ցուցանիշները հավասարվում են, նախատեսում է նրանց միջև անցկացնել լրացուցիչ հանդիպումներ, մինչև որոշակի դրական արդյունքների հասնելը:

Առանձնահատկությունները

Շրջանաձև մրցության առավելությունները մրցաշարում առավելագույն արդարության հասնելն է։ Քանի որ բոլոր Խաղացողները խաղում են իրար հետ, վերջնական արդյունքը որոշվում է բոլոր մրցակից զույգերի ուժերի համեմատությամբ: Նույնիսկ ամենաթույլ Խաղացողը մրցում է ամենաուժեղ Խաղացողի հետ: Չկան հատուկ պայմաններ Խաղացողների քանակի վերաբերյալ (շվեցարական մրցաշարում Խաղացողների քանակը պետք է զույգ լինի, իսկ օլիմպիական մրցաշարում՝ երկուսի աստիճանի թիվ):

Անհրաժեշտ է անցկացնել բազմաթիվ հանդիպումներ բոլոր Խաղացողների միջև, այսինքն՝ գործընթացը ժամանակատար է: Եթե Խաղացողները շատ են, ապա ավելանում է նաև հանդիպումների քանակը:

Օլիմպիական համակարգ

Օլիմպիական համակարգը կամ փլեյ-օֆֆը (անգ. Play-off) սպորտային մրցության ձևերից է, որի ժամանակ Խաղացողն առաջին իսկ պարտությունից դուրս է մնում մրցությունից (ըստ երկու Խաղացողի միջև մեկ կամ մի քանի խաղի արդյունքի, որի հիման վրա հստակ կարելի է որոշել անվերապահ հաղթողին): Այն հնարավորություն է տալիս քիչ քանակությամբ փուլերով որոշել հաղթողին և ապահովում է թեժ պայքար մրցության ընթացքում:

Խաղարկության կարգը

Օլիմպիական մրցաշարի Խաղացողների քանակը պետք է լինի երկուսի աստիճան (2, 4, 8, 16, 32 և այլն): Այլ թվով Խաղացողների դեպքում անցկացվում է մեկ կամ մի քանի նախընտրական տուր, որի արդյունքում Խաղացողների ընդհանուր թիվը կրճատվում և հավասարվում է ամենամոտ երկուսի աստիճանին։ Նարդի խաղում, որտեղ Խաղացողներն անձնական վարկանիշներ ունեն, երկուսի աստիճանի թիվը կարող է որոշվել այդ վարկանիշով: Տուրերի քանակը հավասար է լոգարիթմ 2 հիմքով Խաղացողների քանակին: Խաղարկության շրջանները սովորաբար անվանվում են ըստ զույգերի քանակի. մեկ զույգի համար ներմուծվում է «եզրափակիչ» տերմինը (այստեղ որոշվում է հաղթողը), 2 զույգի համար՝ «կիսաեզրափակիչ», 4 զույգի համար՝ «1/4 եզրափակիչ», 8 զույգի համար՝ «1/8 եզրափակիչ», 16 զույգի համար՝ «1/16 եզրափակիչ» և այլն:

Ամեն տուրում մրցաշարի Խաղացողներից կազմվում են զույգեր, որոնք խաղում են միմյանց հետ: Յուրաքանչյուր զույգից հաջորդ շրջան են անցնում հաղթողները, իսկ պարտվողները դուրս են մնում մրցաշարից: Եզրափակիչ շրջանի հաղթողը գրավում է 1-ին տեղը, նրա հակառակորդը՝ 2-րդ տեղը: Եթե մրցաշարային կանոնը պահանջում է որոշել 3-րդ տեղը գրաված Խաղացողին, ապա կազմակերպվում է լրացուցիչ խաղ՝ կիսաեզրափակչում պարտված երկու Խաղացողների միջև:

Ընտրության սկզբունքները՝ ըստ վարկանիշի

Երկրորդ և հաջորդ փուլերում զույգերը կարող են ձևավորվել կա՛մ նույն կանոններով, ինչ առաջինի դեպքում, կա՛մ էլ որոշակի սահմանված կանոնով, որում հստակ նշվում է, թե ինչպես են յուրաքանչյուր փուլի Խաղացողներից ստեղծվում զույգերը։ Երբեմն կիրառվում է «փլեյ-օֆֆ» տարբերակը, որի ժամանակ որոշ Խաղացողներ մրցաշարում մեկնարկում են խաղը ոչ թե առաջին, այլ հաջորդ շրջաններից: Օրինակ՝ հնարավոր տարբերակներից է, երբ ընտրվում է 24 Խաղացող, որոնցից նախընտրական փուլում լավագույն արդյունքները գրանցած կամ բարձր վարկանիշ ունեցող 8 Խաղացողները պայքարի մեջ են մտնում երկրորդ փուլից: Իսկ առաջինում իրար հետ խաղում են մնացած 16-ը:

Առանձնահատկությունները

Օլիմպիական մրցության առավելություններից է խաղերի նվազագույն քանակը՝ համեմատած մյուս մրցությունների: Օլիմպիական մրցությունը հնարավորություն է տալիս ավելի արագ որոշելու հաղթողին, ընդ որում արդար պայքարում առաջին տեղ է զբաղեցնում նա, ով ոչ մի մրցակցի չի պարտվել, այն դեպքում երբ մյուս Խաղացողները գոնե մեկից պարտություն են կրում։

Շվեյցարական համակարգ

Շվեյցարական համակարգը նախատեսված է սպորտային մրցաշարերի անցկացման համար: Այս համակարգի համար հատկանշականն այն է, որ առանց մրցաշարից որևէ խաղացողի դուրս մնալու, փոքրաթիվ փուլերի ու մեծաթիվ խաղացողների պայմաններում որոշվում է հաղթողը։

Մրցաշարի անցկացման կարգը

Առաջին փուլում զույգերը բաժանվում են կա՛մ պատահական վիճակահանությամբ, կա՛մ Խաղացողների վարկանիշով: Ըստ վարկանիշի (ուժեղների և թույլերի)՝ երկու հավասար խմբի բաժանվելուց հետո զույգերը ձևավորվում են հետևյալ սկզբունքով. առաջին խմբի վարկանիշով ուժեղագույնը խաղում է երկրորդ խմբի ուժեղագույնի հետ, իսկ առաջին խմբի վարկանիշով երկրորդը խաղում է երկրորդ խմբի վարկանիշով երկրորդի հետ և այդպես շարունակ: Օրինակ՝ եթե մրցաշարում գրանցված է 40 Խաղացող, ապա ըստ վարկանիշի 1-ին Խաղացողը հանդիպում է 21-ի հետ, 2-ը՝ 22-ի հետ և այլն: Եթե Խաղացողների թիվը կենտ է, ապա վերջին համարն ունեցող Խաղացողն առանց խաղալու վաստակում է միավոր:

Հաջորդ փուլում բոլոր Խաղացողները բաժանվում են խմբերի՝ ըստ վաստակած միավորների: Այսպիսով, առաջին փուլից հետո կազմվում է 2 խումբ` հաղթողներ և պարտվողներ: Հաջորդ տուրում զույգերը ձևավորվում են նույն սկզբունքով, ինչ 1-ին տուրում, այսինքն՝ ըստ վարկանիշի (առաջին խմբի վարկանիշով ուժեղագույնը խաղում է երկրորդ խմբի ուժեղագույնի հետ)։ Բայց միաժամանակ չի թույլատրվում, որ միևնույն զույգը մեկ խաղից ավելի խաղա միևնույն տուրում:

Մրցանակային տեղերը հատկացվում են ըստ հավաքած միավորների։ Այն Խաղացողները, որոնք հավասար միավորներ են վաստակել, սովորաբար դասակարգվում են Բուխհոլցի գործակցով, որը որոշվում է մրցաշարում տվյալ Խաղացողի բոլոր մրցակիցների հավաքած միավորների հանրագումարով: Դրա հետ մեկտեղ հնարավոր է կիրառվի հակառակորդների միջին վարկանիշը (այն Խաղացողին, ում հակառակորդը ավելի բարձր «միջին վարկանիշ» է վաստակում, ավելի բարձր մրցանակային տեղ է տրվում) կամ այսպես կոչված «առաջընթացի գործակիցը», որի դեպքում ավելի բարձր տեղ է գրավում այն Խաղացողը, որը մրցաշարի ընթացքում գրավել է ավելի բարձր հորիզոնական, քան հավասար միավոր հավաքած իր հակառակորդը:

Առավելությունները

Շվեյցարական համակարգը հանդիսանում է միակ այլընտրանքային խաղը, երբ մրցության Խաղացողների թիվը մեծ է: Տուրերի քանակն ավելի շատ է, քան նոկաութ-համակարգի տուրերի քանակը, որն ընդունելի է նույնիսկ ամենախոշոր մրցաշարերի համար: Շվեյցարական մրցաշարի յուրաքանչյուր փուլում մասնակցում են (բացառությամբ առաջին 1-2) հավասար ուժերով Խաղացողներ, ընդ որում մրցաշարում հաղթանակն ապահովում է դիրքերի նկատելի բարելավում, իսկ պարտությունը՝ զգալի թուլացում: Վիճակահանությունը, եթե այն կիրառվում է, այնքան կարևոր դեր չի խաղում, որքան նոկաութ-համակարգով կամ 2 պարտությունով մրցաշարերում։ Այն Խաղացողը, որին չի հաջողվել առաջին տուրերում հանդիպել ուժեղագույնների հետ և պարտվել, խաղում է ողջ մրցաշարի ընթացքում և կարող է վաստակել միավորներ։ Դա հատկապես կարևոր է այն մրցաշարերի համար, որին մասնակցում են տարբեր մակարդակներ ունեցող Խաղացողներ, որտեղ թույլերը չեն զբաղեցնում առաջատար տեղեր, բայց փորձ և հնարավորություն են ձեռք բերում ՝ մրցակցելու իրենց մակարդակի Խաղացողների հետ։

Մրցաշարերին գրանցվելուց Խաղացողը նախապես տեսնում է մրցաշարի երաշխավորված մրցանային ֆոնդը: Մրցանակային ֆոնդի բաշխումը ևս նախապես որոշված է և տեսանելի:

Մրցանակային ֆոնդը կարող է փոփոխվել եթե Խաղացողների մուտքավճարները գերազանցում են նախապես սահմանված երաշխավորված մրցանակային ֆոնդը, այդ դեպքում ֆոնդն ավելանում է:

Մրցաշարերում խաղարկվելու են դրամական մրցանակներ, ուղեգրեր դեպի այլ մրցաշարեր, մրցաշարային գումարներ, որի մասին Կազմակերպիչը նախապես կտեղեկացնի Խաղացողներին:

ՄՐՑԱՇԱՐԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐ (ՄԳ)

Նարդու մրցաշարային գումարը (ՄԳ) այն գումարն է, որը կարելի է գործածել բացառապես մրցաշարերում գրանցվելու համար։ Այն կարող է գործածվել որպես մասնակցության վճար ցանկացած մրցաշարի համար։

ՄԳ-ի համար գոյություն ունի առանձին հաշվեկշիռ, որը խաղացողները կարող են տեսնել նարդի խաղի բաժնում։

Խաղացողները ՄԳ կստանան հետևյալ դեպքերում․

1. Եթե հաղթեն այն մրցաշարում, որի մրցանակը ՄԳ է։

2. Եթե շահեն տոմս սաթելիթ մրցաշարից և թիրախային մրցաշարը չեղարկվի։ Այդ դեպքում չեղարկված մրցաշարի մասնակցության վճարին հավասար արժեքով ՄԳ-ն կավելանա խաղացողի ՄԳ հաշվեկշռին։

3. Եթե շահեն ավելի քան 1 տոմս նույն թիրախային մրցաշարի համար։ Այդ դեպքում, 2-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ տոմսի համար նրանք կստանան ՄԳ՝ թիրախային մրցաշարի մասնակցության վճարին հավասար արժեքով։

4. Եթե Կազմակերպիչը նրանց որպես բոնուս ՄԳ տրամադրի:

Անկախ նրանից, թե որ խաղացողները որ մրցաշարից են ստանում ՄԳ, նրանք կարող են օգտագործել այդ ՄԳ-ն իրենց նախընտրած ցանկացած մրցաշարի համար, եթե նրանց ՄԳ հաշվեկշռին բավականաչափ գումար կա։

ՄԳ-ն վավերականության ժամկետ չունի։

3.4 ԲԼՈՏ

3.4.1 ԴԱՍԱԿԱՆ ԲԼՈՏ

Ընդհանուր նկարագիր և խաղի կանոններ

Բլոտ խաղի այս տարբերակը 2 հոգանոց խաղ է, որը խաղում են 24 խաղաթղթով 9-ից մինչև Տուզ: Խաղացողները խաղում են նախապես պայմանավորված քանակով խաղեր կամ որոշակի հաշվով խաղեր, նախապես որոշված միավոր շահումով. օրինակ այն Խաղացողը, որն առաջինն է հաղթում 3 խաղ կամ առաջինն է հավաքում 101 միավոր, ստանում է այն գումարը, որը Խաղացողները որպես մասնակցության վճար կատարել են խաղը սկսելուց առաջ (չհաշված ռեյքի գումարը):

Նպատակը

Առաջինը հավաքել սահմանային միավոր՝ (51, 101) կամ հաղթել որոշված քանակի խաղեր (1, 3 կամ 5)։

Խաղի սկիզբ

Առաջին, բաժանողը որոշվում է համակարգի կողմից պատահականության սկզբունքով: Յուրաքանչյուր Խաղացողի բաժանվում են 6-ական խաղաքարտ, որից հետո բացված մեկ խաղաքարտ մյուս Խաղացողին առաջարկվում է որպես հաղթաթուղթ («ղոզ»).

Խաղը սկսվում է բաժանողի հակարակորդի կողմից:

– եթե առաջին Խաղացողը, որի քայլ կատարելու հերթն է, ընտրում է առաջարկված խաղաթուղթը, ապա նրան տրվում է ևս 2 խաղաթուղթ, իսկ հակառակորդին 3 խաղաթուղթ,

– եթե Խաղացողը չի ընտրում առաջարկվող խաղաթուղթը, ապա հակառակորդը կարող է այն ընտրել, այդ դեպքում 1-ին Խաղացողին տրվում է 3 խաղաթուղթ, իսկ հակառակորդին ևս 2 խաղաթուղթ,

– եթե 2 Խաղացողներն էլ չեն ընտրում առաջարկվող հաղթաթուղթը, ապա 1-ին Խաղացողը կարող է ընտրել այլ խաղաթուղթ, նաև կարող է ընտրել առաջարկվող խաղաթուղթ վերցնել, թե ոչ,

– եթե 2 Խաղացողներն էլ չեն ընտրում առաջարկվող հաղթաթուղթը, նաև 1-ին Խաղացողը չի ընտրել այլ խաղաթուղթ, ապա 2-րդ Խաղացողը պարտավոր է ընտրել այլ հաղթաթուղթ, բայց նա կարող է ընտրել առաջարկվող խաղաթուղթը վերցնել, թե ոչ,

– եթե առաջարկվող հաղթաթուղթը Վալետ է, ապա առաջին Խաղացողը կարող է ընտրել այն, կամ ոչ, բայց եթե առաջին Խաղացողն այն չի ընտրել, ապա 2-րդ Խաղացողն արդեն պարտավորված է այն ընտրել (վալետի դեպքում այլ հաղթաթուղթ չի առաջարկվում):

Անկախ այն բանից, թե ով կընտրի հաղթաթուղթ, քայլ կատարում է բաժանողի հակառակորդը։ Քայլ կատարելուց հետո մրցակիցը պետք է պատասխանի նույն մաստի խաղաթղթով, եթե ունի այդպիսին, իսկ եթե ոչ՝ հաղթաթղթով։ Եթե չկա նույն մաստի խաղաթուղթ կամ հաղթաթուղթ, Խաղացողը կարող է քայլ կատարել ցանկացած այլ խաղաթղթով։ Եթե խաղացված խաղաթուղթը հաղթաթուղթ է, և կա մեծ հաղթաթուղթ, ապա հարկավոր է այն ծածկել դրանով, իսկ եթե այն ցածր է կարելի է քայլ կատարել ցանկացած հաղթաթղթով:

Խաղարկության առաջին ձեռքում Խաղացողը կարող է հայտարարել համադրության մասին բացի Բլոտից: Համադրությունները հայտարարելու համար կարող են օգտվել հ2 կոճակից կամ Մենյուից: Եթե համադրության մասին չի հայտարարվել, ապա այն չի հաշվվում: Հայտարարված համադրությունը պետք է ցուցադրվի երկրորդ ձեռքում: Համադրությունները ցույց տալու համար Խաղացողը կարող է օգտվել հ4 կոճակից կամ Մենյուից (բաց բլոտ տարբերակում համադրությունը ցույց տալու անհրաժեշտություն չկա): Եթե հակառակորդն ավելի մեծ համադրությունը չի ցուցադրում, ապա Խաղացողը ցուցադրում է ավելի ցածր համադրությունը, և այն հաշվի է առնվում:

Խաղաթղթերի ուժերը և արժեքները ՝(նվազման կարգով)

Հաղթաթղթային կարգՈչ հաղթաթղթային կարգ
J – 20A – 11 (անղոզի դեպքում A – 19)
9 – 1410 – 10
A – 11K – 4
10 – 10Q – 3
K – 4J – 2
Q – 39 – 0

Համադրություններ (կոմբինացիաներ)

Բլոտում առկա են հետևյալ համադրությունները.

 1. Նույնատիպ 4 խաղաթղթերի համադրություն ՝ «4 թուղթ»․
  Խաղաթղթերի ուժերը հաղթաթղթային կարգով J, 9, A, 10, K, Q (նվազման կարգով): Ցանկացած «4 թուղթ» համադրություն մեծ է մնացած համադրություններից
  4 х J – 200 միավոր
  4 х 9 – 140 միավոր
  4 х A – 110 միավոր
  4 х Q,K,10 – 100 միավոր
  Խաղաթղթերի ուժերը ոչ հաղթաթղթային կարգով A, 10, K, Q, J, 9 (նվազման կարգով): Ցանկացած «4 թուղթ» համադրություն մեծ է մնացած համադրություններից
  4 х A – 190 միավոր
  4 х 10, K, Q , J – 100 միավոր
  4 х 9 – 0 միավոր
 1. Հարյուր (100 միավոր) – հինգ մաստի խաղաթղթերի հաջորդականություն:
   
 2. Հիսուն (50 միավոր) – չորս մաստի խաղաթղթերի հաջորդականություն:
 1. Թերզ (20 միավոր) – երեք մաստի խաղաթղթերի հաջորդականություն:
   
 2. Բլոտ/Ռեբլոտ (20 միավոր) – հաղթաթղթի «Թագավոր» և «Թագուհի»:

  Բլոտ/Ռեբլոտ համադրությունը հայտարարվում է առանց խաղացողի կողմից հայտարարության:

Որքան շատ խաղաթղթեր կան համադրության մեջ, այնքան այն մեծ է (այս դեպքում հաշվի չի առնվում 5-ից ավելի խաղաթուղթ), և որքան մեծ է ամենամեծ խաղաթուղթը, այնքան ավելի մեծ է ամբողջ համադրությունը։ Հավասար քանակությամբ խաղաթղթեր ունենալու դեպքում ամենամեծը համարվում է հաղթաթղթային համադրությունը կամ այն, որն ավելի շուտ է հայտարարվել:

Այս համադրության խաղաթղթերից մեկով (ցանկացած) քայլ կատարելու դեպքում այն պետք է հայտարարվի Խաղացողի կողմից, որպեսզի հաշվի առնվի։ Երկրորդ խաղաթղթով քայլ կատարելու դեպքում ոչինչ չի հայտարարվում։ Բլոտ համադրության միավորները հաշվվում են ի օգուտ հայտարարողի, անկախ նրանից, թե ինչպես է ընթացել խաղը:

Միավորների հաշվարկ

Մասնակցության վճարը կատարվում է՝ նվազագույնը 0,1C, իսկ առավելագույնը՝ 500C սահմաններում, որը համարժեք է Կազմակերպչի կողմից ժամանակ առ ժամանակ սահմանված գումարի չափին՝ արտահայտված ՀՀ դրամով՝ սույն կանոնակարգի 1-ին մասի 1.8 կետում սահմանված չափերին համապատասխան։

Միավորների հաշվարկը կատարվում է խաղարկության ավարտից հետո։

Բոլոր խաղաթղթերի միավորների գումարը 162 (16) է:

Վերջին ձեռքը խաղալուց հետո յուրաքանչյուր Խաղացող հաշվում է իր իսկ հավաքած խաղաթղթերի միավորները, և ավելացնում հավաքած համադրությունների միավորները։

Ավելի մեծ է համարվում հավաքած խաղաթղթերի և համադրությունների միավորների գումարը։ Եթե Խաղացողը հաղթաթուղթ է վերցրել և չի հավաքել ավելի շատ միավորներ, քան իր հակառակորդը, ապա խաղաթղթերի և համադրությունների միավորներն անցնում են հակառակորդին։ Այդ վիճակն անվանվում է «տակ տալ»։ Եթե Խաղացողը ոչ մի միավոր չի տարել, ապա այդ վիճակն անվանվում է «Կապուտ», հակառակորդին գումարվում է 21 միավոր (խաղի 2 հոգանոց տարբերակում)։

Վերջին ձեռքի հաղթողը ստանում է 10 միավոր։

Եթե հաղթաթուղթ վերցրած Խաղացողն ավելի շատ միավորներ ունի, քան հակառակորդը, ապա նա համարվում է խաղը հաղթած այդ ձեռքի ժամանակ (խաղը «հանած»), և հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ. 162 ընդհանուր միավորից հանվում է հակառակորդի

խաղաքարտերով տարած միավորները (առանց համադրությունների) և տարբերությունը գրվում է իր հաշվին (եթե ունեցել էր համադրություններ, դրանք նույնպես հաշվարկվում են/գումարվում են)։

Յուրաքանչյուր Խաղացողի միավորներ գումարվում են նախորդ խաղերում հավաքած միավորներին և գրանցվում են աղյուսակում (այդ աղյուսակի յուրաքանչյուր տող ցույց է տալիս ընթացիկ խաղի արդյունքը յուրաքանչյուր բաժանումից հետո)։

Երբ Խաղացողը սեղմում է F8, նա հավաստում է, որ էլ ոչ մի միավոր չի տանելու:

Ինչպես օգտվել

Խաղացողը կարող է կամ միանալ արդեն ստեղծված սեղանի, կամ ինքնուրույն ստեղծել նոր սեղան, կարգավորումներից ընտրելով փուլերի քանակը կամ սահմանային միավորը և մասնակցության վճարը (նվազագույնը 0,1C, իսկ առավելագույնը 1000 C ամեն Խաղացողից, որը համարժեք է Կազմակերպչի կողմից ժամանակ առ ժամանակ սահմանված գումարի չափին՝ արտահայտված ՀՀ դրամով, որը համարժեք է Կազմակերպչի կողմից ժամանակ առ ժամանակ սահմանված գումարի չափին՝ արտահայտված ՀՀ դրամով՝ սույն կանոնակարգի 1-ին մասի 1.8 կետում սահմանված չափերին համապատասխան). նշված կարգավորումները հասանելի են էկրանի աջ անկյունում: Երբ խաղը սկսվում է, յուրաքանչյուր Խաղացող սեղանին տեսնում է իր ձեռքի խաղաքարտերը, խաղի կամ խաղափուլի համարը, խաղի համար սահմանված սահմանային միավորն ու մասնակցության վճարը:

Տևողություն

Խաղացողներն ունեն 15-ից 45 վայրկյան յուրաքանչյուր քայլը կատարելու համար և ևս 120,180 կամ 240 լրացուցիչ վայրկյան ամբողջ խաղի համար:

Եթե Խաղացողի կապը խափանվում է խաղի ընթացքում, նա ունի 120,180 կամ 240 վայրկյան խաղ վերադառնալու համար, հակառակ դեպքում նա տանուլ է տալիս խաղը։

Ռեյք

Կազմակերպիչը որպես ռեյք պահում է յուրաքանչյուր կայացած խաղի մասնակցության վճարի 4%-ը. օրինակ եթե ընդհանուր մասնակցության վճարը 4 C է, ապա 0.16 C – ն գանձվում է, իսկ շահող Խաղացողը շահում է 3.84 C:

Մրցաշար

Առցանաց մրցաշարերը անցկացվում են օլիմպիական կարգով: Օլիմպիական համակարգը կամ փլեյ-օֆֆը (անգ. Play-off) սպորտային մրցության ձևերից է, որի ժամանակ Խաղացողն առաջին իսկ պարտությունից դուրս է մնում: Այն հնարավորություն է տալիս քիչ քանակությամբ փուլերով որոշել հաղթողին և ապահովում է թեժ պայքար մրցության ընթացքում:

Խաղարկության կարգը

Օլիմպիական մրցաշարի Խաղացողների քանակը պետք է լինի երկուսի աստիճան (2, 4, 8, 16, 32 և այլն): Այլ թվով Խաղացողների դեպքում անցկացվում է մեկ կամ մի քանի նախընտրական տուր, որի արդյունքում Խաղացողների ընդհանուր թիվը կրճատվում և հավասարվում է ամենամոտ երկուսի աստիճանին: Տուրերի քանակը հավասար է լոգարիթմ 2 հիմքով Mասնակիցների քանակին:

Խաղարկության շրջանները սովորաբար անվանվում են ըստ զույգերի քանակի. մեկ զույգի համար ներմուծվում է «եզրափակիչ» տերմինը (այստեղ որոշվում է հաղթողը), 2 զույգի համար «կիսաեզրափակիչ», 4 զույգի համար «1/4 եզրափակիչ», 8 զույգի համար «1/8 եզրափակիչ», 16 զույգի համար «1/16 եզրափակիչ» և այլն:

Ամեն տուրում մրցաշարի Խաղացողներից կազմվում են զույգեր, որոնք խաղում են միմյանց հետ: Յուրաքանչյուր զույգից հաջորդ շրջան են անցնում հաղթողները, իսկ պարտվողները դուրս են մնում մրցաշարից: Եզրափակիչ շրջանի հաղթողը գրավում է 1-ին տեղը, նրա հակառակորդը 2- րդ տեղը: Ընտրության սկզբունքները ըստ վարկանիշի Երկրորդ և հաջորդ փուլերում զույգերը կարող են ձևավորվել կա մ նույն կանոններով, ինչ առաջինի դեպքում, կա մ էլ որոշակի սահմանված կանոնով, որում հստակ նշվում է, թե ինչպես են յուրաքանչյուր փուլի Խաղացողներից ստեղծվում զույգերը:

Առանձնահատկություններ

Մրցաշարերին գրանցվելուց Խաղացողը նախապես տեսնում է մրցաշարի երաշխավորված մրցանային ֆոնդը, որը այլևս փոփոխման ենթակա չէ: Մրցանակային ֆոնդի բաշխումը ևս նախապես որոշված է և տեսանելի:

Մրցաշարի մուտքավճար

Մրցաշարին մասնակցելու համար պահանջվող գումարի չափը:

Ռեբայ

Մրցաշարում պարտվելու դեպքում խաղացողը հնարավորություն ունի վճարել նշված փուլին համապատասխան գումար (ռեբայ կատարել) և կրկին միանալ մրցաշարին: Ռեբայի հնարավորությունով  փուլերի քանակը և նրանց արժեքները նշված են լինում մրցաշարի դրույթներում:

Ֆրիրոլ
Ֆրիրոլը մրցաշարի բոնուսային տեսակ է, որտեղ խաղացողները մասնակցության վճարներ չեն վճարում:

3.4.2 ԲԱՑ ԲԼՈՏ


Ընդհանուր նկարագիր և խաղի կանոններ.


Խաղաթղթերի քանակը խաղի բաց տարբերակում 32

Խաղացողներ 2


Խաղի նպատակը`


Առաջինը հավաքել սահմանային միավոր՝ (51, 101, 201) կամ հաղթել որոշված քանակի խաղեր (1, 3 կամ 5)։


Խաղի սկիզբ


Առաջին բաժանողը որոշվում է համակարգի կողմից պատահականության սկզբունքով: Յուրաքանչյուր Խաղացողի բաժանվում է 16-ական խաղաքարտ (բոլոր 32 խաղաքարտերը):
Խաղաքարտերը յուրաքանչյուր Խաղացողին բաժանվում են իրար վրա դրված զույգերով, 16 խաղաքարտ = 8 զույգ:


Խաղի սկզբում երևում են վերևում դրված 8 խաղաքարտերից 4-ը, իսկ մնացած վերևում դրված 4-ը բացվում են հաղթաթուղթ(ղոզ) ընտրելուց հետո: Ներքևի 8 խաղաքարտերից ցանկացածը բացվում է միայն իր վերևում դրված խաղաքարտը խաղալուց հետո:

Խաղը սկսվում է բաժանողի հակառակորդի կողմից:

Եթե առաջին Խաղացողը, որի քայլ կատարելու հերթն է, ընտրում է հաղթաթուղթը, ապա բացվում են երկու խաղացողների վերևում փակ մնացած 4 խաղաքարտերը և խաղը սկսվում է:

Եթե Խաղացողը չի ընտրում հաղթաթուղթ, ապա հակառակորդը կարող է այն ընտրել, այդ դեպքում նույպես բացվում են երկու խաղացողների վերևում փակ մնացած 4 խաղաքարտերը և խաղը սկսվում է:


Եթե 2 Խաղացողն էլ չեն ընտրում հաղթաթուղթ, ապա բացվում են երկու խաղացողների վերևում փակ մնացած 4 խաղաքարտերը և առաջին խաղացողը ընտրում է հաղթաթուղթ արդեն իսկ բաց վիճակում տեսնելով վերևում դրված բոլոր 8 խաղաքարտերը:
Եթե 2 Խաղացողն էլ չեն ընտրում հաղթաթուղթ, նաև 1-ին Խաղացողը երկրորդ անգամ չի ընտրում հաղթաթուղթ, ապա 2-րդ Խաղացողը պարտավոր է ընտրել հաղթաթուղթ արդեն իսկ բաց վիճակում՝ տեսնելով վերևում դրված բոլոր 8 խաղաքարտերը:

Անկախ այն բանից, թե ով կընտրի հաղթաթուղթ, քայլ կատարում է բաժանողի հակառակորդը։
Քայլ կատարելուց հետո մրցակիցը պետք է պատասխանի նույն մաստի խաղաթղթով, եթե ունի այդպիսին, իսկ եթե ոչ՝ հաղթաթղթով։ Եթե չկա նույն մաստի խաղաթուղթ կամ հաղթաթուղթ, Խաղացողը կարող է քայլ կատարել ցանկացած այլ խաղաթղթով։ Եթե խաղացված խաղաթուղթը հաղթաթուղթ է և կա մեծ հաղթաթուղթ, ապա հարկավոր է այն ծածկել ցանկացած մեծ հաղթաթղթով, իսկ եթե բարձր հաղթաթուղթ չկա՝ կարելի է քայլ կատարել ցանկացած հաղթաթղթով։


Յուրաքանչյուր խաղացող համադրությունը(կոմբինացիան) կարող է հայտարարել միայն իր քայլից առաջ՝ օգտվելով F2 կոճակից կամ Մենյուից: Եթե համադրության մասին չի հայտարարվել, ապա այն չի հաշվվում։


Խաղաթղթերի ուժերը և արժեքները ՝(նվազման կարգով)

Հաղթաթղթային կարգՈչ հաղթաթղթային կարգ
J – 20A – 11 (անղոզի դեպքում A – 19)
9 – 1410 – 10
A – 11K – 4
10 – 10Q – 3
K – 4J – 2
Q – 39 – 0
8 – 08 – 0
7 – 07 – 0


Համադրություններ(կոմբինացիաներ)
Բաց բլոտում առկա են հետևյալ համադրությունները․
1․ Նույնատիպ 4 խաղաթղթերի համադրություն ՝ «4 թուղթ»․
4 թուղթ համադրությունների արժեքները հաղթաթղթային կարգով՝
4 х J – 200 միավոր
4 х 9 – 140 միավոր
4 х A – 110 միավոր
4 х Q,K,10 – 100 միավոր
4 թուղթ համադրությունների արժեքները ոչ հաղթաթղթային կարգով՝

4 х A – 190 միավոր
4 х 10, K, Q , J – 100 միավոր
4 х 9 – 0 միավոր

2․ Հարյուր (100 միավոր) – hինգ նույն մաստի խաղաթղթերի հաջորդականություն:

3․ Հիսուն (50 միավոր) – չորս նույն մաստի խաղաթղթերի հաջորդականություն:

4․ Թերզ (20 միավոր) – երեք նույն մաստի խաղաթղթերի հաջորդականություն:

5․ Բլոտ (20 միավոր) – հաղթաթղթի «Թագավոր» և «Թագուհի»:

Միավորների հաշվարկ

Միավորների հաշվարկը կատարվում է խաղարկության ավարտից հետո։
Բոլոր խաղաթղթերի միավորների գումարը վերջին ձեռքով 162 (16) է:

Վերջին ձեռքը խաղալուց հետո համակարգը հաշվում է հավաքված խաղաթղթերի միավորները, և ավելացնում հավաքած համադրությունների միավորները։
Եթե Խաղացողը հաղթաթուղթ է վերցրել և չի հավաքել ավելի շատ միավորներ, քան իր հակառակորդը, ապա խաղաթղթերի և համադրությունների միավորներն անցնում են հակառակորդին։ Այդ վիճակն անվանվում է «տակ տալ»։ Եթե Խաղացողը ոչ մի միավոր չի տարել, ապա այդ վիճակն անվանվում է «Կապուտ», հակառակորդին գումարվում է 21 միավոր:
Վերջին ձեռքի հաղթողը ստանում է 10 միավոր։

Եթե հաղթաթուղթ վերցրած Խաղացողն ավելի շատ միավորներ ունի, քան հակառակորդը, ապա նա համարվում է խաղը հաղթած այդ ձեռքի ժամանակ (խաղը «հանած»), և հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ․ 162 ընդհանուր միավորից հանվում է հակառակորդի խաղաքարտերով տարած միավորները (առանց համադրությունների) և տարբերությունը գրվում է իր հաշվին (եթե ունեցել էր համադրություններ, դրանք նույնպես հաշվարկվում են/գումարվում են)։


Յուրաքանչյուր Խաղացողի միավորներ գումարվում են նախորդ խաղերում հավաքած միավորներին և գրանցվում են աղյուսակում (այդ աղյուսակի յուրաքանչյուր տող ցույց է տալիս ընթացիկ խաղի արդյունքը՝ յուրաքանչյուր բաժանումից հետո)։

*Բաց բլոտում կապուտ չլինելու համար հարկավոր է, որ տարած ձեռքը լինի նաև միավոր:

Ինչպես օգտվել


Խաղացողը կարող է կամ միանալ արդեն ստեղծված սեղանի, կամ ինքնուրույն ստեղծել նոր սեղան, կարգավորումներից ընտրելով փուլերի քանակը կամ սահմանային միավորը և մասնակցության վճարը (նվազագույնը 0,1C, իսկ առավելագույնը՝ 1000 C ամեն Խաղացողից)․նշված կարգավորումները հասանելի են էկրանի աջ անկյունում։ Երբ խաղը սկսվում է, յուրաքանչյուր Խաղացող սեղանին տեսնում է իր ձեռքի խաղաքարտերը, խաղի կամ խաղափուլի համարը, խաղի համար սահմանված սահմանային միավորն ու մասնակցության վճարը։

3․4․3․ ԲԱԶԱՌ ԲԼՈՏ
Ընդհանուր նկարագիր և խաղի կանոններ.

Խաղաթղթերի քանակը 24 Խաղացողներ 2
Խաղաթղթերի ուժերը աճման կարգով.
• հաղթաթղթային կարգով – Q, K, 10, A, 9, J
• ոչ հաղթաթղթային կարգով – 9, J, Q, K, 10, A
• Բոլոր խաղաթղթերի միավորների գումարը: 162 (16):
• Բլոտ թղթախաղի այս տարատեսակը նախատեսված է 2 խաղացողի համար:

Խաղի սկզբում Խաղացողներից մեկը պատահականության սկզբունքով ընտրվում է դիլեր (բաժանող), բաժանում է խաղաթղթերը (յուրաքանչյուր Խաղացող ստանում է 9 խաղաթուղթ), և Խաղացողները որոշում են՝ հայտարարելով միայն թիվ այնքան, մինչև հակառակորդը համաձայնվի, այսինքն չհայտարարի ավելի մեծ թիվ, այնուհետև այն խաղացողը, ով հայտարարել է վերջին թիվը որոշում է, թէ որ երանգն է լինելու հաղթաթուղթը: Կարող է հայտարարվել նաև խաղ առանց հաղթաթղթի (անղոզ): Դրանից հետո կապուկում մնացած 6 խաղաթղթերից 2-ը պատահականության սկզբունքով բացվում են, 2 Խաղացողներն էլ տեսնում են, թե ինչ խաղաթղթեր են բացվել։ Այն Խաղացողը, ում հայտարարած թիվը ամենաբարձրն է, վերցնում է այդ բացված երկու խաղաթղթերը և իր մոտից ընտրում է ցանկացած 2 խաղաթուղթ և նետում փակ վիճակում: Վերջինս կարող է ընտրել նաև այն խաղաթղթերը, որոնք բացվել էին, քանի որ, հակառակորդը չի տեսնում, թե ինչ խաղաթղթեր են ընտրվել և նետվել: Առաջինը խաղը սկսում է բաժանողի հաջորդ Խաղացողը:
Հաղթաթղթի որոշման կարգը
Խաղացողները հերթականությամբ իրավունք ունեն «խոսելու»: Առաջինը հայտարարում է բաժանողի հաջորդ Խաղացողը, ով կարող է ասել 8-ից սկսած ցանկացած թիվ, ինչը նշանակում է որ, եթե այդ երանգը լինի հաղթաթուղթը, ապա «խոսացողը» պարտավորվում է տանել ոչ քիչ, քան 80 միավոր» (նշված թվի հաշվարկման համար հաշվի են առնվում նաև համադրությունների համար սահմանված միավորները):
Եթե Խաղացողը իր հայտարարածի չափ միավորներ չի հավաքում իր կողմից տարած խաղաքարտերի հանրագումարով՝ ըստ միավորների, ապա համարվում է, որ նա պարտվել է՝ «տակ է տվել»:
Եթե Խաղացողը ասում է 25 և բարձր, ապա նա կարող է նշել «կապուտ»: Այդ դեպքում եթե իր հակառակորդը որևէ միավոր է տանում, ապա այդ խաղացողը տակ է տալիս՝ պարտվում է: Եթե Խաղացողը հայտարարել է «կապուտ», ապա մյուս Խաղացողը առանց «կապուտի» ուրիշ «կոզր»՝ հաղթաթուղթ խոսելու իրավունք չունի:
Եթե Խաղացողի կարծիքով հակառակորդը իր հայտարարածի չափ չի կարող տանել, ապա նա կարող է «քուանշ» հայտարարել, մինչև կապուկում մնացած 6 խաղաքարտերից 2-ի բացվելը: Քուանշի դեպքում հայտարարած միավորների բազմապատիկը կլինի 2, եթե հակառակորդը «տակ տա»՝ իրեն միավորներ չհաշվեգրվի և միավորների հաշվարկը կկատարվի՝ հայտարարած թվի բազմապատիկը հաշվի առնելով: Սակայն, եթե հակառակորդը տանի իր հայտարարածի չափ, ապա նշված Խաղացողին միավորներ չի հաշվեգրվում, իսկ հակառակորդին հաշվեգրվում է միավորների հաշվարկը՝ հայտարարածի բազմապատիկը հաշվի առնելով: Եթե քուանշի դեպքում Խաղացողը կարծում է, որ ինքը, այնուամենայնիվ, կտանի հայտարարածի չափ, ապա նա կարող է «սրել քուանշը», այս դեպքում «խոսացած» միավորների բազմապատիկը կլինի արդեն 4: Այս դեպքում ևս կիրառվում է քուանշի համար վերը նկարագրված կանոնները:
Խաղի ընթացքը
Հաղթաթղթի ընտրությունից հետո բաժանողի հակառակորդ Խաղացողը կատարում է քայլ՝ դնելով իր խաղաթղթերից որևէ մեկը, ապա քայլ է կատարում հակառակորդը: Այն Խաղացողը, որը դրել է «ամենաբարձր» խաղաթուղթը սկսում է հաջորդ քայլը, իսկ տարած խաղաթղթերի միավորները գումարվում են այդ Խաղացողի տարած միավորներին: Այսպես ռաունդը շարունակվում է մինչև Խաղացողների խաղաթղթերը սպառվեն: Ռաունդի վերջում, կախված խաղացողների հավաքած միավորներից, կատարվում է հաշվարկ: Հաղթում է այն Խաղացողը, ով առաջինը կհավաքի սահմանային միավորը:
Խաղաթղթերի միավորները
Ցանկացած հաղթաթղթային խաղաթուղթ ուժեղ է ցանկացած ոչ հաղթաթղթային խաղաթղթից:
Քայլ կատարողն իրավունք ունի դնել իր խաղաթղթերից ցանկացածը: Մյուս Խաղացողը պետք է քայլ կատարի հետևյալ կանոնով՝
• Եթե քայլ կատարողը ոչ հաղթաթղթային խաղաթուղթ է դրել, և նա ունի այդ երանգի խաղաթուղթ, ապա նա պետք է դնի այդ երանգի՝ իր խաղաթղթերից որևէ մեկը: Ռաուդը հաղթում է այն Խաղացողը, ով դրել է ավելի բարձր խաղաթուղթ:
• Եթե քայլ կատարողը ոչ հաղթաթղթային խաղաթուղթ է դրել և նա չունի այդ երանգի խաղաթուղթ, բայց ունի կոզր՝ հաղթաթուղթ, ապա նա պետք է դնի կոզր (այս երևույթը կոչվում է չախել):
Եթե քայլ կատարողը կոզր է դրել և հակառակորդը ունի կոզր, որը բարձր է, ապա նա պետք է խաղա այդ հաղթաթուղթը: Եթե հակառակորդը չունի ավելի բարձր հաղթաթուղթ, բայց ունի այլ հաղթաթուղթ, ապա նա պետք է խաղա այդ հաղթաթուղթը: Եթե հակառակորդը ընդանրապես հաղթաթուղթ չունի, ապա կարող է խաղա ցանկացած այլ խաղաթուղթ:
Համադրություններ
Բազառ բլոտում առկա են հետևյալ համադրությունները:
Նույնատիպ 4 խաղաթղթերի համադրություն – «4 թուղթ»
Խաղաթղթերի հաջորդականությունը Q, K, 10, A, 9, J (աճման կարգով): Ցանկացած «4 թուղթ» համադրություն մեծ է մնացած համադրություններից:
4 x J – 200 միավոր (20)
4 x 9 – 140 միավոր (14)
4 x A – 110 միավոր (11)
4 x 10 – 100 միավոր(10)
4 x K – 100 միավոր (10)
4 x Q – 100 միավոր (10)
*Անղոզի տարբերակում խաղաթղթերի հաջորդականությունը 9, J, Q, K, 10, A (աճման կարգով): Ցանկացած «4 թուղթ» համադրություն մեծ է մնացած համադրություններից, բացառությամբ 9-ի:
4 x A – 190 միավոր (19)
4 x 10 – 100 միավոր (10)
4 x K – 100 միավոր (10)
4 x Q – 100 միավոր (10)
4 x J – 100 միավոր (10)
4 x 9 – 0 միավոր

Խաղաթղթերի միավորները

խաղաթուղթհաղթաթղթայինանղոզոչ հաղթաթղթային
A111911
K444
Q333
J2022
10101010
91400

Համադրությունների միավորները
*Հարյուր (100 միավոր) – հինգ նույնատիպ խաղաթղթերի հաջորդականություն:
*Հիսուն (50 միավոր) – չորս նույնատիպ խաղաթղթերի հաջորդականություն:
*Թերզ (20 միավոր) – երեք նույնատիպ խաղաթղթերի հաջորդականություն:
*Բլոտ- ռեբլոտ (20 միավոր) – հաղթաթղթի «Թագավոր» և «Թագուհի» (Անղոզի տարբերակում չկա):
Որքան շատ խաղաթղթեր կան համադրության մեջ, այնքան այն մեծ է (այս դեպքում հաշվի չի առնվում 5-ից ավելի խաղաթուղթ), և որքան մեծ է ամենամեծ խաղաթուղթը, այնքան ավելի մեծ է ամբողջ համադրությունը: Հավասար համադրություններ ունենալու դեպքում հաշվի է առնվում հաղթաթղթային համադրությունը կամ այն, որն ավելի շուտ է հայտարարվել` ըստ խաղացողների խաղալու հերթականության:
Խաղացողը կարող է միաժամանակ ունենալ վերոհիշյալ համադրություններից մի քանիսը միանգամից, սակայն համադրությունները կհաշվարկվեն բոլորը այդ դեպքում, եթե իրար հետ չեն հատվում: «Բլոտ – ռեբլոտը» մյուս համադրությունների հետ չի համեմատվում և 20 միավոր հաշվարկվում է տվյալ խաղացողին անկախ այն հանգամանքից, թէ հակառակորդը ինչ համադրություն ունի:
Եթե Խաղացողն ունի որևէ համադրություն, ապա նա պետք է հայտարարի առաջին քայլն անելուց առաջ: Իսկ որպեսզի մյուս Խաղացողը համոզվի, որ նա իրոք ունի այդ համադրությունը, ապա երկրորդ քայլը կատարելուց առաջ պետք է ցույց տա հայտարարած համադրությունը հակառակորդին: Կարող է այնպես պատահել, որ համադրության բաղկացուցիչ խաղաթղթերից մեկը նա արդեն օգտագործել է առաջին քայլին, այդ դեպքում Խաղացողը ցույց է տալու համադրության մնացած խաղաթղթերը՝ հաշվի առնելով արդեն օգտագործած խաղաթուղթը:
Եթե երկու Խաղացողն էլ համադրություններ ունեն, ապա միայն մի խաղացողի համադրությունները կարող են հաշվարկվել: Հաշվարկվում են այն Խաղացողի համադրությունները, ումն ավելի «բարձր» է:
Եթե երկու Խաղացողները միաժամանակ ունեն նույն տիպի համադրություն, ապա հաշվի է առնվում համադրությունների «բոյ»-ը՝ այսինքն համադրությունները համեմատվում են ըստ խաղաթղթերի աճման հերթականության։
Եթե երկու Խաղացողների համադրությունների «բոյերը» նույնն են, ապա հաշվի կառնվի այն Խաղացողինը, ում համադրությունը կազմված է հաղթաթղթից: Եթե ոչ մի խաղացողի համադրույունը կազմված չէ հաղթաթղթից, ապա կանցնի այն Խաղացողինը, ով առաջինը հնարավորություն ունի ցույց տալու՝ ըստ խաղալու հերթականության:
Եթե Խաղացողը մոռանում է ցույց տալ իր հայտարարած համադրությունը, ապա հակառակորդը հնարավորություն ունի ցույց տալու իր համադրությունը հաջորդ քայլին:
Միավորների հաշվարկ
Միավորները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ.
Եթե Խաղացողը հայտարարել է ինչ-որ հաղթաթուղթ և հավաքել է հայտարարածի չափով միավոր կամ ավել, ապա նա «տակ» չի տվել և նշված Խաղացողին հաշվեգրվում է հայտարարած թիվը + վաստակած միավորներ + ունեցած համադրությունների միավորներ՝ առկայության դեպքում, իսկ հակառակորդին հաշվեգրվում է իր վաստակած միավորների քանակը: Այն դեպքում, երբ Խաղացողը հայտարարել էր հաղթաթուղթը և չի տարել իր հայտարարած քանակի միավորներ, ապա համարվում է, որ Խաղացողը «տակ է տվել»՝ պարտվել է և վերջինիս ոչ մի միավոր չի հաշվեգրվում, իսկ հակառակորդին հաշվեգրվում է հայտարաված թիվը + 162 միավոր + խաղի ընթացքում հայտարարված համադրությունների միավորները:
«Քուանշ»-ի դեպքում միավորները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ.
Այն Խաղացողը, ով տակ է տվել, միավոր չի վաստակում, իսկ հակառակորդին հաշվեգրվում է՝ «կրկնապատկված հայտարարված թիվ» +162 միավոր + համադրությունների միավորներ՝ առկայության դեպքում:
«Սուր»-ի դեպքում «քառապատկված հայտարարված թիվ» +162 միավոր + համադրությունների միավորներ՝ առկայության դեպքում:
Այն Խաղացողը, ով ստանում է ռաունդի վերջին 2 խաղաթուղթը «Վերջին ձեռքը», վաստակում է 10 լրացուցիչ միավոր: Եթե Խաղացողներից մեկը տանում է բոլոր խաղաթղթերը՝ հակառակորդին «Կապուտ» է անում, ապա նրան հաշվեգրվում է հայտարարված միավորների քանակը + 250 միավոր:
Յուրաքանչյուր խաղ համարվում է ավարտված, եթե Խաղացողներից մեկը առաջինը հասնում է սահմանային միավորին: Սահմանային միավորներն են 51 կամ 101 կամ 201 կամ 1 կամ 3 կամ 5 ռաունդ՝ ըստ Խաղացողների ընտրության:


3.4.4 Դուզոին

Հիմնական Կանոններ

Դուզոին խաղը թղթախաղի տեսակ է, որը ընթանում է 2 խաղացողների միջև: Խաղի ժամանակ օգտագործվում է 52 խաղաքարտերից կազմված կապուկ:

Խաղացողը կարող է միանալ արդեն սկսված խաղին, կամ ինքնուրույն ստեղծել նոր խաղ՝ կարգավորումներից ընտրելով փուլերի քանակը կամ սահմանային միավորը (1 միավոր, 62 միավոր) և մասնակցության վճարը (նվազագույնը 0,1C, իսկ առավելագույնը՝ 500C ամեն Խաղացողից, որը համարժեք է Կազմակերպչի կողմից ժամանակ առ ժամանակ սահմանված գումարի չափին՝ արտահայտված ՀՀ դրամով՝ սույն կանոնակարգի 1-ին մասի 1.8 կետում սահմանված չափերին համապատասխան): Նշված կարգավորումները հասանելի են էկրանի աջ անկյունում։ Երբ խաղը սկսվում է, յուրաքանչյուր Խաղացող սեղանի վրա տեսնում է իր խաղաքարտերը, խաղի կամ խաղափուլի համարը, խաղի համար սահմանված սահմանային միավորն ու մասնակցության վճարի չափը:

Խաղացողներն ունեն 5-ից 30 վայրկյան յուրաքանչյուր քայլը կատարելու համար և ևս 240 լրացուցիչ վայրկյան ամբողջ խաղի համար: Եթե Խաղացողի կապը խափանվում է խաղի ընթացքում, ապա վերջինիս տրվում է 240 վայրկյան խաղ վերադառնալու համար: Նշված ժամանակահատվածում խաղ չվերադառնալու դեպքում Խաղացողը համարվում է պարտված։

Ռեյք

Կազմակերպիչը որպես ռեյք պահում է յուրաքանչյուր կայացած խաղի մասնակցության վճարների 4%-ը: Օրինակ եթե ընդհանուր մասնակցության վճարի չափը 4C է, ապա 0.16C – ն գանձվում է և հաղթած Խաղացողը շահում է 3.84C։

Խաղաքարտերի արժեքները և բաշխումը

Խաղաքարտերի արժեքները՝ ըստ աճման կարգի հետևյալն են՝

մեկանոց («A») (հաշվարկվում է որպես մեկ), երկու («2»), երեք («3»), չորս («4»), հինգ («5»), վեց («6»), յոթ («7»), ութ («8»), ինը («9»), տասը («10»), զինվոր («J»), թագուհի («Q»), արքա («K»):

Խաղի սկզբում պատահականության սկզբունքով յուրաքանչյուր Խաղացողի տրվում է 4-ական խաղաքարտ և ևս 4-ը բացվում է սեղանի կենտրոնում: Առաջին քայլ կատարողը որոշվում է պատահականության սկզբունքով: Այնուհետև Խաղացողները հաջորդականությամբ կատարում են քայլեր: Խաղացողների ձեռքի բոլոր 4 խաղաքարտերը խաղալուց հետո կրկին յուրաքանչյուր Խաղացողի բաժանվում է 4-ական խաղաքարտ (սեղանին այլևս բացված խաղաքարտեր չեն դրվում): Այս պրոցեսը շարունակվում է այնքան ժամանակ (առաջին բաժանումից հետո բաժանվում է ևս 5 անգամ յուրաքանչյուր խաղացողին 4-ական խաղաքարտ), մինչև կապուկում առկա բոլոր խաղաքարտերը վերջանան:

Խաղի ընթացքը

Խաղի ընթացքում Խաղացողները կարող են կատարել հետևյալ քայլերը՝

 1. Խաղացողը կարող է տանել սեղանին բացված վիճակում դրված խաղաքարտերից այն դեպքում, եթե իր ձեռքի որևէ խաղաքարտի և բացված վիճակում դրված խաղաքարտի կամ խաղաքարտերի արժեքների գումարը հավասար է 11-ի (օրինակ՝ Խաղացողն ունի չորս («4»), իսկ սեղանին բացված վիճակում դրված են վեց («6») և մեկանոց («A»)։ Այս դեպքում Խաղացողը կարող է վերցնել տվյալ խաղաքարտերը:
 2. Խաղացողը կարող է տանել սեղանին դրված թագուհի («Q») կամ արքա («K») խաղաքարտը, եթե ունի համապատասխանաբար թագուհի («Q») կամ արքա («K»):
 3. Եթե Խաղացողն ունի զինվոր («J») խաղաքարտ, ապա նա կարող է տանել սեղանին այդ պահին դրված բոլոր խաղաքարտերը, բացառությամբ թագուհի («Q») և արքա («K») խաղաքարտերի:
 4. Խաղացողն իր քայլի ժամանակ կարող է սեղանին դնել ցանկացած խաղաքարտ (մեկ խաղաքարտ), որի արդյունքում չի կարող կատարել վերը նշված քայլերից որևէ մեկը:

Խաղի վերջին քայլը կատարող Խաղացողը, անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ խաղաքարտ է մնացել իր ձեռքում, տանում է այդ պահին սեղանին դրված բոլոր խաղաքարտերը:

Միավորների հաշվարկ

Խաղացողների տարած խաղաքարտերի միավորները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ՝

 1. Յուրաքանչյուր մեկանոց («A») և զինվոր («J») խաղաքարտը հաշվարկվում է 1 միավոր։
 2. «Ագուռի տասը («10») » խաղաքարտը հաշվարկվում է 3 միավոր։
 3. «Խաչի երկու («2») » խաղաքարտը հաշվարկվում է 2 միավոր։
 4. Այն Խաղացողը, ով խաղի ընթացքում տանում է «Խաչ» տեսակի 7 և ավելի խաղաքարտ՝ ստանում է 5 միավոր։

Եթե խաղը ստեղծելիս միավորների քանակը սահմանվել է 1, ապա խաղում հաղթող է ճանաչվում այն Խաղացողը, ով 1-ին խաղափուլից հետո հավաքում է ավելի շատ միավորներ: Իսկ եթե խաղը ստեղծելիս միավորների քանակը սահմանվել է 62, ապա խաղում հաղթող է ճանաչվում այն Խաղացողը, ով առաջինն է հավաքում 62 միավոր:

«Սուր» (Sur)

Եթե Խաղացողներից որևէ մեկը մեկ քայլով տանում է այդ պահին սեղանին առկա բոլոր խաղաքարտերը, ապա նա վաստակում է 5 միավոր: Դա կոչվում է «Սուր»

Զինվոր («J») խաղաքարտով սեղանի բոլոր խաղաքարտերը տանելը, ինչպես նաև խաղի վերջին ձեռքում (երբ կապուկում այլևս խաղաքարտեր չկան) խաղաքարտերը տանելը չի համարվում «Սուր»: Մեկ խաղի ընթացքում խաղացողը կարող է ունենալ առավելագույնը 5 «Սուր»:

Հնարավոր չէ սեղանին թագուհի («Q»), արքա («K») և զինվոր («J») խաղաքարտեր լինելու դեպքում գրանցել «Սուր»:

Մրցաշարեր

Առցանց մրցաշարերը անցկացվում են օլիմպիական կարգով: Օլիմպիական համակարգը կամ Փլեյ-օֆֆը (Play-off) սպորտային մրցութի տեսակներից է, որի ժամանակ Խաղացողն առաջին իսկ պարտությունից դուրս է մնում մրցույթից (ըստ երկու Խաղացողների միջև մեկ կամ մի քանի խաղի արդյունքի, որի հիման վրա հստակ կարելի է որոշել հաղթողին): Այն հնարավորություն է տալիս քիչ քանակությամբ փուլերով որոշել հաղթողին և ապահովում է թեժ պայքար մրցույթի ընթացքում:

Խաղարկության կարգը

Օլիմպիական մրցաշարի Խաղացողների քանակը պետք է լինի երկուսի աստիճան (2, 4, 8, 16, 32 և այլն): Այլ թվով Խաղացողների դեպքում անցկացվում է մեկ կամ մի քանի նախընտրական տուր, որի արդյունքում Խաղացողների ընդհանուր թիվը կրճատվում և հավասարվում է ամենամոտ երկուսի աստիճանին։ Տուրերի քանակը հավասար է լոգարիթմ 2 հիմքով Խաղացողների քանակին:

Խաղարկության շրջանները սովորաբար անվանվում են ըստ զույգերի քանակի: Մեկ զույգի համար օգտագործվում է «եզրափակիչ» տերմինը (այստեղ որոշվում է հաղթողը), 2 զույգի համար՝ «կիսաեզրափակիչ», 4 զույգի համար՝ «1/4 եզրափակիչ», 8 զույգի համար՝ «1/8 եզրափակիչ», 16 զույգի համար՝ «1/16 եզրափակիչ» և այլն:
Ամեն տուրում մրցաշարի Խաղացողներից կազմվում են զույգեր, որոնք խաղում են միմյանց դեմ: Յուրաքանչյուր զույգից հաջորդ շրջան են անցնում հաղթողները, իսկ պարտվողները դուրս են մնում մրցաշարից: Եզրափակիչ փուլի հաղթողը գրավում է 1-ին հորիզոնականը, նրա մրցակիցը՝ 2-րդ հորիզոնականը: Ընտրության սկզբունքները՝ ըստ վարկանիշի երկրորդ և հաջորդ փուլերում զույգերը կարող են ձևավորվել կամ նույն կանոններով, ինչ առաջինի դեպքում, կամ էլ որոշակի սահմանված կանոնով, որում հստակ նշվում է, թե ինչպես են յուրաքանչյուր փուլի Խաղացողներից ստեղծվում զույգերը։

Առանձնահատկություններ

Օլիմպիական մրցույթի առավելություններից է խաղերի նվազագույն քանակը՝ համեմատած մյուս մրցութների: Օլիմպիական մրցույթը հնարավորություն է տալիս ավելի արագ որոշելու հաղթողին, ընդ որում արդար պայքարում առաջին հորիզոնական է զբաղեցնում է նա, ով չի պարտվել ոչ մի մրցակցի, այն դեպքում երբ մյուս Խաղացողները կրել են գոնե մեկ պարտություն:

Մրցաշարերին գրանցվելուց Խաղացողը նախապես տեսնում է մրցաշարի երաշխավորված մրցանակային ֆոնդը, որը այլևս փոփոխման ենթակա չէ: Մրցանակային ֆոնդի բաշխումը ևս նախապես որոշված է և տեսանելի:

3.4.5 Լորդ

Հիմնական Կանոններ
Լորդ խաղը թղթախաղի տեսակ է, որը նախատեսված է 2 Խաղացողի համար: Խաղում օգտագործվում է ստանդարտ 52 խաղաքարտերից կազմած կապուկ: Խաղաքարտերը դասակարգվում են ամենաբարձրից մինչև ամենացածրը՝

«A», «K», «Q», «J», «10», «9», «8», «7», «6», «5», «4», «3», «2»:

Խաղի նպատակն է առաջինը վաստակել 7 միավոր:

Խաղացողը կարող է միանալ արդեն ստեղծված խաղին, կամ ինքնուրույն ստեղծել նոր խաղ՝ կարգավորումներից ընտրելով փուլերի քանակը կամ սահմանային միավորը և մասնակցության վճարը (նվազագույնը 0,1C, իսկ առավելագույնը՝ 500C ամեն Խաղացողից, որը համարժեք է Կազմակերպչի կողմից ժամանակ առ ժամանակ սահմանված գումարի չափին՝ արտահայտված ՀՀ դրամով՝ սույն կանոնակարգի 1-ին մասի 1.8 կետում սահմանված չափերին համապատասխան): Նշված կարգավորումները հասանելի են էկրանի աջ անկյունում։ Երբ խաղը սկսվում է, յուրաքանչյուր Խաղացող սեղանին տեսնում է իր ձեռքի խաղաքարտերը, խաղի կամ խաղափուլի համարը, խաղի համար սահմանված սահմանային միավորն ու մասնակցության վճարը:

Խաղացողներն ունեն 5-ից 30 վայրկյան յուրաքանչյուր քայլը կատարելու համար և ևս 240 լրացուցիչ վայրկյան ամբողջ խաղի համար:

Եթե Խաղացողի կապը խափանվում է խաղի ընթացքում, նա ունի մինչև 240 վայրկյան խաղ վերադառնալու համար: Խաղ չվերադառնալու դեպքում Խաղացողը համարվում է պարտված է:

Ռեյք

Կազմակերպիչը որպես ռեյք պահում է յուրաքանչյուր կայացած խաղի մասնակցության վճարի 4%-ը: Օրինակ, եթե ընդհանուր մասնակցության վճարը 4C է, ապա 0.16C – ն գանձվում է, իսկ հաղթած Խաղացողը շահում է 3.84C։

Լորդի և Խաղարկողի որոշում

Խաղի սկզբում յուրաքանչյուր Խաղացողի բաժանվում է մեկական խաղաքարտ՝ որոշելու համար, թե ով է սկսելու խաղը: Յուրաքանչյուր խաղի սկզբում Խաղացողներից մեկը դառնում է «Լորդ» («իշխող»): Դա վերաբերում է այն Խաղացողին, ով ունի խաղի մեջ որոշակի արտոնություններ: Այն Խաղացողը, ում մոտ ավելի բարձ միավորով խաղաքարտն է՝ անվանվում է «Լորդ», իսկ մյուսը ՝ Խաղարկող (դիլեր)

«Լորդ» լինելու արտոնությունները.

 1. Առաջինն է ստանում խաղաքարտը:
 2. Ընտրում է հաղթաթուղթ ընթացիկ խաղափուլի համար:
 3. Կատարում է խաղափուլի առաջին քայլը:

Խաղի ընթացքը
Խաղարկողը միանգամից 5 խաղաքարտ է տալիս «Լորդ»- ին, ևս 5-ը` իրեն: Մնացած խաղաքարտերը դրվում են սեղանի կենտրոնում փակված վիճակում:
«Լորդ»-ը նայում է իր խաղաքարտերը և հայտարարում հաղթաթուղթը:

Առաջին քայլը կատարում է «Լորդ»-ը՝ սեղանին դնելով մեկ խաղաքարտ։ Խաղարկողը կատարում է պատասխան քայլը։
Առաջին քայլ կատարողն իրավունք ունի խաղալ ցանկացած խաղաքարտով, իսկ մյուս խաղացողը պետք է պատասխանի հետևյալ կանոնների համաձայն.

1․ Եթե առաջին խաղացողը խաղում է հաղթաթղթով, ապա մրցակիցը նույնպես պարտավոր է պատասխան քայլ կատարել հաղթաթղթով, իսկ հաղթաթուղթ չունենալու դեպքում` այլ խաղաքարտով։ Եթե խաղը սկսողը խաղացել էբհաղթաթղթով, իսկ մրցակիցն ունի ավելի մեծ հաղթաթուղթ, ապա նա պարտավոր է խաղալ ավելի մեծ հաղթաթղթով։ Նշված դեպքում ձեռքը կվերցնի ավելի մեծ հաղթաթղթով խաղացողը։ Հաղթաթուղթ չունենալու դեպքում Խաղացողը կարող է խաղալ ցանկացած խաղաքարտով։

2. Եթե առաջին Խաղացողը խաղացել է սովորական խաղաքարտով, իսկ մրցակիցն ունի նույն տեսակի խաղաքարտ, ապա նա պետք է պատասխանի այդ տեսակի խաղաքարտով և իրավունք չունի պատասխանել հաղթաթղթով: Նշված դեպքում ձեռքը կվերցնի ավելի բարձր միավոր ունեցող խաղաքարտով Խաղացողը։

3. Եթե առաջին խաղացողը խաղացել է սովորական խաղաքարտով, իսկ մրցակիցը չունի այդ տեսակի խաղաքարտ, ապա, ըստ ընտրության, նա կարող է պատասխանել կամ որևէ այլ տեսակի խաղաքարտով, կամ խաղալ հաղթաթղթով (եթե ունի) և վերցնել ձեռքը։

4. Այն Խաղացողը, որը վերցնում է տվյալ ձեռքը, ստանում է հաջորդ քայլը կատարելու հնարավորություն:
Հաջորդ քայլում «Լորդ»-ը վերցնում է կապուկից 1-ին խաղաքարտը (առանց այն ցուցադրելու մրցակցին), որը կարող է պահել իր 2 խաղաքարտերի հետ կամ դնել սեղանին ու վերցնել 2-րդ խաղաքարտը կապուկից: 2-րդ խաղաքարտը պահելը պարտադիր է:
Այս գործընթացը հերթականությամբ ընթանում է այնքան ժամանակ, միչև յուրաքանչյուր Խաղացող ունենա 13-ական խաղաքարտ: Մնացած 26 խաղաքարտերը այլևս չեն օգտագործվում խաղափուլի ժամանակ:
Կարևոր փաստ. Մրցակիցը չի տեսնում չվերցված խաղաքարտերը:

Հաշվարկ
1. Այն Խաղացողը, ով առաջինն է վերցնում 7 ձեռք, համարվում է հաղթող տվյալ փուլում և վաստակում է 1 միավոր:

2. Եթե «Լորդ»-ը վերցնում է հաջորդական 7 ձեռքերը իրար հետևից, ապա ստանում է 2 միավոր:
3. Եթե հաղթում է Խաղարկողը, ապա ստանում է 3 միավոր:

Եթե «Լորդ»-ը հաղթում է տվյալ խաղափուլը , ապա շարունակում է հաջորդ խաղափուլում մնալ «Լորդ», հակառակ դեպքում հաջորդ խաղափուլի համար մրցակիցն է ստանում «Լորդ»-ի կարգավիճակը:
Խաղում հաղթում է այն Խաղացողը, ով առաջինն է վաստակել 7 միավոր:

Կայքում կա հնարավորություն ընտրելու, թե քանի հաղթանակից լինի խաղը:

Մրցաշարեր
Առցանց մրցաշարերը անցկացվում են օլիմպիական կարգով: Օլիմպիական համակարգը կամ Փլեյ-օֆֆը (Play-off) սպորտային մրցույթի տեսակներից է, որի ժամանակ Խաղացողն առաջին իսկ պարտությունից դուրս է մնում մրցույթից (ըստ երկու Խաղացողների միջև մեկ կամ մի քանի խաղի արդյունքի, որի հիման վրա հստակ կարելի է որոշել հաղթողին): Այն հնարավորություն է տալիս քիչ քանակությամբ փուլերով որոշել հաղթողին և ապահովում է թեժ պայքար մրցության ընթացքում:
Խաղարկության կարգը

Օլիմպիական մրցաշարի Խաղացողների քանակը պետք է լինի երկուսի աստիճան (2, 4, 8, 16, 32 և այլն): Այլ թվով Խաղացողների դեպքում անցկացվում է մեկ կամ մի քանի նախընտրական տուր, որի արդյունքում Խաղացողների ընդհանուր թիվը կրճատվում և հավասարվում է ամենամոտ երկուսի աստիճանին։ Տուրերի քանակը հավասար է լոգարիթմ 2 հիմքով Խաղացողների քանակին:

Խաղարկության շրջանները սովորաբար անվանվում են ըստ զույգերի քանակի: Մեկ զույգի համար օգտագործվում է «եզրափակիչ» տերմինը (այստեղ որոշվում է հաղթողը), 2 զույգի համար՝ «կիսաեզրափակիչ», 4 զույգի համար՝ «1/4 եզրափակիչ», 8 զույգի համար՝ «1/8 եզրափակիչ», 16 զույգի համար՝ «1/16 եզրափակիչ» և այլն:
Ամեն տուրում մրցաշարի Խաղացողներից կազմվում են զույգեր, որոնք խաղում են միմյանց դեմ: Յուրաքանչյուր զույգից հաջորդ շրջան են անցնում հաղթողները, իսկ պարտվողները դուրս են մնում մրցաշարից: Եզրափակիչ շրջանի հաղթողը գրավում է 1-ին հորիզոնականը, իսկ նրա մրցակիցը՝ 2րդ հորիզանականը: Ընտրության սկզբունքները՝ ըստ վարկանիշի երկրորդ և հաջորդ փուլերում զույգերը կարող են ձևավորվել կամ նույն կանոններով, ինչ առաջինի դեպքում, կամ էլ որոշակի սահմանված կանոնով, որում հստակ նշվում է, թե ինչպես են յուրաքանչյուր փուլի Խաղացողներից ստեղծվում զույգերը։

Առանձնահատկություններ

Օլիմպիական մրցույթի առավելություններից է խաղերի նվազագույն քանակը՝ համեմատած մյուս մրցույթների: Օլիմպիական մրցույթը հնարավորություն է տալիս ավելի արագ որոշելու հաղթողին, ընդ որում արդար պայքարում առաջին հորիզոնական է զբաղեցնում է նա, ով ոչ մի մրցակցի չի պարտվել, այն դեպքում երբ մյուս Խաղացողները կրել են գոնե մեկ պարտություն։

Մրցաշարերին գրանցվելուց Խաղացողը նախապես տեսնում է մրցաշարի երաշխավորված մրցանային ֆոնդը, որը այլևս փոփոխման ենթակա չէ: Մրցանակային ֆոնդի բաշխումը ևս նախապես որոշված է և տեսանելի:

3.5. ՉԻՆԳԱ ՉՈՒՆԳ Ընդհանուր նկարագիր

Խաղր ունի երկու հինական բաժին քեշ խաղեր և մրցաշարեր: Քեշ խաղերը ստեղծում են Խաղացողները ընտրելով խաղադրույքի չափը, խաղի քանակը և սպասելաժամանակը: Խաղը ստեղծելուց հետո, խաղին միանում է մրցակիցը, սեղմում «պատրաստ եմ» կոճակը և խաղը սկսվում է: Խաղացողները խաղում ունեն ընտրության 3 հնարավորություն՝ քար, թուղթ և մկրատ: Քարը հաղթում է մկրատին, մկրատը թղթին, թուղթը քարին: Միևնույն ընտրությունը կատարելու դեպքում խաղափուլ համարվում է ոչ ոքի:

Խաղացողները խաղում են այնքան խաղափուլ, մինչև նրանցից որևէ մեկը հավաքի նախօրոք սահմանված միավորների քանակը և նշված Խաղացողը կհամարվի հաղթող:

Մրցաշարերը կազմակերպվում են օլիմպիական կարգով: Յուրաքանչյուր մրցաշարի մասին մանրամասն տեղեկություն Խաղացողը կարող է գտնել Կազմակերպչի կայքի Չինգաչունգ խաղի «Մրցաշարեր» բաժնում, ըստ ամեն մրցաշարի մրցանակային ֆոնդի, մուտքավճարի չափի, խաղացողների առավելագույն և նվազագույն քանակի, մրցանակային տեղերի, ամսաթվի և ժամի: Յուրաքանչյուր մրցաշար ունի Խաղացողների նվազագույն քանակ, որի լրանալու դեպքում, համապատասխան ժամին մրցաշարը սկսվում է:

Օլիմպիական համակարգ

Օլիմպիական համակարգը կամ փլեյ-օֆֆը (անգ. Play-off) սպորտային մրցության ձևերից է, որի ժամանակ Խաղացողն առաջին իսկ պարտությունից դուրս է մնում մրցությունից (ըստ երկու Խաղացողի միջև մեկ կամ մի քանի խաղի արդյունքի, որի հիման վրա հստակ կարելի է որոշել անվերապահ հաղթողին): Այն հնարավորություն է տալիս քիչ քանակությամբ փուլերով որոշել հաղթողին և ապահովում է թեժ պայքար մրցության ընթացքում: Խաղերի նվազագույն քանակով արագ կարելի է որոշել հաղթողին:

Խաղարկության կարգը

Օլիմպիական մրցաշարի Խաղացողների քանակը պետք է լինի երկուսի աստիճան (2, 4, 8, 16, 32 և այլն): Այլ թվով Խաղացողների դեպքում անցկացվում է մեկ կամ մի քանի նախընտրական տուր, որի արդյունքում Խաղացողների ընդհանուր թիվը կրճատվում և հավասարվում է ամենամոտ երկուսի աստիճանին: Խաղում, որտեղ Խաղացողներն անձնական վարկանիշներ ունեն, երկուսի աստիճանի թիվը կարող է որոշվել այդ վարկանիշով: Տուրերի քանակը հավասար է լոգարիթմ 2 հիմքով Խաղացողների քանակին: Խաղարկության շրջանները սովորաբար անվանվում են ըստ զույգերի քանակի. մեկ զույգի համար ներմուծվում է «եզրափակիչ» տերմինը (այստեղ որոշվում է հաղթողը), 2 զույգի համար «կիսաեզրափակիչ», 4 զույգի համար «1/4 եզրափակիչ», 8 զույգի համար «1/8 եզրափակիչ», 16 զույգի համար «1/16 եզրափակիչ» և այլն: Ամեն տուրում մրցաշարի Խաղացողներից կազմվում են զույգեր, որոնք խաղում են միմյանց հետ: Յուրաքանչյուր զույգից հաջորդ շրջան են անցնում հաղթողները, իսկ պարտվողները դուրս են մնում մրցաշարից: Եզրափակիչ շրջանի հաղթողը գրավում է 1-ին տեղը, նրա հակառակորդը 2- րդ տեղը: Եթե մրցաշարային պայմանը պահանջում է որոշել 3-րդ տեղը գրաված Խաղացողին, ապա կազմակերպվում է լրացուցիչ խաղ կիսաեզրափակչում պարտված երկու Խաղացողների միջև:

Ընտրության սկզբունքները ըստ վարկանիշի.

Երկրորդ և հաջորդ փուլերում զույգերը կարող են ձևավորվել կամ նույն կանոններով, ինչ առաջինի դեպքում, կամ էլ որոշակի սահմանված կանոնով, որում հստակ նշվում է, թե ինչպես են յուրաքանչյուր փուլի Խաղացողներից ստեղծվում զույգեր: Երբեմն կիրառվում է «փլեյ-օֆֆ» տարբերակը, որի ժամանակ որոշ Խաղացողներ մրցաշարում մեկնարկում են խաղը ոչ թե առաջին, այլ հաջորդ շրջաններից: Օրինակ հնարավոր տարբերակներից է, երբ ընտրվում է 24 Խաղացող, որոնցից նախընտրական փուլում լավագույն արդյունքները գրանցած կամ բարձր վարկանիշ ունեցող 8 խաղացողները պայքարի մեջ են մտնում երկրորդ փուլից: Իսկ առաջինում իրար հետ խաղում են մնացած 16-ը:

Առանձնահատկություններ

Օլիմպիական մրցության առավելություններից է խաղերի նվազագույն քանակը համեմատած մյուս մրցությունների: Օլիմպիական մրցությունը հնարավորություն է տալիս ավելի արագ որոշելու հաղթողին, ընդ որում արդար պայքարում առաջին տեղ է զբաղեցնում է նա, ով ոչ մի մրցակցի չի պարտվել, այն դեպքում երբ մյուս Խաղացողները գոնե մեկից պարտություն են կրում։

3.6 ՇԱՇԿԻ
Խաղի կանոններ

Շաշկու խաղատախտակը տեղակայվում է Խաղացողների միջև այնպես, որպեսզի Խաղացողի աջ կողմի անկյունային դաշտը լինի մուգ գույնի: Սկզբնական դիրքում ամեն կողմն ունի 12 (8 X 8) կամ 20 (10 X 10) խաղաքար, որոնք դասավորված են ամեն խաղացող կողմի առաջին 3 (8X8) կամ 4 (10X10) շարքերում: Խաղը տարվում է մուգ խաղադաշտերով:

Շաշկու խաղաքարերը լինում են երկու տեսակի հասարակ խաղաքարեր և արքաներ: Ի սկզբանե բոլոր խաղաքարերը հասարակ են: Եթե հասարակ խաղաքարը հասնում է վերջին շարքին (8րդ կամ 10րդ շարք), ապա այն վերածվում է արքայի:

Քայլերի կանոններ

Հասարակ խաղաքարը քայլ է կատարում առաջ անկյունագծով և մեկ վանդակով:

Արքան քայլ է կատարում անկյունագծով ցանկացած ազատ տարածքով ինչպես առաջ, այնպես էլ հետ:

Հարվածի կանոններ

Շաշկիում հարվածը պարտադիր է: Հարվածած խաղաքարերը և արքաները հանվում են խաղատախտակից միայն քայլի ավարտից հետո:

Հասարակ խաղաքարը, որը գտնվում հակառակորդի հետևում ազատ դաշտ ունեցող խաղաքարի կողքին, տեղափոխվում է այդ ազատ դաշտ հակառակորդի խաղաքարի վրայով:

Եթե կա նույն կերպ հակառակորդի այլ խաղաքարերին հարվածելու հնարավորություն, ապա հարվածը շարունակվում է, քանի դեռ հարվածող խաղաքարը չի հասնում այնպիսի դիրքի, երբ հակառակորդի այլ խաղաքարի վրայով թռիչքն անհնար է դառնում։ Հասարակ խաղաքարի հարվածը հնարավոր է ինչպես առաջ քայլով, այնպես էլ հետ քայլով։

Արքան հարվածում է անկյունագծով, առաջ և հետ, և կարող է կանգ առնել ցանկացած հեռավորության ազատ դաշտի վրա, որը գտնվում է վերցված խաղաքարի հետևում։ Արքան ևս կարող է հարվածել հակառակորդի մի քանի խաղաքարերի, քանի դեռ դա հնարավոր է։

Եթե հասարակ խաղաքարը հարված է հասցնում արքայի դաշտում, ապա այն վերածվում է արքայի ու շարունակում է քայլը համաձայն արքայի քայլերի կանոնների։

Հարվածի ժամանակ կիրառվում է թուրքական քայլի կանոնը մեկ քայլի ընթացքում հակառակորդի միևնույն խաղաքարին հնարավոր է հարվածել միայն մեկ անգամ։ Այսինքն, եթե հակառակորդի մի քանի խաղաքարերին հարվածելիս Խաղացողի հասարակ խաղաքարը կամ արքան հասնում է արդեն վերցված խաղաքարի քայլը ավարտվում է։

Եթե կա խաղաքարին հարվածելու մի քանի տարբերակ, օրինակ, կամ մեկ կամ երկու խաղաքարին հարվածելու հնարավորություն, Խաղացողը պետք է կատարի ամենաերկար քայլը։ Պարտիայի հաղթանակ Պարտիան համարվում է հաղթած, եթե.

 • հակառակորդներից մեկի բոլոր խաղաքարերը հանվել են խաղատախտակից,
 • հակառակորդներից մեկի խաղաքարերը փակ են և նա չի կարող կատարել հերթական քայլը,
 • հակառակորդներից մեկը հայտարարում է, որ հանձնվում է,
 • հակառակորդներից մեկի ժամանակը սպառվում է։

Ոչ-ոքի

Խաղն ավարտվում է ոչ-ոքի հետևյալ դեպքերում.

 • եթե հակառակորդներից մեկը առաջարկում է ոչ-ոքի, իսկ մյուսը համաձայնում է,
 • եթե երեք անգամ անընդմեջ կրկնվում է միևնույն դիրքը,
 • եթե երեք կամ ավելի արքա ունեցող Խաղացողը 15 քայլերի ընթացքում չի կարողանում հարվածել հակառակորդի արքային։

Ժամանակի վերահսկում

1 րոպե պարտիայի համար

2 րոպե պարտիայի համար

3 րոպե պարտիայի համար

5 րոպե պարտիայի համար

7 րոպե պարտիայի համար

Նշումներ

Մրցաշարերում և խաղերում պարտիաներն արձանագրվում են։ Մեկ ամբողջական քայլ է համարվում սևերի և սպիտակների քայլերի համակցությունը, այսինքն սևերի և սպիտակների հաջորդական քայլերը գրանցվում են որպես մեկ ամբողջական քայլ մեկ համարի տակ:

Ռուսական շաշկիում դաշտերի նշանագրումը նման է շախմատի նշանագրմանը հորիզոնական դաշտերը նշվում են 1-ից 8 (1-ից 10) թվերով, ուղղահայաց դաշտերը նշվում են լատինական տառերով а-ից h (a-ից g): Հասարակ խաղաքարի կամ արքայի քայլի արձանագրման համար նշվում է սկզբում այն դաշտը որտեղ խաղաքարը կանգնած էր, այնուհետև գծիկ և այն դաշտը որտեղ այն կանգ է առել քայլը կատարելուց հետո (օրինակ f4-g5): Հարվածի արձանագրման ժամանակ գծիկի փոխարեն դրվում է երկու կետ:

Օրինակ՝ f4:h6 գրառումը նշանակում է քայլ f4 դաշից h6 դաշտ g5 դաշտում կանգնած խաղաքարին հարվածով, իսկ f4:h6:f8:c5:g1 գրառումը նշանակում չորս խաղաքարերին հարվածով քայլ:

3.7 ՋՆՋՈՎԻ ԽԱՂԵՐ

Խաղալու համար Խաղացողը պետք է մասնակցության վճար կատարի գնելով տոմս: Սակայն այն կարող է հարմարեցվել կատարելուց առաջ: Դրանից հետո Խաղացողը պետք է ջնջի փակ մասերը: Փակ մասերը ջնջելուց և տեսնելուց հետո Խաղացողը պարզում է շահել է, թե ոչ: Խաղացողը դա կարող է անել ստուգելով, արդյոք առկա են 3 համընկնող նիշեր, կամ ստուգելով «Շահում» բաժինը: Վճարման աղյուսակն այս տիպի խաղերում բանալի դեր է կատարում բացատրելով խաղի յուրաքանչյուր նիշի արժեքը: Շահած գումարը հիմնված է մասնակցության վճարի չափի վրա բազմապատկած վճարման աղյուսակի բազմապատկիչին:

«Բոմբ» (Bomb) ֆունկցիա

«Բոմբ»-ը (Bomb) ֆունկցիա է, որը հասանելի է Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող մի շարք սլոթային խաղերում և տալիս է լրացուցիչ շահում գրանցելու հնարավորություն: Նշյալ հնարավորությամբ սլոթերի ցանկը որոշում է Կազմակերպիչը:   

Ֆունկցիան, որը հնարավոր է օգտագործել միայն իրական գումարով խաղալու դեպքում, տալիս է լրացուցիչ շահում գրանցելու հստակ ժամանակահատված, որում տեղավորվելու դեպքում Խաղացողը հաղթում է, չտեղավորվելու դեպքում՝ պարտվում: Խաղացողը ֆունկցիան կարող է ակտիվացնել՝ ընտրելով տվյալ ֆունկցիայով ցանկացած սլոթ: Որևէ խաղ ընտրելով՝ Խաղացողը կարող է տվյալ խաղի հիմնական խաղափուլին զուգահեռ ակտիվացնել աջ հատվածում ցուցադրված «Բոմբ» ֆունկցիան՝ սեղմելով համապատասխան պատկերի (Բոմբի) վրա: Այնուհետև Խաղացողը պետք է ընտրի լրացուցիչ խաղային ժամը (նույնն է՝ Բոմբ ֆունկցիայի ցանկացած խաղային ժամանակով ռումբ) նախքան հիմնական խաղին վերադառնալը: «Բոմբ» ֆունկցիան ակտիվացնելու համար որևէ վճար չի գանձվում: Խաղացողը միայն իրական գումարով խաղում է իր ընտրած սլոթը, որի խաղափուլերի ընթացքում գրանցած ցանկացած շահում հետաձգում է բոմբի պայթյունը:    

«Բոմբ» ֆունկցիան Խաղացողներին տալիս է տարբերակ՝ ընտրելու այն ժամանակահատվածը, որով ցանկանում են շահում գրանցել: Նրանք կարող են ընտրել 1 ժամ, 3 ժամ, 5 ժամ և 10 ժամ: Երբ Խաղացողն ընտրում է 4 տարբերակներից մեկը, տեղափոխվում է տվյալ տարբերակի Էջ՝ մանրամասն ներկայացված կանոններով, հետհաշվարկի սանդղակով ու խաղային ժամանակը հաջողությամբ ավարտելու դեպքում նախատեսված շահումի չափով:

Նախընտրելի ժամանակահատվածի ընտրությունը հաստատելուց հետո Խաղացողը տեսնում է ռումբի պայթելու ճշգրիտ ժամանակը և հաղթելու համար մնացած ժամանակը՝ էջի ներքևի սանդղակում: Երբ Խաղացողը սեղմում է «Խաղալ» կոճակը, խաղը սկսվում է: 

Պայմաններ 

«Բոմբ» ֆունկցիայի յուրաքանչյուր տարբերակ կունենա կանխորոշված հետհաշվարկ` ռումբի պայթելու համար: Ռումբի պայթյունը հետաձգելու համար Խաղացողը պետք է կատարի մասնակցության վճար և շահումներ գրանցի այն սլոթում, որը խաղալուն զուգահեռ ակտիվացրել է «Բոմբ» ֆունկցիան: Ցանկացած շահում կերկարացնի ռումբի պայթյունի ժամանակը, ինչը կցուցադրվի սանդղակի վրա: Սանդղակի վրա տեղադրված ռումբի պատկերը ցույց է տալիս պայթելուն մնացած րոպեները, նվերի պատկերը ցույց է տալիս Խաղացողի խաղալու ժամանակը: Խաղացողը հաղթում է, երբ նվերն ու ռումբը հանդիպում են սանդղակի վրա՝ հասնելով նույն կետին: Նվերը և ռումբը սանդղակում հանդիպում են ընտրված խաղային ժամանակում կամ դրանից վաղ սլոթում շահումներ գրանցելու և ռումբի պայթյունի ժամանակահատվածը հետաձգելու կամ ռումբի չպայթելու արդյունքում:  Եթե Խաղացողը միացնում է «Բոմբ» ֆունկցիան, բայց չի խաղում, չեղարկում է կամ շահում չի գրանցում, ապա հետհաշվարկից հետո ռումբը կպայթի, և Խաղացողը կզրկվի լրացուցիչ շահման հնարավորությունից, ինչի հետևանքով վերջինի հատուկ խաղային հաշվից գումար չի գանձվի: 

Խաղացողի կողմից խաղը չեղարկելու դեպքում համակարգը ավտոմատ կերպով տվյալ քայլը համարում է «պարտություն»: 

3.8 ՎԻԴԵՈ ՍԼՈԹԵՐ, ՍԼՈԹԵՐ, ԴԱՍԱԿԱՆ ՍԼՈԹԵՐ

Յուրաքանչյուր սլոթում տեղադրված են վահանակներ, տողեր և վճարային գծեր: Որոշ սլոթեր նաև ունեն մասնակցության վճարների աստիճաններ: «Պտտել» կոճակը խաղում է խաղը ընթացիկ մասնակցության վճարի աստիճանով, ընտրված վճարային գծի մետաղադրամի արժեքով: MAX BET-ը խաղում է ամենաբարձր մասնակցության վճարի մակարդակով, ամենաբարձր վճարային գծերով և նախապես ընտրած մետաղադրամի արժեքով: AUTO-ն ավտոմատ կերպով խաղում է նշված քանակի ռաունդներում: Հաղթող համակցությունները և վճարումները կատարվում են ըստ վճարումների աղյուսակի: Մասնակցության վճարի գիծը շահում և վճարվում է ըստ տվյալ սլոթում առկա տարբեր շահող համադրությունների՝ հորիզոնական, ուղղահայաց, շեղ կամ դրանց համակցություններով: Մետաղադրամներով վճարային գծի շահումը հավասար է վճարման աղյուսակում ցույց տրված արժեքին, որը բազմապատկած է մասնակցության վճարի մակարդակով: Այս գումարը նույնպես բազմապատկվում է ցանկացած կիրառելի բազմապատկիչներով: Վճարային գիծն արժույթով հավասար է մետաղադրամներով հաղթանակին բազմապատկված մետաղադրամների արժեքին: Միաժամանակ ավելանում են տարբեր վճարային գծերի շահումները: Բոլոր շահումները վճարվում են միայն ընտրված վճարային գծերի համար: Երբ առավելագույն բազմապատկիչին ենք հասնում, բոլոր շահումները վճարվում են առավելագույն բազմապատկիչով, մինչև նոր շահումներ չստեղծվեն: Բազմապատկիչը կվերադառնա նախնական բազմապատկիչին: «Մետաղադրամները» ցուցադրում է մետաղադրամներ, որոնք մասնակցության վճար կատարելու համար հասանելի են Խաղացողին: Random Number Generator-ը (Կամայական թվերի գեներատոր) գործածվում է բոլոր սլոթերի կողմից որոշելու համար յուրաքանչյուր պտույտի արդյունքները: Այդ բոլոր արդյունքները կախված են ալգորիթմերի ու RNG ծրագրային ապահովման համադրությունից, ու հենց այդ համակարգերն են որոշում յուրաքանչյուր պտույտի արդյունքը, որի վրա խաղացողը մասնակցության վճար է դնում, նախորդ պտույտը կամ պտույտները չեն վերաբերում որևէ այլ պտույտի արդյունքին: Երբ Խաղացողը գործարկում է պտույտ օնլայն սլոթ խաղում, RNG-ն սկսում է բաժանել ամբողջ թվերը: Կախված նրանից, թե RNG-ն որ թվի վրա է, երբ Խաղացողը շարժում է իր մկնիկը որոշվում է, թե որ թվի վրա կանգ կառնի թմբուկը: Այն պահին, երբ Խաղացողը սեղմում է «սկսել» կոճակը օրինակ երեք թմբուկով սլոթային խաղում, RNG-ի կողմից երեք թիվ է գրանցվում (յուրաքանչյուրը թմբուկի դիմաց): Առաջին թիվը որոշում է առաջին թմբուկի դիրքը, երկրորդը որոշում է երկրորդ թմբուկի դիրքը նույնն է տեղի ունենում հինգ թմբուկով սլոթերում կամ սլոթային խաղերի այլ տարբերակներում: Վիդեո սլոթերն ունեն միջինը 50 անհատական վճարային գծեր, բայց երբեմն էլ դրանց թիվը հասնում է 100-ի և ավելիի: Այն պահին, երբ Խաղացողը սեղմում է «խաղալ» կոճակը, ծրագիրը պատկերում է պատահականության սկզբունքով ընտրված հինգ թվեր մեկական յուրաքանչյուր թմբուկի վրա: Թմբուկների թվերն այդ ժամանակ այլևս կախված չեն լինում այն թվերից, որոնք Random Number Generator-ի կողմից են որոշվել դրանց համար: Համակարգն, այսպիսով, արագ կատարում է բարդ մաթեմատիկական հաշվարկներ որոշելով Խաղացողի շահումը կամ կորուստը հենց վերջին պտույտը կանգնում է։ Մրցանակը վայրկենապես և ավտոմատ կերպով գումարվում են Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին։ Այն դեպքերում, երբ անվճար պտույտ է շնորհվում կամ բոնուսային պտույտ է նախաձեռնվում, թմբուկները հետևողականորեն պտտվում են Random Number Generator-ի նույն կանոններով։

Wild-ներ. Wild-ներ կարելի է գտնել օնլայն սլոթերի մեծ մասում։ Դրանք նիշեր են, որոնք փոխարինում են ցանկացած այլ նիշերի լրացուցիչ շահումների հնարավորություն տալով։ Որոշ Wild-ներ կարող են շարվել այսինքն դրանք կարող են ընդգրկել ամբողջ թմբուկը, իսկ որոշ Wild-ենր նաև ունեն կցված բազմապատկիչ, այսինքն Wild-ի գործածումով ցանկացած շահում կբազմապատկվի որոշակի գումարով։

Scatter. Scatter նիշերը այն նիշերն են, որոնք սովորաբար վճարում են կախված թմբուկի վրա հայտնվելու քանակից անկախ դիրքից։ Օրինակ, Խաղացողը կարող է գտնել Scatter նիշ, որը վճարվում է, երբ կանգնում է 3-ի կամ ավելի մեծ թվի վրա, այնպես որ, եթե թմբուկը կանգնի 2,4 կամ 5 թվերի վրա, Խաղացողը կարող է շահում ունենալ։ Օնլայն սլոթերում Scatter-ի ամենատարածված գործածումը բոնուսային ֆունկցիան ակտիվացնելն է օրինակ անվճար պտույտներով ռաունդները։ Բազմաթիվ օնլայն սլոթեր կդանդաղեն, եթե երկու scatters-ի վրա կանգնեն, կասեցնելով պտույտը, մինչ մյուս ռուլետկաները կարող են առհասարակ կանգնել։ Անվճար պտույտներ. Խաղացողն այս պտույտների համար չի վճարում, և այդ պտույտները, սովորաբար, որևէ հավելյալ բան են առաջարկում ստանդարտ պտույտին: Հիմնականում յուրաքանչյուր շահումին կցված է լինում բազմապատկիչ, կամ լրացուցիչ wild թմբուկների վրա, կամ էլ հազվագյուտ ֆունկցիաներ գործարկելու հնարավորություն։

Ազարտային հնարավորություն: Որոշ սլոթեր առաջարկում են ազարտային տարբերակներ ցանկացած շահող պտույտից հետո։ Սա Խաղացողին հնարավորություն է տալիս կրկնապատկել իր շահումը կամ նույնիսկ ավելին։ Կան նաև այլ բոնուսային տարբերակներ, ինչպիսին են pick- em պտույտը «ֆորտունայի անիվ»-ի ոճով խաղը կամ խաղային քարտեզը, որտեղ Խաղացողը շարժվում է մի հնարավորությունից մյուսը։ Հնարավորությունների քանակությունը տարբերվում է խաղից խաղ որոշ սլոթեր առաջակում են պարզ բազային խաղ առանց որևէ այլ բանի, մինչ մյուսները առաջարկում են բազմաթիվ տարբեր ֆունկցիաներ։

Ջեքփոթ սլոթեր. Պրոգրեսիվ սլոթային խաղերը կապակցված են օնլայն խաղերի հետ։ Հենց պրոգրեսիվ ջեքփոթը շահվում է, խաղը նորից է սկսվում, ու ջեքփոթը նորից է սկսում ձևավորվել։ Պրոգրեսիվ ջեքփոթերն անընդհատ աճում են տվյալ խաղին մասնակցող բոլոր Խաղացողների յուրաքանչյուր մասնակցության վճարի հետ միասին: Ջեքփոթը կախված է արված մասնակցության վճարի տոկոսից ու միշտ ցուցադրվում է խաղի էկրանին: Պրոգրեսիվ սլոթերը բացառապես վճարում են առավելագույն ջեքփոթը, երբ Խաղացողը տանում է շահող նիշերի համապատասխան համադրությունը առավելագույն մասնակցության վճարով պտույտի վրա: Պրոգրեսիվ ջեքփոթ շահելու համար Խաղացողը պետք է մասնակցության վճար կատարի մետաղադրամների կամ կրեդիտային մասնակցության վճարների առավելագույն քանակի վրա, կամ առավելագույն մասնակցության վճարի վրա; Կան նաև բլեքջեք և վիդեո պոկեր խաղեր, որոնք ունեն պրոգրեսիվ ջեքփոթ բաղադրիչ:

Բազմակի պրոգրեսիվ ջեքփոթ սլոթեր. Բազմակի պրոգրեսիվ ջեքփոթ սլոթերը Խաղացողին հնարավորություն է տալիս շահել երեք պրոգրեսիվ ջեքփոթերից մեկը:

Գնել բոնուս

«Գնել բոնուս» ֆունկցիան Խաղացողները կարող են օգտագործել սլոթ խաղերի ընթացքում։ «Գնել բոնուս» ֆունկցիայի գործածումը հնարավորություն է տալիս Խաղացողին խաղի սկզբում Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող մինիմալ մասնակցության վճարից ավել գումարով կատարել մասնակցության վճար, որի արդյունքում Խաղացողը տեղափոխվում է բոնուսային փուլ: Բոնուսային փուլը արտահայտվում է խաղի ընթացքում տրամադրվող անվճար պտույտների տեսքով: Անվճար պտույտների քանակը կարող է տարբերվել՝ կախված սլոթի տեսակից:

Բոնուսային փուլի անվճար պտույտները սպառելուց հետո Խաղացողը վերադառնում է սլոթի հիմնական պայմաններին:

«Գնել բոնուս» ֆունկցիայի գործածման դեպքում մասնակցության վճարը տատանվում է 1-ից 10,000,000 ՀՀ դրամի սահմաններում՝ կախված առաջարկվող մինիմալ մասնակցության վճարի չափից և տվյալ սլոթում բոնուսային փուլի ընթացքում տրամադրվող պտույտների քանակից:

Ոչ բոլոր սլոթային խաղերը ունեն «Գնել բոնուս» ֆունկցիայի գործածման հնարավորություն։

381 Քրիսթալ Քրաշ (Crystal Crush)

Խաղի անցկացման կարգ

Խաղր բաղկացած է հիմնական և բոնուսային փուլերից։

Հիմնական փուլի անիվը բաժանված է 64 սեկտորի։ Յուրաքանչյուր սեկտորում պատկերված են տարբեր գույների քարեր, որոնք ունեն ֆիքսված գործակիցներ, մասնավորապես՝

      1.     Դեղին-1 հատ  (գործակից x60)

      2.     Կանաչ-12 հատ (գործակից x5)

      3.     Կարմիր-20 հատ (գործակից x3)

      4.     Կապույտ -30 հատ (գործակից x2)

      5.     Ոսկեգույն – 1 հատ (Բոնուսային խաղին մասնակցելու հնարավորություն)

Խաղին մասնակցելու համար Խաղացողը պետք է ընտրի խաղում առաջարկվող 4 գույներից մեկը (դեղին, կանաչ, կարմիր, կապույտ) և կատարի մասնակցության վճար՝ Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող գումարի սահմաններում: Վճարը կատարելուց և սփին կոճակը սեղմելուց հետո անիվը կսկսի պտտվել և պատահականության սկզբունքով կանգ կառնի որևէ գույնի վրա:

Խաղում հաղթող կհամարվեն այն Խաղացողները, որոնք ճիշտ կգուշակեն գույնը, որի վրա կանգ կառնի անիվը: Օրինակ՝ եթե Խաղացողը կատարել է մասնակցության վճար՝ ընտրելով  կանաչ գույնը և խաղում անիվը կանգ է առել կանաչ գույնի վրա, ապա Խաղացողը կհամարվի հաղթող, իսկ եթե նույն դեպքի համար անիվը կանգ առնի կարմիր կամ այլ գույնի վրա բացի կանաչից և ոսկեգույնից, ապա Խաղացողը կհամարվի պարտված:

Շահումը հաշվարկվում է Խաղացողի կատարած մասնակցության վճարը բազմապատկած ճիշտ գուշակած ելքի համապատասխան գործակցով և փոխանցվում է խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին։


Եթե անիվը կանգ է առնում ոսկեգույն քարի վրա, ապա Խաղացողը ստանում է բոնուսային փուլ տեղափոխվելու հնարավորություն հիմնական փուլի մասնակցության վճարով։

Խաղացողը հնարավորություն է ստանում խաղալ Բոնուսային փուլում մինչ տրամադրված պտույտների քանակի լրանալը, որոնք տրամադրըվում են բոնուսային փուլի առաջին մասում։

Բոնուսային փուլի առաջին մաս

Մինչ Բոնուսային փուլին մասնակցելը Խաղացողը տեղափոխվում է բոնուսային փուլի առաջին մաս և պատահականության սկզբունքով շահում է Բոնուսային փուլի համար նախատեսված էլեմենտներ՝

1.     Քարեր՝ ֆիքսված գործակիցներով (Դեղին – 60x, կանաչ – 5x, կարմիր – 3x)

2.     Բազմապատկիչ (Օրինակ ՝ x1, x2, x3, x4, x5 ….. անվերջ)

Ցանկացած բազմապատկիչ, որը դուրս կգա բոնուսային փուլի առաջին մասում կգումարվի տվյալ փուլում շահած բազմապատկիչներին։ Օրինակ, եթե Խաղացողը շահել է x2 բազմապատկիչ, և պտույտի արդյունքում բացվում է x3, ապա վերջինս կգումարվի նախորդին և արդեն Բոնուսային  փուլի  ամեն պտույտի շահումը կկրկնապատկի x5-ով։

3.    Անվճար պտույտների քանակ (Օրինակ ՝ 1, 2, 3, 4, 5 ….. անվերջ)։ Ցանկացած անվճար պտույտ, որը դուրս կգա բոնուսային փուլի առաջին մասում կգումարվի տվյալ փուլում շահած պտույտների քանակին։ Օրինակ, եթե Խաղացողը շահել է 2 պտույտ, և սփինի արդյունքում բացվում է ևս 3 պտույտ, ապա վերջինս կգումարվի նախորդին և Բոնուսային փուլի պտույտների քանակը կդառնա 5։

 Բոնուսային փուլի առաջին մասում Խաղացողը ունի 3 պտույտի հնարավորություն, որոնք սպառվում են   -1 տրամաբանությամբ, եթե Խաղացողը չի շահում վերը նշված էլեմենտներից որևէ մեկը։ Այսպիսով, եթե պտույտի արդյունքում Խաղացողը չի շահում վերը նշված 3 էլեմենտներից ոչ մեկը,  ապա հնարավոր պտույտների քանակը պակասում է 1-ով։ Այն դեպքում, երբ Խաղացողը շահում է տվյալ էլեմենտներից որևէ մեկը, ապա պտույտների քանակը կրկին դառնում է 3։

Բոնուսային փուլի առաջին մասում կուտակված էլեմենտները (քարերը) փոխանցվում են Բոնուսային փուլ հետևյալ տրամաբանությամբ՝ կուտակված քարերը փոխարինում են մեկ աստիճան իրենցից ավելի ցածր գործակցով քարերին, Օրինակ․  Եթե Խաղացողը բոնուսային փուլի առաջին մասում հավաքել է 3 դեղին քար (գործակից x60), ապա արդեն Բոնուսային փուլում տվյալ 3 դեղին քարերը փոխարինելու են x5 գործակցով կանաչ քարերին համապատասխան քանակով (օրինակ՝ 3 հատ դեղինը փոխարինելու է 3 հատ կանաչին)։

Բոնուսային փուլի առաջին մասում կուտակած ամենափոքր գործակցով քարը առաջին հերթին պետք է փոխարինի ոսկեգույնին (քանի որ Խաղացողը արդեն իսկ բոնուսային փուլում է, և համաձայն վերը շարադրվածի՝ ոսկեգույն քարը նախատեսված է Խաղացողին միայն բոնուսային փուլ տեղափոխելու նպատակով): Օրինակ, եթե Խաղացողը կուտակել է 1 դեղին, 2 կանաչ և 3 կարմիր քարեր, ապա ոսկեգույնին փոխարինելու է կարմիր քարը, իսկ մնացած 2 կարմիր քարերը փոխարինելու են իրենցից ավելի ցածր (կապույտ) գործակցով քարերին, ինչպես նկարագրված է վերը շարադրված պարբերությունում։

Խաղացողը գտնվելով Հիմնական խաղափուլում, ցանկացած ժամանակ կարող է գնել բոնուսային խաղափուլի մասնակցության հնարավորություն։

Եթե Խաղացողը ի սկզբանե ցանկանում է մասնակցել Բոնուսային խաղին, ապա համապատասխան դաշտում պետք է ընտրի իր կողմից նախընտրելի մասնակցության վճարի չափը, որի հիման վրա բոնուսային խաղի մասնակցության վճարի չափը ևս կփոփոխվի՝  հետևյալ սկզբունքով՝

Ընտրված մասնակցությանՀՀ դրամԲունուսային խաղի մասնակցության վճարՀՀ դրամ
606000
808000
10010.000
12012.000
15015.000
20020.000
50050.000
1000100.000
5000500.000
10.0001.000.000
15.0001.500.000
20.0002.000.000
35.0003.500.000
50.0005.000.000

Խաղացողները Հիմնական խաղափուլում կարող են օգտվել նաև ավտոսփին ֆունկցիայից, որը հնարավորություն է տալիս կրկնել Խաղացողի մասնակցության վճարը իր նախընտրած քանակով (մինչև Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվի գումարի սպառումը)։

Ավտոսփին ֆունկցիան կիրառելի չէ բոնուսային փուլի ընթացքում։

3.9 ՕԳՎԻԼ (Էմփայր լոթերի)

Տոմսն ունի երկու աղյուսակ, յուրաքանչյուրը 10 ուղղահայաց շարքով: Շարքը խաղի մի քայլ է (խաղն ունի 10 քայլ): Շարքերի յուրաքանչյուր վանդակ թաքցնում է շահող կամ պարտվող արդյունքը: Խաղացողը ընտրում է մասնակցության վճարի չափը կամ մուտքագրում է իր նախընտրած գումարը: Սեղմում է «Սկսել խաղը» այն սկսելու համար: Աղյուսակի ներքևի հատվածից սկսած քայլերով բարձրանում է դեպի վերև: Եթե վանդակի վրա սեղմելուց հետո Խաղացողը տեսնում է «կրկին փորձեք» գրառումը դա նշանակում է, որ պարտվել է տվյալ մասնակցության վճարը և նորից խաղ սկսելու համար, նա կրկին գնում է տոմս: Կրկին փորձե՛ք: Խաղացողը կարող է նույն տրամաբանությամբ հաջողությամբ շարունակել գուշակել հաջորդող վերևի շարքերը ավելի շատ շահումների համար, կամ սեղմել «վերցնել գումարը» ու վերցնել իր այդ պահին շահած գումարը: Խաղացողը սեղմում է «պատահական ընտրություն» վանդակն ավտոմատ կերպով ընտրելու համար: Խաղացողը կարող է շահել իր մասնակցության վճարի հազարապատիկից էլ մեծ գումար: Խաղացողը կարող է չպարտված տոմսը վաճառել սեղմելով «Շուկա» կոճակի վրա:

3.10 Սեղանի խաղեր

3.10.1 Բակարա

Այս խաղի նպատակն է կանխատեսել, թե ում ձեռքն ամենաբարձրը կլինի: Կարող եք նաև կանխատեսել ոչ ոքին: Խաղը խաղում են 6, 52 խաղաթղթերի կապուկներով (առանց ջոկերների), որոնք խառնվում են յուրաքանչյուր փուլից առաջ: Մինիմում/մաքսիմում նշանը ցույց է տալիս նվազագույն ու առավելագույն մասնակցության վճարը, որը հնարավոր է կատարել յուրաքանչյուր մասնակցության վճարի ոլորտում:

Ձեռքի խաղարկում. Կատարվում է մեկ մասնակցության վճար կամ մասնակցության վճարների համադրություն մասնակցության վճարային ցանկացած ոլորտում (Ոչ ոքի, Բանկիր կամ Խաղացող) և բաժանվում է: Խաղացողին և Բանկիրին բաժանում են երկու կամ երեք խաղաթուղթ: Երրորդ խաղաթուղթը բաժանվում է երրորդ խաղաթղթի կանոնների հիման վրա: Խաղը համեմատում է Խաղացողի և Բանկիրի ձեռքերի արժեքները: 9-ին մոտ արժեքով ձեռքը շահում է: Հավասար արժեքով ձեռքերը համարվում են «ոչ ոքի», և ձեռքրից ոչ մեկը շահում: Մասնակցության վճարները վճարվում են Վճարման գրաֆիկի համաձայն:

Երրորդ խաղաթղթի կանոններ. Եթե Խաղացողը կամ Բանկիրն ունեն 8 կամ 9, սա կոչվում է «բնական», ու երկու ձեռքներն էլ մնում են:

Այս կանոնը գերակա է բոլոր մյուս կանոնների նկատմամբ, եթե ոչ Խաղացողը, ոչ բանկիրը չունեն 8 կամ 9, խաղն ընթանում է հետևյալ կերպ. Խաղացողի կանոններ: Եթե Խաղացողն ունի 0-5, երրորդ խաղաթուղթն է բաժանվում: Եթե Խաղացողն ունի 6 կամ 7, ձեռքը մնում է: Բանկիրի կանոններ: Եթե Խաղացողը դիմանում է, բանկիրը երրորդ խաղաթուղթն է ստանում, եթե ձեռքն ունի 0-5: Եթե Խաղացողը վերցնում է երրորդ խաղաթուղթը Խաղացողի ստացած խաղաթղթի արժեքը և Բանկիրի ձեռքի արժեքը որոշում են արդյոք բանկիրը ստանում է երրորդ խաղաթուղթը, թե ոչ: Հաշիվ: Ձեռքի արժեքը որոշվում է խաղաթղթերի արժեքներն իրար գումարելով: 2-9 թվերով խաղաթղթերը հաշվվում են խաղաթղթի վրա պատկերված թվերի արժեքով, մեկանոցները (տուզ) հաշվվում են որպես 1 և աղջիկները (դամա), թագավորները, զինվորներն (վալետ) ու 10- երը հաշվվում են որպես 0: Եթե արժեքը 10 և ավելին է, 10-ը կրճատվում է: Մնացած արժեքը ձեռքի արժեքն է համարվում (օրինակ 13-ը դառնում է 3)

Բանկիրի հաշիվԽաղացողի Երրորդ խաղաթուղթ
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7
7S S S S S S S S S S
6S S S S S S H H S S
5S S S S H H H H S S
4S S H H H H H H S S
3H H H H H H H H S H
2H H H H H H H H H H
1H H H H H H H H H H
0H H H H H H H H H H

S: Stand /մնում է/, H: Hit /ստանում է/

Վճարման սխեմա: Եթե Խաղացողը շահում է, նրա մասնակցության վճարները վճարվում են 1:1 (հավասար հարաբերակցությամբ): Եթե Բանկիրն է շահում, Բանկիրի մասնակցության վճարները վճարում են 1:1 (հավասար հարաբերակցությամբ): Անհրաժեշտության դեպքում շահումը կկլորացվի դեպի ամբողջական թիվ: Եթե ոչ ոքի է, ոչ ոքի մասնակցության վճարները վճարվում են 8:1, ու բոլոր մյուս մասնակցության վճարները ջնջվում են:

3.10.2 Եվրոպական պտուտակախաղ (ռուլետկա)

Եվրոպական ռուլետկան դասական ռուլետկայի խաղ է, որն ունի հայտարարվող մասնակցության վճարներ, հատուկ մասնակցության վճարներ և նախընտրած մասնակցության վճար տարբերակները: Ռուլետկայի անիվն ունի 37 սլոթեր, որոնք համարակալված են 0-36: Խաղի նպատակն է կանխորոշել, թե որ սլոթի վրա է գնդակը կանգնելու անիվի կանգ առնելուց հետո: Սեղանի համար նվազագույն և առավելագույն մասնակցության վճարները ցուցադրվում են սեղանի նվազագույն/առավելագույն հատվածում: Վճարներն իրականացվում են վճարային աղյուսակի համաձայն:

Մասնակցության վճարներ կատարելը: Խաղացողը կարող է նշել սեղանի վրա տարբեր դիրքեր ընդգծելու համար տարբեր մասնակցության վճարներ: Երբ մասնակցության վճարի դիրքն ընդգծվում է, պատուհան է հայտնվում ու ցույց տալիս տվյալ մասնակցության վճարի համար նվազագույն ու առավելագույն սահմանները: Մասնակցության վճար անելու համար Խաղացողը ընտրում է չիպի արժեքն ու սեղանի վրա սեղմում է թվի կամ մասնակցության վճարային դիրքի վրա: Լրացուցիչ սեղմումները նույն արժեքի չիպերի պահանջվող քանակն են հավելում ընտրված մասնակցության վճարին: Եթե կան ակտիվ սլաքներ, որոնք ցույց են տալիս չիպերի ձախ և աջ կողմերը, Խաղացողը սեղմում է դրանք տեսնելու համար այն լրացուցիչ չիպի արժեքը, որով կարող է մասնակցության վճար անել: Երբ մասնակցության վճարն արված է, Խաղացողը կարող է նշել սեղանի վրայի չիպերը տեսնելու համար մասնակցության վճարի ամբողջ արժեքն ու ամբողջ վճարը, եթե մասնակցության վճարը շահի: Երբ Խաղացողը վերջացնում է մասնակցության վճար կատարելը նա սեղմում է «Պտտել» կոճակը խաղը սկսելու համար: Գնդակն այդ ժամանակ հայտնվում է ռուլետկայի անիվի մեջ: Երբ գնդակը ընկնում է սլոթի մեջ, շահող թիվը հայտարարվում է, ու բոլոր շահող մասնակցության վճարները վճարվում են: Հնարավոր է անիվը պտտել առանց որևէ մասնակցության վճար կատարելու: Ինքնակարգավորվող մասնակցության վճար: Եթե մասնակցության վճարը գերազանցում է մասնակցության վճարի սահմանը կամ տվյալ սեղանի սահմանը, «Ինքնակարգավորվող մասնակցության վճար» ֆունկցիան ավտոմատ կերպով մասնակցության վճարը հարմարեցնում է հնարավոր ամենաբարձր գումարին: Եթե մասնակցության վճարը բաղկացած է մի քանի մասնակցության վճարային դիրքերից, այն համաչափորեն կբաշխվի ներառված մասնակցության վճարային դիրքերին: Եթե բաշխված մասնակցության վճարը չափից փոքր է բոլոր ցանկալի մասնակցության վճարային դիրքերը փակելու համար, չիպերը կդրվեն հնարավոր առավելագույն քանակության դիրքերի վրա: Եթե բոլոր ցանկալի մասնակցության վճարային դիրքերը հնարավոր չէ ընգրկել, խաղը պատահականւթյան սկզբունքով կընտրի, թե որ դիրքերը պետք է ստանան չիպեր:

Մասնակցության վճարների տեսակներ: Այս խաղում դուք կարող եք անել ներքին մասնակցության վճարներ, արտաքին մասնակցության վճարներ, հայտարարված մասնակցության վճարներ և հատուկ մասնակցության վճարներ:

Ներքին մասնակցության վճարներ: Ներքին մասնակցության վճարներն այն մասնակցության վճարներն են, որոնք դրվում են սեղանի որոշակի թվերի վրա: Ներքին մասնակցության վճարները ներառում են հետևյալ մասնակցության վճարները:

Ուղիղ. ուղիղ մասնակցության վճարը դրվում է մեկ թվի վրա: Ուղիղ մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը դնում է սեղանի որևէ թվի վրա:

Կիսված. կիսված մասնակցության վճարը դրվում է 2 հարևան թվերի վրա: Կիսված մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը դնում է ցանկացած 2 հարևան թվերի միջև գտնվող գծի վրա:

Երեք գիծ (սթրիթ). երեք գիծ մասնակցության վճարը 3 թվերի շարքի վրա դրվող մասնակցության վճարն է: Սթրիթ մասնակցության վճար անելու համար չիպը Խաղացողը դնում է 12 շարքերից մեկի սկզբնակետի վրա: Խաղացողը կարող է նաև երեք գիծ տեսակի մասնակցության վճար դնել 1, 2, 2 կամ 0, 2, 3-ի վրա չիպը դնելով 3 թվերի հատվող անկյունի վրա:

Անկյուն. անկյուն մասնակցության վճարը 4 թվերի վրա դրվող մասնակցության վճարն է: Անկյունային մասնակցության վճար անելու համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է 4 թվերի սահմանակից անկյունի վրա: Խաղացողը նաև կարող է անկյունային մասնակցության վճար դնել 0, 1, 2, 3 թվերի վրա չիպը տեղադրելով 0-ի և 1, 2, 3-ի շարքի վրա:

Վեց գիծ. վեց գիծ մասնակցության վճարը 6 թվերի վրա դրվող մասնակցության վճարն է 3 թվերի 2 շարքի, բացառությամբ 0-ի: Վեց գիծ մասնակցության վճար դնելու համար, Խաղացողը չիպը տեղադրում է այն գծի մեկնարկի վրա, որը բաժանում է 2 շարքերը:

Արտաքին մասնակցության վճարներ. արտաքին մասնակցության վճարները այն մասնակցության վճարներն են, որոնք դրվում են սեղանի այն տարածքներում, որոնք թվերի խմբեր են ներկայացնում: Արտաքին մասնակցության վճարները ներառում են.

Սյունակ. սյունակային մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը 12 թվերի վրա է դրվում 12 թվերից բաղկացած 1 սյունակի: Սյունակային մասնակցության վճար անելու համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է 3 տարածքների վրա 2-ից 1 նշումով:

Տասներկու. տասներկու մասնակցության վճարը այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում է 12 թվերի վրա 3 թվերի 4 շարքերի: «Տասներկու» մասնակցության վճար դնելու համար դրեք չիպը նշված տարածքներից մեկի վրա 1-ին 12-ի, 2-րդ 12-ի և 3-րդ 12-ի:

Կարմիր/ սև. կարմիր կամ սև մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում է 18 թվերի վրա բոլոր սև թվերի կամ բոլոր կարմիր թվերի: Կարմիր կամ սև մասնակցության վճար դնելու համար Խաղացողը տեղադրում է չիպը նշում չունեցող կարմիր կամ սև տարածքներից ցանկացածի վրա:

Զույգ/կենտ. զույգ կամ կենտ մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում է 18 թվերի վրա բոլոր զույգ թվերի վրա, բացառությամբ 0-ի, կամ էլ բոլոր կենտ թվերի վրա: Զույգ կամ կենտ մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը տեղադրում է այն տարածքի վրա, որը նշված է որպես Զույգ կամ էլ այն տարածքի վրա, որը նշված է որպես Կենտ: 1-18/19-36. 1-18 կամ 19-36 մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում է 18 թվերի վրա առաջին 18 թվերի բացառությամբ 0-ի կամ էլ վերջին 18 թվերի վրա: 1-18 կամ 19-36 մասնակցության վճար դնելու համար տեղադրեք չիպն այն տարածքի վրա, որը նշված է 1-18 կամ էլ ’19-36:

Հայտարարված մասնակցության վճարներ. հայտարարված մասնակցության վճարները մեկ կամ ավելին ներքին մասնակցության վճարներն են մի շարք թվերի վրա, երբ դրանք հայտնվում են ռուլետկայի անիվի վրա: Որոշ հայտարարված մասնակցության վճարներ ունեն չիպերի նվազագույն թիվ, որը պետք է տեղադրվի հերթականությամբ որպեսզի մասնակցության վճարը կատարված համարվի: Հայտարարված մասնակցության վճարներն արվում են չիպերը տեղադրելով հենց ռուլետկայի վազքուղու վրա: Վազքուղին բացելու համար ստեղնաշարի վրա սեղմեք «վազքուղի» կոճակին: Հայտարարված մասնակցության վճարները ներառում են.

Թիվ և հարևաններ. Թիվ և հարևաններ մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում է 5 թվերի վրա 1 թիվ գումարած 2 թվերը, որոնք անիվի վրա այդ թվի երկու կողմերում են գտնվում: «Թիվ և հարևաններ» մասնակցության վճար դնելու համար, չիպը տեղադրեք վազքուղու որևէ թվի վրա: «Թիվ և հարևաններ» մասնակցության վճարում հարևան թվերի քանակը կարելի է ավելացնել կամ նվազեցնել: Հարևանների առավելագույն քանակը 8-ն է:

Jeu Zero. Jeu zero մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է որը դրվում է 7 թվերի շարքի վրա 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15: Jeu zero մասնակցության վճար դնելու համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է վազքուղու այն տարածքի վրա, որը նշված է որպես Զրո:

Tiers. tiers մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում է 12 թվերից բաղկացած շարքերի վրա: 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33: Tiers մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը տեղադրում է վազքուղու այն տարածքի վրա, որը նշված է որպես Tiers:

Orphelins. orphelins մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում է 8 թվերի 2 շարքերի վրա 17, 34, 6 և 1, 20, 14, 31, 9: Orphelins մասնակցության վճար կատարելու համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է վազքուղու այն տարածքի վրա, որը նշված է Orphelins:

Voisins. voisins մասնակցության վճարը դրվում է 17 թվերի շարքերի վրա 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. voisins մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը տեղադրում է վազքուղու այն տարածքի վրա, որը նշված է որպես Voisins:

Հատուկ մասնակցության վճարներ. հատուկ մասնակցության վճարները հայտարարված մասնակցության վճարների տեսակներն են , որոնք կատարվում են չիպերը ուղիղ մասնակցության վճարի անվանման վրա դնելով Հատուկ մասնակցության վճարներ մենյուի մեջ: Հատուկ մասնակցության վճարներ մենյուն բացելու համար սեղմեք Նախընտրած մասնակցության վճարներ կոճակի վրա: Հատուկ մասնակցության վճարները կամ մեկ տեսակի մի քանի ներքին մասնակցության վճարներն են կամ ներքին մասնակցության վճարների համադրությունը: Հատուկ մասնակցության վճար կատարելու համար անհրաժեշտ չիպերի առավելագույն քանակը ցուցադրված է Հատուկ մասնակցության վճարների մենյուի մեջ: Հատուկ մասնակցության վճարները ներառում են Կարմիր և Սև կիսված մասնակցության վճարներ. կարմիր կամ սև կիսված մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում է կամ կարմիր թվերով բոլոր հնարավոր կիսված մասնակցության վճարների վրա (9/12, 18/21, 16/19, 27/30) կամ սև թվերով բոլոր հնարավոր կիսված մասնակցության վճարների վրա (8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 29/28, 28/31): Finale Plein. finale plein մասնակցության վճարը կատարվում է մեկ թվի ու այդ թվով ավարտվող բոլոր լրացուցիչ թվերի վրա: Օրինակ Final Plein 7-ի վրա դրված մասնակցության վճարը կլինի 7, 17, 27-ի վրա դրվող մասնակցության վճարը, մինչ Finale Plein 2 մասնակցության վճարը կլինի 2, 12, 22, 32-ի վրա դրվող մասնակցության վճարը:

Finale Cheval.finale cheval մասնակցության վճարը կիսված մասնակցության վճարն է 2 թվերի ու լրացուցիչ կիսված մասնակցության վճարները այդ նույն թվերի զույգով ավարտվող թվերի վրա: Օրինակ, Finale Cheval 3/6 մասնակցության վճարը ներառում է կիսված մասնակցության վճարներ 3/6, 13/16, 23/26, և 33/36-ի վրա: Finale Cheval/Plein. Finale Cheval/Plein մասնակցության վճարը կիսված մասնակցության վճար է 2 թվերի ու բոլոր այն թվերի վրա, որոնք վերջանում են այդ 2 թվերով: Ոչ հարակից թվերի վրա դրվում են ուղիղ մասնակցության վճարներ: Օրինակ Finale Cheval/Plein 4/5-ի վրա դրված մասնակցության վճարը ներառում է կիսված մասնակցության վճարներ 4/5, 14/15, 34/35-ի վրա ու ուղիղ մասնակցության վճարներ 24-ի ու 25- ի վրա:

Վճարումներ. Հետևյալ աղյուսակում թվարկված են մասնակցության վճար դնելու համար պահանջվող չիպերի նվազագույն քանակով բոլոր հասանելի մասնակցության վճարները ու դրանց վճարումները.

Մասնակցության վճարՆվազագույն չիպերՎճարում
Ուղիղ135:1
Կիսված117:1
Երեք գիծ (սթրիթ)111:1
Անկյուն18:1
Վեց գիծ15:1
Սյունակ12:1
Տասներկու12:1
Կարմիր/Սև11:1
Զույգ/Կենտ11:1
1-18/19-3611:1
Թիվ և հարևաններ135:1
Jeu Zero4 (3 կիսված և 1 ուղիղ մասնակցության վճար)Կիսված 17:1Ուղիղ 35:1
Tiers6 (6 կիսված մասնակցության վճար)17:1
Orphelins5 (4 կիսված և 1 ուղիղ մասնակցության վճար)Կիսված 17:1Ուղիղ 35:1
Viosins9 (1 երեք գիծ մասնակցության վճար 2 չիպերով, 5 կիսված մասնակցության վճար 1 չիպով և 1 անկյուն մասնակցության վճարcorner 2 չիպերով)Կիսված 17:1Երեք գիծ (սթրիթ) 11:1Անկյուն 8:1
Կարմիր կիսված417:1
Սև կիսված717:1
Finale plaine 0, 1, 2, 3, 4, 5, 64 (4 ուղիղ մասնակցության վճար)35:1
Finale plaine 7, 8, 93 (3 ուղիղ մասնակցության վճար)35:1
Finale Cheval 0/3, 1/4, 2/5, 3/64 (4 ուղիղ մասնակցության վճար)17:1
Finale Cheval 4/7, 5/8, 6/9, 7/10, 8/11, 9/123 (3 կիսված մասնակցության վճար)17:1
Finale Cheval/Plein 0/1, 1/2,5 (3 կիսված և 2 ուղիղSplit 17:1
2/3, 4/5, 5/6մասնակցության վճար)Strait 35:1
Finale Cheval/Plein 6/75 (3 ուղիղ և 2 կիսված մասնակցության վճար)Split 17:1Strait 35:1
Finale Cheval/Plein 3/46 (2 կիսված և 4 ուղիղ մասնակցության վճար)Split 17:1Strait 35:1
Finale Cheval/Plein 7/8, 8/9,4 (2 կիսված և 2 ուղիղSplit 17:1 
9/10մասնակցության վճար)Strait 35:1 


3.10.3 Ֆրանսիական պտուտակախաղ (ոուլետկա)

Այս խաղը Ֆրանսիական ոուլետկայի օնլայն տարբերակն է, որտեղ խաղի նպատակն է ճիշտ կանխատեսել, թե 37 համարակալված թվերից որի մեջ կընկնի գնդակը: Շահող սլոթը ճիշտ կռահելու դեպքում Խաղացողը շահում է գումար շահող մասնակցության վճարի համար վճարումների համաձայն: Խաղացողը կատարում է մեկ տեսակի մասնակցության վճար կամ մասնակցության վճարների ցանկացած համադրություն, որը սահմանափակվում է միայն սեղանի և մասնակցության վճարների տեսակների սահմանափակումով: Հենց Խաղացողը տեղադրում է իր մասնակցության վճարը ու սեղմում «Պտտել» կոճակը, ոուլետկայի անիվը սկսում է պտտվել: Գնդակը պտտվում է անիվի պտտման հակառակ ուղղությամբ: Գնդակը ընկնում է պատահականորեն ընտրված սլոթի մեջ: Արձանիկը դրվում է սեղանի մասնակցության վճարային տարածքում ցույց տալով շահող թիվը, և շահող թիվը ցուցադրվում է վահանակի վրա: Բոլոր մասնակցության վճարները, որոնք չեն համընկնում շահող թվի հետ, ջնջվում են սեղանից: Եթե Խաղացողը դրված մասնակցության վճար ունի շահող թվի վրա, ապա շահումը վճարվում է Խաղացողին շահող մասնակցության վճարի համար վճարի չափի համաձայն:

Ինչպես խաղալ. Խաղացողը ընտրում է չիպի արժեքը, տեղադրում իր մասնակցության վճարը, պտտում անիվը և սպասում, որպեսզի տեսնի արդյոք ճիշտ է կանխագուշակել շահող թիվը: Ցանկալի չիպի արժեքն ընտրելու համար, սեղմում է խաղի վահանակի աջ կողմում գտնվող չիպի վրա: Եթե չիպերի ձախ ու աջ կողմում սլաքներ կան, սեղմում դրանց վրա տեսնելու համար լրացուցիչ չիպերի արժեքները: Կատարում է մասնակցության վճար սեղմում սեղանի կամ վահանակի վրա գտնվող ցանկացած մասնակցության վճարային տարածքի վրա: Մասնակցության վճարային տարածքի վրա յուրաքանչյուր սեղմումն ընտրված արժեքի մեկ չիպ է հավելում սեղանի մասնակցության վճարային տարածքին: Ուշադրություն պետք է դարձնել եթե մասնակցության վճարի համար ընդհանուր գումարը գերազանցում է մասնակցության վճարի կամ սեղանի թույլատրելի առավելագույնը, կամ Խաղացողը բավականաչափ գումար չունի մասնակցության վճար կատարելու համար, այն չի հավելվի սեղանին: Խաղացողը դնում է սեղանի մասնակցության վճարը նշում անելով սեղանի ցանկացած մասնակցության վճարային տարածքի վրա: Սեղանի տարածքում յուրաքանչյուր սեղմումն ընտրված արժեքի մեկ չիպ է հավելում սեղանի մասնակցության վճարային տարածքին: Երբ Խաղացողը մկնիկը շարժում է սեղանի կամ մասնակցության վճարի տարածքների վրա խաղը լուսավորում է մասնակցության վճարը ու ապահովում տեղեկատվություն մասնակցության վճարի տեսակի և ընթացիկ մասնակցության վճարի չափի մասին: Խաղացողը դնում է վահանակի մասնակցության վճարը սեղմելով ընտրված չիպի արժեքի վրա ու սեմեկով տաք և/կամ սառը թվերի վրա: Ընտրված արժեքի չիպերի քանակը տեղադրվում է սեղանի սովորական մասնակցության վճարային տարածքի վրա արված մասնակցության վճարի հետ մեկ գծով: Երբ Խաղացողը շարժում է մկնիկը վահանակի մասնակցության վճարի վրա խաղը ընդգծում է մասնակցության վճարների թվերն աղյուսակի վրա: Ուշադրություն. Խաղացողի մասնակցության վճարը մեկ այլ գումարի չափով ավելացնելու համար ընտրում է մեկ այլ չիպ խաղի վահանակի աջ կողմի ներքևի անկյունից: Մասնակցության վճարը ջնջելու համար ընտրում է «ջնջել չիպը» խաղի պանելի աջ ներքևի անկյունում ու սեղմում աղյուսակի կամ վահանակի ցանկացած մասնակցության վճարային տարածքի վրա: Խաղացողը սեղմում է «պտտել» գրպանից գնդակը հանելու ու անիվի պտույտը սկսելու համար: Այն գումարը, որի չափով Խաղացողը մասնակցության վճար է կատարում, հանվում է Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվից: Գնդակն ընկնում է սլոթի մեջ ու սլոթի վրա գրված թիվը լինում է շահող թիվը: Արձանիկը դրվում է սեղանի մասնակցության վճարային տարածքում ցույց տալով շահող թիվը: Շահող թիվը ցուցադրվում է վահանակի վրա շահող թվի տեսակի ու Խաղացողի շահումների մասին տեղեկություններով: Խաղացողի շահումները նույնպես ցուցադրվում են խաղի վահանակում ու գումարվում են Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին: Բոլոր պարտված մասնակցության վճարները ջնջվում են սեղանից: Վահանակ: Դինամիկ վահանակն ունի բովանդակություն, որը տարբերվում է ըստ խաղի փուլի: Այն ցույց է տալիս վահանակի թվերի բլոկը, շահող թիվն ու Կազմակերպչի ռուլետկայի վիճակագրությունը: Բացի դրանից, Խաղացողը կարող է նաև մասնակցության վճարներ դնել վահանակի Տաք կամ Սառը թվերի վրա: Վահանակի թվերի պահեստ. ցույց է տալիս Խաղացողի սեղանի նախորդ 14 շահող թվերի պատմությունը: Կարմիր գույնի թվերը պատկանում են կարմիր թվերի հավաքածուին, դեղին գունավորված թվերը պատկանում են սև թվերի հավաքածուին, կանաչ գունավորված թիվը 0-ն է: Վահանակը մասնակցության վճարի ռեժիմում. ցույց է տալիս բոլոր օնլայն ռուլետկաների սեղանների վիճակագրությունը տաք թվերի, սառը թվերի, կենտ թվերի, զրոյի, զույգ թվերի, կարմիր, կանաչ ու սև թվերի համար: Տաք թվեր. ցույց է տալիս ամենաշատ խաղարկված թվերը ու վերջին 500 պտույտների ժամանակ դրանց հայտնվելու քանակը: Սառը թվեր ցույց է տալիս ամենաքիչ խաղարկված թվերը ու այդ թվի վերջին շահումից հետո պտույտների քանակը: Կարմիր/Սն/Կանաչ թվեր. ցույց են տալիս վերջին 500 պտույտների ժամանակ կարմիր, սև կամ կանաչ թվերը հայտնվելու հաճախությունը (տոկոսային հարաբերակցությամբ): Կենտ/ զույգ/0 թվեր. ցույց է տալիս զույգ, կենտ կամ զրո թվերի հայտնվելու հաճախությունը (տոկոսով) վերջին 500 պտույտների ժամանակ: Ուշադրություն. Վահանակին ցուցադրվող բոլոր վիճակագրական տվյալները թարմացվում են խաղի յուրաքանչյուր ռաունդի վերջում, երբ ցուցադրվում է շահող թիվը:

Հենց գնդակը կանգնում է, վահանակը ցույց է տալիս շահող թիվն ու արդյունքները (շահումներ կամ ոչ շահումներ):

Մասնակցության վճարների նկարագրություն ն վճարումներ. Վճարումների աղյուսակը տեսնելու համար Խաղացողը մկնիկը շարժում է MIN/MAX նշանի վրա: Հետևյալ աղյուսակում թվարկված են մասնակցության վճարների տեսակները, յուրաքանչյուր մասնակցության վճարի նկարագրությունն ու վճարումները շահող մասնակցության վճարի համար.

Մասնակցության վճարի տեսակՆկարագրությունՎճարում
Ներքին մասնակցության վճարներ․ սեղանի ներքին հատվածում թվերի կամ թվերի միջև ընկած գծերի վրա արված մասնակցության վճարներ։
ՈւղիղՄասնակցության վճարներ ցանկացած թվի վրա ներառյալ 0-ն: Չիպերը տեղադրեք թվի (քառակուսու) կենտրոնում: Խաղացողը հաղթում է, երբ գնդակը կանգ է առնում նրա թվի վրա35:1
ԿիսվածՄասնակցության վճարներ երկու հարևան թվերի վրա՝ հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ Տեղադրեք չիպերը երկու թվերը բաժանող գծի վրա։ Խաղացողը հաղթում է, երբ գնդակը կանգ է առնում երկու թվերից մեկի վրա։17։1
Երեք գիծՄասնակցության վճարներ երեք թվերի շարքի վրա (սթրիթ) մեկ հորիզոնական գծի վրա։ Տեղադրեք չիպերը թվի վրա, որը գտնվում է այն գծի վրա, որը բաժանում է մասնակցության վճարների գոտու ներքին և արտաքին մասերը։ Խաղացողը հաղթում է, երբ գնդակը կանգ է առնում երեք թվերից մեկի վրա։11։1
ԱնկյունՄասնակցության վճարներ չորս թվերի վրա՝ քառակուսաձև, օրինակ՝ 11-12-14-15։ Տեղադրեք չիպերը այն անկյունում, որտեղ հանդիպում են չորս թվերը։ Խաղացողը հաղթում է, երբ գնդակը կանգ է առնում երեք թվերից մեկի վրա։8։1
Վեց գիծՄասնակցության վճարներ երկու հարևան սթրիթերի վրա։ Տեղադրեք չիպերը երկու հարևան սթրիթերի վրա, օրինակ՝ 25-30։ Խաղացողը հաղթում է երբ գնդակը կանգ է առնում վեց թվերից մեկի վրա։5։1
Արտաքին մասնակցության վճարներ․ սեղանի վրա գտնվող թվերին շրջապատող դաշտերում կատարված մասնակցության վճարներ։
ձախ, միջին, աջ (սյունակ)Մասնակցության վճարներ երեք սյունակներից որևէ մեկի բոլոր 12 թվերի վրա (Ձախ, միջին կամ աջ)։ Տեղադրեք չիպերը սյունակի վերջում նշված դաշտերում։ Խաղացողը հաղթում է երբ գնդակը կանգ է առնում 12 թվերից մեկի վրա։2։1
P12, M12, D12 (տասներկու)Մասնակցության վճարներ երեք հաջորդական շարքերով 12 թվերի վրա։ Տեղադրեք չիպերը P12-ով նշված դաշտերում 1-12 թվերի համար, M12-ով նշված դաշտերում՝13-24, D12 –ով նշված դաշտերում՝ 25-36։ Խաղացողը հաղթում է երբ գնդակը կանգ է առնում 12 թվերից մեկի վրա։2։1
19-36 (բարձր) կամ 1-18 (ցածր)Մասնակցության վճարներ առաջին 18 թվերի վրա կամ բարձր 18 թվերի վրա։ Տեղադրեք չիպերը 1-18-ով նշված դաշտերում ցածր թվերի համար կամ 19-36-ով նշված դաշտերում բարձր թվերի համար։ Զրոն ներառված չէ ցածր թվերի շարքում1:1
Կարմիր կամ սևՄասնակցության վճարներ բոլոր կարմիր կամ բոլոր սև թվերի վրա: Տեղադրեք չիպերը կարմիր կամ սև ադամանդով դաշտերում: Զրոն սև կամ կարմիր թիվ չի համարվում :1։1
Կենտ կամ զույգՄասնակցության վճարներ բոլոր զույգ կամ կենտ թվերի վրա: Տեղադրեք չիպը ԿԵՆՏ կամ ԶՈՒՅԳ գրությամբ դաշտերում:1:1
Վահանակի մասնակցության վճարներ, երկու հատուկ մասնակցության վճարներ միայն այս ռուլետկայի խաղի համար, որոնք հասանելի են, երբ վահանակը մասնակցության վճարների ռեժիմում է
Տաք թվերԱռնվազն 4 (չորս) չիպերով 4 (չորս) ուղիղ մասնակցության վճարներ վահանակում ներկայացված տաք թվերի վրա:Վճարումը հավասար է ուղիղ մասնակցության վճարի վճարմանը 35:1
Սառը թվերԱռնվազն 4 (չորս) չիպերով 4 (չորս) ուղիղ մասնակցության վճարներ վահանակում ներկայացված սառը թվերի վրա:Վճարումը հավասար է ուղիղ մասնակցության վճարի վճարմանը 35:1
     

3.10.4 Ամերիկյան պտուտակախաղ (ոուլետկա)

Խաղի նկարագրություն. Ամերիկյան ռուլետկան դասական ոուլետկա խաղ է, որն առաջարկում է վազքուղային մասնակցության վճարներ ու նախընտրած մասնակցության վճարներ տարբերակները: Ռուլետկայի անիվն ունի 38 սլոթեր, որոնք համարակալված են 0-36 լրացուցիցիչ 00-ով: Խաղի նպատակն է կռահել, թե որ սլոթում է գնդակը հայտնվելու անիվի պտույտից հետո: Սեղանի համար նվազագույն ու առավելագույն մասնակցության վճարները ցուցադրվում են սեղանի MIN/MAX բաժնում: Վճարումներն իրականացվում են Վճարումների աղյուսակի համաձայն:

Մասնակցության վճարներ կատարելը

Խաղացողը կարող է սեղանի վրա նշել տարբեր դիրքեր ընդգծելու համար տարբեր մասնակցության վճարներ: Երբ մասնակցության վճարային դիրքն ընդգծվում է պատուհան է հայտնվում ու ցույց տալիս այդ մասնակցության վճարի համար մասնակցության վճարային նվազագույն ու առավելագույն սահմանները: Մասնակցության վճար կատարելու համար Խաղացողը ընտրում է չիպի արժեքն ու սեղմում թվի կամ մասնակցության վճարային դիրքի վրա: Լրացուցիչ սեղմումները նույն արժեքով չիպերի պահանջվող քանակն են հավելում ընտրված մասնակցության վճարին: Եթե կան ակտիվ սլաքներ, որոնք ցույց են տալիս չիպերի ձախ ու աջ կողմերը, Խաղացողը նշում է մկնիկով տեսնելու համար այն լրացուցիչ չիպերի արժեքները որոնցով կարող է մասնակցության վճար կատարել: Երբ մասնակցության վճարը կատարված է, Խաղացողը կարող է նշել սեղանի չիպերը տեսնելու համար մասնակցության վճարի ընդհանուր արժեքն ու ընդհանուր վճարումը, եթե մասնակցության վճարը շահում է: Երբ Խաղացողը ավարտում է մասնակցության վճար կատարելը, սեղմում է «Պտտել» կոճակը սկսելու համար խաղի ռաունդը: Գնդակն այդ ժամանակ հայտնվում է ռուլետկայի անիվի մեջ: Եթե մասնակցության վճարը գերազանցում է սեղանի կամ մասնակցության վճարի սահմանը, «Ինքնակարգավորվող մասնակցության վճար» ֆունկցիան ավտոմատ կերպով հարմարեցնում է մասնակցության վճարը հնարավոր ամենաբարձր գումարին: Այն ֆւոնկցիան ակտիվացնելու համար, Խաղացողը բացում է Խաղի կարգավորումները: Երբ գնդակն ընկնում է սլոթի մեջ, շահող թիվը հայտարարվում է և բոլոր շահող մասնակցության վճարները վճարվում են: Հնարավոր է անիվը պտտել առանց մասնակցության վճարներ դնելու: Եթե մասնակցության վճարները դրվել են Կարմիր/Սև, Զույգ/Կենտ կամ Բարձր/Ցածր թվերի վրա, ու արդյունքը 0 է կամ 00, այդ ռաունդի վրա կատարված ընդհանուր մասնակցության վճարի գումարն ամբողջությամբ կորում է:

Ինքնակարգավորվող մասնակցության վճար. եթե մասնակցության վճարը գերազանցում է մասնակցության վճարի կամ սեղանի սահմանը, «Ինքնակարգավորվող մասնակցության վճար» ֆունկցիան ավտոմատ կերպով հարմարեցնում է մասնակցության վճարը հնարավոր ամենաբարձր գումարին: Եթե մասնակցության վճարը բաղկացած է մի քանի մասնակցության վճարային դիրքերից, այն համաչափորեն կբաշխվի ներառված բոլոր մասնակցության վճարային դիրքերի վրա: Եթե բաշխված մասնակցության վճարը չափից փոքր է բոլոր ցանկալի մասնակցության վճարային դիրքերն ընդգրկելու համար, չիպերը կտեղադրվեն հնարավոր առավելագույն քանակության դիրքերի վրա: Եթե բոլոր ցանկալի մասնակցության վճարային դիրքերը չեն փակվում, խաղը պատահականության սկզբունքով կընտրի, թե որ դիրքերն են ստանալու չիպեր: Այս խաղում Խաղացողը կարող է դնել ներքին մասնակցության վճարներ, արտաքին մասնակցության վճարներ ու վազքուղային մասնակցության վճարներ:

Ներքին մասնակցության վճարներ. այն մասնակցության վճարներն են, որոնք դրվում են սեղանի որոշակի թվերի վրա: Ներքին մասնակցության վճարները ներառում են հետևյալ մասնակցության վճարները.

Ուղիղ. Ուղիղ մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը մեկ թվի վրա է դրվում: Ուղիղ մասնակցության վճար անելու համար, տեղադրեք չիպը սեղանի վրա պատկերված որևէ թվի վրա:

Կիսված. կիսված մասնակցության վճարը կատարվում 2 հարակից թվերի վրա: Կիսված մասնակցության վճար կատարելու համար չիպը Խաղացողը տեղադրում է ցանկացած 2 հարակից թվերը միացնող գծի վրա բացառությամբ 0 և 2 կամ 00 և 2: Տվյալ հարակից թվերի վրա կիսված մասնակցության վճար չի կարող դրվել:

Երեք գիծ (street). Երեք գիծ մասնակցության վճարը դրվում է 3 թվերի շարքի վրա: Սթրիթ մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը տեղադրում է 12 շարքերից մեկի մեկնարկային գծի վրա: Խաղացողը կարող է նաև սթրիթ մասնակցության վճարը դնել 0, 1, 2 կամ 00, 2, 3 կամ 0, 00, 2 թվերի վրա չիպը դնելով 3 թվերի հատվող անկյունի վրա

Վերին գիծ. Վերին գիծ մասնակցության վճարը դրվում է առաջին հինգ թվերի վրա 0, 00, 1, 2, 3: Թոփ լայն մասնակցության վճար դնելու համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է 0-ի և 1-ի անկյունում:

Անկյուն. Անկյունային մասնակցության վճարը դրվում է 4 թվերի վրա: Անկյունային մասնակցության վճարի համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է 4 թվերի հատվող անկյան վրա:

Վեց գիծ. Վեց գիծ մասնակցության վճարը դրվում է 6 թվերի վրա 3 թվերի 2 շարքի վրա, բացառությամբ 0-ի և 00-ի: Վեց գիծ մասնակցության վճար դնելու համար Խաղացողը տեղադրում է չիպը 2 շարքերը բաժանող գծի մեկնարկի վրա:

Արտաքին մասնակցության վճարները դրվում են սեղանի այն տարածքների վրա, որոնք ներկայացնում են թվերի խմբեր: Արտաքին մասնակցության վճարները ներառում են.

Սյունակ. Սյունակային մասնակցության վճարը դրվում է 12 թվեր վրա 12 թվերի 1 սյունակի վրա: Սյունակային մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը դում է 2:1 նշումով 3 տարածքներից մեկի վրա:

Տասներկու. Տասներկու մասնակցության վճարը դրվում է 12 թվերի վրա 3 թվերի 4 շարքների վրա: Տասներկու մասնակցության վճար դնելու համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է նշված տարածքներից մեկի վրա 1-ին 12-ի, 2-րդ 12-ի կամ 3-րդ 12-ի:

Կարմիր/ սև. կարմիր կամ սև մասնակցության վճարը դրվում է 18 թվերի վրա բոլոր սև թվերի, կամ բոլոր կարմիր թվերի վրա: Կարմիր կամ սև մասնակցության վճար դնելու համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է առանց նշումի կարմիր կամ սև տարածքների վրա:

Զույգ/ կենտ. Զույգ կամ կենտ մասնակցության վճարները դրվում են 18 թվերի վրա բոլոր զույգ թվերի վրա, բացառությամբ 0-ի և 00-ի, կամ բոլոր կենտ թվերի վրա: Զույգ կամ կենտ մասնակցության վճար դնելու համար չիպը տեղադրեք Զույգ կամ Կենտ նշումով տարածքի վրա:

1-18/19-36: 1-18 կամ 19-36 մասնակցության վճարը դրվում է 18 թվերի վրա առաջին 18 թվերի վրա բացառությամբ 0-ի և 00-ի, կամ էլ վերջին 18 թվերի վրա: 1-18 կամ 19-36 մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը տեղադրում է 1-18 կամ 19-36 նշումով տարածքի վրա:

Վազքուղային մասնակցության վճարները մեկ կամ ավելի ներքին մասնակցության վճարներ են թվերի շարքի վրա, որոնք հայտնվում են ռուլետկայի անիվի վրա: Վազքուղային մասնակցության վճարները դրվում են չիպերը հենց ռուլետկայի վազքուղու վրա դնելու միջոցով: Վազքուղին բացելու համար ստեղնաշարի վրա Խաղացողը սեղմում է վազքուղու կոճակը: Վազքուղային մասնակցության վճարները ներառում են

Թիվ և հարևաններ. թիվ և հարևաններ մասնակցության վճարը 5 թվերի վրա դրվող մասնակցության վճարն է 1 թիվ գումարած 2 թվեր, որոնք անիվի վրա հայտնվում են այդ թվի երկու կողմերից: Թիվ և հարևաններ մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը տեղադրում է վազքուղու որևէ թվի վրա: Հարևանների առավելագույն քանակը 8-ն է:

Վճարումներ Հետևյալ աղյուսակը թվարկում է բոլոր հասանելի մասնակցության վճարները մասնակցության վճարը դնելու համար պահանջվող չիպերի նվազագույն քանակով ու դրանց վճարումները:

Մասնակցության վճարՆվազագույն չիպերՎճարում
Ուղիղ135:1
Կիսված117:1
Երեք գիծ (սթրիթ)111:1
Top Line16:1
Անկյուն18:1
Վեց գիծ15:1
Սյունակ12:1
Տասներկու12:1
Կարմիր/Սև11:1
Զույգ/Կենտ11:1
1-18/19-3611:1
Թիվ և հարևաններ135:1

3.10.5 Բլեքջեք

Բլեքջեք Կլասիկը խաղում են 52 խաղաթղթերով 4 ստանդարտ կապուկներով (Ջոքերները ներառված չեն): Կապուկները բաժանվում են խաղի յուրաքանչյուր ռաունդից առաջ։ 2-10 թվերով խաղաթղթերը հաշվվում են դրանց անվանական արժեքով: Նկարով խաղաթղթերը

թագավորները, աղջիկներն (դամա) ու զինվորները (վալետները) արժեքով հավասար են 10-ի իսկ մեկնոցները (տուզ) կամ 1 են գնահատվում կամ 11: 4 երանգների խաղաթղթերից որևէ մեկը մյուսի հանդեպ գերակա չէ։ Խաղը տեղի է ունենում համակարգչային խաղավարի հետ։ Խաղավարին երկու խաղաթուղթ է բաժանվում, իսկ Խաղացողին բաժանվում է երկու խաղաթուղթ յուրաքանչյուր բոքսում: Խաղացողի խաղաթղթերը բաժանվում են երեսները դեպի ներս, մինչ խաղավարի միայն առաջին խաղաթուղթն է ցույց տրվում։ Խաղավարը կստուգի փակ խաղաթուղթը, եթե առաջին խաղաթղթի արժեքը 10, J, Q կամ K-է: Խաղացողը կարող է ընտրել լրացուցիչ խաղաթուղթ սեղմելով «Ստանալ» (Hit): Խաղացողը կարող է կրկնել դա այնքան անգամ, որքան կամենում է, քանի դեռ նրա խաղաթղթերի ընդհանուր քանակը չի գերազանցել 21-ը։ Եթե ընդհանուր քանակը գերազանցում է 21-ը դա համարվում է «սննկացում» և Խաղացողը ավտոմատ կերպով պարտվում է։ Հենց Խաղացողը բավարարվում է իր ունեցած խաղաթղթերով, նա պետք է սեղմի «Մնալ» (stand): Երբ Խաղացողը վերջացնում է, գալիս է խաղավարի հերթը, բացել իր փակ խաղաթուղթը ու որոշել արդյոք ուզում է մեկ այլ խաղաթուղթ վերցնել։ Խաղավարը պետք է ունենա 17 կամ ավելի արժեքով խաղաթղթեր։ Հենց խաղավարը բավարարված է իր ունեցած խաղաթղթերով, որոշվում է հաղթողը։ Եթե Խաղացողի խաղաթղթի արժեքը ավելի մեծ է, քան խաղավարինը, կամ եթե խաղավարը սննկանում է, Խաղացողը հաղթում է։ Եթե Խաղացողի խաղաթղթի ընդհանուր արժեքը նույնն է, ինչ խաղավարինը, դա համարվում է ոչ ոքի (push), և Խաղացողը պահում է իր մասնակցության վճարը։ Բլեքջեք. եթե 10 արժեքով խաղաթուղթը, այսինքն ցանկացած երանգի 10 թվով խաղաթուղթը կամ աղջիկը, թագավորը կամ զինվորը գումարած մեկնոցը ի սկզբանե բաժանվել են որևէ մեկին, դա համարվում է Բլեքջեք։ Խաղացողը շահում է իր մասնակցության վճարի 1:5–ի չափով, եթե նրան բաժանվել է Բլեքջեք։ Խաղացողը ավտոմատ կերպով պարտվում է, եթե խաղավարին է

բաժանվում Բլեքջեք։ Եթե երկուսին էլ բաժանվել է Բլեքջեք սա համարվում է ոչ ոքի, և Խաղացողը իր մասնակցության վճարը հետ է ստանում։

Ապահովագրություն. Եթե խաղավարի երևացող խաղաթուղթը մեկնոց է, Խաղացողը կարող է «ապահովագրություն» գնել դնելով մասնակցության վճար իր սկզբնական մասնակցության վճարի 0:5–անգամի չափով: Եթե դրանից հետո խաղավարը ստանում է Բլեքջեք Խաղացողը շահում է իր ապահովագրական մասնակցության վճարի կրկնակի չափով։ Եթե խաղավարը չի ստանում Բլեքջեք, այդ դեպքում Խաղացողը կորցնում է իր ապահովագրական մասնակցության վճարը և նրա սկզբնական մասնակցության վճարի արդյունքը որոշվում է նրա ու խաղավարի խաղաթղթերի ընդհանուր արժեքի համեմատությամբ։ Հավասար գումար. եթե խաղավարի երևացող խաղաթուղթը մեկնոց է, իսկ Խաղացողն ունի Բլեջքեք, Խաղացողին առաջարկում են հավասար գումար, ու նա շահում է իր մասնակցության վճարի 1-ապատիկի չափով։

Կիսում. եթե Խաղացողին բաժանում են նույն արժեքով երկու խաղաթուղթ (ներառյալ նույն նկարով խաղաթղթերից երկուսը) նա իրավասու է «կիսել» խաղաթղթերն ու կրկնապատկել իր սկզբնական մասնակցության վճարը։ Միայն մեկ կիսում է թույլատրվում: Խաղացողը կխաղարկի Բլեքջեքի երկու ձեռք, ամեն անգամ մեկը։ Առաջին ձեռքին բաժանվում է երկրորդ խաղաթուղթը։ Խաղացողը պետք է որոշի արդյոք ուզում է մնալ թե վերցնել մեկ այլ խաղաթուղթ’ սեղմելով «ստանալ» կոճակը։ Հենց Խաղացողը վերջացնում է առաջին ձեռքը, նա պետք է շարժվի դեպի երկրորդը կրկնելով նույն գործընթացը: Խաղավարը կբացի իր մյուս խաղաթուղթը և լրացուցիչ խաղաթղթեր կվերցնի, քանի դեռ նրա խաղաթղթերի ընդհանուր արժեքը 17 և ավելին չէ։ Ուշադրություն. Խաղացողը չի կարող «ստանալ» կիսված մեկնոցների ժամանակ: Խաղավարը բաժանում է երկրորդ խաղաթուղթը միայն յուրաքանչյուր ձեռքի համար։

Կրկնապատկում. Խաղացողը կարող է կրկնապատկել իր մասնակցության վճարը սկզբնական երկու խաղաթղթերը տեսնելուց հետո։ Այդ դեպքում նրան կթույլատրվի մեկ լրացուցիչ քայլ ավարտելու համար իր ձեռքը։ Կրկնապատկումը հնարավոր է նաև կիսումից հետո բացառությամբ երկու մեկնոցների կիսման:

3.10.6 Holdem

Casino Hold’em-ը խաղացվում է 52 խաղաթղթից բաղկացած ստանդարտ կապուկներով (ջոքերները չեն ներառվում), անհատական խաղաթղթերը դասվում են հետևյալ հաջորդականությամբ Մեկնոց ( բարձր կամ ցածր), Թագավոր, Աղջիկ, Զինվոր, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2: Խաղացողը հնարավորություն ունի առանձին մասնակցության վճար կատարել «AA- բոնուս»: AA-բոնուս շահումները վճարվում են, երբ խաղաթղթերի առաջին երեք մասերի

բաժանվելուց հետո Խաղացողի ձեռքը պարունակում է զույգ մեկնոցներ կամ ավելի բարձր։ (Տես «AA-բոնուսի շահումների վճարումների աղյուսակ» բաժինը): Խաղացողը պետք է ավարտի առաջին ռաունդը, որպեսզի ստանա ցանկացած AA-բոնուսի շահումներ։ Խաղացողը մասնակցության վճարներ է դնում անտեի կամ AA-Bonus-ի վրա։ Խաղավարը բաժանում է 2 խաղաթուղթ (երեսով դեպի վեր, բաց) յուրաքանչյուր Խաղացողի ու 2 խաղաթուղթ (փակ) իրեն։ Բացի այդ 3 ընդհանուր խաղաթուղթ բաժանվում է երեսով դեպի վեր սեղանի մեջտեղում, դա կոչվում է ֆլոպ և, ի վերջո, այն պարունակելու է 5 խաղաթուղթ։ Խաղացողը հիմա շարունակում է ընտրելով «Կատարել մասնակցության վճար» կամ «Ֆոլդ»: Եթե Խաղացողն ուզում է մնալ խաղում, նրա տեղադրում է մասնակցության վճարը «Քոլի» վրա և խաղը շարունակվում է («Քոլը» միշտ «Անտեի» գումարի կրկնակին է): Եթե Խաղացողը ընտրում է «Ֆոլդ»’ նա լքում է ռաունդն ու կորցնում է իր բոլոր մասնակցության վճարները, ինչպես նաև բոլոր հնարավոր “AA”-բոնուսի շահումները: Եթե Խաղացողը որոշում է շարունակել «Կատարել մասնակցության վճար», բոլոր հնարավոր AA-բոնուսի շահումները կվճարվեն: Եթե Խաղացողը չունի AA-բոնուս շահող ձեռք, բոլոր AA-բոնուս մասնակցության վճարները կկորեն: Դիլլեր/խաղավարը բաժանում է լրացուցիչ 2 ընդհանուր խաղաթուղթ (որոնք կոչվում են «Հերթ» և «Վերջնաքարտ»), նաև ցույց է տալիս իր սեփական ձեռքը: Հաղթողին գտնելու համար դիլլեր/խաղավարը հիմա համեմատում է իր ձեռքն ու յուրքանչյուր Խաղացողի ձեռքը: Հավակնելու համար դիլլեր/խաղավարը պետք է ունենա 4- երի զույգ կամ ավելի բարձր: Եթե դիլլեր/խաղավարը չի հավակնում, Խաղացողը պահում է իր «Անտե» և «Քոլ» մասնակցության վճարները ու շահում իր «Անտեով» Անտե շահումների վճարման աղյուսակի համաձայն: Եթե դիլլեր/խաղավարը հավակնում է, եթե խաղավարը կամ Խաղացողը ունեն նույն ձեռքը, դա համարվում է ոչ ոքի, ու Խաղացողը հետ է ստանում իր «Անտե» կամ «Քոլ» մասնակցության վճարները: Եթե դիլլեր/խաղավարն ավելի լավ ձեռք ունի Խաղացողը կորցնում է իր բոլոր մասնակցության վճարները: Եթե Խաղացողն ավելի լավ ձեռք ունի Խաղացողը պահում է իր «Անտե» և «Քոլ» մասնակցության վճարները և շահում «Անտե» Անտե շահումների վճարման աղյուսակի համաձայն և «Քոլը», որը վճարում է 1:1-ի: Ձեռքերը հաշվվում են հետևյալ նվազման կարգով

Ռոյալ ֆլաշ
Սթրեյթ ֆլաշ
Քառե
Ֆուլ Հաուս
Սթրեյթ
Թրիս
2 զույգ
1 զույգ

Արդյունքներ

Խաղավարը հավակնու՞մ էՁեռք«Անտե» մասնակցության վճար«Քոլ» մասնակցության վճար
ՈչԿիրառելի չէԱնտե շահումների վճարման աղյուսակի համաձայնՎերադարձվում է Խաղացողին
ԱյոԽաղավարն ու Խաղացողը նույն ձեռքն ունենՎերադարձվում է ԽաղացողինՎերադարձվում է Խաղացողին
ԱյոԽաղացողը հաղթում է խաղավարինԱնտե շահումների վճարման աղյուսակի համաձայնՎճարում է՝ 1-ը 1-ի
ԱյոԴիլլեր/խաղավարը հաղթում է խաղացողինԿորում էԿորում է

Անտե շահումների վճարումների աղյուսակ

ՁեռքՎճարում է
Ռոյալ ֆլաշ100 ը 1-ի
Սթրեյթ ֆլաշ20 –ը 1-ի
Քառե10 –ը 1-ի
Ֆուլ հաուս3 ը 1-ի
Ֆլաշ2–ը 1-ի
Սթրեյթ կամ ավելի ցածր1-ը 1-ի


3.10.7 Քրեպս

Քրեպսի ռաունդում առաջին նետումը կոչվում է քամ աութ րոլ /come out roll/: Եթե զառերի ընդհանուր արժեքը 4, 5, 6, 8, 9 կամ 10 է, այդ դեպքում հաստատվում է փոինթ /point/: Come out roll-ի վրա 2, 3, 7, 11 կամ 12 ընդհանուր արժեքը անմիջապես ավարտում է ռաունդը։ Երբ փոինթը հաստատվում է, ON տափօղակ է տեղադրվում point-ի վրա։ Այն բանից հետո, երբ փոինթը նետվում է, զառը շարունակաբար նետվում է մինչև նույն փոինթն է նետվում կամ 7-ը:

Փաս լայն բեթս (Pass Line Bets). Pass Line Bets մասնակցության վճարները դրվում են միջանկյալ գծի վրա մինչև քամ աուտ նետումը։ Եթե 7 կամ 11 է նետվում, Խաղացողը հաղթում է, ու ռաունդը վերջանում է։ Եթե 2, 3 կամ 12 է նետվում, ապա դա «քրեպս» է, և Խաղացողը պարտվում է։ Ցանկացած այլ թիվ (4, 5, 6, 8, 9, կամ 10) դառնում է point: Շահող միջանկյալ գծի մասնակցության վճարը վճարվում է 1:1 հարաբերակցությամբ։

Դոնթ փասս լայն Բեթս /Don’t Pass Line Bets/. don’t pass line մասնակցության վճարը փաս լայն /pass line/ մասնակցության վճարի հակառակն է, ու դրվում է Don’t Pass Bar-ի վրա մինչև վերջնական նետումը: don’t pass line մասնակցության վճարի ժամանակ Խաղացողը գրազ է գալիս, որ 7-ը կնետվի մինչև point-ը: Խաղացողը շահում է քրեպսով (2 կամ 3) come out նետումների կամ 7-ով ցանկացած այլ նետումի դեպքում: Եթե come out նետումը 12 է, don’t pass line մասնակցության վճարը վերադարձվում է Խաղացողին: Խաղացողը պարտվում է come out նետումը, եթե դա 7 կամ 11 է, կամ ցանկացած այլ նետումը, եթե դա point է: Շահող don’t pass line մասնակցության վճարները հավասար հարաբերակցությամբ են վճարվում 1:1-ի:


Come Bets. Come Bets մասնակցության վճար դնելու համար Խաղացողը դնում է չիպերն այն արկղի վրա, որի վրա նշված է Come: Խաղացողը շահում է, եթե հաջորդ նետումը 7, կամ 11 է: Խաղացողը պարտվում է, եթե հաջորդ նետումը քրեպս է (2, 3, կամ 12): Եթե նետողը նետում է 4, 5, 6, 8, 9, կամ 10 այդ դեպքում թիվը դառնում է come point ու come մասնակցության վճարը COME տուփից տեղափոխվում է come point-ին համապատասխանող արկղ: Եթե նետողը նորից նետում է come point-ը մինչև 7 նետելը, Խաղացողը շահում է մասնակցության վճարը: Եթե 7-ն է առաջինը նետվում Խաղացողը պարտվում է:Come bet-ը վճարում է հավասար 1:1-ի հարաբերակցությամբ:

Don’t Come Bets. Don’t Come մասնակցության վճարները come bet մասնակցության վճարի հակառակն են: Այն դրվում է come out նետումից հետո Don’t Come Bar-ում քրեպսի սեղանի վրա: Եթե նետողը նետում է 3 կամ 2 don’t come մասնակցության վճարը շահում է: Եթե նետողը նետում է 7 կամ 11 don’t come մասնակցության վճարը պարտվում է: Եթե նետողը նետում է 12 մասնակցության վճարը վերադարձվում է Խաղացողին: Եթե նետումը 4, 5, 6, 8, 9, կամ 10 է այդ թիվը դառնում է the don’t come point ու the don’t come մասնակցության վճարը Don’t Come Bar բարից տեղափոխվում է don’t come point-ին համապատասխանող արկղի վերևի ձախ անկյունում գտնվող բար: Հենց don’t come point-ը հաստատվում է, don’t come մասնակցության վճարները շահում են հավասար գումար (1:1) , եթե 7-ն է նետվում, և պարտվում, եթե don’t come միավոր է նետվում:

Odds Bets. Odds Bets-ը Bacckup մասնակցության վճար է pass, don’t pass, come, and don’t come մասնակցության վճարների վրա: Խաղացողի առավելագույն մասնակցության վճարը եռակի մեծ է

Խաղացողի սկզբնական մասնակցության վճարից: Pass odds և come odds-ը վճարում են 2:1 հարաբերակցությամբ 4-ի կամ էլ 10-ի նետումի դեպքում, 3:2 հարաբերակցությամբ 5-ի կամ 9-ի նետման դեպքում ու 6:5 հարաբերակցությամբ 6-ի կամ 8-ի նետման դեպքում: Don’t pass odds-ը վճարում է 1:2 հարաբերակցությամբ 4-ի կամ 10-ի նետումի դեպքում, 2:3 հարաբերակցությամբ 5-ի կամ 9-ի նետումի դեպքում ու 6:5 հարաբերակցությամբ 6-ի կամ 8-ի նետումի դեպքում: Ի տարբերություն սկզբնական pass, don’t pass, come և don’t come մասնակցության վճարների չլուծված odds bets մասնակցության վճարները կարող են ջնջվել սեղանից խաղի ընթացքում:

Pass Line Odds Bets. Տեղադրեք pass line odds bet մասնակցության վճարը՝ սեղմելով քրեպսի սեղանի վրա PASS LINE բարից դուրս, Խաղացողի սկզբնական pass line մասնակցության վճարի տակ: Շահող pass line odds մասնակցության վճարները վճարվում են իսկական գործակցով 2:1 4- ի կամ 10-ի նետումի դեպքում, 2:3-ի հարաբերակցությամբ 5-ի կամ 9-ի նետման դեպքում, և 5:6 հարաբերակցությամբ 6-ի կամ 8-ի նետման դեպքում: Don’t Pass Line Odds Bets մասնակցության վճարներ. don’t pass line odds bet մասնակցության վճարը կատարեք սեղմելով Don’t Pass Bar-ում Խաղացողի սկզբնական մասնակցության վճարի աջ կողմում հենց 6×6 պատկերի վրա։ Շահող don’t pass line odds bet մասնակցության վճարը վճարում է իսկական գործակիցով /odds/: 1:2 հարաբերակցությամբ 4 –ի կամ 10-ի նետումի դեպքում, 2:3 հարաբերակցությամբ 5-ի կամ 9-ի պտույտի նետումի դեպքում, և 5:6 հարաբերակցությամբ 6 –ի կամ 8- ի նետումի դեպքում։

Come and Don’t Come Odds Bets. Come and don’t come odds մասնակցության վճարները դրվում են come and don’t come մասնակցության վճարների ներքևում, այն բանից հետո, երբ դրանք տեղափոխվում են միավորների տուփ։ Շահող come odds bet մասնակցության վճարը վճարում է Don’t pass odds վճարում է 2:1 հարաբերակցությամբ 4–ի կամ 10-ի նետումի դեպքում, 3:2 հարաբերակցությամբ 5-ի կամ 9-ի նետումի վրա, և 6:5 հարաբերակցությամբ 6 –ի կամ 8-ի նետումի դեպքում: Շահող don’t come odds bet մասնակցության վճարը վճարում է 1:2 հարաբերակցությամբ 4-ի կամ 10-ի նետումի դեպքում, 2:3 հարաբերակցությամբ 5-ի կամ 9-ի նետումի դեպքում և 5:6-ի հարաբերակցությամբ 6-ի կամ 8-ի նետման դեպքում։

Field Bets. field bet մասնակցության վճարը գրազ է գալիս, որ զառերի հաջորդ նետումը կլինի 2, 3, 4, 9, 10, 11 կամ 12: field bet դնելու համար Խաղացողը չիպերը դնում է Field bar-ի վրա։ Եթե նետողը նետում է 2 կամ 12, Խաղացողին վճարվում է իր սկզբնական մասնակցության վճարի կրկնակին (2:1): Եթե 3,4, 9, 10 կամ 11 է նետվում Խաղացողը ստանում է հավասար շահում (1:1): Place Win Bets. Place Win Bets մասնակցության վճարները դրվում են հետևյալ զառերի վրա 4, 5, 6, 8, 9 կամ 10: Խաղացողը դնում է չիպերը այն տուփի մեջ, որը գտնվում է տվյալ թվերի ներքևում։ Խաղացողին թույլատրվում է մասնակցության վճար կատարել ցանկացած ժամանակ, բայց place win bet մասնակցության վճարը չի գործում come-out նետումի ժամանակ։ Խաղացողը շահում է, եթե նետողը նետում է յոթից փոքր թիվ։ Վճարները կախված են այն թվերից, որոնց վրա Խաղացողը մասնակցության վճար է կատարել։

Թիվ Վճար

6 և 8 7:6

5 և 9 7:5

և 10 9:5

Place Lose Bets

Place Lose Bets մասնակցության վճարները նման են place win bets մասնակցության վճարներին, բացառությամբ այն բանի, որ Խաղացողին վճարվում է, եթե նետողը նետում է 7 այն թվից առաջ, որի վրա Խաղացողը մասնակցության վճար է դրել։ Խաղացողը չիպերը դնում է այդ թվերի վերևի արկղի մեջ։ Վճարումները կախված են այն թվից, որի վրա Խաղացողը մասնակցության վճար է կատարել։

Թիվ Վճար

6 և 8 4:5

4 և 9 5:8

Buy Bets. buy bet-ը նույնն է, ինչ place bet-ը բացառությամբ, որ կա վճարում։ Buy bets մասնակցության վճարները չեն գործում come out նետումի ժամանակ։ Buy bet-ը come bet-ից տարբերակելու համար buy bet-ը նշվում է BUY ցուցիչով։ Buy bet շահելիս, կոմիսիոններից 5 տոկոսն է գանձվում։ Խաղացողի շահումները վճարվում են իրական գործակիցով 6:5 գործակիցով 6 և 8 թվերի դեպքում, 3:2 հարաբերակցությամբ 5 և 9 թվերի դեպքում, և 2:1 հարաբերակցությամբ 4 և 10 թվերի դեպքում։

Lay Bets. Lay Bets մասնակցության վճարները buy bet-ի հակառակն են։ lay bet-ը նշվում է LAY ցուցիչով։ Այն գրազ է գալիս, որ 7-ը կնետվի 4, 6, 8, 9 կամ 10 թվերից առաջ։ Դա մասնակցության վճար է զառի դեմ, որը նշանակում է, որ Խաղացողը շահում է, եթե 7-ը նետվում է Խաղացողի ընտրած թվից առաջ։ Lay bet շահելուց առաջ միջնորդավճարի 5 տոկոսն է գանձվում։ Lay bet շահումները վճարվում են իսկական գործակիցներով 5:6 հարաբերակցությամբ 6 և 8 թվերի դեպքում, 2:3 հարաբերակցությամբ 5 և 9 թվերի դեպքում և 1:2 հարաբերակցությամբ 4 և 10 թվերի դեպքում։

«Ցանկացած 7» մասնակցության վճարներ Խաղացողը չիպերը դնում է «Յոթ»-ով տարածքի վրա։ Խաղացողը շահում է մասնակցության վճարը, եթե 7-ն է հաջորդը նետվում։ Այս մասնակցության վճարը վճարում է 4:1-ի հարաբերակցությամբ։

«Ցանկացած 11» մասնակցության վճարներ Խաղացողը դնում է չիպերը երկու զառով արկղի մեջ, որոնց գումարը 11 է։ Խաղացողը շահում է այս մասնակցության վճարը, եթե 11-ն է հաջորդը նետվում։ Եթե 11 է նետվում, Խաղացողը շահում է 15:1 հարաբերակցությամբ։

«Ցանկացած քրեպս» մասնակցության վճարներ «Ցանկացած քրեպս» մասնակցության վճարի դեպքում Խաղացողը շահում է, եթե զառի թվերից որևէ մեկը 2, 3 կամ 12, նետվում է հաջորդը։ «Ցանկացած քրեպս» մասնակցության վճարը դրվում է «Ցանկացած քրեպս» արկղում։ Այս մասնակցության վճարը վճարում է 7:1 հարաբերակցությամբ։

«Եղջյուր» մասնակցության վճար Խաղացողը չիպերը դնում է այն տուփում, որտեղ երկու զառերի գումարը կազմում է 2, 3, 11 կամ 12: «Եղջյուր» մասնակցության վճարը շահում է, եթե նետողը հաջորդ քայլին նետում է 2,3, 11 կամ 12: Շահող եղջյուր մասնակցության վճարը վճարում է 15:1- ի հարաբերակցությամբ 3 և 11 թվերի դեպքում ու 30:1-ի հարաբերակցությամբ 2 և 12 թվերի դեպքում։

Դժվար մասնակցության վճարներ. դժվար մասնակցության վճարը գրազ է գալիս, որ նետողը կնետի 4,6,8 կամ 10 կրկնակի զառերով (2+2, 3+3, 4+4, կամ 5+5) մինչև 7 նետելը։ Դժվար մասնակցության վճարը դրվում է զառի սեղանի վրա, որը պարունակում է երկու զառ, որոնք համապատասխանում են կրկնակիների գումարին։ Կրկնակի զառերով թիվ նետելը համարվում է դժվար: Օրինակ 4 նետելը 2 և 2 զառերով։ Իսկ հեշտ տարբերակն է 4 նետելը 3 և 1 զառերով։ Դժվար մասնակցության վճարը վճարում է 7:1 հարաբերակցությամբ 4 և 10 թվերի դեպքում ու 9:0 հարաբերակցությամբ 6 և 8 թվերի դեպքում։

Craps House Edge

Multi-Roll մասնակցության վճարներ Քրեպսում

Per roll (Կազմակերպչի մասնաբաժինը (House edge) լուծված մասնակցության վճարից բաժանած նետումների միջինացված թվին):

Don’t Place 5 և 95-ը 8-ի16.67%72.22%11.11%3.600.69%2.50%0.69%
Don’t Place 4 և 105-ը 11-ի16.67%75.00%8.33%4.000.76%3.03%0.76%
Buy 6 և 823-ը 20-ի13.89%69.44%16.67%3.270.69%2.27%0.69%
Buy 5 և 929-ը 20-ի11.11%72.22%16.67%3.600.56%2.00%0.56%
Buy 4 և 1039-ը 20-ի8.33%75.00%16.67%4.000.42%1.67%0.42%
Lay 6 և 819-ը 24-ի16.67%69.44%13.89%3.270.69%2.27%0.69%
Lay 5 և 919-ը 30-ի16.67%72.22%11.11%3.600.56%2.00%0.56%
Lay 4 և 1019-ը 40-ի16.67%75.00%8.33%4.000.42%1.67%0.42%
Hard 6 և 89-ը 1-ի2.78%69.44%27.78%3.272.78%9.09%2.78%
Hard 4 և 107-ը 1-ի2.78%75.00%22.22%3.272.78%11.11%3.40%
Մասնակցու-թյան վճարՎճարումՀաղթելուՀավանականություն Ոչ ոքիիհավանա- կանությունՊարտվելուհավանա-կանություն ՆետումներիմիջինԿատարված մասնակցու-թյան վճարԼուծված մասնա-կցության վճարՆետում
Pass1-ը 1-ի49.29%0.00%50.71%3.381.41%1.41%0.42%
Don’t Pass1-ը 1-ի47.93%2.78%49.29%3.471.36%1.40%0.40%
Taking Odds 6 և 86-ը 5-ի13.89%69.44%16.67%3.270.00%0.00%0.00%
Taking Odds 5 և 93-ը 2-ի11.11%72.22%16.67%3.600.00%0.00%0.00%
Taking Odds 4 և 102-ը 1-ի8.33%75.00%16.67%4.000.00%0.00%0.00%
Laying Odds 6 և 85-ը 6-ի16.67%69.44%13.89%3.270.00%0.00%0.00%
Laying Odds 5 և 92-ը 3-ի16.67%72.22%11.11%3.600.00%0.00%0.00%
Laying Odds 4 և 101-ը 2-ի16.67%75.00%8.33%4.000.00%0.00%0.00%
Place 6 և 87ը 6-ի13.89%69.44%16.67%3.270.46%1.52%0.46%
Place 5 և 97ը 5-ի11.11%72.22%16.67%3.601.11%4.00%1.11%
Place 4 և 109-ը 5-ի8.33%75.00%16.67%4.001.67%6.67%1.67%
Don’t Place 6 և 84-ը 5-ի16.67%69.44%13.89%3.270.56%1.82%0.56%
          

roposition Bet մասնակցության վճարներ (Հաղթել կամ պարտվել հաջորդ նետման ժամանակ)

ՄասնակցությանվճարՎճարումՀաղթելու տարբերակներՊարտվելու տարբերակներՀաղթանակակիհավանականությունԿազինոյիմասնաբաժին
2,12 և բելեր ‘hard’ hop     
Մասնակցության վճարները30-ը 1-ի1352,78 %13.89 %
3, 11 և բոլոր ‘easy’ hop     
Մասնակցության վճարները15-ը 1-ի2345.56 %11.11 %
Ցանկացած քրեպս(2,3 կամ 12)7-ը 1-ի43211.11 %11.11 %
Ցանկացած 74-ը 1-ի63016.67 %16.67 %

Field Bet 2 կամ 12 pay 3-1

ԹիվՎճարումՀամադրություններՀավանականությունԵկամուտ
2210․0277780․055556
12310․0277780․083333
3,4,9,10,111140․3888890․388889
5,6,7,8-1200․555556-0․555556
Ընդհանուր 361-0․27778

310․8 ՆՈՆ ՍՏՈՊ ԲԼԵՔՋԵՔ

«ՆՈՆ ՍՏՈՊ ԲԼԵՔՋԵՔ» («NON STOP BLACKJACK») խաղի յուրաքանչյուր խաղափուլին կարող են մասնակցել անսահմանափակ թվով խաղացողներ կատարելով մասնակցության վճարներ սկսվող խաղափուլերում:

Խաղում օգտագործվում է 52 խաղաքարտերից բաղկացած 8 կապուկ:

Խաղաքարտերի կապուկի մեջտեղում գտնվելու է «կիսող» (cut)  Խաղաքարտը:
       Քաթ(Cut)- կապուկից խաղաքարտերը հերթականությամբ բաժանվելու են այնքան ժամանակ  մինչ հերթը հասնի «կիսող» (cut)  Խաղաքարտին, որը միշտ գտնվելու է կապուկի մեջտեղում: «Կիսող» (cut)  խաղաքարտին հասնելուն պես, եթե ավարտվել է խաղափուլը, ապա տեղի է ունենալու կապուկի բոլոր խաղաքարտերի խառնում(shuffle), և նոր խաղափուլը կսկսի նոր կապուկով:  Եթե խաղափուլը դեռ չի ավարտվել և դուրս է գալիս «կիսող» (cut) Խաղաքարտը, ապա  խաղաքարտերը շարունակում են բաժանվել այնքան ժամանակ մինչ տվյալ խաղափուլն ավարտվի, այնուհետև նոր տեղի կունենա խառնման(shuffle) գործառույթը:

Այս խաղի շրջանակներում խաղաքարտերի հետ կապված  օգտագործվող հասկացություններն են.

Երանգ – Խաղաքարտի տիպը՝ (մաստը)՝  սիրտ («♥»), ագուռ («♦»), խաչ («♣») կամ ագռավ («♠»):

Արժեք – Խաղաքարտի արժեքը՝ երկու («2»), երեք («3»), չորս («4»), հինգ («5»), վեց («6»), յոթ («7»), ութ («8»), ինը («9»), տաս («10»), զինվոր («J»), թագուհի («Q»), թագավոր կամ արքա («K»), մեկանոց կամ տուզ («A»): Նույնարժեք – Նույն արժեք ունեցող ցանկացած երանգի խաղաքարտեր: (Օրինակ. նույնարժեք խաղաքարտերն են համարվում՝ խաչի թագուհի (Q♣), սրտի թագուհի (Q♥), ագռավի թագուհի  (Q♠), ագուռի թագուհի (Q♦)):

Գույն – Կարմիր/սև:

Խաղաքարտերի արժեքները  հետևյալն են՝

 • «2 – 10» խաղաքարտերը հաշվարկվում են իրենց թվային արժեքով:

Անվանական խաղաքարտերը՝

 • «Զինվոր», «Թագուհի» և «Արքա» (Jacks, Queens and Kings) հաշվարկվում են 10 միավորով:
 • «Տուզ»–երը հաշվարկվում են 1 կամ 11 միավորով, որը պայմանավորված է խաղացողի և համակարգչային «խաղավարի» (այսուհետ՝ խաղավար) համար ավելի նպաստավոր «Ձեռք» կազմելու նպատակով: «Տուզ»-ով «Ձեռքը» այլ կերպ  անվանում են «Փափուկ Ձեռք»  («Soft hand»), երբ այն հաշվարկվում է 1 միավոր:

Մինչ խաղափուլի մեկնարկը խաղացողներին տրվում է որոշակի ժամանակ մասնակցության վճար կատարելու համար: Մասնակցության վճարների կատարմանը հատկացված ժամանակը լրանալուց հետո, խաղավարը բաժանում է մեկական բաց խաղաքարտ` մեկը բոլոր խաղացողներին(«Ձեռք»-ին), մյուսը իրեն: Խաղավարն այնուհետև բաժանում է երկրորդ բաց խաղաքարտը բոլոր խաղացողներին, սակայն իր երկրորդ խաղաքարտը փակ: Խաղացողի և խաղավարի խաղաքարտերի կողքին ցուցադրված է համապատասխանաբար բաժանված խաղաքարտերի  հանրագումարը

 Այնուհետև տրվում է որոշակի ժամանակ որպեսզի ամեն մի խաղացող որոշի`

 • Վերցնել հավելյալ խաղաքարտ, սեղմելով ՀԻԹ «HIT» կոճակը(«+»), կամ
 • Հրաժարվել խաղաքարտ վերցնելուց, սեղմելով ՍԹԵՆԴ «STAND» կոճակը(«-»), կամ
 • Կրկնապատկել մասնակցության վճարը, սեղմելով ԴԱԲԼ«DOUBLE» կոճակը («2x») կամ
 • Ստեղծել երկու առանձին «Ձեռք», սեղմելով ՍՓԼԻԹ «SPLIT» կոճակը
 • Հանձնվել, սեղմելով «ՍՈՒՐԵՆԴԵՐ» «SURRENDER» կոճակը

Խաղը շարունակվելու դեպքում կրկին տրվում է որոշակի ժամանակ որպեսզի ամեն մի խաղացող որոշի`

 • Վերցնել հավելյալ խաղաքարտ, սեղմելով ՀԻԹ «HIT»
 • Հրաժարվել խաղաքարտ վերցնելուց, սեղմելով ՍԹԵՆԴ «STAND»

ՀԻԹ «HIT»-Եթե խաղացողն ուզում է վերցնել հավելյալ խաղաքարտ, նա պետք է սեղմի ՀԻԹ «HIT» կոճակը։ Այդ դեպքում նրան բաժանվում է մեկ խաղաքարտ՝ բաց վիճակում։ Եթե Ձեռքի ընդհանուր արժեքը 21-ից ցածր է, խաղացողը կարող է որոշել՝ կրկին ՀԻԹ «HIT» անել, թե ՍԹԵՆԴ «STAND» ։ Եթե ձեռքի արժեքը 21 է, ապա ձեռքն ավտոմատ կերպով ՍԹԵՆԴ «STAND» է լինում։ Եթե ձեռքի արժեքը բարձր է 21-ից, ապա ձեռքը «վառվում է», խաղացողը պարտվում է:

ՍԹԵՆԴ «STAND»–եթե խաղացողին բավարարում է իրեն բաժանված խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը, նա պետք է սեղմի ՍԹԵՆԴ «STAND», իսկ տրամադրված ժամանակում որոշում չկայացնելու դեպքում համակարգն այն կգրանցի ավտոմատ կերպով:

ԴԱԲԼ  «DOUBLE»- Խաղացողը կարող է կատարել ԴԱԲԼ ԴԱՈՒՆ«Double Down», եթե իր առաջին երկու խաղաքարտի հանրագումարը չի գերազանցում 20 միավորը, որի արդյունքում մասնակցության վճարը կըկրկնապատկվի և խաղացողին կբաժանվի միայն մեկ հավելյալ խաղաքարտ:

ՍՓԼԻԹ «SPLIT» -Եթե խաղացողին բաժանված նախնական երկու խաղաքարտն ունեն նույն արժեքը, խաղացողը կարող է կատարել ՍՓԼԻԹ «SPLIT»՝ ստեղծելով երկու առանձին «Ձեռք»–եր, ամեն մի Ձեռքում թողնելով նախնական երկու խաղաքարտերից մեկը ՝  երկրորդ «Ձեռք»–ի համար ավելացնելով մասնակցության վճարին համարժեք գումար: Այնուհետև խաղացողը հնարավորություն ունի բարելավել երկու ձեռքերի միավորները՝ վերցնելով հավելյալ խաղաքարտեր համապատասխանաբար սկզբում աջ հետո ձախ ձեռքի համար: Ինչպես նաև Խաղացողը կարող է հրաժարվել հավելյալ խաղաքարտ վերցնելուց, երբ իր ձեռքի խաղաքարտերի արժեքը իրեն գոհացնում է։ Եթե խաղացողին բաժանված նախնական երկու խաղաքարտերը Տուզ են և խաղացողը կատարում է ՍՓԼԻԹ «SPLIT»  , ապա կստանա միայն մեկական լրացուցիչ խաղաքարտ ամեն ձեռքի համար՝ առանց հավելյալ խաղաքարտ վերցնելու (ՀԻԹ-ի «HIT»): ՍՓԼԻԹ «SPLIT» կատարելը հնարավորություն է ստեղծում խաղալ երկու առանձին ձեռքով  և համապատասղանաբար գրանցել հաղթանակ կամ պարտություն իրարից  անկախ:

Հաղթանակ և Պարտություն՝

Հաղթանակ գրանցելու համար խաղացողի «Ձեռք»–ի խաղաքարտերն իրենց արժեքով պետք է բարձր լինեն խաղավարի «Ձեռք»–ի խաղաքարտերի արժեքից՝ միևնույն ժամանակ չգերազանցելով 21 միավորը (Ռեգուլյար«Regular»):

Եթե խաղացողի «Ձեռք»–ի խաղաքարտերի հանրագումարը գերազանցում է 21 միավորը( որը բնութագրվում է ԲՈՒՍԹ«BUST» տերմինով), խաղացողը պարտվում է և կորցնում է տվյալ «Ձեռք»–ի վրա կատարված մասնակցության վճարը:

Խաղում կարող է նաև վառվել («BUST»խաղավարը, երբ նրա «Ձեռք»–ի խաղաքարտերի հանրագումարը գերազանցում է 21 միավորը, որի արդյունքում հաղթանակ են գրանցում այն խաղացողները ովքեր մինչ խաղավարի վառվելը չեն վառվել կամ չեն Հանձնվել«SURRENDER»:

          Լավագույն «Ձեռք»–ը համարվում է «Բլեքջեք» համադրությունով «Ձեռք»–ը, երբ խաղացողին բաժանված առաջին երկու խաղաքարտի հանրագումարը կազմում է 21 միավոր:

Բլեքջեք համարվում է միայն առաջին 2 խաղաքարտի միջոցով կազմված ձեռքը։ 21 միավորին համարժեք ձեռքը, որը կազմավորվել է ՍՓԼԻԹ «SPLIT» «ի միջոցով, Բլեքջեք չի համարվում։ Հետևաբար Բլեքջեք համադրությունը հաղթում է ՍՓԼԻԹ «SPLIT» ի միջոցով կազմված ցանկացած 21 միավորանոց ձեռքին։ 

«Վեց Խաղաքարտ Չարլի» կանոնը

«Վեց Խաղաքարտ Չարլի» կանոնը թույլ է տալիս ավտոմատ կերպով հաղթել, եթե խաղացողի «ձեռքը» բաղկացած է վեց խաղաքարտերից, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է 21 կամ պակաս, նույնիսկ եթե խաղավարի մոտ «Բլեքջեք» է: ՍՓԼԻԹ «SPLIT»  ձեռքի դեպքում յուրաքանչյուր «ձեռք» գնահատվում է առանձին:

 • (Insurance)

Եթե խաղավարի առաջին բաց խաղաքարտը «Տուզ» է, երկրորդ խաղաքարտերը բաժանելուց անմիջապես հետո խաղացողներին առաջարկվում է «Ապահովագրությունից» օգտվելու տարբերակ նույնիսկ այն դեպքում, երբ խաղացողի մոտ «Բլեքջեք» համադրությունով «Ձեռք» է: «Ապահովագրության» արժեքը կազմում է մասնակցության վճարի կեսը, և այն կատարվում է մասնակցության վճարից առանձին: 

Եթե խաղավարի մոտ «Բլեքջեք»-է, տվյալ խաղափուլը ավարտվում է,  և բոլոր խաղացողները ովքեր օգտվել են  «Ապահովագրություն»-ից հաղթում են իրենց կատարած ապահովագրության մասնակցության վճարով։


       Եթե դիլերի մոտ «Բլեքջեք»-չէ, բոլոր խաղացողները ովքեր որ օգտվել են ապահովագրությունից կորցնում են իրենց կատարած մասնակցության վճարը ապահովագրության վրա, սակայն խաղը շարունակվում է բոլորի համար։

Խաղարկողին չի թույլատրվում իրեն բաժանել խաղաքարտ, եթե իր «Ձեռք»–ի խաղաքարտերի հանրագումարը կազմում է 17 միավոր և ավելի: Խաղացողը խաղում է միայն ընդդեմ խաղավարի, և ոչ ընդդեմ այլ խաղացողների:

Եթե խաղացողը և խաղավարն ունեն «Բլեքջեք» համադրությունով «Ձեռք»-եր, գրանցվում է «Ոչ–ոքի» (Փուշ «Push») արդյունք և հետ է վերադարձվում խաղացողի կատարած մասնակցության վճարը:

«ՍՈՒՐԵՆԴԵՐ» («SURRENDER»)

Խաղացողը, սեղմելով ՍՈՒՐԵՆԴԵՐ «SURRENDER» (Հանձնվել)   կոճակը, զրկվում է իր մասնակցության վճարի կեսից՝ պահպանելով մյուս կեսը և չի շարունակում խաղալ տվյալ խաղափուլում։ Այս տարբերակը հնարավոր է միայն առաջին երկու խաղաքարտերի ժամանակ։

Խաղացողները կարող են կատարել նաև հետևյալ հավելյալ մասնակցության վճարները.

 • Իդեալական զույգ (Perfect Pair«PP»)

«Իդեալական զույգ» հավելյալ մասնակցության վճարը թույլ է տալիս մասնակցության վճար կատարել խաղացողի ձեռքի երկու առաջին խաղաքարտերի համադրության վրա:

Այս դեպքում հաղթող համադրությունը նույն արժեքի ցանկացած երկու խաղաքարտն է, օրինակ՝ երկու Թագուհի, երկու Տուզ, երկու 10 և այլն:

«Իդեալական զույգ» հավելյալ մասնակցության վճարի համար 3 տեսակի համադրություններ կան, յուրաքանչյուրը տարբեր շահումներով.

«Իդեալական զույգ» – Նույն  արժեքի ու նույն երանգի 2 խաղաքարտ, օրինակ՝ 10 Խաչ և 10 Խաչ:  

«Գունավոր Զույգ» – Նույն  արժեքի, տարբեր երանգների, բայց նույն գույնի 2 խաղաքարտ,  օրինակ՝  10 Խաչ և 10  Ագռավ:

«Խառը Զույգ» – Նույն արժեքի, տարբեր երանգների ու տարբեր գույների 2 խաղաքարտ, օրինակ՝  7 Խաչ և 7 Սիրտ:

 • «21+3»

 «21+3» հավելյալ մասնակցության վճարը շահում է, եթե խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտը և խաղավարի առաջին բաց խաղաքարտը կազմում են հետևյալ հաղթող համադրություններից որևէ մեկը (ինչպես «Պոկեր»–ում)` յուրաքանչյուրը տարբեր շահումներով.

«Նույներանգ խաղաքարտով եռյակ» (Suited Trips) – այլ կերպ անվանվում է նույնական եռյակ: Օրինակ՝ «Սիրտ» խաղաքարտով երեք «Թագուհի» խաղաքարտերից կազմված համադրություն:

«Սթրեյթ ֆլեշ» (Straight Flush)– նույներանգ  հաջորդական  3 խաղաքարտերից կազմված համադրություն: Օրինակ՝ «Ագուռի» «10», «Զինվոր» և «Թագուհի» հաջորդական խաղաքարտերից կազմված համադրություն:

«Եռյակ» (Three of a Kind) – ոչ նույներանգ խաղաքարտերով, սակայն նույն արժեք ունեցող խաղաքարտերից կազմված համադրություն: Օրինակ՝ «Սրտի», «Ագռավի» և «Ագուռի»  3 «Արքա» խաղաքարտերից կազմված համադրություն:

«Սթրեյթ» (Straight) – ոչ նույներանգ 3  հաջորդական խաղաքարտերից կազմված համադրություն: Օրինակ՝ «2» «Ագռավ»,  «3» «Խաչ» և «4» «Սիրտ» խաղաքարտերից կազմված համադրություն:

«Ֆլեշ» (Flsuh) _  նույներանգ  ոչ հաջորադական խաղաքարտեր: Օրինակ՝ Խաչի «5», «9» և «10» խաղաքարտերից կազմված համադրություն:

Շահումների աղյուսակ.

Հիմնական Ձեռք

Շահման տարբերակՇահման Գործակից
Ռեգուլյար / Regularx2
«Բլեքջեք» / BJx2.5
Ապահովագրություն / InsuranceX3
Սուրենդեր / SurrenderX0.5
Փուշ / Pushx1

Իդեալական զույգ (Perfect Pair)«PP»

Իդեալական զույգx26
Գունավոր Զույգx13
Խառը Զույգx6

«21+3»

Նույներանգ խաղաքարտով եռյակ  (Suited Trips)x101
Սթրեյթ ֆլեշ  (Straight Flush)x41
Եռյակ  (Three of a Kind)x31
Սթրեյթ  (Straight)x11
Ֆլեշ (Flsuh)x6

310․9  «Նոն Ստոպ Ռուլետկա»    

«Նոն Ստոպ Ռուլետկա» խաղի յուրաքանչյուր խաղափուլին կարող են մասնակցել անսահմանափակ թվով խաղացողներ կատարելով խաղադրույքներ սկսվող խաղափուլերում:

  «Նոն Ստոպ Ռուլետկա» խաղն, ընթանում է հետևյալ կերպ․ խաղադրույք  կատարելու համար հատկացված ժամանակի ավարտից հետո գնդակը պտտվում է կլոր անիվի ներսում, որը բաղկացած է 37 բաժիններից, որոնք էլ համարակալված են 0-ից 36 թվերով։ Խաղի նպատակն է կռահել, թե որ բաժնում է հայտնվելու գնադակը պտույտից հետո՝ գուշակելով ճիշտ թիվը։

Անիվի շրջանի բաժինները հաջորդում են կարմիրից սև, որտեղ 1 թիվը կարմիր է, 2 թիվը՝ սև և այդպես շարունակ, իսկ 0 (Զրոն) կանաչ է, ինչը ընդգծում է, որ այն չի կարող Կարմիր-Սև, Զույգ-Կենտ, Մեծ(19-36)/Փոքր(1-18) թվերի միջակայք, Տողեր/Դյուժիններ խաղադրույքների մաս կազմել։

Խաղացողը կարող է խաղադրույք կատարել Ռուլետկայի վազքուղու կամ Դասական աղյուսակի միջոցով։

Խաղադրույքների ընդունման ժամանակ խաղացողը կարող է խաղադրույքներ կատարել  ընտրված խաղաքարային արժեքով՝ աղյուսակի ցանկացած տարածքում։

Դասական Աղյուսակի վրա կարող են կատարվել հետևյալ խաղադրույքները՝

1.    Սթրեյթ Ափ (Straight up) – կատարվում է ցանկացած կոնկրետ թվի վրա։ Շահում – 35։1:

2.    Սփլիթ (Split) – ներառում է երկու թիվ։ Խաղաքարերը տեղադրվում են ցանկացած կից թվերի միջև գտնվող գծի վրա։ Շահում – 17։1։

3.    Սթրիթ (Street) – ներառում է երեք թիվ: Խաղաքարերը տեղադրվում են ցանկացած թվային շարքի ներքևի եզրին։ Խաղադրույքները 0,1,2 և 0,2,3 հանգույցների վրա նույնպես համարվում են Սթրիթ։ Շահում –  11։1։

4.    Քորներ (Corner) (Անկյունային) –  ներառում է չորս թիվ։ Խաղաքարերը տեղադրվում են անկյունում չորս թվերի հատման կետում։ Խաղադրույքը 0,1,2,3 թվերին նույնպես համարվում է Անկյունային (որի դեպքում խաղաքարը տեղադրվում է շարքի ներքևի և 0 թվի հատման կետում)։ Շահում – 8։1։

5.    Սիքս լայն (Six-Line) – ներառում է վեց թիվ։ Խաղաքարերը տեղադրվում են երկու կից շարքերի ներքևի հատման կետում։ Շահում – 5։1։

6.    Տող- որտեղ խաղադրույքների կատարման համար նախատեսված  խաղաքարը դրվում է 3 տողերից յուրաքանչյուրի վերջում ընկած  «2։1» քառակուսի դաշտում, որում ընդգրկված են  տվյալ տողում նշված բոլոր տասներկու թվերը։ Խաղադրույքի տվյալ տեսակում ընդգրկված  չէ զրոն (0): Շահում – 2։1։

7.    Դյուժիններ- որտեղ խաղաքարերը տեղադրվում են երեք բաժանումներից մեկի վրա, որոնք նշված են առաջին 12, երկրորդ 12 և երրորդ 12, ներառում է 12 թիվ 1-ից 36 հաջորդականությամբ (Զրոն ոչ մեկում չի ներառվում):   Շահում – 2։1։

8.    Կարմիր-Սև – կատարվում է խաղադրույք գույների վրա (Զրոն ոչ մեկում չի ներառվում): Շահում – 1։1։

9.  Զույգ/Կենտ – Կատարվում է խաղադրույք առանձին զույգ և/կամ կենտ թվերի վրա, (Զրոն ոչ մեկում չի ներառվում): Շահում -1։1։

10. 1-18/19- 36 – Այս խաղադրույքով խաղացողն ընտրում է՝ գնդակը կընկնի 1-18, կամ 18-36 միջակայքերում գտնվող թվերի վրա: (Զրոն ոչ մեկում չի ներառվում): Շահում – 1։1։

      Խաղացողը հնարավորություն ունի օգտվելու հատուկ խաղադրույքներ կատարելու հնարավորությունից, որտեղ, մեկ սեղմումով  խաղադրույք է կատարվում ընտրված արժեքով մի քանի թվի վրա։

Հատուկ խաղադրույքի տեսակներն են՝

1.    ֆինալ էն փլէյն (Finale en plein) խաղադրույքներ (Finals)։ Սթրեյթ–ափ խաղադրույքներ մի խումբ թվերի վրա, որոնց վերջին թվանշանը նույնն է (օրինակ, ֆինալ էն փլէյն 6 –ը երեք խաղաքարից բաղկացած Սթրեյթ–ափ խաղադրույք է 6, 16,26 և 36 թվերի վրա։

2.    Օձաձև խաղադրույք – կապակցում է Ռուլետկայի աղյուսակի թվերը՝ «S» -աձև օձի տեսքով։ Առկա են «Կարմիր օձ» և «Սև օձ» տեսակները։ 

«Կարմիր օձը» 12 խաղաքարից բաղկացած խաղադրույք է, որը ծածկում է 1,5,9,12,14,16,19,23,30 և 34 թվերը։

 «Սև օձը» 11 խաղաքարից բաղկացած խաղադրույք է, որը ծածկում է 2,6,8,10,13,24,26,28,31 և 35 թվերը, ինչպես նաև Սփլիթները, որոնք ծածկում են երկու թվերը՝ 17/20։

3.    Սփլիթները:  

«Կարմիր սփլիթները» 4  խաղաքարերից բաղկացած խաղադրույքներ են, որոնք ծածկում են կարմիր թվերը․ դրանք են՝ 9/12, 16/19, 18/21 և 27/30։
«Սև սփլիթները» 7 խաղաքարերից բաղկացած խաղադրույքներ են, որոնց ծածկում են սև թվերը․ դրանք են՝ 8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29 և 28/31։

Խաղացողները հնարավորություն ունեն կատարելու խաղադրույքներ նաև Ռուլետկայի անիվի մասերի վրա: Ռուլետկայի անիվը բաղկացած է չորս հիմնական մասերից.

1. Վոազոն (Voisine) – 9 խաղաքարերից բաղկացած խաղադրույք․ ներառում է 0, գումարած 7 թիվ աջից և 9 թիվ ձախից։ Սա անիվի ամենամեծ մասն է։ Համադրությունը Սթրիթ խաղադրույք է 0/2/3-ի վրա և Քորներ խաղադրույք 25/26/28/29-ի վրա։ Յուրաքանչյուր խաղադրույք ունի 2 խաղաքար։ Կան նաև Սփլիթ խաղադրույքներ 4/7, 12/15, 18/21, 19/22 և 32/35-ի վրա։ Այս խաղադրույքներն ունեն 1 խաղաքար։

2. Զերո (Zero) – 4 խաղաքարից բաղկացած խաղադրույք․ ներառում է Սթրեյթ  Ափ խաղադրույք 26 թվի վրա 1 խաղաքարով և Սփլիթ խաղադրույքներ 0/3 + 12/15 և 32/35-ի վրա, յուրաքանչյուրը 1 խաղաքարով:

3. Տիերզ (Tiers) – 6 խաղաքարից բաղկացած խաղադրույք, որը ընդգրկում է անիվի վրայի 33-ից մինչև 27 թվերը ներառյալ։ Խաղադրույքները Սփլիթներ են 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 և 33/36-ի վրա։ Յուրաքանչյուր Սփլիթ ունի 1 խաղաքար:

4. Оռֆլայնզ (Orphliens) – 5 խաղաքարով խաղադրույք, իր մեջ ներառում է թվեր, որոնք վերաբերում են Տիերզ -ի և Վոազոն -ի մեջ չմտնող անիվի երկու շրջաններին։ Այս համադրությունը բաղկացած է ՍթրեյթԱփ խաղադրույքից 1-ի վրա և Սփլիթ խաղադրույքներից 6/9, 14/17, 17/20 և 31/34-ի վրա։ Յուրաքանչյուր խաղադրույք օգտագործում է 1 խաղաքար։

Առկա է նաև մեկ այլ խաղադրույք կատարելու ձև, որը կոչվում է «Հարևան» խաղադրույք։

Հարևան խաղադրույքը թույլ է տալիս խաղացողին  վազքուղու վրա կատարել խաղադրույք իր ընտրած թվի վրա, ինչպես նաև տվյալ թվին կողքի թվերին, աջ և ձախ կողմից  (0-9) թվերի վրա նախապես կարգավորելով այն։

Օրինակ, եթե խաղացողը ընտրել է 2 (Հարևան) և վազքուղու վրայից ընտրել է թիվ 17-ը, ապա  ՍթրեյթԱփ խաղադրույք կկատարվի խաղացողի ընտրած խաղաքարով հետևյալ թվերի վրա՝  17 թվի վրա, ձախ կողմից 2, 25 թվերի վրա, և աջ  կողմից 34, 6 թվերի վրա:

Հատուկ և Ռուլետկայի անիվի մասերի վրա կատարված խաղադրույքների շահումները հաշվարկվում են յուրաքանչյուրի մեջ ներառված շահած խաղադրույքի տեսակի համապատասխան գործակցով։

310․10 Տուրբո Բակկարա

«Տուրբո Բակկարա» խաղին միացող յուրաքանչույր խաղացողի համար խաղն անհատական է: Խաղադրույքներ կատարելուց հետո խաղացողն ինքն է որոշում, երբ սկսի խաղափուլը: Խաղացողը սեղմում է «Բաժանել» (Deal) կոճակը, և սկսվում է խաղաքարտերի բաժանումը:

Խաղում օգտագործվում է 52 խաղաքարտերից բաղկացած 8 կապուկ, որոնց մեջտեղում գտնվում է «կիսող» (cut) խաղաքարտը:

Այս խաղի շրջանակներում խաղաքարտերի հետ կապված օգտագործվող հասկացություններն են.

Խաղաքարտերի տեսակ – թվային խաղաքարտեր-2,3,4,5,6,7,8,9,10 և նկարներով խաղաքարտեր-«K», «Q»,«J»,«A»

Երանգ – Խաղաքարտի տիպը՝ (մաստը)՝ սիրտ («♥»), ագուռ («♦»), խաչ («♣») կամ ագռավ («♠»):

Խաղաքարտերի անուններ – երկու («2»), երեք («3»), չորս («4»), հինգ («5»), վեց («6»), յոթ («7»), ութ («8»), ինը («9»), տաս («10»), զինվոր («J»), թագուհի («Q»), թագավոր կամ արքա («K»), մեկանոց կամ տուզ («A»):

Նույնարժեք խաղաքարտեր – Նույն արժեք ունեցող ցանկացած երանգի խաղաքարտեր՝ Օրինակ խաչի թագուհի (Q♣), սրտի թագուհի (Q♥), ագռավի թագուհի (Q♠), ագուռի թագուհի (Q♦)):

Գույն – Կարմիր/սև:

Յուրաքանչյուր խաղաքարտ ունի իր արժեքը.

Արժեք – Թվային խաղաքարտերը (բացի 10 քարտից) ՝ 2,3,4,5,6,7,8,9 համապատասխանում են իրենց անվանական արժեքին, նկարներով խաղաքարտերը (բացի «A» տուզից) և 10-ը հաշվվում են 0 միավոր, իսկ տուզը՝ 1 միավոր:

Բակկարան երկու կողմերի՝ «Խաղացող»-ի («PLAYER») և «Բանկիր»-ի («BANKER») միջև համեմատության վրա հիմնված խաղ է: «Խաղացող»-ը («PLAYER») կապ չունի  խաղադրույքներ կատարող խաղացողի հետ, իսկ «Բանկիր»-ը («BANKER») կապ չունի Կազմակերպչի հետ:

Խաղաքարտերը բաժանվում են միայն «Խաղացող»-ին(«PLAYER») և «Բանկիր»-ին(«BANKER»): Խաղացողը խաղադրույքներ է կատարում՝ կանխատեսելով կողմերից մեկի հաղթանակը: Հաղթող է համարվում այն կողմը, որի մոտ գտնվող խաղաքարտերի միավորների  համագումարը ավելի մոտ է 9-ին (մինչև 9-ը կամ հավասար):

Եթե խաղացողը խաղադրույք է կատարել «Խաղացող»-ի կամ «Բանկիրի»-ի և գրանցվել է «Ոչ ոքի»(«TIE») արդյունք, ապա խաղացողին հետ է վերադարձվում իր կատարած խաղադրույքի գումարը:

Ամեն խաղափուլում կան նաև լրացուցիչ խաղադրույքներ(Side Bets)` Խաղացողի զույգ(«P Pair») և Բանկիրի զույգ(«B Pair»): Խաղացողի զույգ խաղադրույքը կշահի, երբ Խաղացողին բաժանված առաջին երկու խաղաքարտերը նույնարժեք են: Բանկիրի զույգ խաղադրույքը կշահի, երբ Բանկիրին բաժանված առաջին երկու խաղաքարտերը նույնարժեք են: Երկու դեպքում էլ խաղաքարտերը պարտադիր չէ, որ լինեն նույն երանգի:

Խաղաքարտերի Խառնելու և Վառելու գործընթաց

Խաղի ընթացքում Խաղացողը ցանկացած պահի կարող է սեղմել «Խառնել» (Shuffle) կոճակը, և տեղի կունենա խաղաքարտերի խառնելու գործընթացը: Խաղաքարտերը խառնելուց հետո կատարվում է խաղաքարտ վառելու գործընթացը. Կապուկից հանվում է առաջին խաղաքարտը, և այդ խաղաքարտի արժեքի համապատասխան քանակով հանվում են հաջորդող խաղաքարտերը՝ փակ վիճակով:

Եթե առաջին հանված խաղաքարտը 2,3,4,5,6,7,8 կամ 9-ն է, ապա կապուկից հանվում են համապատասխան քանակով խաղաքարտեր:

Եթե առաջին հանված խաղաքարտը նկարներով խաղաքարտ կամ 10 է, ապա հանվում է 10 խաղաքարտ: Իսկ եթե տուզ է, հանվում է 1 խաղաքարտ:
Վերը նշված պրոցեսի ընթացքում հանված խաղաքարտեը չեն օգտագործվում խաղում:

Եթե Խաղացողը չի սեղմում «Խառնել» կոճակը, ապա կապուկից խաղաքարտերը հերթականությամբ բաժանվում են այնքան ժամանակ,  մինչ հերթը հասնի «կիսող» (cut)  խաղաքարտին, ու եթե ավարտվել է խաղափուլը, տեղի է ունենալու կապուկի բոլոր խաղաքարտերի խառնում(shuffle), և նոր խաղափուլը կսկսի նոր կապուկով: Եթե խաղափուլը դեռ չի ավարտվել, և դուրս է գալիս «կիսող» խաղաքարը, ապա  խաղաքարտերը շարունակում են բաժանվել այնքան ժամանակ, մինչ տվյալ խաղափուլը ավարտվի, այնուհետև նոր տեղի կունենա խառնման գործառույթը:

Միավորների հաշվարկ

Կողմերի՝ Խաղացողի կամ Բանկիրի միավորների ընդհանուր գումարը չի կարող անցնել 9-ը, գերազանցելու դեպքում ընդհանուր արժեքից հանվում է 10 միավոր: Օրինակ՝  7 և 8 քարտեր դուրս գալու դեպքում, դրանց ընդհանուր արժեքից հանվում է 10 միավոր, և ստացվում է 5 միավոր:

 

Խաղի ընթացքը

Սկզբում և՛ Խաղացողին, և՛ Բանկիրին բաժնվում է 2-ական խաղաքարտ հետևյալ հերթականությամբ՝ Խաղացող, Բանկիր, Խաղացող, Բանկիր:

Եթե Խաղացողի ու Բանկիրի առաջին երկու խաղաքարտերի ընդհանուր գումարը 8 կամ 9 է, ապա այդ խաղափուլն ավարտվում է, հավելյալ խաղաքարտեր չեն բաժանվում, և դա համարվում է Բնական հաղթանակ (Natural Win):

Իսկ երբ Խաղացողն ու Բանկիրը ստանում են 2-ական խաղաքարտ, և խաղաքարտերի ընդհանուր գումարը 0-5 է, ապա այստեղ գործում է «Երրորդ խաղաքարտի օրենքը», այսինքն՝ կբաժանվի 3-րդ խաղաքարտ Խաղացողին կամ Բանկիրին, կամ երկուսին էլ: Միշտ առաջինը խաղաքարտ բաժանվում է Խաղացողին:

 

Խաղացողի ձեռք

Խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտից բաղկացած ձեռք 
0-1-2-3-4-5Խաղացողին բաժանվում է երրորդ խաղաքարտը
6-7Խաղացողին  չի բաժանվում խաղաքարտ
8-9Երրորդ խաղաքարտ չի բաժանվում


Երրորդ խաղաքարտի օրենքը

Բանկիրի առաջին երկու քարտերի միավորների գումարը Խաղացողին չի բաժանվել երրորդ խաղաքարտԽաղացողին բաժանված երրորդ քարտի արժեքը
0123456789
0DDDDDDDDDDD
1DDDDDDDDDDD
2DDDDDDDDDDD
3DDDDDDDDDSD
4DSSDDDDDDSS
5DSSSSDDDDSS
6SSSSSSSDDSS
7SSSSSSSSSSS
8SSSSSSSSSSS
9SSSSSSSSSSS

D – բաժանել (Deal ), S – կանգ առնել (Stand )

Շահումների Աղյուսակ

 Խաղադրույքի տեսակՇահման Գործակից
Խաղացող (PLAYER) Կողմx2
Բանկիր (BANKER) Կողմx1.95
Ոչ ոքի (Tie)x9
 Խաղացողի զույգ (P Pair)x12
 Բանկիրի զույգ (B Pair)x12

310․11 Նոն Ստոպ Բակկարա (Non-Stop Baccarat)

«Նոն Ստոպ Բակկարա» (Non-Stop Baccarat) խաղի յուրաքանչյուր խաղափուլին կարող են մասնակցել անսահմանափակ թվով խաղացողներ՝  կատարելով խաղադրույքներ:

Խաղում օգտագործվում է 52 խաղաքարտերից բաղկացած 8 կապուկ, որոնց   մեջտեղում գտնվում  է «կիսող» (cut)  խաղաքարտը:

Այս խաղի շրջանակներում խաղաքարտերի հետ կապված  օգտագործվող հասկացություններն են.

Խաղաքարտերի տեսակ – թվային խաղաքարտեր-2,3,4,5,6,7,8,9,10 և նկարներով խաղաքարտեր-«K», «Q»,«J»,«A»

Երանգ – Խաղաքարտի տիպը՝ (մաստը)՝  սիրտ («♥»), ագուռ («♦»), խաչ («♣») կամ ագռավ («♠»):

Խաղաքարտերի անուններ – երկու («2»), երեք («3»), չորս («4»), հինգ («5»), վեց («6»), յոթ («7»), ութ («8»), ինը («9»), տաս («10»), զինվոր («J»), թագուհի («Q»), թագավոր կամ արքա («K»), մեկանոց կամ տուզ («A»):

Նույնարժեք խաղաքարտեր – Նույն արժեք ունեցող ցանկացած երանգի խաղաքարտեր՝ Օրինակ խաչի թագուհի (Q♣), սրտի թագուհի (Q♥), ագռավի թագուհի  (Q♠), ագուռի թագուհի (Q♦)):

Գույն – Կարմիր/սև:

Յուրաքանչյուր խաղաքարտ ունի իր արժեքը.

Արժեք – Թվային խաղաքարտերը (բացի 10 քարտից) ՝ 2,3,4,5,6,7,8,9 համապատասխանում են իրենց անվանական արժեքին, նկարներով խաղաքարտերը (բացի «A» տուզից) և 10-ը հաշվվում են 0 միավոր, իսկ տուզը՝ 1 միավոր:

Բակկարան երկու կողմերի՝ «Խաղացող»-ի («PLAYER») և «Բանկիր»-ի («BANKER») միջև համեմատության վրա հիմնված խաղ է:

Խաղաքարտերը բաժանվում են միայն «Խաղացող»-ին(«PLAYER») և «Բանկիր»-ին(«BANKER»): Մինչ խաղափուլի մեկնարկը մասնակիցներին տրվում է որոշակի ժամանակ, որպեսզի  կատարեն խաղադրույքներ՝ կանխատեսելով կողմերից մեկի հաղթանակը: Հաղթող է համարվում այն կողմը, որի մոտ գտնվող խաղաքարտերի միավորների  համագումարը ավելի մոտ է 9-ին (մինչև 9-ը կամ հավասար):

Խաղացողները կարող են նաև խաղադրույք կատարել «Ոչ ոքի»(«TIE») արդյունքի վրա:  Այս դեպքում խաղադրույքը կշահի, երբ «Խաղացող»-ի և «Բանկիր»-ի միավորները հավասար լինեն:

Եթե խաղացողը խաղադրույք է կատարել «Խաղացող»-ի կամ «Բանկիրի»-ի  և գրանցվել է «Ոչ ոքի»(«TIE») արդյունք, ապա խաղացողին հետ է վերադարձվում իր կատարած խաղադրույքի գումարը:

Ամեն խաղափուլում կան նաև լրացուցիչ խաղադրույքներ(Side Bets)` Խաղացողի զույգ(«P Pair») և Բանկիրի զույգ(«B Pair»): Խաղացողի զույգ  խաղադրույքը կշահի, երբ Խաղացողին բաժանված առաջին երկու խաղաքարտերը նույնարժեք են: Բանկիրի զույգ  խաղադրույքը կշահի, երբ Բանկիրին բաժանված առաջին երկու խաղաքարտերը նույնարժեք են: Երկու դեպքում էլ խաղաքարտերը պարտադիր չէ, որ լինեն նույն երանգի:

Խաղաքարտերի Խառնելու և Վառելու գործընթաց

Կապուկից խաղաքարտերը հերթականությամբ բաժանվում են այնքան ժամանակ,  մինչ հերթը հասնի «կիսող» (cut)  խաղաքարտին, ու եթե ավարտվել է խաղափուլը, տեղի է ունենալու կապուկի բոլոր խաղաքարտերի խառնում(shuffle), և նոր խաղափուլը կսկսի նոր կապուկով: Եթե խաղափուլը դեռ չի ավարտվել, և դուրս է գալիս «կիսող» խաղաքարը, ապա  խաղաքարտերը շարունակում են բաժանվել այնքան ժամանակ, մինչ տվյալ խաղափուլը ավարտվի, այնուհետև նոր տեղի կունենա խառնման գործառույթը:

Խաղաքարտերը խառնելուց հետո կատարվում է խաղաքարտ վառելու գործընթացը. Կապուկից հանվում է առաջին խաղաքարտը, և այդ խաղաքարտի արժեքի համապատասխան քանակով հանվում են հաջորդող խաղաքարտերը՝ փակ վիճակով:

Եթե առաջին հանված խաղաքարտը 2,3,4,5,6,7,8 կամ 9-ն է, ապա կապուկից հանվում են համապատասխան քանակով խաղաքարտեր:

Եթե առաջին հանված խաղաքարտը նկարներով խաղաքարտ կամ 10 է, ապա հանվում է 10 խաղաքարտ: Իսկ եթե տուզ է, հանվում է 1 խաղաքարտ:
Վերը նշված պրոցեսի ընթացքում հանված խաղաքարտեը չեն օգտագործվում խաղում:

 

Միավորների հաշվարկ

Կողմերի՝ Խաղացողի կամ Բանկիրի միավորների ընդհանուր գումարը չի կարող անցնել 9-ը, գերազանցելու դեպքում ընդհանուր արժեքից հանվում է 10 միավոր: Օրինակ՝  7 և 8 քարտեր դուրս գալու դեպքում, դրանց ընդհանուր արժեքից հանվում է 10 միավոր, և ստացվում է 5 միավոր:

 

Խաղի ընթացքը

Սկզբում և՛ Խաղացողին, և՛ Բանկիրին բաժնվում է 2-ական խաղաքարտ հետևյալ հերթականությամբ՝ Խաղացող, Բանկիր, Խաղացող, Բանկիր:

Եթե Խաղացողի ու Բանկիրի առաջին երկու խաղաքարտերի ընդհանուր գումարը 8 կամ 9 է, ապա այդ խաղափուլն ավարտվում է, հավելյալ խաղաքարտեր չեն բաժանվում, և դա համարվում է Բնական հաղթանակ (Natural Win):

Իսկ երբ Խաղացողն ու Բանկիրը ստանում են 2-ական խաղաքարտ, և խաղաքարտերի ընդհանուր գումարը 0-5 է, ապա այստեղ գործում է «Երրորդ խաղաքարտի օրենքը», այսինքն՝ կբաժանվի 3-րդ խաղաքարտ Խաղացողին կամ Բանկիրին, կամ երկուսին էլ: Միշտ առաջինը խաղաքարտ բաժանվում է Խաղացողին:

 

Խաղացողի ձեռք

Խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտից բաղկացած ձեռք 
0-1-2-3-4-5Խաղացողին բաժանվում է երրորդ խաղաքարտը
6-7Խաղացողին  չի բաժանվում խաղաքարտ
8-9Երրորդ խաղաքարտ չի բաժանվում


Երրորդ խաղաքարտի օրենքը

Բանկիրի առաջին երկու քարտերի միավորների գումարը Խաղացողին չի բաժանվել երրորդ խաղաքարտԽաղացողին բաժանված երրորդ քարտի արժեքը
0123456789
0DDDDDDDDDDD
1DDDDDDDDDDD
2DDDDDDDDDDD
3DDDDDDDDDSD
4DSSDDDDDDSS
5DSSSSDDDDSS
6SSSSSSSDDSS
7SSSSSSSSSSS
8SSSSSSSSSSS
9SSSSSSSSSSS

D – բաժանել (Deal ), S – կանգ առնել (Stand )

Շահումների Աղյուսակ

 Խաղադրույքի տեսակՇահման Գործակից
Խաղացող (PLAYER) Կողմx2
Բանկիր (BANKER) Կողմx1.95
Ոչ ոքի (Tie)x9
 Խաղացողի զույգ (P Pair)x12
 Բանկիրի զույգ (B Pair)x12

310․12 ՏՈՒՐԲՈ ԲԼՈՏ

«ՏՈՒՐԲՈ ԲԼՈՏ» («TURBO BELOTE»)-ին միացող յուրաքանչույր խաղացողի համար խաղն անհատական է: Խաղադրույքներ կատարելուց հետո խաղացողն ինքն է որոշում, երբ սկսի խաղափուլը: Խաղացողը սեղմում է «Բաժանել» (Deal) կոճակը, և սկսվում է խաղաքարտերի բաժանումը:

Այս խաղի շրջանակներում խաղաքարտերի հետ կապված  օգտագործվող հասկացություններն են.

Երանգ – Խաղաքարտի տիպը՝ (մաստը)՝  սիրտ («♥»), ագուռ («♦»), խաչ («♣») և ագռավ («♠»):

Արժեք – Խաղաքարտի արժեքը՝ յոթ («7»), ութ («8»), ինը («9»), տասը («10»), զինվոր («J»), թագուհի («Q»), թագավոր («K»), տուզ («A»):

Նույնարժեք–Նույն արժեք ունեցող ցանկացած երանգի խաղաքարտեր: (Օրինակ. նույնարժեք խաղաքարտերն են համարվում՝ խաչի թագուհի (Q♣), սրտի թագուհի (Q♥), ագռավի թագուհի  (Q♠), ագուռի թագուհի (Q♦):

Գույն – Կարմիր և սև:

Խաղում օգտագործվում է 32 խաղաքարտերից բաղկացած 1 կապուկ: Կապուկում եղած չորս երանգներից (մաստերից ) յուաքանչույրն իր մեջ ներառում է 8 խաղաքարտ՝ յոթ («7»), ութ («8»), ինը («9»), տասը («10»), զինվոր («J»), թագուհի («Q»), թագավոր («K») և տուզ («A»):

Ամեն Խաղափուլից հետո կապուկի խաղաքարտերը խառնվում են: Ամեն նոր խաղափուլ սկսվում է նոր կապուկով:

Խաղում օգտագործվող համադրությունները ըստ ցածրից բարձր արժեքների՝

Թերզ – նույն երանգի (մաստի ) իրար հաջորդող երեք խաղաքարտ (օրինակ՝ սրտի 7, 8, 9)

50 –  նույն երանգի (մաստի) իրար հաջորդող չորս խաղաքարտ (օրինակ՝ ագռավի զինվոր, թագուհի, թագավոր, տուզ)

100 –  նույն երանգի (մաստի) իրար հաջորդող հինգ խաղաքարտ (օրինակ՝ խաչի 8, 9, 10, զինվոր, թագուհի)

Չորս թուղթ – նույնարժեք չորս խաղաքարտ (օրինակ՝ խաչի տուզ, սրտի տուզ,  ագուռի տուզ, ագռավի տուզ)

Մինչ խաղափուլի մեկնարկը խաղացողը ընտրում է խաղադրույքի իր նախընտրած չափը (որը նա կարող է կիսել կամ կրկնապատկել  «1/2» և «x2» կոճակները համապատասխանաբար սեղմելով), կատարում է խաղադրույք, այնուհետև սեղմում է «Բաժանել» (Deal) կոճակը, և խաղափուլը սկսվում է, խաղաքարտերը բացվում են:

Ամեն խաղափուլում բացվում է ութը խաղաքարտ:

 Շահում և Պարտություն՝

Խաղացողը կարող է շահում գրանցել, երբ բացված ութ խաղաքարտերի մեջ կան հետևյալ համադրությունները՝

      Չորս թուղթ + Չորս թուղթ
      Չորս թուղթ + 50
      50 + 50
      100 + Թերզ
      Չորս թուղթ + Թերզ
      50 + Թերզ
      100
      Թերզ + Թերզ
      Չորս թուղթ
      50
      Թերզ

Շահումները տրվում են Շահման աղյուսակի համաձայն՝ կատարված խաղադրույքը բազմապատկվում է շահման գործակցով:

Երբ բացված ութ խաղաքարտերից մեկը համընկնում է երկու համադրության հետ, տվյալ խաղաքարտը կարող է հաշվվել միայն մեկ՝ ավելի բարձր արժեք ունեցող համադրության մեջ:

Խաղացողը պարտվում է, երբ բացված ութ խաղաքարտերում ոչ մի համադրություն չի լինում:

Շահումների աղյուսակ.

 Շահման տարբերակՇահման Գործակից
Չորս թուղթ + Չորս թուղթx5000
Չորս թուղթ + 50x2500
50 + 50X1000
100 + ԹերզX500
Չորս թուղթ + Թերզx100
50 + Թերզx50
100x25
Թերզ + Թերզx15
Չորս թուղթX10
50x5
Թերզx2

310․13 ՏՈՒՐԲՈ ԲԼԵՔՋԵՔ

«ՏՈՒՐԲՈ ԲԼԵՔՋԵՔ» («TURBO BLACKJACK») խաղում կա խաղավարի կողմ (Dealer’s box) և երեք խաղացող կողմ՝ «Ձեռք», որոնց վրա խաղացողը կարող է խաղադրույքներ կատարել:

«ՏՈՒՐԲՈ ԲԼԵՔՋԵՔ»-ին միացող յուրաքանչույր խաղացողի համար խաղն անհատական է: Խաղադրույքներ կատարելուց հետո խաղացողն ինքն է որոշում, երբ սկսի խաղափուլը: Խաղացողը սեղմում է «Բաժանել» (Deal) կոճակը, և սկսվում է խաղաքարտերի բաժանումը:

Խաղում օգտագործվում է 52 խաղաքարտերից բաղկացած 8 կապուկ:

Խաղաքարտերի կապուկի արանքում գտնվելու է «կիսող» (cut)  Խաղաքարտը:

Կիսող(Cut) – կապուկից խաղաքարտերը հերթականությամբ բաժանվելու են այնքան ժամանակ,  մինչ հերթը հասնի «կիսող» (cut)  խաղաքարտին: «Կիսող» (cut)  խաղաքարտին հասնելուն պես, եթե ավարտվել է խաղափուլը, ապա տեղի է ունենալու կապուկի բոլոր խաղաքարտերի խառնում(shuffle) և նոր խաղափուլը խաղացողը կսկսի նոր կապուկով: Եթե խաղափուլը դեռ չի ավարտվել և դուրս է գալիս «կիսող» (cut) խաղաքարը, ապա  խաղաքարտերը շարունակում են բաժանվել մինչ տվյալ խաղափուլի ավարտը, այնուհետև նոր տեղի կունենա խառնման(shuffle) գործառույթը:

Այս խաղի շրջանակներում խաղաքարտերի հետ կապված  օգտագործվող հասկացություններն են.

Երանգ – Խաղաքարտի տիպը՝ (մաստը)՝  սիրտ («♥»), ագուռ («♦»), խաչ («♣») կամ ագռավ («♠»):

Արժեք – Խաղաքարտի արժեքը՝ երկու («2»), երեք («3»), չորս («4»), հինգ («5»), վեց («6»), յոթ («7»), ութ («8»), ինը («9»), տաս («10»), զինվոր («J»), թագուհի («Q»), թագավոր կամ արքա («K»), մեկանոց կամ տուզ («A»): Նույնարժեք – Նույն արժեք ունեցող ցանկացած երանգի խաղաքարտեր: (Օրինակ. նույնարժեք խաղաքարտերն են համարվում՝ խաչի թագուհի (Q♣), սրտի թագուհի (Q♥), ագռավի թագուհի  (Q♠), ագուռի թագուհի (Q♦)):

Գույն – Կարմիր/սև:

 Խաղաքարտերի արժեքները  հետևյալն են՝

 • «2 – 10» խաղաքարտերը հաշվարկվում են իրենց թվային արժեքով:

Անվանական խաղաքարտերը՝

 • «Զինվոր», «Թագուհի» և «Արքա» (Jacks, Queens and Kings) հաշվարկվում են 10 միավորով:
 • «Տուզ»–երը հաշվարկվում են 1 կամ 11 միավորով, որը պայմանավորված է խաղացողի և համակարգչային «խաղավարի» (այսուհետ՝ խաղավար) համար ավելի նպաստավոր «Ձեռք» կազմելու նպատակով: «Տուզ»-ով «Ձեռքը» այլ կերպ  անվանում են «Փափուկ Ձեռք»  («Soft hand»), երբ այն հաշվարկվում է 1 միավոր:

Մինչ խաղափուլի մեկնարկը խաղացողը ընտրում է խաղադրույքի իր նախընտրած չափը, կատարելով հիմնական, հավելյալ խաղադրույք: Քանի որ այս խաղում կա երեք «Ձեռք», խաղացողը կարող է խաղադրույք կատարել դրանցից յուրաքանչուրի կամ բոլոր վրա: Բոլոր երեք «Ձեռք»-երն ունեն հիմնական և հավելյալ խաղադրույքներ: Խաղադրույքներ կատարելուց հետո խաղացողը սեղմում է «Բաժանել» կոճակը: Բաժանում է մեկական բաց խաղաքարտ` սկսած աջ կողմի «Ձեռք»-ից, հետո՝ խաղավարին: Խաղավարն այնուհետև բաժանում է երկրորդ բաց խաղաքարտը բոլոր «Ձեռք»-երին, սակայն իր երկրորդ խաղաքարտը փակ է: Խաղացողի և խաղավարի խաղաքարտերի կողքին ցուցադրված է համապատասխանաբար բաժանված խաղաքարտերի  հանրագումարը:

 Այնուհետև ամեն «Ձեռք»-ի համար (աջից՝ ձախ հերթականությամբ) խաղացողին տրվում է առանձին ժամանակահատված, որպեսզի որոշում կայացնի՝

 • Վերցնել հավելյալ խաղաքարտ, սեղմելով ՀԻԹ «HIT» կոճակը(«+»), կամ
 • Հրաժարվել խաղաքարտ վերցնելուց, սեղմելով ՍԹԵՆԴ «STAND» կոճակը(«-»), կամ
 • Կրկնապատկել խաղադրույքը՝ սեղմելով ԴԱԲԼ«DOUBLE» կոճակը («2x») կամ
 • Ստեղծել երկու առանձին «Ձեռք»՝ սեղմելով ՍՓԼԻԹ «SPLIT» կոճակը
 • Հանձնվել՝ սեղմելով «ՍՈՒՐԵՆԴԵՐ» «SURRENDER» կոճակը

Խաղը շարունակվելու դեպքում կրկին տրվում է որոշակի ժամանակ որպեսզի խաղացողը ամեն մի «Ձեռք»-ի համար առանձին որոշում կայացնի`

 • Վերցնել հավելյալ խաղաքարտ, սեղմելով ՀԻԹ «HIT»
 • Հրաժարվել խաղաքարտ վերցնելուց՝ սեղմելով ՍԹԵՆԴ «STAND»

ՀԻԹ «HIT» – Եթե խաղացողն ուզում է վերցնել հավելյալ խաղաքարտ, նա պետք է սեղմի ՀԻԹ «HIT» կոճակը։ Այդ դեպքում նրան բաժանվում է մեկ խաղաքարտ՝ բաց վիճակում։ Եթե Ձեռքի ընդհանուր արժեքը 21-ից ցածր է, խաղացողը կարող է որոշել՝ կրկին ՀԻԹ «HIT» անել, թե ՍԹԵՆԴ «STAND»։ Եթե ձեռքի արժեքը 21 է, ապա ձեռքն ավտոմատ կերպով ՍԹԵՆԴ «STAND» է լինում։ Եթե ձեռքի արժեքը բարձր է 21-ից, ապա ձեռքը «վառվում է», խաղացողը պարտվում է այդ «Ձեռք»-ով, և խաղը շարունակում է մյուս «Ձեռք»-երով:

ՍԹԵՆԴ «STAND» – եթե խաղացողին բավարարում է իրեն բաժանված խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը, նա պետք է սեղմի ՍԹԵՆԴ «STAND», իսկ տրամադրված ժամանակում որոշում չկայացնելու դեպքում համակարգն այն կգրանցի ավտոմատ կերպով, և խաղացողը խաղը կշարունակի մյուս «Ձեռք»-երով:

ԴԱԲԼ  «DOUBLE» – Խաղացողը կարող է կատարել ԴԱԲԼ ԴԱՈՒՆ «Double Down», եթե իր «Ձեռք»-երից որևէ մեկում առաջին երկու խաղաքարտի հանրագումարը չի գերազանցում 20 միավորը, որի արդյունքում խաղադրույքը կկրկնապատկվի, և խաղացողին կբաժանվի միայն մեկ հավելյալ խաղաքարտ:

ՍՓԼԻԹ «SPLIT» – Եթե խաղացողի «Ձեռք»-երից որևէ մեկին բաժանված նախնական երկու խաղաքարտն ունեն նույն արժեքը, խաղացողը կարող է կատարել ՍՓԼԻԹ «SPLIT»՝ ստեղծելով երկու առանձին «Ձեռք»–եր, ամեն մի «Ձեռք»-ում թողնելով նախնական երկու խաղաքարտերից մեկը,  որոնց ավելացվում է ևս մեկական խաղաքարտ: Եվ երկրորդ «Ձեռք»–ի համար խաղացողն ավելացնում է իր կատարած խաղադրույքին համարժեք գումար: Այնուհետև խաղացողը հնարավորություն ունի բարելավել երկու ձեռքերի միավորները՝ վերցնելով հավելյալ խաղաքարտեր համապատասխանաբար սկզբում աջ, հետո ձախ ձեռքի համար: Ինչպես նաև Խաղացողը կարող է հրաժարվել հավելյալ խաղաքարտ վերցնելուց, երբ իր ձեռքի խաղաքարտերի արժեքը իրեն գոհացնում է։ Եթե խաղացողին բաժանված նախնական երկու խաղաքարտերը Տուզ են և խաղացողը կատարում է ՍՓԼԻԹ «SPLIT», ապա կստանա միայն մեկական լրացուցիչ խաղաքարտ ամեն ձեռքի համար՝ առանց հավելյալ խաղաքարտ վերցնելու (ՀԻԹ-ի «HIT»): ՍՓԼԻԹ «SPLIT» կատարելը հնարավորություն է ստեղծում խաղալ երկու առանձին «Ձեռք»-ով  և համապատասխանաբար գրանցել հաղթանակ կամ պարտություն իրարից  անկախ: Եթե խաղացողը երեք «Ձեռք»-երում միաժամանակ ունի նույնարժեք քարտեր, ապա ունենում է վեց ձեռք և հերթականութկյամբ՝ աջից ձախ, խաղում է բոլոր «Ձեռք»-երով:

Հաղթանակ և Պարտություն՝

Հաղթանակ կարող են գրանցել խաղացողի այն «Ձեռք»-ը կամ «Ձեռք»-երը, որոնց խաղաքարտերն իրենց արժեքով բարձր կլինեն խաղավարի «Ձեռք»–ի խաղաքարտերի արժեքից՝ միևնույն ժամանակ չգերազանցելով 21 միավորը (Ռեգուլյար«Regular»):

Եթե խաղացողի «Ձեռք»–երից որևէ մեկի խաղաքարտերի հանրագումարը գերազանցում է 21 միավորը(որը բնութագրվում է ԲՈՒՍԹ«BUST» տերմինով), խաղացողը պարտվում է և կորցնում է տվյալ «Ձեռք»–ի վրա կատարված խաղադրույքը:

Խաղում կարող է նաև վառվել («BUST») խաղավարը, երբ նրա տվյալ «Ձեռք»–ի խաղաքարտերի հանրագումարը գերազանցում է 21 միավորը, որի արդյունքում հաղթանակ են գրանցում այն «Ձեռք»-երը, որոնք մինչ խաղավարի վառվելը չեն վառվել կամ չեն հանձնվել «SURRENDER»:

Լավագույն «Ձեռք»–ը համարվում է «Բլեքջեք» համադրությունով «Ձեռք»–ը, երբ խաղացողին բաժանված առաջին երկու խաղաքարտի հանրագումարը կազմում է 21 միավոր:

Բլեքջեք համարվում է միայն առաջին 2 խաղաքարտի միջոցով կազմված ձեռքը։ 21 միավորին համարժեք ձեռքը, որը կազմավորվել է ՍՓԼԻԹ «SPLIT»-ի միջոցով, Բլեքջեք չի համարվում։ Հետևաբար Բլեքջեք համադրությունը հաղթում է ՍՓԼԻԹ «SPLIT»-ի միջոցով կազմված ցանկացած 21 միավորանոց «Ձեռք»-ին։

«Վեց Խաղաքարտ Չարլի» կանոնը

«Վեց Խաղաքարտ Չարլի» կանոնը թույլ է տալիս ավտոմատ կերպով հաղթել, եթե խաղացողի տվյալ «ձեռքը» բաղկացած է վեց խաղաքարտերից, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է 21 կամ պակաս, նույնիսկ եթե խաղավարի մոտ «Բլեքջեք» է: ՍՓԼԻԹ «SPLIT»  ձեռքի դեպքում յուրաքանչյուր «ձեռք» գնահատվում է առանձին:

Ապահովագրություն (Insurance)

Եթե խաղավարի առաջին բաց խաղաքարտը «Տուզ» է, երկրորդ խաղաքարտերը բաժանելուց անմիջապես հետո խաղացողին առաջարկվում է «Ապահովագրությունից» օգտվելու տարբերակ նույնիսկ այն դեպքում, երբ խաղացողի մոտ «Բլեքջեք» համադրությունով «Ձեռք» է: «Ապահովագրության» արժեքը կազմում է խաղադրույքի կեսը, և այն կատարվում է հիմնական խաղադրույքից առանձին՝ բոլոր երեք ձեռքերի համար:

Ապահովագրություն ընտրելու ժամանակահատվածը տրամադրվում է խաղացողին բոլոր երեք ձեռքերի համար: Խաղացողի կատարած ցանկացած ընտրություն վերաբերում է բոլոր ձեռքերին, որոնցով նա խաղում է այդ խաղափուլում:

Եթե խաղավարի մոտ «Բլեքջեք» է, տվյալ խաղափուլը ավարտվում է,  և բոլոր ձեռքերը հաղթում են կատարած ապահովագրության խաղադրույքով։

Եթե խաղավարի մոտ «Բլեքջեք» չէ, խաղացողը կորցնում է ապահովագրության վրա կատարած խաղադրույքը, սակայն խաղը շարունակվում է նրա համար։

Խաղավարին չի թույլատրվում իրեն բաժանել խաղաքարտ, եթե իր «Ձեռք»–ի խաղաքարտերի հանրագումարը կազմում է 17 միավոր և ավելի:

Եթե խաղացողը և խաղավարն ունեն «Բլեքջեք» կամ միևնույն արժեքի համադրությամբ «Ձեռք»-եր, գրանցվում է «Ոչ–ոքի» (Փուշ «Push») արդյունք տվայլ ձեռքով, և հետ է վերադարձվում խաղացողի կատարած խաղադրույքը:

«ՍՈՒՐԵՆԴԵՐ» («SURRENDER»)

Խաղացողը, սեղմելով ՍՈՒՐԵՆԴԵՐ «SURRENDER» (Հանձնվել)   կոճակը, զրկվում է տվյալ ձեռքի համար կատարած իր խաղադրույքի կեսից՝ պահպանելով մյուս կեսը, և այդ ձեռքով չի շարունակում խաղալ տվյալ խաղափուլում։ Այս տարբերակը հնարավոր է միայն առաջին երկու խաղաքարտերի ժամանակ։

Խաղացողը կարող Է կատարել նաև հետևյալ հավելյալ խաղադրույքները բոլոր «Ձեռք»երի համար, որոնցով խաղում է տվյալ խաղափուլում.

–       Իդեալական զույգ (Perfect Pair«PP»)

«Իդեալական զույգ» հավելյալ խաղադրույքը թույլ է տալիս խաղադրույք կատարել խաղացողի ամեն ձեռքի երկու առաջին խաղաքարտերի համադրության վրա:

Այս դեպքում հաղթող համադրությունը նույն արժեքի ցանկացած երկու խաղաքարտն է, օրինակ՝ երկու Թագուհի, երկու Տուզ, երկու 10 և այլն:

«Իդեալական զույգ» հավելյալ խաղադրույքի համար 3 տեսակի համադրություններ կան, յուրաքանչյուրը տարբեր շահումներով.

«Իդեալական զույգ» – Նույն  արժեքի ու նույն երանգի 2 խաղաքարտ, օրինակ՝ 10 Խաչ և 10 Խաչ: 

«Գունավոր Զույգ» – Նույն  արժեքի, տարբեր երանգների, բայց նույն գույնի 2 խաղաքարտ,  օրինակ՝  10 Խաչ և 10  Ագռավ:

«Խառը Զույգ» – Նույն արժեքի, տարբեր երանգների ու տարբեր գույների 2 խաղաքարտ, օրինակ՝  7 Խաչ և 7 Սիրտ:

–       «21+3»

 «21+3» հավելյալ խաղադրույքը շահում է, եթե խաղացողի տվյալ «Ձեռք»-ի առաջին երկու խաղաքարտը և խաղավարի առաջին բաց խաղաքարտը կազմում են հետևյալ հաղթող համադրություններից որևէ մեկը (ինչպես «Պոկեր»–ում)` յուրաքանչյուրը տարբեր շահումներով.

«Նույներանգ խաղաքարտով եռյակ» (Suited Trips) – այլ կերպ անվանվում է նույնական եռյակ: Օրինակ՝ «Սիրտ» խաղաքարտով երեք «Թագուհի» խաղաքարտերից կազմված համադրություն:

«Սթրեյթ ֆլեշ» (Straight Flush) – նույներանգ  հաջորդական  3 խաղաքարտերից կազմված համադրություն: Օրինակ՝ «Ագուռի» «10», «Զինվոր» և «Թագուհի» հաջորդական խաղաքարտերից կազմված համադրություն:

«Եռյակ» (Three of a Kind) – ոչ նույներանգ խաղաքարտերով, սակայն նույն արժեք ունեցող խաղաքարտերից կազմված համադրություն: Օրինակ՝ «Սրտի», «Ագռավի» և «Ագուռի»  3 «Արքա» խաղաքարտերից կազմված համադրություն:

«Սթրեյթ» (Straight) – ոչ նույներանգ 3  հաջորդական խաղաքարտերից կազմված համադրություն: Օրինակ՝ «2» «Ագռավ»,  «3» «Խաչ» և «4» «Սիրտ» խաղաքարտերից կազմված համադրություն:

«Ֆլեշ» (Flsuh) _  նույներանգ  ոչ հաջորադական խաղաքարտեր: Օրինակ՝ Խաչի «5», «9» և «10» խաղաքարտերից կազմված համադրություն:

Շահումների աղյուսակ.

Հիմնական Ձեռք

Շահման տարբերակՇահման Գործակից
Ռեգուլյար / Regularx2
«Բլեքջեք» / BJx2.5
Ապահովագրություն / InsuranceX3
Սուրենդեր / SurrenderX0.5
Փուշ / Pushx1

Իդեալական զույգ (Perfect Pair)«PP»

Իդեալական զույգx26
Գունավոր Զույգx13
Խառը Զույգx6

«21+3»

Նույներանգ խաղաքարտով եռյակ  (Suited Trips)x101
Սթրեյթ ֆլեշ  (Straight Flush)x41
Եռյակ  (Three of a Kind)x31
Սթրեյթ  (Straight)x11
Ֆլեշ (Flsuh)x6

310․14 Բլեք Ջեք 21


«Բլեք Ջեք 21-ը»  թղթախաղի տեսակ է, որտեղ յուրաքանչյուր խաղացող խաղում է համակարգի հետ:

«Բլեք Ջեք 21»-ը խաղում են 52 խաղաքարտերց բաղկացած սովորական կապուկով, որտեղ 2-10 թվերով խաղաքարտերը հաշվվում են դրանց անվանական արժեքով, նկարով խաղաքարտերը՝ 10, իսկ տուզերը 1 կամ 11: Տուզի արժեքը կլինի 11, եթե դա խաղացողին կամ համակարգին չի տալիս 21-ից ավելի միավոր, իսկ հակառակ դեպքում կլինի՝ 1: Հետևաբար Տուզի արժեքը տրվում է ի օգուտ խաղացողի կամ համակարգի:

Հաղթելու համար խաղացողի խաղաքարտերը պետք է ավելի մոտ լինեն 21-ին, քան համակարգի խաղաքարտերը, առանց գերազանցելու 21-ը։

 Խաղալու համար խաղացողը խաղադրույք է կատարում նախընտրած խաղադրույքի չափով, որից հետո սեղմում է Բեթ կոճակը։

Համակարգը բաժանում է առաջին խաղաքարտը երեսով բաց՝ խաղացողին, երկրորդ խաղաքարտը երեսով բաց՝ համակարգին, երրորդ խաղաքարտը երեսով բաց՝ խաղացողին և չորրորդ խաղաքարտը բաժանում է երեսով փակ՝ համակարգին:

Խաղաքարտերը բաժանելուց հետո խաղացողը կարող է որոշում կայացնել:

Եթե   խաղացողի   առաջին   երկու   խաղաքարտերն   են   Տուզ   և   մեկ տասանոց, դա համարվում է Բլեքջեք, և խաղացողը շահում է 3։2 հարաբերակցությամբ:  

Խաղացողները կարող են կատարել Հիթ (Hit), Սթենդ (Stand), Կրկնապատել (Double) և Սպլիթ (Split) գործողությունները, իսկ եթե  որևէ գործողություն չի  կատարում, համարվում է, որ խաղացողը նախընտրում է ՍԹԵՆԴ: Եթե խաղացողը որոշում է կատարել Կրկնապատկել, նրա խաղադրույքի չափով գումար է հանվում նրա հատուկ խաղային   հաշվից,   և   խաղացողի   խաղադրույքը կրկնապատկվում է։

Եթե   խաղացողի խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը ավելի մոտ է 21-ին, քան համակարգի խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը, խաղացողը շահում է 1։1 հարաբերակցությամբ։

Եթե խաղասեղանի շուրջ խաղացողը կամ համակարգը ստացել են 21-ից ավել միավորներ, ապա խաղափուլը ավարտվում է: Համակարգը չի վերցնում լրացուցիչ խաղաքարտեր և փակ խաղաքարտը չի բացվում:

Առաջարկվող գործողությունները:

Հիթ -վերցնել ևս մեկ կամ մի քանի խաղաքարտ:

Սթենդ– եթե բավարար է խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը` խաղաքարտ չվերցնել:

Սպլիտ– Եթե խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերը ունեն նույն արժեքը, դրանք կարող են տրոհվել՝ ստեղծելով երկու առանձին ձեռքեր, դրա համար կատարվում է երկրորդ խաղադրույք սկզբնական խաղադրույքի   չափով։   Խաղացողը   այնուհետև   յուրաքանչյուր   ձեռքի   համար լրացուցիչ   խաղաքարտեր   է   վերցնում։   Խաղացողները   կարող   են յուրաքանչյուր   տրոհված   ձեռքի   համար   վերցնել   այնքան   խաղաքարտ, որքան ցանկանում են, բայց եթե նրանք տրոհում են երկու տուզեր, այդ դեպքում   նրանք   ստանում   են   միայն   մեկ   լրացուցիչ   խաղաքարտ յուրաքանչյուր տուզի համար։ Եթե խաղացողը տրոհված ձեռքով ստանում է տուզ և մեկ տասանոց խաղաքարտ, դա համարվում է 21, այլ ոչ թե Բլեքջեք, այդ դեպքում շահումը լինում է 1:1 հարաբերակցությամբ, այլ ոչ թե 3:2։

Կրկնապատկել- Եթե առաջին երկու խաղաքարտերը ստանալուց հետո խաղացողը համարում   է,   որ   երրորդ   խաղաքարտը   իրեն   հնարավորություն   կտա հաղթելու համակարգի ձեռքը, նա կարող է կրկնապատկել խաղադրույքը։ Այդ դեպքում խաղադրույքի չափը կկազմի սկզբնական խաղադրույքի կրկնակին   (տարբերությունը   կգանձվի   հաշվեկշռից), և խաղացողին կտրվի ևս մեկ խաղաքարտ։

Ապահովագրություն-Եթե համակարգի սկզբնական ձեռքում կա տուզ, որը նա ցույց է տալիս, խաղացողը կարող է ապահովագրել իր խաղադրույքը համակարգի   հնարավոր   Բլեքջեքից։   Եթե   խաղացողը   ստանում է ապահովագրություն, նրա խաղադրույքի կեսին  հավասար գումար է առանձին դրվում խաղասեղանին։ Եթե համակարգն ունենում է Բլեքջեք,   խաղացողը   վճարվում է 2-ը 1-ի իր ապահովագրությամբ։ Այսինքն, այս ձևով Խաղացողը չի պարտվում իր խաղադրույքը, քանի որ նա ստանում է 2x իր խաղադրույքի   կեսը,   ինչպես  նաև   հետ   է  ստանում իր ապահովագրության   գումարը։   Եթե   համակարգը չի ունենում Բլեքջեք, խաղացողը կորցնում է ապահովագրության գումարը:

3.11 ԼԱՅՎ ԿԱԶԻՆՈ (LIVECASINO)
3.11.1 Պտուտակախաղ (Ռուլետկա)
Խաղի կանոնները

Ռուլետկայի նպատակը կանխատեսելն է այն թիվը, որի վրա կընկնի գնդակը տեղադրելով մեկ կամ մի քանի մասնակցության վճարներ, որոնք կընդգրկեն տվյալ թիվը։ Անիվն ընդգրկում է 1-36 թվերը և մեկ 0 (զրո): Մասնակցության վճարների ավարտից հետո գնդակը գցվում է ռուլետկայի անիվի մեջ: Գնդակը վերջապես կանգ է առնում անիվի մեջ թվագրված սլոթերից մեկում: Խաղացողը հաղթում եք, եթե նա տեղադրել է այնպիսի մասնակցության վճար, որը ներառում է տվյալ համարը:
Մասնակցության վճարների տեսակները
Ռուլետկայի սեղանի վրա Խաղացողը կարող է տեղադրել տարբեր տեսակի բազմաթիվ մասնակցության վճարներ: Մասնակցության վճարները կարող են ընդգրկել կոնկրետ թիվ թվերի շարքից, և մասնակցության վճարի յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր սեփական վճարման դրույքաչափը: Մասնակցության վճարների աղյուսակում թվարկված տարածքներում կամ դրանց միջև գտնվող գծերի վրա տեղադրված մասնակցության վճարները համարվում են Ներքին մասնակցության վճարներ, իսկ ներքևի հատուկ տուփերում և թվերի հիմնական աղյուսակի կողքի հատվածում կատարված մասնակցության վճարները համարվում են Արտաքին մասնակցության վճարներ։
Ներքին մասնակցության վճարներ
Ողիղ – Խաղացողը տեղադրում է չիպը մեկ թվի վրա (ներառյալ զրոն):
Կիսված մասնակցության վճար – Խաղացողը տեղադրում է չիպը երկու թվերի միջև գտնվող գծի վրա ուղղահայաց կամ հորիզոնական։
Անկյունային մասնակցության վճար – Խաղացողը տեղադրում է չիպը չորս թվերի հատման անկյունում (կենտրոնական հատում): Մասնակցության վճարն ընդգրկւմ է բոլոր չորս թվերը։ Գծային մասնակցության վճար – Խաղացողը տեղադրում է չիպը երկու շարքերի վերջում կամ երկու շարքերի հատման կետում։ Գծային մասնակցության վճարն ընդգրկում է երկու շարքերի բոլոր թվերը ընդհանուր վեց թիվ։
Արտաքին մասնակցության վճարներ
Սյունակով մասնակցության վճար – Խաղացողը տեղադրում է չիպը սյունակի վերջում գտնվող «2-ից 1»-ով նշված վանդակներից մեկում, որն ընդգրկում է այդ սյունակի բոլոր 12 թվերը։ Զրոն ընդգրկված չէ որևէ սյունակով մասնակցության վճարում։
«12» մասնակցության վճար – Խաղացողը տեղադրում է չիպը «1-ին 12», «2-րդ 12» կամ «3-րդ 12»- ով նշված վանդակներից մեկում ընդգրկելու համար վանդակի նշած 12 թվերը։
Կարմիր/սև – Խաղացողը տեղադրում է չիպը կարմիր կամ սև վանդակի մեջ 18 կարմիր կամ 18 սև թվերն ընդգրելու համար: Զրոն չի ընդգրկվում այս մասնակցության վճարներում:
Զույգ/կենտ – Խաղացողը տեղադրում է չիպը վանդակներից մեկի մեջ 18 զույգ կամ 18 կենտ թվերն ընդգրելու համար: Զրոն չի ընդգրկվում այս մասնակցության վճարներում:
1-18/19-36 – Խաղացողը տեղադրում է չիպը վանդակներից մեկի մեջ առաջին 18 կամ երկրորդ 18 թվերն ընդգրելու համար:
Զրոն ընդգրկված չէ այս մասնակցության վճարներում։
Հարևան մասնակցության վճարներ
Խաղացողը սեղմում է «Հարևան մասնակցության վճարներ» կոճակը տեսնելու համար օվալաձև կամ վազքուղու տեսակ ունեցող մասնակցության վճարների սեղանը, որը Խաղացողին թույլ է տալիս հեշտորեն կատարել Հարևան մասնակցության վճարներ կամ այլ հատուկ մասնակցության վճարներ։
Յուրաքանչյուր մասնակցության վճար ընդգրկում է թվերի տարբեր խմբեր և առաջարկում է տարբեր գործակիցներ։ Մասնակցության վճարի սպորտաձևերն ընդգծված կլինեն։
Tiers du Cylindre
Այս մասնակցության վճարն ընդգրկում է ընդամենը 12 թիվ, որոնք ներառում են 27, 33 թվերն ու դրանց միջև ընկած թվերը ռուլետկայի անիվի կողքին զրոյի հակառակ կողմում։ Վեց չիպերը տեղադրվում են հետևյալ կերպ:
1 չիպ 5/8 կիսվածի վրա 1 չիպ 10/11 կիսվածի վրա 1 չիպ 13/16 կիսվածի վրա 1 չիպ 23/24 կիսվածի վրա 1 չիպ 27/30 կիսվածի վրա 1 չիպ 33/36 կիսվածի վրա

Orphelins a Cheval
Այս մասնակցության վճարն ընդգրկում է ընդամենը 8 թիվ ռուլետկայի անիվի երկու բաժիններում, որոնք ընդգրկված չեն վերոնշյալ voisins du zero և tiers du cylindre մասնակցության վճարներում։ Հինգ չիպերը տեղադրվում են հետևյալ կերպ.
1 չիպ 1-ի Վրա (ուղիղ)
1 չիպ 6/9 կիսվածի վրա
1 չիպ 14/17 կիսվածի վրա 1 չիպ 17/20 կիսվածի վրա
1 չիպ 31/34 կիսվածի վրա

Voisins du Zero
Այս մասնակցության վճարն ընդգրկում է ընդամենը 17 թիվ, որոնք ներառում են 22, 25 թվերն ու դրանց միջև ընկած թվերը ռուլետկայի անիվի կողքին այն կողմում, որտեղ զրոն է։ Ինը չիպերը տեղադրվում են հետևյալ կերպ.
2 չիպ 0/2/3 ուղիղի վրա 1 չիպ 4/7 կիսվածի վրա
1 չիպ 12/15 կիսվածի վրա 1 չիպ 18/21 կիսվածի վրա
1 չիպ 19/22 կիսվածի վրա
2 չիպ 25/26/28/29 անկյունային վրա 1 չիպ 32/35 կիսվածի վրա


Jeu Zero
Այս մասնակցության վճարն ընրկում են զրոն և 6 թվերը, որոնք գտնվում եմ զրոյի հարևանությամբ ռուլետկայի անիվի վրա 12, 35, 3, 26, 0, 32 և 15.4 չիպերը տեղադրվում են հետևյալ կերպ.
1 չիպ 0/3 կիսվածի վրա 1 չիպ 12/15 կիսվածի վրա
1 չիպ 26 (ուղիղ)
1 չիպ 32/35 կիսվածի վրա
Հարևան մասնակցության վճարը ներառում է որոշակի թիվ, ինչպես նաև ռուլետկայի անիվի վրա դրան մոտ գտնվող այլ թվեր: Հարևան մասնակցության վճարը տեղադրելու համար Խաղացողը սեղմում է կոնկրետ թվի վրա: Չիպերը կտեղադրվեն ընտրված թվի և դրա աջ և ձախ կողմի հարևան թվերի վրա: Խաղացողը սեղմում է շրջանաձև «-» կամ «+» կոճակը հարևանների շարքը ավելացնելու կամ նվազեցնելու համար ‘ ընտրված թվի աջից և ձախից:


Finale en Plein
Finale en plein 0 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 0+10+20+30, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale en plein 1 – 4չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 1+11+21+31, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale en plein 2 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 2+12+22+32, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale en plein 3 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 3+13+23+33, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale en plein 4-4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 4+14+24+34, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale en plein 5 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 5+15+25+35, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale en plein 6 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 6+16+26+36, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale en plein 7 – 3 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 7+17+27, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale en plein 8 չիպով – 3 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 8+18+28, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale en plein 9 չիպով – 3 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 9+19+29, յուրաքանչյուրը 1 չիպով


Finale a Cheval
Finale a cheval 0/3 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 0/3+10/13+20/23+30/33, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale a cheval 1/4 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 1/4+11/14+21/24+31/34, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale a cheval 2/5 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 2/5+12/15+22/25+32/35, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale a cheval 3/6 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 3/6+13/16+23/26+33/36, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale a cheval 4/7 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 4/7+14/17+24/27+34, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale a cheval 5/8 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 5/8+15/18+25/28+35, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale a cheval 6/9 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 6/9+16/19+26/29+36, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale a cheval 7/10 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 0+7/10+17/20+27/30, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale a cheval 8/11 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 1+8/11+18/21+28/31, յուրաքանչյուրը 1 չիպով
Finale a cheval 9/12 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 2+9/12+19/22+29/32, յուրաքանչյուրը 1 չիպով Ամբողջական մասնակցության վճարներ
Ամբողջական մասնակցության վճարը բոլոր ներքին մասնակցության վճարները տեղադրում է կոնկրետ թվի վրա: Օրինակ, 36-ի վրա ամբողջական մասնակցության վճարը կտեղադրվի 18 չիպեր այն ամբողջովին ծածկելու համար հետևյալ կերպ. 1 չիպ որպես ուղիղ մասնակցության վճար 36-ի վրա, 2 չիպ յուրաքանչյուր կիսված մասնակցության վճարի վրա 33/36 և 35/36, 3 չիպ սթրիթ մասնակցության վճարի վրա 34/35/36, 4 չիպ 32/33/35/36 անկյունային մասնակցության վճարի և 6 չիպ գծով մասնակցության վճարի վրա 31/32/33/34/35/36:
Շահում
Շահումը կախված է կատարված մասնակցության վճարի տեսակից

Ներքին մասնակցության վճարներ

Ուղիղ35:1
Կիսված17:1
Սթրիթ11:1
Անկյուն8:1
Գիծ5:1

Արտաքին մասնակցության վճարներ

Մասնակցության վճարի տեսակՎճարում
Սյունակ2:1
Տասներկու2:1
Կարմիր/Սև1:1
Զույգ/Կենտ1:1
1-18/19-361:1

3.11.2 Բլեքջեք
Բլեքջեքի նպատակն է հասնել ավելի մեծ խաղաթղթերի հաշվարկի, քան խաղավարը, բայց ոչ ավելի քան 21: Լավագույն ձեռքը Բլեքջեքն ն է, երբ առաջին երկու բաժանված խաղաթղթերի արժեքների գումարը հենց 21 է: Խաղացողը մրցում է միայն խաղավարի դեմ և ոչ այլ Խաղացողների դեմ: Խաղացվում է 8 կապուկներով: Խաղավարները միշտ մնում են 17-ի վրա: Կրկնապատկում ցանկացած 2 նախնական խաղաթղթերի վրա: Հավասար արժեքով սկզբնական խաղաթղերը կիսվում են: Միայն մեկ կիսում մեկ ձեռքի համար: Յուրաքանչյուր կիսված մեկնոցի համար բաժանվում է մեկ խաղաթուղթ: Ոչ մի կրկնապատկում կիսումից հետո:
Ապահովագրությունը առաջարկվում է, երբ խաղավարը ցույց է տալիս մեկնոցը: Բլեքջեքը վճարում է 3-ը 2-ի: Ապահովագրությունը վճարվում է 2-ը 1-ի:
Խաղի կանոնները
Խաղը վարում է խաղավարը, և մինչեւ 7 խաղացողներ, կարող են նստել բլեքջեքի սեղանի շուրջ: Խաղը խաղարկվում է 8 ստանդարտ 52 խաղաթղթերից բաղկացած կապուկներով: Բլեքջեքում խաղաթղթերի արժեքները հետևյալն են. 2-ից 10-ն ունեն խաղաթղթի անվանական արժեքը: Նկարով քարտերից (Զինվոր, Աղջիկ, Թագավոր) յուրաքանչյուրի արժեքը 10 է: Մեկնոցի արժեքը 1 կամ 11 է կախված նրանից, թե որն է ավելի բարենպաստ է տվյալ ձեռքում: Նշենք, որ փափուկ ձեռքը ներառում է 11 արժեքով մեկնոց: Մասնակցության վճարի ժամանակը լրանալուց հետո խաղավարը յուրաքանչյուր Խաղացողի բաժանում է մեկական խաղաթուղթ երեսով դեպի վեր: Բաժանելը սկսվում է խաղավարի ձախ կողմում գտնվող առաջին Խաղացողից և շարունակում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, ավարտվեոլով խաղավարի վրա: Խաղավարն այնուհետև բոլոր Խաղացողների բաժանում է երկրորդ խաղաթուղթը, բայց խաղավարի խաղաթուղթը բաժանվում է երեսով դեպի ներքև: Խաղացողի նախնական ձեռքի արժեքը ցուցադրվում է Խաղացողի խաղաթղթերի կողքին:
Բլեքջեք: Եթե նախնական ձեռքի երկու խաղաթղթերի արժեքը ճիշտ 21 է, ապա Խաղացողը ունի Բլեքջեք:
Ապահովագրություն: Եթե խաղավարի բաց խաղաթուղթը մեկնոց է, ապա Խաղացողին տրվում է ապահովագրության տարբերակ’ չեղարկելու համար խաղավարի բլեքջեք ունենալու ռիսկը նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Խաղացողը ունի բլեքջեք Ապահովագրության չափը հավասար է Խաղացողի հիմնական մասնակցության վճարի կեսին, և ապահովագրական մասնակցության վճարի արդյունքը որոշվում է ձեռքի մասնակցության վճարից առանձին: Խաղավարն այնուհետև նայում է իր փակ խաղաթղթի արժեքին, որպեսզի ստուգի բլեքջեք ունի, թե ոչ: Եթե խաղավարը բլեքջեք չունի, ռաունդը շարունակվում է: Եթե խաղավարն ունի բլեքջեք, բայց Խաղացողը չունի, խաղավարի ձեռքը հաղթում է: Եթե Խաղացողը և խաղավարը միասին ունեն բլեքջեք, խաղն ավարտվում է ոչ ոքի արդյունքով, և Խաղացողի մասնակցության վճարը վերադարձվում է: Նշենք, որ երբ խաղավարի երևացող խաղաթուղթ 10 կամ նկարով խաղաթուղթ է, Խաղացողին չի տրվի ապահովագրության տարբերակ, և խաղավարը չի նայի իր փակ խաղաթղթին բլեքջեքի առկայությունը ստուգելու համար: Կրկնապատկել, ստանալ կամ մնալ. Ստանալ կամ մնալ, երբ խաղավարը բլեքջեք չունի իր երկու նախնական քարտերը ստուգելու ժամանակ, Խաղացողներին, իրենց հերթին, տրվում է իրենց ձեռքի արժեքները բարելավելու հնարավորություն: Սա հնարավոր դարձնելու համար խաղավարը շարժվում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ Խաղացողներին առաջարկելով հավելյալ խաղաթղթեր բաժանել:
Կիսում. Եթե Խաղացողի նախնական ձեռքը նույն արժեքով երկու խաղաթուղթ է, Խաղացողը իրավասու է «կիսել» զույգը և ստանալ երկու առանձին ձեռքեր ամեն մեկը գլխավոր մասնակցության վճարին հավասար մասնակցության վճարի չափով: Երկու ձեռքերին երկրորդ խաղաթղթերի բաժանվելուց հետո Խաղացողը կարող է բարձրացնել այս երկու ձեռքերի արժեքները որոշելով «ստանալ»: Կրկին, Խաղացողը կարող է որոշել «մնալ» հենց որ բավարարված լինի իր ձեռքերի արժեքով: Այնուամենայնիվ, եթե կիսի մեկնոցների սկզբնական զույգը, Խաղացողը կստանա միայն մեկ հավեյյալ խաղաթուղթ առանց «ստանալու» հնարավորության:
Արդյունք: Եթե Խաղացողի ձեռքի արժեքը գերազանցում է 21-ը, ապա նա պարտվում է:
Այն բանից հետո, երբ բոլոր Խաղացողներն օգտագործել են իրենց հերթը, խաղավարը բացահայտում է իր խաղաթղթի արժեքը: Խաղավարը պետք է ստանա 16 արժեքով կամ ավելի ցածր արժեքի դեպքում և մնա փափուկ 17-ի կամ ավելի դեպքում: (Հիշեք, որ փափուկ ձեռքը ներառում է 11 արժեքով մեկնոց):
Խաղացողը հաղթում է, երբ վերջնական ձեռքի արժեքն ավելի մոտ է 21-ի, քան խաղավարի ձեռքինը, կամ երբ խաղավարը «վառվում» է: Եթե Խաղացողի ձեռքի արժեքը նույնն է, ինչ խաղավարինը, խաղի ռաունդն ավարտվում է ոչ ոքի արդյունքով և Խաղացողի մասնակցության վճարը վերադարձվում է:
Բլեքջեքը հաղթում է 21 արժեքով ձեռքին, որը կազմված է երեք և ավելի խաղաթղթերից: Բլեքջեքը նաև հաղթում է կիսված զույգի արդյունքում ստացված 21 արժեքով ձեռքին: Մասնակցության վճար հետևից: Հետևից մասնակցության վճարի հնարավորությունը
Խաղացողին թույլ է տալիս մասնակցության վճար կատարել մեկ այլ Խաղացողի ձեռքի վրա: Խաղացողը կկիսի մյուս Խաղացողի ձեռքի արդյունքը: Հետևից մասնակցության վճարի շահումները նույնն են, ինչ սովորական մասնակցության վճարների դեպքում: Խաղացողը կարող է հետևից մասնակցության վճար կատարել անկախ այն բանից նստած է բլեքջեքի սեղանի շուրջ և պատրաստվում է իր սեփական ձեռքով խաղալ, թե ոչ: Այնուամենայնիվ, Խաղացողը չի կարող հետևից մասնակցության վճար կատարել իր սեփական ձեռքի վրա: Երբ մասնակցության վճարները բաց են, Խաղացողը մասնակցության վճար կարող է կատարել մեկ այլ Խաղացողի նստատեղի վրա ցանկացած ակտիվ հետևից մասնակցության վճարի կետի վրա։ Խաղացողը մկնիկը պահում է ցանկացած հետևից մասնակցության վճարի վրա տեսնելու համար հետևից մասնակցության վճար կատարած Խաղացողների քանակը ներառյալ նրանց կատարած մասնակցության վճարների հանրագումարը։ Եթե Խաղացողը հետևից մասնակցության վճար է կատարել և նստած Խաղացողը որոշում է չմասնակցել ռաունդին, Խաղացողի մասնակցության վճարն անմիջապես վերադարձվում է։
Բլեքջեքի սեղանի յուրաքանչյուր նստատեղում ցուցադրված մականունը ներկայացնում է այն Խաղացողին, ով կայացնելու է այդ ձեռքի վերաբերյալ որոշումները: Այնուամենայնիվ, Խաղացողը կարող է որոշել, ընտրել ապահովագրական մասնակցության վճարը, թե ոչ, երբ խաղավարի բաց խաղաթուղթը մեկնոց է։ Խաղացողը կարող է նաև նախապես որոշել իր մասնակցության վճարը կրկնապատկել թե ոչ, երբ Խաղացողը, ում հետևից մասնակցության վճար է կատարել, որոշում է կրկնապատկել կամ կիսել: Ավելի ուշ Խաղացողը կարող է փոփոխել այս պարամետրերը սեղմելով Կարգավորումներ կոճակը և ընտրելով Հետևից մասնակցության վճար էջանիշը: Խաղացողը կարող է նաև թույլ չտալ, որ այլ Խաղացողներ իր հետևից մասնակցության վճարներ կատարեն հանելով «Թույլ տալ այլ Խաղացողների իմ հետևից մասնակցության վճար կատարել» ընտրանքի նշումը։ «Թեժ Խաղացողների» պատկերակն օգնում է որոշել, թե բլեքջեք խաղացողներից որ մեկի հաղթարշավն է տվյալ պահին ամենաերկարը։ Շահումներ
Բլեքջեքը վճարվում է 3:2 Հաղթող ձեռքը վճարվում է 1:1
Եթե խաղավարը բլեքջեք ունի, ապա ապահովագրությունը վճարվում է 2:1

3.11.3 Բակարա

Խաղի նպատակը
Բակարայի նպատակը կանխատեսելն է, թէ ում ձեռքը կհաղթի 9-ին ամենամոտ արժեքը։
Խաղի կանոնները
Խաղը վարում է խաղավարը և այն խաղում են ստանդարտ 52 խաղաթղթերից բաղկացած կապուկով։ Խաղաթղթերի արժեքները հետևյալն են. մեկնոցներն ամենացածր խաղաթղթերն են և յուրաքանչյուրի արժեքը 1 միավոր է։ 2-ից 9 խաղաթղթերն ունեն իրենց անվանական թվային արժեքը: 10-երն ու նկարներով խաղաթղթերը (Զինվոր, Աղջիկ, Թագավոր) յուրաքանչյուրն ունեն 0 արժեք։ Բակարայում նշանակություն ունի միայն յուրաքանչյուր խաղաթղթի թվային արժեքը։ Խաղաթղթի երանգը (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) նշանակություն չունի։ Յուրաքանչյուր բաժանումից հետո Խաղացողը պետք է մասնակցության վճար կատարի ռաունդում 9-ին ամենամոտ արժեքով ձեռքն ունենալով Խաղացողի կամ Բանկիրի հաղթանակի վրա։ Խաղացողը կարող է նաև մասնակցության վճար կատարել ռաունդում ոչ-ոքիի վրա, ինչը տեղի է ունենում, երբ Խաղացողի ու Բանկիրի ձեռքերը հավասար արժեք ունեն: Խաղավարը սկսում է Խաղացողին և Բանկիրին երկուական խաղաթուղթ բաժանելով։ Բակարայում բաժանվում է երկու ձեռք մեկ ձեռք Խաղացողին և ևս մեկը Բանկիրին։
Եթե Խաղացողի ու Բանկիրի ձեռքի արժեքը նույնն է, ապա ռաունդն ավարտվում է ոչ ոքիով։ Ոչ ոքիի վրա արված մասնակցության վճարը հաղթում է, իսկ Խաղացողի և Բանկիրի վրա կատարած մասնակցության վճարները վերադարձվում են: Յուրաքանչյուր ձեռքի արժեք հաշվարկվում է հանելով տասի թվանշանի ձեռքից, որն այլ դեպքերում հավասար է 11-ի: Օրինակ, 7-ից 9-ը բաղկացած ձեռքը բակարայում արժե 6 միավոր (քանի որ 16-10 = 6): Նմանապես, նկարով խաղաթուղթը, գումարած 9-ը, արժե 9 միավոր: Եթե Խաղացողի կամ Բանկիրի նախնական երկու Խաղաթղթերի արժեքը կազմում է 8 կամ 9 միավոր («բնական» 8 կամ 9), ոչ մի լրացուցիչ խաղաթուղթ չի բաժանվի ձեռքերից որևէ մեկին: Եթե Խաղացողը և Բանկիրը ստանում են 0-7 արժեք ունեցող խաղաթղթերով սկզբնական երկու ձեռքեր, ապա օգտագործվում է «Երրորդ խաղաթղթի կանոնը» պարզելու համար արդյոք երրորդխաղաթուղթը պետք է բաժանվի երկու ձեռքին էլ, թե դրանցից մեկին: Խաղացողը միշտ սկսում է առաջինը:

Խաղացողի ձեռքը

Խաղացողի սկզբնական երկու խաղաթղթով ձեռքը 
0-1-2-3-4-5Խաղացողը երրորդ խաղաթուղթ է վերցնում
6-7Խաղացողը մնում է
8-9 («բնական)Ոչ ոքի ձեռքին երրորդ խաղաթուղթ չի ավելացվում

Բանկիրի ձեռքը

ԲանկիրիսկզբնականերկուխաղաթղթովձեռքըԽաղացողի վերցրած երրորդ խաղաթղթի արժեքը
Երրորդխաղաթուղթ>կա0123456789
0DDDDDDDDDDD
1DDDDDDDDDDD
2DDDDDDDDDDD
3DDDDDDDDDSD
4DSSDDDDDDSS
5DSSSSDDDDSS
6SSSSSSSDDSS
7SSSSSSSSSSS
8SSSSSSSSSSS
9SSSSSSSSSSS

D=Ոչ ոքի, Տ=Մնալ


Եթե Խաղացողի ձեռքը մնում է 6-ի կամ 7-ի վրա, Բանկիրի ձեռքը, որի արժեքն է 3, 4 կամ 5, պետք է ստանա, իսկ 6 արժեքով ձեռքը պետք է մնա: Ով որ ստանա 9 արժեքով ձեռք, հաղթում է: Squeeze (սքուիզ). Եթե խաղում եք Բակարա Squeeze սեղանին, խաղավարի կողմից խաղաթղթերի բաժանման ձևը կախված է ռաունդում կատարված մասնակցության վճարների չափից: Խաղավարն արագ կբացի ավելի փոքր մասնակցության վճարներով ձեռքի համար նախատեսված խաղաթուղթը և կճմլի ավելի մեծ մասնակցության վճարներով ձեռքի համար նախատեսված խաղաթուղթը: Եթե երկու ձեռքերի վրա կատարած մասնակցության վճարների ընդհանուր չափը նույնն է, խաղավարը կճմլի երկու ձեռքերին բաժանվող բոլոր խաղաթղթերը:

Կողմնակի մասնակցության վճարներ

Կողմնակի մասնակցության վճարներՆկարագրություն
Խաղացողի զույգՎճարվում է, եթե Խաղացողին բաժանված առաջին երկու խաղաթղթերը զույգ են հանդիսանում
Բանկիրի զույգՎճարվում է, եթե Բանկիրին բաժանված առաջին երկու խաղաթղթերը զույգ են հանդիսանում

Վճարումներ

Խաղացողի վճարումը կախված է կատարած մասնակցության վճարի տեսակից

Մասնակցության վճարՎճարում
Խաղացող1:1
Բանկիր1:0.95 (Գանձվում է 5% միջնորդավճար)
Ոչ ոքի8:1
Խաղացողի զույգը11:1
Բանկիրի զույգը11:1

3113.1. Ասիական Բակարա

Խաղի անցկացման կարգ

Ասիական բակարան համեմատության վրա հիմնված խաղ է։ Խաղում օգտագործվում է  52 խաղաքարտից բաղկացած թվով 8 կապուկներով (ընդհանուր խաղում առկա է 416 քարտ)։ Խաղաքարտերը բաժանվում են երկու խաղաձեռքի համար՝ Բանկիրի և Մասնակցի (Փլեյեր):

Խաղաքարտերի միավորները հաշվարկվում են հետևյալ ձևով․

 • Տուզ –  հաշվարկվում է 1 միավոր,
 • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 նիշով խաղաքարտերը հաշվարկվում են ըստ իրենց անվանական արժեքների,
 • 10 նիշով խաղաքարտը և պատկերով խաղաքարտերը (թագավոր, աղջիկ, զինվոր) համարվում են 0 միավոր,
 • Եթե բաժանված խաղաքարտերի գումարային արժեքը գերազանցում է 9 միավորը, ապա խաղաքարտերի արժեքը հաշվարկվում է խաղաքարտերի գումարային արժեքից հանելով 10 միավոր։

Խաղացողը խաղը սկսելուց առաջ Կազմակերպչի կողմից նշված ժամկետի, ընթացքում կատարում է մասնակցության վճար՝ «Մասնակից» և/կամ «Բանկիր» և/կամ «Ոչ –ոքի» անվանումներով դաշտերի (հիմնական մասնակցության վճար) և/կամ լրացուցիչ  մասնակցության վճարների համար նախատեսված դաշտերի վրա։ Սույն պարբերությամբ նշված ժամկետի ընթացքում Խաղացողը կարող է փոփոխել կատարված մասնակցության վճարները (ավելացնելով կամ պակասեցնելով, ներառյալ ջնջելով)։ Նշված ժամկետի ավարտից հետո մասնակցության վճարներ չեն ընդունվում, իսկ կատարված մասնակցության վճարները չեն կարող փոխվել, ջնջվել կամ այլ կերպ ենթարկվել փոփոխության։

Յուրաքանչյուր բաժանումից առաջ Խաղացողը կատարում է մասնակցության վճար՝ փորձելով գուշակել, թե ում խաղաձեռքն է ավելի մոտ լինելու 9 միավորի․ Բանկիրի թե Մասնակցի, թե հավասար միավորներով կգրանցվի Ոչ-ոքի:

Խաղը սկսվելուց հետո Մասնակցին և Բանկիրին բաժանվում են երկուական խաղաքարտ (առաջին և երրորդ խաղաքարտերը Մասնակցի խաղաձեռքի համար, երկրորդ և չորրորդ խաղաքարտերը Բանկիրի խաղաձեռքի համար)։ Երրորդ խաղաքարտը բաժանվում է «Երրորդ խաղաքարտի» կանոններին համապատասխան։

Եթե առաջին բաժանումից հետո կա՛մ Մասնակիցը կա՛մ Բանկիրը մեկ խաղաձեռքով ստանում են ընդհանուր գումարային 8 կամ 9 միավոր, ապա խաղն ավարտվում է 8 կամ 9 միավորը ստացած խաղաձեռքի հաղթանակով (նման ավարտով խաղի ելքն անվանվում է Բնական հաղթանակ)։ Եվ՛ Մասնակցի և՛ Բանկիրի մոտ գումարային նույն միավորի գրանցման դեպքում խաղն ավարտվում է Ոչ-ոքի արդյունքով։ Եթե առաջին բաժանումից հետո ո՛չ Մասնակիցը, ո՛չ Բանկիրը մեկ խաղաձեռքով չեն ստանում ընդհանուր 8 կամ 9 միավոր, ապա խաղը շարունակվում է «Երրորդ խաղաքարտի» կանոններին համապատասխան։

«Երրորդ խաղաքարտի» կանոնները

Մասնակցի խաղաքարտերի գումարային միավորՄասնակիցԲանկիրի միավորների առաջին հավաքածունԲանկիր
0Բաժանվում է երրորդ խաղաքարտը0Բաժանվում է երրորդ խաղաքարտը
1Բաժանվում է երրորդ խաղաքարտը1Բաժանվում է երրորդ խաղաքարտը
2Բաժանվում է երրորդ խաղաքարտը2Բաժանվում է երրորդ խաղաքարտը
3Բաժանվում է երրորդ խաղաքարտը3Բանկիրի խաղաձեռքին բաժանվում է երրորդ խաղաքարտ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Մասնակցի երրորդ խաղաքարտը հավասար է 8-ի:
4Բաժանվում է երրորդ խաղաքարտը4Բանկիրի խաղաձեռքին բաժանվում է երրորդ խաղաքարտ, եթե Մասնակցի երրորդ խաղաքարտը եղել է 2, 3, 4, 5, 6, 7 և չի բաժանվում, եթե Մասնակիցի երրորդ քարտը եղել է 0, 1, 8, 9։
5Բաժանվում է երրորդ խաղաքարտը5Բանկիրի խաղաձեռքին բաժանվում է երրորդ խաղաքարտ, եթե Մասնակցի երրորդ խաղաքարտը եղել է 4, 5, 6, և չի բաժանվում, եթե Մասնակցի երրորդ խաղաքարտը եղել է 0, 1, 2, 3, 8, 9։
6երրորդ խաղաքարտը չի բաժանվում6Եթե այն բանից հետո երբ երրորդ քարտ է բաժանվում Մասնակցին և այդ քարտի արժեքը 6 կամ 7 է,երրորդ քարտ է բաժանվում բանկիրին, հակառակ դեպքում բանկիրին երրորդ քարտ անհրաժեշտ չէ ։

Խաղացողը կարող է խաղալ սովորական Ասիական բակարա կամ Առանց միջնորդավճարի ասիական բակարա։ Ասիական բակարայի այս երկու տեսակներն էլ նույնն են մասնակցության վճարների կատարման ձևով և կանոններով, սակայն տարբերվում է Բանկիրի խաղաձեռքի վճարման գործակիցը:  

Վճարման գործակիցը Ասիական բակարայի դեպքում․

Եթե Խաղացողը մասնակցության վճարը կատարում է Մասնակցի հաղթանակի օգտին, և Մասնակիցը հաղթում է, ապա վճարման գործակիցը կազմում է 1։1։

Եթե Խաղացողը մասնակցության վճարը կատարում է Բանկիրի հաղթանակի օգտին, և Բանկիրը հաղթում է, ապա վճարման գործակիցը կազմում է 1։0․95։

Եթե Խաղացողը մասնակցության վճարը կատարում է Ոչ-ոքի արդյունքի վրա, և գրանցվում է Ոչ-ոքի արդյունք, ապա վճարման գործակիցը կազմում է 1։8։

Եթե Խաղացողը մասնակցության վճարը կատարում է Մասնակցի հաղթանակի վրա, սակայն գրանցվում է Ոչ-ոքի արդյունք, ապա Խաղացողի կատարած մասնակցության վճարը վերադարձվում է։

Եթե Խաղացողը մասնակցության վճարը կատարում է Բանկիրի հաղթանակի օգտին, սակայն գրանցվում է Ոչ-ոքի արդյունք, ապա Խաղացողի կատարած մասնակցության վճարը վերադարձվում է։

Շահման դեպքում Խաղացողի կողմից կատարված մասնակցության վճարին գումարվում է համապատասխան գործակցով հաշվարկված գումարը:

Վճարման գործակիցը Առանց միջնորդավճարի ասիական բակարայի դեպքում

Եթե Խաղացողը մասնակցության վճարը կատարում է Մասնակցի հաղթանակի վրա, և Մասնակիցը հաղթում է, ապա վճարման գործակիցը կազմում է 1։1։

Եթե Խաղացողը մասնակցության վճարը կատարում է Բանկիրի հաղթանակի վրա, և Բանկիրը հաղթում է, ապա վճարման գործակիցը կազմում է 1։1։

Եթե Խաղացողը մասնակցության վճարը կատարում է Ոչ-ոքի արդյունքի վրա, և գրանցվում է Ոչ-ոքի արդյունք, ապա վճարման գործակիցը կազմում է 1։8։

Եթե Խաղացողը մասնակցության վճարը կատարում է Բանկիրի հաղթանակի վրա, և Բանկիրը հաղթում է գումարային 6 միավորով, ապա վճարման գործակիցը կազմում է 1։0,5։

Եթե Խաղացողը մասնակցության վճարը կատարում է Բանկիրի հաղթանակի վրա, սակայն գրանցվում է Ոչ-ոքի արդյունք, ապա Խաղացողի կատարած մասնակցության վճարը վերադարձվում է։

Եթե Խաղացողը մասնակցության վճարը կատարում է Մասնակցի հաղթանակի վրա, սակայն գրանցվում է Ոչ-ոքի արդյունք, ապա Խաղացողի կատարած մասնակցության վճարը վերադարձվում է։

Շահման դեպքում Խաղացողի կողմից կատարված մասնակցության վճարին գումարվում է համապատասխան գործակցով հաշվարկված գումարը:

Լրացուցիչ մասնակցության վճարների տեսակները

Մասնակցի զույգ. Եթե Մասնակցի առաջին երկու խաղաքարտերը նույնատիպ են,  ապա մասնակցության վճարը հաղթում է։

Բանկիրի զույգ. Եթե Բանկիրի առաջին երկու խաղաքարտերը նույնատիպ են, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է։

Ցանկացած զույգ Եթե կա՛մ Մասնակցի կա՛մ Բանկիրի առաջին երկու խաղաքարտերը նույնատիպ են, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է: Եթե թե՛ Մասնակիցը, թե՛ Բանկիրը ունեն զույգեր, ապա վճարումը կատարվում է միայն մեկ անգամ:

Կատարյալ Զույգ Եթե կա՛մ Մասնակցի կա՛մ Բանկիրի առաջին երկու խաղաքարտերը նույնատիպ և նույներանգ են, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է: Եթե և՛ Մասնակցի և՛ Բանկիրի մոտ Կատարյալ Զույգ է, վճարումը կատարվում է միայն մեկ անգամ:

Մասնակցի Բնական հաղթանակ. Եթե Մասնակցի առաջին երկու խաղաքարտերի միավորները գումարային կազմում են 8 կամ 9, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է: Եթե երկու խաղաձեռքերի մոտ էլ ձևավորվել է Բնական հաղթանակ, և արդյունքում գրանցվում է Ոչ -ոքի, մասնակցության վճարները վերադարձվում են:

Բանկիրի Բնական հաղթանակ. Եթե Բանկիրի առաջին երկու խաղաքարտերի գումարային միավորները կազմում են 8 կամ 9, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է: Եթե երկու խաղաձեռքերի մոտ էլ Բնական հաղթանակ է գրանցվել, և արդյունքում գրանցվում է Ոչ -ոքի, մասնակցության վճարները վերադարձվում են:

Սուպեր 6 Մասնակցության վճարի այս տարբերակը հասանելի է միայն այն ժամանակ, երբ Խաղացողը միացրել է Առանց Միջնորդավճարի Ասիական Բակարա ռեժիմը: Եթե Բանկիրի հաղթող խաղաձեռքն ունենում է 6 միավորի հանրագումար, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է: Խաղաքարտերի փաստացի քանակը նշանակություն չունի, սակայն խաղաքարտերի քանակը ազդում է վճարման գործակցի վրա․ 2 խաղաքարտով Սուպեր 6 մասնակցության վճարը հաղթելու դեպքում վճարման գործակիցը տարբերվում է 3 խաղաքարտով մասնակցության վճարով հաղթելու դեպքում:

Պանդա 8 Պանդա 8 մասնակցության վճարը Մասնակցի հաղթող խաղաձեռքի վրա կատարվող լրացուցիչ մասնակցության վճար է: Եթե Մասնակցի հաղթող խաղաձեռքի 3 խաղաքարտի հանրագումարը 8 միավոր է, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է: Բոլոր մյուս տարբերակների դեպքում, այդ թվում Ոչ -ոքիի դեպքում այս մասնակցության վճարը պարտվում է:

Վիշապ 7 Վիշապ 7 մասնակցության վճարը կատարվում է Բանկիրի խաղաձեռքի հաղթանակի վրա: Եթե Բանկիրի հաղթող խաղաձեռքի 3 խաղաքարտերի հանրագումարը 7 միավոր է, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է: Բոլոր մյուս տարբերակների վրա կատարված, այդ թվում Ոչ -ոքիի դեպքում տվյալ մասնակցության վճարը պարտվում է:

Մասնակցի միավորներ. Զույգ- Եթե Մասնակցի խաղաձեռքի խաղաքարտերի (ներառյալ 3-րդ խաղաքարտի) հանրագումարը զույգ թիվ է, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է:

Մասնակցի միավորներ. Կենտ – Եթե Մասնակցի խաղաձեռքի խաղաքարտերի, (ներառյալ 3-րդ խաղաքարտի)  հանրագումարը կենտ թիվ է, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է:

Բանկիրի միավորներ. Զույգ – Եթե Բանկիրի խաղաձեռքի խաղաքարտերի (ներառյալ 3-րդ խաղաքարտի)  հանրագումարը զույգ թիվ է, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է:

Բանկիրի միավորներ. Կենտ- Եթե Բանկիրի խաղաձեռքի քարտերի (ներառյալ 3-րդ խաղաքարտի) հանրագումարը կենտ թիվ է, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է:

4 քարտ. Եթե և՛ Մասնակցի և՛ Բանկիրի քարտերի քանակի հանրագումարը 4 է, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է:

5 քարտ. Եթե և՛ Մասնակցի և՛ Բանկիրի քարտերի քանակի հանրագումարը 5 է, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է:

6 քարտ. Եթե և՛ Մասնակցի և՛ Բանկիրի քարտերի քանակի հանրագումարը 6 է, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է:

Լրացուցիչ մասնակցության վճարի վճարման գործակիցները

Լրացուցիչ մասնակցության վճարի անվանումըՎճարման գործակից
Մասնակիցի Զույգ1:11
Բանկիրի Զույգ1:11
Ցանկացած Զույգ1:5
Կատարյալ Զույգ1:25
Մասնակիցի Բնական հաղթանակ1:4.5
Բանկիրի Բնական հաղթանակ1:4.5
Սուպեր 61:12 (2 խաղաքարտ); 1:20 (3 խաղաքարտ)
Վիշապ 71:40
Պանդա 81:25
Մասնակից միավորներ. Զույգ1:0.90
Մասնակիցի միավորներ. Կենտ1:0.96
Բանկիրի միավորներ. Զույգ1:0.94
Բանկիրի միավորներ. Կենտ1:0.94
4 քարտ1:1.5
5 քարտ1:2
6 քարտ1:1

Սուպեր Ոչ-ոքի Եթե խաղացողը ստույգ կռահում է, թե 0-9 միավորի միջակայքում ինչ միավորների դեպքում Մասնակցի և Բանկիրի խաղաձեռքերը ոչ-ոքի կգրանցեն, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է: Խաղացողը կարող է առանձին մասնակցության վճարներ կատարել 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 միավորների վրա: Յուրաքանչյուր միավորի համար վճարման գործակիցը տարբեր է:

ՄիավորՎճարման գործակից
91:80
81:80
71:40
61:40
51:110
41:120
31:205
21:225
11:215
01:155

Յուրաքանչյուր խաղում 30 խաղափուլ խաղալու դեպքում «Մասնակցի միավորները. Զույգ», «Մասնակիցի միավորները. Կենտ», «Բանկիրի միավորները. Զույգ», «Բանկիրի միավորները. Կենտ», «Մասնակիցի միավորները. Կենտ», «4 քարտ», «5 քարտ», «6 քարտ», «Սուպեր Ոչ-ոքի» լրացուցիչ մասնակցության վճարը կատարելու հնարավորությունը ապաակտիվացվում է։

Բոնուս Ոչ-ոքիի համար Այս մասնակցության վճարի տարբերակը հաղթում է ոչ միայն Ոչ- ոքի արդյունքի դեպքում, այլև երբ Բանկիրի և Մասնակցի միավորների հանրագումարի միջև տարբերությունը 1 միավոր է կազմում:

Հաղթող ելքերՎճարման գործակից
5 խաղաքարտով ոչ-ոքի: 31:50
6 խաղաքարտով ոչ -ոքի: 91:25
6 խաղաքարտով ոչ- ոքի: 81:20
6 խաղաքարտով ոչ -ոքի: 71:10
Միավորների տարբերություն՝ 11:1

Բոնուս հանրագումարի համար Եթե Բանկիրի և Մասնակցի խաղաձեռքերի վերջնական միավորների հանրագումարը 5 միավորից քիչ է լինում կամ 14 միավորից շատ, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է:

Խաղաձեռքերի վերջնական միավորների հանրագումարՎճարման գործակից
18 երկու կամ ավելի 8-երով1:50
18 մեկ 8-ով1:12
181:6
Քիչ 5-ից1:2
Շատ 14-ից1:1

Մասնակցի/Բանկիրի Վիշապ Բոնուս Եթե Մասնակիցը կամ Բանկիրը հաղթում է 8 կամ 9 միավոր հանրագումարով`Բնական հաղթանակ գրանցելով միավորների ավելի բարձր հանրագումարով քան մրցակցի խաղաձեռքը կամ եթե հաղթող խաղաձեռքի միավորների քանակի հանրագումարը գերազանցում է մրցակցի խաղաձեռքը 4 կամ ավելի միավորներով, ապա մասնակցության վճարը հաղթում է:

Երբ թե՛ Բանկիրի, թե՛ Մասնակցի խաղաձեռքերը չեն գրանցում Բնական հաղթանակ և նրանց միավորների հանրագումարը հավասար է, թե՛ Մասնակցի Վիշապ Բոնուսը, թե՛ Բանկիրի Վիշապ Բոնուս մասնակցության վճարները համարվում են պարտված:

Մասնակիցի արդյունքներըԲանկիրի արդյունքները
ԽաղաձեռքՎճարման գործակիցԽաղաձեռքՎճարման գործակից
9 միավորի տարբերություն1:309 միավորի տարբերություն1:30
8 միավորի տարբերություն1:108միավորի տարբերություն1:10
7 միավորի տարբերություն1:57 միավորի տարբերություն1:5
6 միավորի տարբերություն1:36 միավորի տարբերություն1:3
5 միավորի տարբերություն1:25 միավորի տարբերություն1:2
4 միավորի տարբերություն1:14 միավորի տարբերություն1:1
Բնական հաղթանակ1:1Բնական հաղթանակ1:1
Բնական խաղաձեռքով Ոչ -ոքիՄասնակցության վճարները վերադարձվում ենԲնական խաղաձեռքով Ոչ-ոքիՄասնակցության վճարները վերադարձվում են

Շահման դեպքում Խաղացողի կողմից կատարված մասնակցության վճարին գումարվում է համապատասխան գործակցով հաշվարկված գումարը:

   3.11.3.2. Սուպեր 6 Բակարա

Սույն խաղի անցկացման կարգը համապատասխանում է սույն Կանոնակարգի 3.11.3.1. կետով նկարագրված Ասիական բակարա խաղի անցկացման կարգին: Տարբերությունը կայանում  է լրացուցիչ մասնակցության վճարների, ինչպես նաև վճարման գործակիցների դեպքում:  

Լրացուցիչ մասնակցության վճարներ

Պանդա 8-ը Սուպեր 6 բակարայի լրացուցիչ մասնակցության վճար է, որը կատարվում է Մասնակցի հաղթող խաղաձեռքի վրա։ Պանդա 8 լրացուցիչ մասնակցության վճարը հաղթում է, եթե Մասնակցի հաղթող խաղաձեռքը 3 խաղաքարտով հավաքում է ընդհանուր գումարային 8 միավոր: 

Վիշապ 7 լրացուցիչ մասնակցության վճարը կատարվում է Բանկիրի հաղթող խաղաձեռքի վրա։ Վիշապ 7 լրացուցիչ մասնակցության վճարը հաղթում է, եթե Բանկիրի հաղթող խաղաձեռքը 3 խաղաքարտով գումարային 7 միավոր է հավաքում։

Սուպեր 6 լրացուցիչ մասնակցության վճարը կատարվում է Բանկիրի հաղթող խաղաձեռքի վրա։ Սուպեր 6 լրացուցիչ մասնակցության վճարը հաղթում է, եթե բանկիրի հաղթող խաղաձեռքը հավաքում է ընդհանուր գումարային 6 միավոր։

Սուպեր 6 բակարայի վճարման գործակիցները

 • Մասնակից – վճարում է 1 –ը 1-ի։
 • Բանկիր – վճարում է 1-ը 1-ի։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ Բանկիրի վրա հիմնական մասնակցության վճարը հաղթում է 6 միավորին հավասար ձեռքով, վճարումը կազմում 0.5-ը 1-ի։
 • Ոչ ոքի –վճարում է 8-ը 1-ի։ Ոչ ոքիի դեպքում Մասնակիցի ու Բանկիրի վրա կատարված բոլոր մասնակցության վճարները վերադարձվում են խաղացողին։
 • Սուպեր 6 – վճարվում է 16-ը 1-ի։
 • Պանդա 8 – վճարվում է 25-ը 1-ի։
 • Վիշապ 7 – վճարվում է 40-ը 1 –ի։

Շահման դեպքում Խաղացողի կողմից կատարված մասնակցության վճարին գումարվում է համապատասխան գործակցով հաշվարկված գումարը:

3.11.4 Ռուսական պտուտակախաղ (ռուլետկա)

Ինչպես խաղալ

Ռուսական ռուլետկան կարելի է խաղալ 2-ից 6 հոգուց բաղկացած խմբերով Նպատակը

Խաղի նպատակն է «ողջ մնալ» այսինքն մնալ ակտիվ խաղացող խաղի յուրաքանչյուր ռաունդից հետո:

Խաղի մեկնարկը

Յուրաքանչյուր խաղացող ընտրում է իր տեղը սեղանի շուրջ, ու երբ հավաքվում են բոլոր Խաղացողները, յուրաքանչյուրը սեղմում է «պատրաստ եմ» կոճակը: Հենց բոլորը պատրաստ են լինում, խաղը սկսվում է: Եթե Խաղացողներից որևէ մեկը չի սեղմում «պատրաստ եմ» կոճակը թայմաութից առաջ, նա դուրս է մնում սեղանից ու խաղը չի սկսվում, քանի դեռ նոր Խաղացողը չի զբաղեցնում իր տեղը սեղանի շուրջ:

Խաղի ընթացքը

Յուրաքանչյուր ատրճանակ ունի 5 փամփուշտ ու մեկ դատարկ պարկուճ, այդ իսկ պատճառով խաղի ռաունդների առավելագույն հնարավոր քանակը 5-ն է անկախ Խաղացողների քանակից: Բոլոր խաղացողները իրենց ընտրությունը կատարում են վայրկենապես: Յուրաքանչյուրն ունի 2 ընտրություն: Նրանք կարող են ընտրել «կրակել» այսինքն կրակել իրենց վրա: Նրանք կարող են ընտրել «PASS» այսինքն դադարեցնել իրենց մասնակցությունը խաղին: Եթե Խաղացողը կրակում է ու ողջ մնում նա ստանում է հնարավորություն տեղափոխվել հաջորդ ռաունդ: Եթե պարկուճի մեջ եղել է փամփուշտ, ու Խաղացողը «սպանվել է», խաղն ավարտվում է նրա համար, ու մյուս Խաղացողները շարունակում են խաղալ։ Եթե բոլոր Խաղացողների կրակոցները արդյունավետ են եղել, այսինքն պարկուճում բոլորի համար էլ փամփուշտ է եղել, ու նրանք բոլորը լքել են խաղը, մրցանակային ֆոնդը բաժանվում է այդ բոլոր Խաղացողների միջև։

Եթե օգտագործվել են կրակելու բոլոր 5 հնարավորությունները, մրցանակային ֆոնդը բաժանվում է բոլոր այն Խաղացողների միջև, որոնք այդ պահի դրությամբ ողջ են մնացել։

Եթե բոլոր Խաղացողները սեղմում են pass խաղը համարվում է ավարտված, ու մրցանակային ֆոնդը բաժանվում է այն Խաղացողների միջև, որոնք ողջ են մնացել այդ պահին։ Եթե մի քանի Խաղացողներից մեկը սեղմում է pass, իսկ մյուս Խաղացողներից մեկը սեղմում է «կրակել», խաղը շարունակվում է, ու համակարգը ավտոմատ կերպով կարգավորվում է, որպեսզի pass ընտրած Խաղացողներն էլ կրակոց ստանան։

Եթե խաղը սկսվում ու ավարտվում է Խաղացողների նույն թվով, օրինակ եթե 5 կրակոցներից հետո բոլորը ողջ են մնում, կամ ռաունդներից մեկում բոլորը միաժամանակ սպանվում են, ֆոնդը բաժանվում է բոլոր Խաղացողների միջև։

3.11.5 Ռուսական պոկեր

Խաղի իմաստն է խաղավարի ձեռքին բացված հինգխաղախաղաքարտանի համակցությունից բարձր համակցություն ստանալ: Ռուսական պոկեր խաղում են 52 խաղախաղաքարտից բաղկացած մեկ կապոցով՝ առանց ջոկերների: Խաղացողը կարող է ընտրել առաջարկվող երեք խաղաձեռքերից. հիմնական, որը տեղակայված է կենտրոնում և որի համար առաջարկվում են ընտրության տարբերակներ, խաղաձեռք 1 և խաղաձեռք 3 (կողային ձեռքեր), որոնք տեղակայված են կենտրոնականից աջ և ձախ և խաղում են փակ խաղախաղաքարտերով: Այս խաղի տարբերակում կարող են միանալ անսահմանափակ թվով Խաղացողներ, որոնք կարող են ընտրել տարբերակներ խաղի ընթացքում: Խաղում խաղաձեռքերի դասակարգումն ու համեմատումը կատարվում է ստանդարտ պոկերի կանոններով. ամենացածր համակցությունն այս խաղում Տուզ-Արքան է, ամենաբարձրը Ռոյալ Ֆլեշը (տես «Հաղթող համակցություններ և վճարումներ» բաժինը): Խաղավարի ձեռքը պետք է որակավորում ունենա Տուզ-Արքա կամ ավելի բարձր համակցությամբ, որպեսզի Խաղացողը կարողանա հաղթել. հակառակ դեպքում բոլոր Անտե մասնակցության վճարները կվճարվեն 1-ին 1: Եթե խաղավարի ձեռքը որակավորված է (խաղավարի ձեռքին կա համակցություն), խաղի Խաղացողի մասնակցության վճարը վճարվում է վճարումների աղյուսակի համաձայն խաղավարի ձեռքին բացված համակցությունից բարձր համակցություն ունենալու պարագայում. խաղավարի ձեռքին բացված համակցությունից ցածր համակցություն ունենալու դեպքում խաղի Խաղացողը կորցնում է մասնակցության վճարը: Խաղում հասանելի են ընտրության տարբերակներ հավելյալ մասնակցության վճարներ կատարելու համար. դրանք են. խաղախաղաքարտ փոխել, գնել 6-րդ խաղախաղաքարտ, ապահովագրվել խաղավարի չորակավորված ձեռքից կամ գնել որակավորում խաղավարի համար: Խաղում կա նաև դասական պոկերին ոչ հատուկ մի դրույթ. խաղի Խաղացողը կարող է ունենալ երկակի համակցություն (երկու համակցություն միաժամանակ), հետևաբար վճարվել երկու համակցությունների գործակիցների գումարի համապատասխան:

Ինչպես Խաղալ

Մասնակցության վճարների կատարման 30 վրկ ժամանակը կլինի նույնը խաղի բոլոր Խաղացողների համար յուրաքանչյուր փուլում:

Մինչ խաղախաղաքարտերի բաժանումը խաղավարը խառնում է խաղախաղաքարտերը: Սկսելու համար մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակ ընտրեքչիփ, ապա Խաղացողը սեղմում է նախընտրած խաղաձեռքի Անտե (Ante) շրջանակի վրա. էկրանին կերևա «Կատարեք Ձեր մասնակցության «վճարները» պատուհանը: Կենտրոնական (հիմնական) խաղաձեռքին Խաղացողը կարող է կատարել միայն Անտե, իսկ եթե ցանկանում է խաղալ կողային ձեռքերին, Անտե մասնակցության վճար կատարելու դեպքում Բեթ մասնակցության վճարը կգանձվի ավտոմատ. բեթը հավասար է 2 Անտե: Մասնակցության վճարները կարող են կատարվել, հեռացվել կամ փոփոխվել միայն մասնակցության վճարների ժամանակի ընթացքում: Երբ ավարտվում է մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակը, խաղավարը հայտարարում է. «Մասնակցության վճարներ այլևս չեն ընդունվում», և որևէ մասնակցության վճար ընդունվել չի կարող: Ընթացիկ մասնակցության վճարների գումարը արտացոլված կլինի «Ընթացիկ մասնակցության վճարներ» պատուհանում:

Խաղավարը ժամասլաքի ուղղությամբ բաժանում է 5-ական խաղախաղաքարտ խաղի Խաղացողների 3 ձեռքերին և խաղավարի ձեռքին հետևյալ կերպ.

Հիմնական ձեռքի բոլոր խաղախաղաքարտերը պետք է լինեն բաց

Կողային ձեռքերի խաղախաղաքարտերը պետք է լինեն փակ, խաղաքարտերը բաժանվում են փակ:

Խաղավարի ձեռքի առաջին 4 խաղաքարտերը բաժանվում են փակ, 5-րդը բաց Եթե Անտե մասնակցության վճարը կատարված է կենտրոնական ձեռքի վրա, կհայտնվի <<Խնդրում ենք ընտրություն կատարել>> գրությունը, որը թույլ կտա ընտրել հասանելի հետևյալ տարբերակներից մեկը.

o ԲԵԹ (BET) տարբերակը սովորաբար ընտրվում է, երբ խաղի Խաղացողի ձեռքին կա որևէ համակցություն: Այս տարբերակն ընտրելուց հետո ընդունվում է Բեթ մասնակցության վճարը, որը հավասար է Անտե մասնակցության վճարի կրկնապատիկին: o 6-րդ խաղաքարտ (6th CARD) տարբերակն ընտրելու համար կգանձվի 1 Անտե. փոխարինման խաղաքարտերի առաջին խաղաքարտը կդառնա Խաղացողի 6-րդ խաղաքարտը:

o Փոփել (EXCHANGE) տարբերակը հնարավորություն է տալիս փոխելու հիմնական ձեռքի մինչև 5 խաղաքարտ վճարելով մեկ Անտե: Խաղացողը ընտրում է խաղաքարտերը, որոնք ցանկանում է փոխել, ապա սեղմում է փոխել կոճակը: Ընտրված խաղաքարտերը կնշվեն, իսկ դրանց վիրտուալ տարբերակները կշրջվեն և կփակվեն: Փոփոխված խաղաքարտերը կփոխարինվեն հավելյալ խաղաքարտերի վիրտուալ տարբերակներով մասնակցության վճարների ժամանակի ավարտից հետո: o Հրաժարվել խաղից (FOLD) տարբերակն ընտրվում է, եթե Խաղացողը չի ցանկանում շարունակել խաղը: Այս պարագայում նա կորցնում է Անտե մասնակցության վճարը և այլևս չի մասնակցում խաղին:

Ուշադրություն Եթե նախնական փուլում Խաղացողը ընտրություն չի կատարում, վերջնական ընտրության փուլում նրան կառաջարկվի միայն BET և FOLD տարբերակները:

Եթե Խաղացողի տարբերակը եղել է «Փոխել 6-րդ խաղաքարտ» կամ «Փոխել» տարբերակները, հավելյալ խաղաքարտերը բաժանելուց հետո նրան կառաջարկվի վերջնական ընտրության տարբերակները.

ա/ Եթե գոհ է նոր համակցությունից, կարող է շարունակել խաղալ ընտրելով «Բեթ» տարբերակը.

բ/ Եթե ընտրել է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ տարբերակը (տես Ապահովագրություն), Բեթ մասնակցության վճարը կկատարվի ավտոմատ:

գ/ Եթե գոհ չէ իր նոր համակցությունից, կարող է ընտրել «Ֆոլդ» տարբերակը, Անտե մասնակցության վճարը և բոլոր այլ մասնակցության վճարները պարտվում են: Ուշադրություն, եթե ինչ-որ պատճառով անգամ Վերջնական ընտրության փուլում Խաղացողը ընտրություն չի կատարել անգամ վերջնական ընտրության փուլում, Կազմակերպիչը կհետևի ռուսական պոկեր խաղի համար տրամաբանական լուծման, և տեղի է ունենում հետևյալը.

 • Եթե խաղաձեռքին կա որևէ համակցություն (գոնե տուզ + արքա), Բեթ մասնակցության վճարը կընտրվի ավտոմատ, հենց որ ավարտվի մասնակցության վճարների ժամանակը:
 • Եթե խաղաձեռքին համակցություն չկա, ավտոմատ կընտրվի Հրաժարվել խաղից տարբերակը:

Հենց հիմնական խաղաձեռքի համար որոշումը կայացված լինի, խաղավարը կբացի «փակ» ձեռքերը: Այնուհետև կբացվեն խաղավարի ձեռքի խաղաքարտերը, որից հետո խաղը կընթանա հետևյալ տարբերակներից մեկով.

 • եթե խաղավարի ձեռքին կա տուզ-արքա կամ ավելի բարձր համակցություն, երեք խաղաձեռքերից յուրաքանչյուրին բացված համակցությունը համեմատվում է խաղավարի ձեռքին բացված համակցության հետ: Խաղն ավարտվում է, շահումն արտացոլվում է «վերջին շահում» բաժնում:
 • եթե խաղավարի ձեռքին համակցություն չկա, բացվում է մասնակցության վճարների համար նախատեսված հավելյալ ժամանակը խաղավարին խաղ գնելու համար:

Հավելյալ խաղաքարտեր.

Հենց ավարտվում է ընտրության փուլը, խաղավար բաժանում է 5 հավելյալ խաղաքարտերը: Խաղացողը կտեսնի իր նոր վիրտուալ խաղաձեռքը, որը կձևավորվի իր կատարած ընտրության և բաժանված խաղաքարտերի համապատասխան:

Տեսանելի հավելյալ խաղաքարտերի քանակը իր մոնիտորին կախված կլինի փոխված խաղաքարտերի քանակից: 1-ին խաղաքարտը կփոխարինվի 1-ին փոխված խաղաքարտով, 2- րդը երկրորդ փոխված խաղաքարտերով և այսպես շարունակ:

Եթե գնեք 6-րդ խաղաքարտ, միայն առաջին խաղաքարտը տեսանելի կլինի:

Հավելյալ խաղաքարտերի բաժանումից հետո բացվում է Վերջնական ընտրության ժամանակը:

Փակ խաղ

Եթե Խաղացողը խաղում է մեկից ավելի ձեռքերով, պետք է ի նկատի ունենալ, որ առաջին և երրորդ ձեռքերը խաղում են «փակ»: Փակ ձեռքով խաղալիս գնել, փոփել, հրաժարվել և ապահովագրություն տարբերակները հասանելի չեն, քանի որ Բեթ մասնակցության վճարներն արդեն կատարված են:

Փակ խաղաձեռքերին հասանելի է միայն խաղավարին խաղ գնելու տարբերակը:

Փակ ձեռքերին խաղացող Խաղացողները պետք է սպասեն մինչ հիմնական խաղաձեռքի Խաղացողները որոշում կայացնեն:

Փակ ձեռքերի խաղաքարտերը կբացվեն միայն հիմնական խաղաձեռքերի ընտրություններն ընդունվելուց հետո: Այնուհետև յուրաքանչյուր խաղաձեռքի համակցությունը կհամեմատվի խաղավարի ձեռքի համակցության հետ:

Ապահովագրություն

Եթե Խաղացողի խաղաձեռքին բացվել է Եռյակ կամ ավելի բարձր համակցություն, կարող եք ապահովագրել իր խաղաձեռքը ընդդեմ խաղավարի որակավորման ձախողման: Ապահովագրության արժեքը տատանվում է. նվազագունը մեկ Անտե, առավելագույնը գոյություն ունեցող համակցության* հավանական շահման գումարի կեսը (կարող է հաշվարկվել գոյություն ունեցող երկակի համակցության համար, սակայն չի կարող գերազանցել Սեղանի լիմիտները):

Եթե խաղավարին ձեռքին «խաղ չկա», ապահովագրությունը վճարվում է 1-ին 1:

Եթե ընտրվում է Ապահովագրություն տարբերակը, Բեթ մասնակցության վճարը կատարվում է ավտոմատ խաղաձեռքի Անտե մասնակցության վճարի համապատասխան Ապահովագրությունը պարտվում է, եթե խաղավարի ձեռքին որակավորում կա:

Եթե խաղավարի մոտ բացվում է ավելի բարձր համակցություն, քան ապահովագրված համակցությունը Խաղացողի ձեռքին, Ապահովագրության մասնակցության վճարը վերադարձվում է որպես բոնուս, իսկ Անտե և Բեթ մասնակցության վճարները պարտվում են: *Օրինակ եթե կատարված է 10 միավոր Անտե և 20 միավոր Բեթ և ձեռքին ֆլեշ է, հավանական վճարումն է 5×20=100 (ֆլեշը վճարվում է 1-ին 5 անգամ), կարող է ապահովագրություն գնել 10-50 միավոր վճարելով:

Խաղավարի համար որակավորում գնելը

Եթե խաղավարի ձեռքին որակավորում չկա, կսկսվի մասնակցության վճարների հավելյալ շրջան, որի ընթացքում հնարավոր է գնել «խաղ» խաղավարի համար ինչպես հիմնական, այնպես էլ փակ ձեռքերի համար մեկ Անտե արժեքով:

Այս տարբերակը հասանելի է միայն որակավորում ունեցող ձեռքերի համար:

Եթե հիմնական խաղաձեռքի համակցությունը ապահովագրված է, Խաղացողը ամեն դեպքում կարող է գնել որակավորում խաղավարի համար, քանի որ եթե խաղավարի ձեռքին բացվի համակցություն, նա հնարավորություն կունենա շահելու Բեթ մասնակցության վճարով:

Եթե խաղավարի ձեռքին որակավորում չկա, խաղավարի համար «խաղ» չգնած խաղացողների Անտե մասնակցության վճարը կվճարվի 1-ին 1, իսկ Բեթ մասնակցության վճարը կվերադարձվի: Այս Խաղացողները խաղի տվյալ ռաունդին այլևս չեն մասնակցի:

Մասնակցության վճարների ժամանակի ավարտից հետո խաղավարը փոխարինում է խաղաձեռքին բացված ավագ խաղաքարտը (փակ խաղաքարտը դրվում է մուգ խաղաձեռքին) շուից հանված նոր խաղաքարտով: Այս պարագայում խաղն ավարտվում է, և ընտրության որևէ այլ տարբերակ չի առաջարկվում:

Բոնուսային մասնակցության վճարներ

Մասնակցության վճարների առաջին փուլի ընթացքում Անտեից զատ կարող է կատարել նաև բոնուսային B (մասնակցի բոնուս) և D (խաղավարի բոնուս) մասնակցության վճարներ:

Խաղախաղաքարտերի բաժանումից անմիջապես հետո կհաշվարկվի բոնուս B-ն կենտրոնական խաղաձեռքի համար ներքևում տրված աղյուսակի համաձայն:

«Փակ» խաղաձեռքերի բոնուսային մասնակցության վճարները կհաշվարկվեն դրանք բացելուց հետո:

Բոնուսային մասնակցության վճարներ կարող են կատարվել յուրաքանչյուր նոր ռաունդում: Բոնուսային B մասնակցության վճարը կախված չէ ոչ խաղավարի որակավորումից, ոչ խաղաձեռքի հաղթանակից:

Բոնուսային D մասնակցության վճարը կախված չէ մասնակցի շահումից կոնկրետ խաղաձեռքի վրա:

Եթե Խաղացողը ունի երկու համակցություն, և երկուսն էլ ներառված են աղյուսակում, միայն ավագը կվճարվի որպես բոնուսային:

Եթե Խաղացողը ունի կրկնակի համակցություն, և դրանցից միայն մեկն է բոնուսային, այն կվճարվի համաձայն աղյուսակի:

B բոնուսը պարտվում է, եթե

 • խաղաձեռքին, որի վրա կատարվել է մասնակցության վճար, չկա բոնուսային համակցութուն
 • Բոնուսային համակցությունը կազմվել է 6-րդ խաղաքարտ գնելուց կամ խաղաքարտ փոխելուց հետո

D բոնուսը պարտվում է, եթե

 • խաղավարի ձեռքին համակցություն չկա
 • խաղավարը «խաղ է գնում»
ՀամակցությունPlayer/Dealer Bonus Pay-out
Ռոյալ ֆլեշ1000:1
Սթրեյթ ֆլեշ500:1
Քառե100:1
Ֆուլ հաուս75:1
Ֆլեշ50:1
Սթրիթ40:1
7+7+720:1
7 +7+զույգ5:1
Տուզ-արքա1:1


Սեղանի առավելագույն վճարումը

Սեղանի առավելագույն վճարում նշանակում է առավելագույն գումար, որը կարելի է ստանալ մեկ ռաունդի ընթացքում:

Մասնակցության վճարի առավելագույն վճարումը չի կարող գերազանցել Սեղանի առավելագույն վճարման սահմանը:

Երկու համակցությունների վճարումների հանրագումարը չի կարող գերազանցել Սեղանի առավելագույն վճարման սահմանը:

Սեղանի առավելագույն վճարումը չի ներառում Ապահովագրության համար վճարումը:

Սեղանի առավելագույն վճարումը չի ներառում Բոնուսային վճարումները:

Վերջնական արդյունք

Բոլոր խաղաձեռքերը, որոնք հրաժարվում են խաղից, կորցնում են Անտե մասնակցության վճարը, ինչպես նաև խաղաքարտ փոխելու և գնելու համար ծախսված գումարը. այս խաղաձեռքերի համար որևէ այլ տարբերակ չի առաջարկվում:

Բեթ մասնակցության վճար կատարած խաղաձեռքերի հաղթանակը կախված է խաղավարի որակավորում ունենալուց կամ չունենալուց. եթե որակավորում կա, խաղավարի և Խաղացողի ձեռքերը համեմատվում են:

ԽԱՂԱՎԱՐՆ ՈՒՆԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

ա) Ապահովագրության մասնակցության վճարը պարտվում է, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Խաղացողի ապահովագրված ձեռքը փոքր է խաղավարի ձեռքից: (Ապահովագրություն, կետ 5.6.)

բ) D բոնուսը կվճարվի, եթե խաղավարի ձեռքին կա բոնուսային համակցություն’ համաձայն 7.1 և 7.10 կանոնների համաձայն:

գ) Խաղացողի ձեռքը հաղթում է ավելի բարձր պոկեր համակցությամբ կամ նույն համակցությամբ ավելի բարձր քիքերով. Անտե մասնակցության վճարը վերադարձվում է, իսկ Բեթը վճարվում է համաձայն վճարումների աղյուսակի:

դ) Եթե խաղաձեռքին կա երկու համակցություն, և դրանցից գոնե մեկը մեծ է խաղավարի ձեռքին բացված համակցությունից, հաղթանակը կվճարվի երկու համակցությունների համար համաձայն երկակի համակցությունների վճարումների աղյուսակի:

ե) Ոչ-ոքի. իրավիճակ, երբ խաղավարի և Խաղացողի համակցությունները ներառյալ քիքերները նույնն են: Խաղացողի Անտե և Բեթ մասնակցության վճարները վերադարձվում են, մնացած մասնակցության վճարները պարտվում են:

զ) Եթե խաղավարի ձեռքին ավելի բարձր համակցություն է կամ նույն համակցությունն է, սակայն քիքերն ավելի բարձր է, խաղացողը պարտվում է ռաունդի բոլոր մասնակցության վճարները: ԽԱՂԱՎԱՐԸ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՉԷ

ա) Բ բոնուսը պարտվում է համաձայն 7.10 կետի:

բ) Եթե ԱՎԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ չեք գնում, Անտե վճարվում է 1-ին 1, Բեթը վերադարձվում է:

գ) ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ գնելու դեպքում – Ապահովագրությունը վճարվում է 1-ին 1(Անտե և Բեթ մասնակցության վճարները վերադարձվում են):

դ) Եթե ընտրել եք չգնել խաղ խաղավարի համար, (IV փուլում ընտրել եք ՈՉ կամ որևէ գործողություն չի կատարել), Անտեն կվճարվի 1-ին 1, Բեթը կվերադարձվի:

ե) Եթե գնել եք «խաղ» խաղավարի համար, և խաղավարի ձեռքին արդեն կա «խաղ», Բեթ մասնակցության վճարը կվճարվի խաղավարի նոր համակցության համաձայն:

զ) Եթե «խաղ գնելուց» խաղավարի ձեռքին կրկին չկա համակցություն, խաղավարի համար խաղ գնելու մասնակցության վճարը կպարտվի, իսկ Անտեն և Բեթը պարզապես կվերադարձվեն:

Հաղթող համակցությունները և վճարումները

Ռուսական Պոկերում օգտագործում են դասական պոկերի համակցություններ, որտեղ Տուզ- Արքան ամենացածր համակցությունն է, իսկ Ռոյալ Ֆլեշը ամենաբարձրը:

Համագույների դասակարգում չկա. բոլոր համագույները հավասար են:

Ռուսական պոկերի համակցությունները բարձրից ցածր.

1․ Ռոյալ ֆլեշ՝ նույներանգ սթրայթ՝ 10-ից մինչև տուզ

2․ Սթրեյթ ֆլեշ՝ նույներանգ հինգ հերթական խաղաթուղթ

3․ Չորս նույնատիպ խաղաթղթեր

4․ Ֆուլ հաուս՝ զույգ և երեք նույնատիպ

5․ Ֆլեշ՝ 5 նույներանգ խաղաթղթեր

6․Սթրիթ՝ միմյանց հաջորդող 5 խաղաթղթեր

7․ Երեք նույնատիպ խաղաթուղթ

8․ Զույգ՝ երկու մեկ զույգ մեկ համակցության մեջ

9․ Մեկ զույգ՝ նույնատիպ 2 խաղաթուղթ

10․ Տուզ-արքա՝ ռուսական պոկեր խաղի ամենացածր համակցությունը

Հաղթող երկակի համակցություններ, մեծից փոքր, վճարումներ

Եթե Խաղացողն ունի 6 խաղաքարտ, 5 խաղաքարտից բաղկացած յուրաքանչյուր հերթականություն կարող է օգտագործվել համակցություն կազմելու համար:

Եթե Խաղացողը կարող է կազմել երկու «տարբեր» համակցություն իր 5 կամ 6 խաղաքարտով, երկու համակցություններն էլ վճարվում են համաձայն աղյուսակի, եթե նույնիսկ համակցություններից մեկը խաղավարի համակցությունից փոքր է:

«Տարբեր» տերմինը նշանակում է, որ պետք է լինի գոնե մեկ խաղաքարտ, որը ներառված չէ 2, 3, 4 կամ 5 խաղաքարտից բաղկացած համակցություններից մեկի մեջ:

Այս պարագայում քիքերներն ազդեցություն չունեն:

5 խաղաքարտով հնարավոր է ունենալ 2 համակցություն, սակայն երկուսից ավել համակցություն մեկ ձեռքում չի կարող վճարվել:

Խաղավարի ձեռքին երկակի համակցություն լինել չի կարող. հաշվարկվում է ամենամեծը: Երկու համակցությունների հավանական տարբերակները հետևյալն են.

Ռոյայ ֆփշ + Սթրխթ ֆլեշ150:1Խաչի՝ A, K, Q, J, 10, 9
Ռոյայ ֆյեշ + Ֆյեշ105:1Սրտի՝ A, K, Q, J, 10, 7
Ռոյայ ֆյեշ + Սթրիթ104:1Ագռավ՝ A, K, Q, J, 10, Ագուռի 7
Սթրխթ ֆյեշ + Սթրիթ ֆյե2100:1Ագուռի 10, 9, 8, 7, 6, 5
Սթրեյթ ֆյեշ + Ֆյեշ55:1Խաչի՝ Q, 7, 6, 5, 4, 3
Սթրեյթ ֆյեշ + Սթրիթ54:1Սրտի՝ J, 10, 9, 8, 7, Ղառի՝ 6
Սթրեյթ ֆյեշ + Տուզ-արքա51:1Ագռավ՝5, 4, 3, 2, A, Ագուռի K
+ Ֆույ հաուս27:1Խաչի 6, Ագուռի 6, Սրտի 6, Ագռավ 6, Սրտի J, Ագռավ J
+ Տուզ-արքա21:1Խաչի K, Սրտի K, Ագռավ K, Սրտի K, Ագռավ A
Ֆույ հաուս + Ֆույ հաուս14:1Խաչի 8, Սրտի 8, Ագռավ 8, Ագուռի 3, Սրտի 3, Ագռավ 3
Ֆույ հաուս + Տուզ-արքա8:1Սրտի 7, Ագռավ 7, Խաչի 7, Ագուռի K, Սրտի K, Ագռավ A
Ֆյեշ + Ֆյեշ10:1Ագուռի K, Ագուռի Q, Ագուռի 9, Ագուռի 7, Ագուռի 6, Ագուռի 3
Ֆյեշ + Սթրիթ9:1Խաչի J, Խաչի 9, Խաչի 7, Խաչի 6, Խաչի 5, Սրտի 8
Ֆյեշ + Մեկ զույգ6:1Սրտի A, Սրտի 10, Սրտի 8, Սրտի 7, Սրտի 2, Ագռավ 7
Ֆյեշ + Տուզ-արքա6:1Ագռավ K, Ագռավ J, Ագռավ 8, Ագռավ 5, Ղառի 3, Ագուռի A
Սթրիթ + Սթրիթ8:1Խաչի 8, Ագուռի 7, Ագռավ 6, Խաչի 5, Ագուռի 4, Սրտի 5
Սթրիթ + Տուզ-արքա5:1Խաչի 5, Ագռավ 4, Խաչի 3, Ագուռի 2, Սրտի A, Ագռավ K
Երեք նույնատիպ + Տուզ-արքա4:1 
Զույգ + Զույգ4:1 
Զույգ + Տուզ-արքա3:1 
Մեկ զույգ + Տուզ-արքա2:1 

Ընդհանուր կանոններ

Ռուսական պոկերի մասնակցության վճարները պետք է կատարվեն խաղային չիփերը սեղանի համապատասխան մասում տեղադրելով:

Մասնակցության վճարները կատարվում են մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակի ընթացքում միայն մինչ այն պահը, երբ խաղավարը կհայտարարի. «Մասնակցության վճարներ այլևս չեն ընդունվում»: Բոլոր մասնակցության վճարները, որոնք կընդունվեն ժամանակի ավարտից հետո, անկախ նրանից հաղթող են, թե պարտված, կվերադարձվեն:

Միայն խաղի խաղացողն անձամբ է պատասխանատու իր մասնակցության վճարի ճիշտ կատարման համար Ռուսական Պոկերի սեղանին:

Թույլատրելի առավելագույն և նվազագույն մասնակցության վճարների ցանկը ներկայացված է ՍԵՂԱՆԻ ԼԻՄԻՏՆԵՐ բաժնում Խաղացողի մոնիտորին:

Մասնակցության վճարը կարող է չընդունվել թույլ ինտերնետ կապի կամ սեղանի մինիմալ և մաքսիմալ մասնակցության վճարների սահմանին չհասնելու կամ այն գերազանցելու պատճառով:

Եթե խաղի ռաունդը պետք է չեղարկվի խաղավարի սխալի կամ տեխնիկական խնդրի պատճառով, բոլոր մասնակցության վճարները կվերադարձվեն ավտոմատ:

Եթե խաղի ռաունդը չեղարկվում է, բոնուսային համակցությունները ևս չեն վճարվում, իսկ բոնուսի մասնակցության վճարը վերադարձվում է հատուկ խաղային հաշվին:

Եթե անգամ մեկ փակ խաղաքարտ տեսանելի է դառնում խաղի Խաղացողներին, ռաունդը չեղարկվում է:

Եթե խաղն ավարտվել է սխալ արդյունքով, ընթացիկ ռաունդի բոլոր մասնակցության վճարները վերադարձվում են:

Եթե շաֆֆլի ժամանակ խաղախաղաքարտ է ընկնում հատակին, կապոցը փոխվում է տեսախցիկի առջև ցուցադրվելուց հետո:

Եթե խաղի ընթացքում խաղաքարտ է ընկնում հատակին, խաղի ռաունդը չեղարկվում է, ընթացիկ օգտագործվող կապոցը փոխվում է ցուցադրվելուց հետո:

Եթե խաղավարը սխալ շաֆֆլ է կատարում, կրկին խառնում է խաղաքարտերը:

Եթե խաղավարը բաժանել է խաղաքարտ, որն անհրաժեշտ չէր խաղի համար (օրինակ երկու խաղաքարտի պարագայում), խաղաքարտը վառվում է:

Եթե ինտերնետ կապը խափանվի մասնակցության վճարներն ընդունելուց հետո, ռաունդի արդյունքը ամեն դեպքում կհաշվարկվի, իսկ Խաղացողի շահումը կփոխանցվի իր հատուկ խաղային հաշվին ավտոմատ:

Եթե մուտք չի գործել համակարգ, Խաղացողը կարող է դիտել խաղը միայն 15 րոպե: Այս ժամանակի ավարտից հետո live կազինո խաղերը դիտելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել համակարգ:

Եթե նկատել է որևէ անհամապատասխանություն, խնդրում ենք կապվել Կազմակերպչի հաճախորդների սպասարկման բաժին նշելով ռաունդի համարը:

13. Էկրանի էլեմենտները

Live Casino Lobby կոճակը գտնվում է սեղանի անվանման կողքին. այս գործիքն օգնում է անցում կատարել մի սեղանից մյուսը: Եթե ընտրում եք որևէ սեղան և սեղմում Խաղալ կոճակը, ընթացիկ սեղանից անցում եք կատարում նոր ընտրված սեղան:

Չատ պատուհանը թույլ է տալիս Խաղացողին հաղորդակցվել խաղավարի և այլ Խաղացողների հետ նույն սեղանի շուրջ: Խաղացողը պետք է Մուտք գործի համակարգ, որպեսզի կարողանա օգտագործել Չատը: Խաղացողի անունն ու հաղորդագրությունը կցուցադրվեն դեղին գույնով: Խաղացողը կարող է փակել այլ Խաղացողների չատը կամ չատն ընդհանրապես ընտրելով ցանկալի տարբերակը Կարգավորումներ պատուհանից:

Խաղացողը պարտավոր է հարգել Չատի կանոնները, քանի որ նույնիսկ մեկ խախտումը կհանգեցնի նրա Չատի արգելափակմանը:

Առաջընթացի տախտակը ներկայացնում է տեղեկատվություն խաղի և մասնակցության վճարների կարգավիճակի մասին: Մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակի ավարտից հետո էկրանին առաջընթացի տախտակի փոխարեն կհայտնվի հաղորդագրություն. <<Ձեր մասնակցության վճարներն ընդունված են>>, եթե դրանք ընդունված են, կամ <<Մասնակցության վճարները չեն ընդունվել>>, եթե ընդունված չեն:

Խաղացողը ընտրում է իր նախընտրած գումարով չիփը. ընտրված չիփը վիզուալ կբարձրանա, ապա սեղմեք մասնակցության վճարների դաշտի վրա: Խաղացողը կարող է աջ և ձախ սլաքների օգնությամբ ընտրել այլ չիփեր ևս: Հասանելի է 10 արժեքի չիփ: Չիփերի հանրագումարը չի կարող գերազանցել նրա բալանսի գումարը: Բալանսի գումարը գերազանցող չիփերը հասանելի չեն լինի:

Խաղի ռաունդը արտացոլում է ընթացիկ խաղի համարը: Այս համարը կարող է ներկայացվել Կազմակերպչի հաճախորդների սպասարկման բաժին, եթե ռաունդի հետ կապված հարցեր են ծագել:

Ընթացիկ մասնակցության վճարները արտացոլում են տվյալ սեղանին ընթացիկ ռաունդում կատարված մասնակցության վճարների հանրագումարը:

Վերջին հաղթանակը արտացոլում է վերջին ռաունդում Մանակցի շահած գումարը:

Բալանսը ցույց է տալիս մասնակցության վճար կատարելու համար հասանելի գումարը: Խաղին մասնակցելու համար բալանսը պետք է առնվազն հավասար լինի Խաղացողի մասնակցության վճարի չափին: Այս թիվը աճում կամ նվազում է կախված նար գործողությունների արդյունքից: Գանձապահ կոճակը սեղմելով կարող է բացել փոխանցումների պատուհանը, որի օգնությամբ կարող է կատարել գումարի մուտք կամ կանխիկացում: Հատուկ խաղային հաշվի պատմությունը ևս հասանելի է այս բաժնում:

Սեղանի լիմիտներ բաժնում ներկայացված են սեղանի առավելագույն և նվազագույն մասնակցության վճարների սահմանները: Սլաքի վրա սեղմելով անցում կկատարեք սեղանի լիմիտների աղյուսակ.

Վճարումներ բաժնում ներկայացված են խաղաձեռքերի և բոնուսային վճարումները տվյալ Ռուսական պոկեր սեղանի համար: Կոճակին սեղմելուն պես կհայտնվի Վճարումների աղյուսակը.

Սեղանի վճարումների աղյուսակը պարունակում է երկու բաժին.

Խաղաձեռքի վճարումներ հաղթող համակցությունների գործակիցների մանրամասն նկարագրությամբ:

Բոնուսային վճարումներ խաղավարի և խաղի Խաղացողի ձեռքին բացվող հավանական համակցությունների և գործակիցների մանրամասն նկարագրությամբ:

Ռուսական պոկերի խաղասեղանին կա երեք խաղաձեռք: Շուի կողքին գտնվող 1-ին ձեռքը խաղում է <<փակ>>, երկրորդ կամ գլխավոր ձեռքը խաղում է բաց և ունի ընտրության հնարավորություններ, խաղավարի աջ կողմում գտնվող 3-րդ ձեռքը խաղում է <<փակ>>:

Խաղի յուրաքանչյուր Խաղացողի խաղաձեռք բաղկացած է հետևյալ տարրերից.

Խաղաքարտերի բաժանման տարածք – սեղանի հատված, որտեղ բաժանվում են նախնական 5 խաղաքարտերը

Մասնակցության վճարներ կատարելու հատվածներ.

Անտե – նախնական պարտադիր մասնակցության վճար

Բեթ – Անտեի կրկնակին է. դրվում է, երբ խաղացողը պատրաստ է խաղավարի ձեռքը բացվելուն:

B- մասնակցի ձեռքի բոնուսային մասնակցության վճարը

D – խաղավարի ձեռքի բոնուսային մասնակցության վճարը

Ընտրված տարբերակների համար (Գնել, Փոխել, Ապահովագրություն հիմնական ձեռքի համար, կամ Խաղավարի համար խաղ գնել բոլոր ձեռքերի համար) կատարված մասնակցության վճարները արտացոլվում են Անտե դաշտի կողքին համապատասխան բաժիններում:

Խաղաձեռքի տակ գտնվող վիրտուալ խաղաքարտերը բաժանված նախնական խաղաքարտերի վիրտուալ արտացոլումն են: Խաղաքարտերը փոխելուց հետո նոր ձևավորված ձեռքը ևս կարտացոլվի վիրտուալ տարբերակով:

Խաղավարի ձեռքի վիրտուալ խաղաքարտերը կազմում են այն խաղաձեռքը, որի դեմ խաղում է Խաղացողի ձեռքը:

Եթե խաղում եք հիմնական խաղաձեռքին, նախնական խաղաքարտերի բաժանումից հետո Մասնակցին կառաջարկվեն ընտրության հետևյալ տարբերակները.

Բեթ տարբերակը սովորաբար ընտրվում է, երբ խաղաձեռքին արդեն բաժանված է որևէ համակցություն: Տարբերակն ընտրելուց հետո Բեթ մասնակցության վճարը կընդունվի:

6-րդ խաղաքարտ կարող եք գնել մեկ Անտե վճարելով:

Խաղաքարտեր փոփոխելու տարբերակը ևս Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվից կգանձի մեկ Անտե:

Հրաժարվել խաղից տարբերակը ընտրվում է այն Խաղացողների կողմից, ովքեր գոհ չեն իրենց ընթացիկ համակցությունից: Այս պարագայում Խաղացողը կորցնում է իր Անտեն: Մասնակցության վճարների ժամանակը ներկայացված կլինի նվազող վայրկյանների տեսքով: Եթե նախնական փուլում որոշում չեք կայացնում, հաջորդ փուլում կունենաք միայն Բեթ կամ Հրաժարվել խաղից տարբերակները:

Կրկնել կոճակն ակտիվ է միայն մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակ և թույլ է տալիս կատարել նախորդ ռաունդի մասնակցության վճարները նույնությամբ: Եթե նախորդ ռաունդում մասնակցության վճար չի կատարվել, կոճակն ակտիվ չի լինի:

Կրկնել կոճակը սեղմելուց հետո այն կփոխարինվի կրկնապատկել կոճակով: Եթե մասնակցության վճար կատարվել են առանց Կրկնել կոճակը սեղմելու, մասնակցության վճարներն ընդունվելուց հետո կոճակը այս դեպքում էլ կդառնա Կրկնապատկել: Մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակ Չեղարկել կոճակը սեղմելով կարող եք հանել արդեն կատարված մասնակցության վճարները վերջին կատարվածից մինչ առաջինը: Մասնակցության վճարների ժամանակի ավարտից հետո այլևս անհնար է փոխել կամ հանել դրանք:

Խաղային տեղեկատվություն կոճակը բացում է ելնող պատուհան, որտեղ նկարագրված են խաղի կանոնները և օգնող հոդվածը, որը կարդում եք այժմ:

Կարգավորումներ կոճակով կարող եք միանալ փոփոխվող կարգավորումների մենյուին.

Խաղի չեղարկում – մասնակցության վճարների հետ վճարում սխալ բաժանված խաղի հետևանքով:

Խաղը չեղարկվում է հետևյալ դեպքերում.

• փակ խաղաքարտ է բացվել ի ցույց խաղի Խաղացողների նախնական բաժանման ժամանակ

• խաղաքարտի սխալ ընթերցում (սքանավորված խաղաքարտը չի համապատասխանում սեղանին գտնվող որևէ խաղաքարտի կամ չի հայտնվում վերասքանավորումից հետո)

• խաղավարը բաժանել է ոչ պետքական խաղաքարտ նախնական բաժանման ժամանակ կամ հավելյալ խաղաքարտերը բաժանելիս

• խաղավարը հավաքել է խաղաքարտերը մինչ խաղի ավարտը

• խաղաքարտ է ընկել հատակին խաղի ընթացքում (այս դեպքում փոխվում է կապոցը)

• յուրաքանչյուր տեխնիկական խնդիր, որը թույլ չի տալիս ավարտել խաղը ճիշտ արդյունքով

Խաղավարի բոնուս Փ) – նախնականփուլի ժամանակ կատարվող հավելյալ մասնակցության վճար. խաղավարի բոնուսը հաղթում է, եթե ձեռքին բացվում է բոնուսային համակցություն Խաղավար – անձ, որն աշխատում է խաղասեղանի շուրջ, վարում և մեկնաբանում է խաղը, շփվում է խաղի խաղացողների հետ, բաժանում և խառնում է խաղաքարտերը:

Կիսող խաղաքարտ – գունավոր առանց նշումների պլաստիկ խաղաքարտ, որը նախատեսված է շաֆֆլից հետո կապոցը կիսելու համար

Խաղացողի բոնուս B)- հավելյալ մասնակցության վճար, որը կատարվում է նախնական փուլում: Խաղացողի բոնուսը հաղթում է, երբ խաղաձեռքին, որի վրա կատարվել է մասնակցության վճար, բացվում է բոնուսային համակցություն:

Շաֆֆլ – խաղաքարտերը խառնելու գործընթացն է

Ոչ-ոքի – իրավիճակ, երբ խաղավարի և խաղի մասնակցի համակցությունները նույնն են ներառյալ քիքերները (խաղի մասնակցի Անտեն և Բեթը վերադարձվում են, մնացած մասնակցության վճարները պարտվում են):

Որակավորում – իրավիճակ, երբ ձեռքին բաժանված խաղաքարտերը չեն կազմում որևէ համակցություն

Չորս միանման – նույն տեսակի 4 խաղաքարտից բաղկացած համակցություն. չորս միանման համակցությունը փոքր է միայն Սթրեյթ ֆլեշից և ռոյալ ֆլեշից:

Ռոյալ ֆլեշ – Ավագ տուզով ֆլեշ. ամենաբարձր համակցությունը պոկերում

Սթրեյթ – 5 հաջորդական տարբեր համագույնի խաղաքարտերից բաղկացած Սթրեյթ ֆլեշ – 5 հաջորդական և նույն համագույնի խաղաքարտերից բաղկացած Վառել խաղաքարտը – ոչ անհրաժեշտ խաղաքարտըխաղից հանելը

Վերասքանավորում- գործընթաց, երբ բաժանված խաղաքարտերը սքանավորվել են ոչ ճիշտ հերթականությ ամբ

Տուզ+Արքա – ռուսական պոկերի ամենացածր համակցությունը

Ցուցադրում – Showdown, փակ ձեռքերի և խաղավարի խաղաքարտերի բացման գործընթացը Փոփոխում – կենտրոնական խաղաձեռքերի խաղաքարտերը փոփոխելու հնարավորություն. արժե 1 Անտե

Քիքեր – 2 նույն համակցությունների ավագ խաղաքարտն է, որը որոշում է, թե որ համակցությունն է հաղթող:

Ֆլեշ – Նույն համագույնի 5 խաղաքարտից բաղկացած պոկերային համակցություն Ֆոլդ – խաղից հրաժարվելն է. խաղի խաղացողը կորցնում է բոլոր մասնակցության վճարները: Տարբերակն ընտրվում է այն դեպքում, երբ խաղաձեռքը չափազանց թույլ է հաղթելու համար: Ֆուլ հաուս – հինգ խաղաքարտից բաղկացած պոկերային համակցություն, որը ներառում է մեկ երեքը միանման և մեկ զույգ

Սույն կանոնակարգի 3-րդ գլխում սահմանված յուրանքաչյուր խաղի (ներառյալ մրցաշարերին և այլ կազմակերպվող առաջնությունների) համար նախատեսված մեկ տոմսի և/կամ խաղանիշի (ժետոնի) և/կամ միավորի գինը, խաղի մանրամասն անցկացման կարգը, շահումի տարբերակները, ինչպես նաև մասնակցության համար նախատեսված վճարների ընդունման և շահումների վճարման կարգը նշված է Կազմակերպչի կայքում:

3․11․6 Պայ Գո

Խաղի ընդհանուր նկարագիր

Պայ Գո-ն պոկերի տեսակ է, որի յուրաքանչյուր խաղափուլում օգտագործվում է 52 խաղաքարտից կազմված մեկ կապուկ: Խաղին կարող են մասնակցել անսահմանափակ թվով Խաղացողներ: Խաղացողը և խաղավարը ստանում են յոթական խաղաքարտեր՝ հավաքելով երկուական խաղաձեռք: Խաղաձեռքերից մեկը կազմված է լինում հինգ խաղաքարտից, մյուսը՝ երկու: Հաղթելու համար Խաղացողի երկու խաղաձեռքերը պետք է մեծ լինեն խաղավարի երկու խաղաձեռքերից կամ Խաղացողի մեծ խաղաձեռքը պետք է մեծ լինի, իսկ փոքր խաղաձեռքը՝ հավասար Խաղավարի համապատասխան խաղաձեռքին:

Մասնակցության վճարների ընդունման կարգը

Խաղացողը կատարում է մասնակցության վճար անտե և/կամ բոնուս բեթ դաշտերում, ընդ որում՝ բոնուս բեթ կարող է կատարել առանց անտե դաշտում մասնակցության վճար կատարելու: «Բոնուս Բեթ» մասնակցության վճարը հիմնված է Խաղացողի յոթ խաղաքարտերից կազմված 5 քարտանի պոկերային համադրություն վրա: Լրացուցիչ մասնակցության վճարները կատարվում են անկախ խաղի ելքից: Առաջարկվում է 2 բոնուս դաշտ, մեկը խաղավարի խաղաձեռքի համար, մյուսը՝ Խաղացողի:

Խաղավարի խաղաձեռքԽաղացողի խաղաձեռք
Ռոյալ Ֆլեշ200:1Ռոյալ Ֆլեշ200:1
Սթրեյթ Ֆլեշ50:1Սթրեյթ Ֆլեշ50:1
Նույնատիպ 4 խաղաքարտ30:1 Նույնատիպ 4 խաղաքարտ30:1
Ֆուլ Հաուս10:1Ֆուլ Հաուս10:1
Ֆլաշ5:1Ֆլաշ5:1
Սթրեյթ4:1Սթրեյթ4:1
Նույնատիպ 3 խաղաքարտ3:1Նույնատիպ 3 խաղաքարտ3:1

Խաղի անցկացման կարգ

Խաղավարը բաժանում է 7 խաղաքարտ Խաղացողին, 7 խաղաքարտ՝ իրեն (մեկ բաց խաղաքարտ՝ Խաղացողին, մեկ փակ խաղաքարտ՝ իրեն սկզբունքով) յուրաքաչյուրը վիրտուալ ցուցադրելով Խաղացողներին:

Բոլոր խաղաքարտերը սկանավորելուց հետո Խաղացողներին տրվում է ժամանակ 7 խաղաքարտերից երկուսը առանձնացնելու համար, որոնք կձևավորեն փոքր ձեռք (Low hand), իսկ մնացած 5 խաղաքարտերը կմնան մեծ խաղաձեռքում (High hand): Խաղացողը պետք է ընտրի երկու խաղաքարտ փոքր խաղաձեռք ստեղծելու համար, իսկ չընտրված հինգ խաղաքարտերը կազմելու են մեծ խաղաձեռքը: Ընտրություն կատարելու ժամանակահատվածում Խաղացողին օգնելու նպատակով ակտիվանում են այն երկու խաղաքարտերը, որոնք լավագույնս կօգտագործվեն փոքր խաղաձեռքը կազմելու համար:

Ընտրություն կատարելու ժամանակահատվածի ավարտից հետո խաղավարը շրջում է իր փակ խաղաքարտերը: Խաղավարի՝ Հաստատել կոճակը սեղմելուց հետո սկսվում է հաշվարկը:

Ընտրություն կատարելուց հետո բաժանվում են երկու խաղաձեռքի խաղաքարտերը՝

Մեծ խաղաձեռք – 5 խաղաքարտ

Փոքր խաղաձեռք – 2 խաղաքարտ

Ընտրություն չկատարած Խաղացողների համար ծրագիրը ավտոմատ ընտրում է նախնական ցուցադրված օպտիմալ խաղաձեռքերը:

Խաղավարը բացում է իր խաղաքարտերը և դրանք բաժանում 5 և 2 խաղաքարտերից բաղկացած երկու խաղաձեռքի միջև:

Շահումի տարբերակները և վճարման կարգը

Խաղացողը հաղթում է, եթե իր խաղաձեռքերի համադրությունները մեծ են խաղավարի երկու խաղաձեռքերի համադրություններից, կամ խաղաձեռքերից մեկը հավասար է, իսկ մյուսը մեծ է խաղավարի համապատասխան խաղաձեռքից: Եթե ​​երկու խաղաձեռքերը փոքր են, Խաղացողը պարտվում է: Եթե խաղաձեռքերը հավասար են, կամ Խաղացողի խաղաձեռքերից մեկը մեծ, իսկ մյուսը փոքր է խաղավարի համապատասխան խաղաձեռքից, ապա գրանցվում է ոչ-ոքի:

Հաղթանակ. 1:1-ին հարաբերակցությամբ.

 • Եթե Խաղացողի երկու խաղաձեռքերը մեծ են խաղավարի երկու խաղաձեռքերից, ապա Խաղացողը հաղթում է:
 • Եթե Խաղացողի մեծ խաղաձեռքը մեծ է, իսկ փոքր խաղաձեռքը հավասար է Խաղավարի ձեռքին, ապա Խաղացողը հաղթում է:

Ոչ-ոքի. Անտե մասնակցության վճարը վերադարձվում է Խաղացողին,

 • Եթե Խաղացողի մեծ խաղաձեռքը մեծ է խաղավարի ձեռքից, իսկ փոքր խաղաձեռքը՝ փոքր, ապա գրանցվում է ոչ-ոքի:
 • Եթե Խաղացողի մեծ խաղաձեռքը փոքր է խաղավարի ձեռքից, իսկ փոքր խաղաձեռքը՝ մեծ, ապա գրանցվում է ոչ-ոքի:
 • Եթե Խաղացողի մեծ խաղաձեռքը հավասար է խաղավարի ձեռքին, իսկ փոքր խաղաձեռքը մեծ է, ապա գրանցվում է ոչ-ոքի:

Պարտություն. Անտեն պարտվում է,

 • Եթե ​​ Խաղացողի խաղաձեռքերից ոչ մեկում չկա խաղավարի խաղաձեռքերի համադություններից ավելի մեծ համադրություն, ապա Խաղացողը պարտվում է:
 • Եթե Խաղացողի մեծ խաղաձեռքը փոքր է խաղավարի խաղաձեռքից, իսկ փոքր խաղաձեռքը հավասար է, ապա Խաղացողը պարտվում է:
 • Եթե Խաղացողի մեծ խաղաձեռքը հավասար է խաղավարի խաղաձեռքին, իսկ փոքր խաղաձեռքը փոքր է, ապա Խաղացողը պարտվում է:
 • Եթե Խաղացողի երկու խաղաձեռքերը հավասար են Խաղավարի խաղաձեռքերին, ապա Խաղացողը պարտվում է:
Խաղացողի խաղաձեռքԽաղի արդյունքը
ԲարձրՑածրՀաղթանակՀաղթանակՀաղթանակ
ԲարձրՑածրՀաղթանակՈչ-ոքիՀաղթանակ
ԲարձրՑածրՀաղթանակՊարտությունՈչ-ոքի
ԲարձրՑածրՊարտությունՀաղթանակՈչ-ոքի
ԲարձրՑածրՈչ-ոքիՀաղթանակՈչ-ոքի
ԲարձրՑածրՊարտությունՊարտությունՊարտություն
ԲարձրՑածրՊարտությունՈչ-ոքիՊարտություն
ԲարձրՑածրՈչ-ոքիՊարտությունՊարտություն
ԲարձրՑածրՈչ-ոքիՈչ-ոքիՊարտություն

3117 Մեգա Անիվ (Mega Wheel)

Խաղի անցկացման կարգ

Խաղի ընթացքում օգտագործվում է անիվ, որը բաղկացած է 54 գունավոր սեկտորներից՝ համարակալված հետևյալ թվերով՝ 1, 2, 5, 8, 10, 15, 20, 30 և 40:

Խաղի նպատակն է ճիշտ կանխատեսել համարակալված սեկտորը, որի վրա կանգ կառնի անիվի վերին մասում գտնվող ցուցիչը:

Յուրաքանչյուր  խաղափուլում համակարգի կողմից պատահականորեն կընտրվի մեկ թիվ՝ որպես «Մեգա հաջողակ թիվ»՝ հնարավորություն տալով Խաղացողի կատարած մասնակցության վճարով ստանալ մինչև x500 շահում սովորական շահման փոխարեն:

«Մեգա հաջողակ թիվ»-ը համակարգի կողմից պատահականորեն կընտրվի մինչև անիվի կանգ առնելը։ Եթե «Մեգա հաջողակ թիվ» դառնում է այն թիվը, որի վրա Խաղացողը մասնակցության վճար է կատարել, ապա նա կստանա Մեգա շահում։

Մասնակցության վճարներ

«Մեգա Անիվ»-ում մասնակցության վճարներ կատարվում են վերջինիս համար նախատեսված հատվածում, որի վրա ցուցադրված են անիվի սիմվոլներին համապատասխանող 9 թվերը (1, 2, 5, 8, 10, 15, 20, 30 կամ 40): Մասնակցության վճար կատարելու ժամանակը կազմում է 5 վայրկյան։

Եթե Խաղացողը ճիշտ է կանխատեսում թիվը, որի վրա կանգ է առել անիվի ցուցիչը, ապա նա ստանում է շահում՝ ըստ տվյալ շահող թվի գործակցի: Եթե Խաղացողի մասնակցության վճարը կատարված է շահող թվի վրա,  Մեգա բազմապատկիչով, ապա նրա մասնակցության վճարը կբազմապատկվի համապատասխանաբար, և կստանա Մեգա շահում:

Խաղացողը կարող է միևնույն խաղափուլում կատարել մասնակցության վճարներ բոլոր 9 թվերի վրա։

«Մեգա Անիվ»-ում առաջարկվում են հետևյալ վճարումները.

ՍիմվոլՎճարում
199:1
2199:1
5249:1
8249:1
10249:1
15499:1
20499:1
30499:1
40499:1

3118 Ֆուտբոլ Ստուդիա (Football Studio)

Խաղի անցկացման կարգ

Ֆուտբոլ Ստուդիա-ն (Football Studio) երկուքարտանի խաղ է ֆուտբոլային թեմայով (Խաղավարը խաղի ընթացքում ներկայացնում է իրական ժամանակում ընթացող իրադարձությունները, որոնք ներառում են աշխարհի առաջատար ազգային, միջազգային և ակումբային թիմերը, Խաղային իրադարձությունները վերցվում են Անգլիայի Պրեմիեր լիգայից, Լա Լիգայից, Ա Սերիայից, Չեմպիոնների լիգայից, Եվրոպա լիգայից, շվեդական Ալլսվենսկանից ու Սուպերեթանից, ամերիկյան MLS-ից, ֆրանսիական Լիգա 1-ից, գերմանական Բունդեսլիգայից և Օվկիանիայում, Հարավային Ամերիկայում, Հյուսիսային Ամերիկայում, Եվրոպայում, Ասիայում ու Աֆրիկայում ընթացող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլից)։

Խաղավարի կողմից երկու խաղաքարտեր են բացվում խաղաքարտերի տուփի միջից, որոնք բացված վիճակում տեղադրվում են ֆուտբոլային խաղադաշտի տեսք ունեցող սեղանի վրա: Առաջին բացվող խաղաքարտը տեղադրվում է Տանտերերի դաշտում, իսկ երկրորդը՝ Հյուրերի։

Խաղը սկսելու համար խաղացողը մասնակցության վճար է կատարում, այն բանի վրա, թե բացված երկու խաղաքարտերից որի միավորը ավելի բարձր կլինի՝ Տանտերերինը, թե Հյուրերինը։ Ցանկության դեպքում խաղացողը կարող է նաև լրացուցիչ մասնակցության վճար Ոչ-ոքի տարբերակի վրա:

Խաղափուլերը տևում են 25 վայրկյան։

Խաղաքարտերի միավորները աճման կարգով՝

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, վալետ, թագուհի, թագավոր մինչև ամենաբարձր խաղաքարտը՝ տուզ:

Մասնակցության  վճարներ

Հիմնական  մասնակցության վճար (Տանտերեր, Հյուրեր)

Հիմնական մասնակցության վճար կատարելու դեպքում հաղթում է բացված 2 խաղաքարտերից ավելի մեծ միավոր ունեցողը և շահումը վճարվում է  1:1 հարաբերակցությամբ։

Մասնակցության վճար Ոչ-ոքի տարբերակի վրա

Ոչ-ոքի տարբերակի վրա մասնակցության վճարը հաղթում է, եթե Տանտերեր և Հյուրեր դաշտերի խաղաքարտերի միավորները հավասար են՝ անկախ երանգից (մաստից):

Այն դեպքում, երբ Խաղացողը կատարել է մասնակցության վճար միաժամանակ Տանտերեր և Հյուրեր (hիմնական մասնակցության վճար) և Ոչ-ոքի տարբերակների վրա, ապա տվյալ դեպքում Խաղացողին է  վերադարձվում կատարված Հիմնական մասնակցության վճարի կեսը, իսկ Ոչ-ոքի տարբերակի վրա կատարված մասնակցության վճարի շահումը վճարվում է 11-ը 1-ի հարաբերակցությամբ։

Վճարումների գործակիցները

Մասնակցության վճար                 Վճարվում է

Տանտերեր                                          1-ը 1-ի

Հյուրեր                                                1-ը 1-ի

Ոչ-ոքի                                                11-ը 1-ի

3.11.9. Կենո (Keno)

Խաղի համառոտ նկարագրությունը.

Խաղն իրականացվում է «Կենո» սարքի միջոցով, որտեղ Խաղացողը պետք է կռահի, թե 1 – 80 (մեկից ութսուն) թվերի միջակայքում գտնվող, որ թվերը կլինեն նշված սարքից դուրս բերված 20 (քսան) համարակալված գնդակների շարքում: Որքան շատ են համընկնումները, այդքան ավելի է մեծանում խաղում հաղթելու հավանականությունը:

Սահմանումներ.

Գնդակներով խաղԿենո խաղի մեջ 1-80 թվերով համարակալված փոքր գունավոր գնդակներն օգտագործվում են խաղարկության շահող համարները որոշելու նպատակով։ Գնդակներով խաղը վերաբերում է Կենոյի այս տեսակին, որն այսօր խաղատներում ամենամեծ ճանաչում ունեցող խաղն է համարվում։
ԳնդակներՓոքր գունավոր համարակալված գնդակներն օգտագործվում են Կենո խաղի մեջ 1-ից 80 թվերը խաղարկելու համար։
Համընկում/խփումՄասնակցի կողմից ընտրված յուրաքանչյուր համար, որը գտնվում է խաղարկված 20 համարների շարքում, կոչվում է «համընկում»։
Ընթացիկ խաղարկությունՏախտակ, որում ցուցադրված են շահող համարները։
ԽաղարկությունԿենոյի ռաունդն անվանում են խաղարկություն։ Խաղարկության ընթացքում պատահականության սկզբունքով ընտրվում են 20 համարներ։Խաղարկությունը կարող է վերաբերել նաև սարքից ընտրված յուրաքանչյուր առանձին գնդակին։ Խաղարկված համարները շահող համարներ են։
Կենո տախտակ1-ից 80 թվերից բաղկացած տախտակ, որի վրա մասնակիցը պետք է նշի մինչև 10 համար՝ խաղատոմսը ստեղծելու նպատակով։
  
Վճարումների աղյուսակՎճարումների աղյուսակը գծապատկեր է, որը ցույց է տալիս, թե որքան կվճարվի Խաղացողներին որոշակի մասնակցության վճարների դեպքում, երբ նրանք համընկնումներ ունենան կամ չունենան:
Պատահական/Արագ ընտրությունԼայվ կազինոյում Կենո խաղալիս մասնակիցը հնարավորություն ունի ընտրելու համարները ինքնուրույն կամ սեղմելով «Պատահական» կոճակը, որը համակարգչային խաղին թույլ կտա ընտրել համարները նրա փոխարեն։
ՆշանՀամարները, որոնք նշված են Կենո խաղատոմսի վրա։ Տոմսերը հաճախ տարբերակվում են՝ ըստ դրանց վրա կատարված նշումների քանակի։ Եթե դուք ընտրել եք 3 համար, ապա դա եռանշան տոմս է, և այլն։
ՏոմսՄասնակցի մասնակցության վճարի կտրոնի մեկ այլ անվանում։ Խաղի ընթացքում տոմսը օգտագործվում է դուրս բերված գնդակների համարները Կենո տախտակի վրա նշված համարների հետ համեմատելու համար։ Մասնակիցը կարող է գնել անսահմանափակ թվով տոմսեր խաղափուլի ընթացքում։
Շահող համարներ20 համարները, որոնք դուրս են գալիս Կենոյի ռաունդի շրջանակներում՝ որպես շահող համարներ։

Խաղի ընթացակարգը.

Խաղի մեջ օգտագործվում է թվային «Կենո» տախտակը՝ 1 – 80 (մեկից ութսուն) համարկալված գնդակներով, որոնք համապատասխանում են խաղարկությունների ութսուն հնարավոր տարբերակներին։ Խաղի սկզբում խաղացողը պետք է տոմս գնի՝ «Կենո» տախտակի վրա նշելով մինչև տասը թիվ, որից հետո նա պետք է կատարի իր համար նախընտրելի չափով մասնակցության վճար: Երբ մասնակցության վճարների կատարման համար նախատեսված ժամանակն ավարտվում է, այլևս չի թույլատրվում փոխել կամ չեղարկել մասնակցության վճարը։

Երբ բոլոր մասնակցության վճարները կատարված են «Կենո» սարքը պատահականության սկզբունքով խաղարկում է քսան գնդակ՝ մեկ առ մեկ։ Յուրաքանչյուր նշված համարը, դուրս եկած քսան գնդակների մեջ, կոչվում է «համընկում/խփում», որոնք առանձնացվում են կանաչ գույնով: Որքան շատ են համընկումները, այնքան ավելի մեծ է խաղը հաղթելու հավանականությունը։ Շահումները վճարվում են համաձայն վճարումների աղյուսակի։ Որքան շատ համարներ նշի Խաղացողն, այնքան ավելի բարձր կլինի պոտենցիալ շահումների չափը։

Եթե մասնակցության վճարների ընդունումից հետո ինտերնետ կապը պատահաբար կորչում է, խաղային ռաունդի ելքը որոշվում է Խաղացողի շահող մասնակցության վճարներով, իսկ շահումի ընդհանուր գումարը ավտոմատ կերպով փոխանցվում է Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին։

Գործակիցները.

Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է Խաղի գործակիցները։ Աղյուսակի վերին հատվածում հորիզոնական դասավորված 1 – 10 (մեկից տասը) թվերը ցույց են տալիս ընտրված համարների քանակը (նշումները)։ Աղյուսակի ձախ հատվածում ուղղահայաց դասավորված 0 – 10 (զրոյից տասը) թվերը ցույց են տալիս խփումների քանակը։ Ուղղահայաց և հորիզոնական գծերի հատումը ցույց է տալիս այն գործակիցը, որը բազմապատկվում է Խաղացողի կատարած մասնակցության վճարի շահումի չափը հաշվարկելու համար։

Օրինակ, եթե կատարվում է 100 ՀՀ դրամի չափով մասնակցության վճար հինգանիշ տոմսի վրա և տեղի է ունենում չորս համընկնում, ապա շահումը կկազմի 2000 ՀՀ դրամ։

 ​

3.11.10. Սվիֆթ Ռուլետ (Swift Roulette)

Խաղի ընդհանուր նկարագիրը և անցկացման կարգը

«Սվիֆթ Ռուլետ» խաղը բացառիկ է նրանով, որ խաղացողներին հնարավորություն է տալիս տեսնելու պտուտակաանիվի ութ տարբեր խաղասեղանները միաժամանակ, մասնակցության վճարներ կատարել՝ չսպասելով մասնակցության վճար կատարելու համար նախատեսված հատուկ ժամանակահատվածին։ Այս խաղում մասնակիցներին չի առաջարկվում մասնակցության վճար կատարելու համար նախատեսված հատուկ ժամանակահատված, ինչը արագացնում է խաղի ընթացքը: Մասնակիցը կատարում է նախընտրելի մասնակցության վճարները, սեղմում «Պտտել» կոճակը, և մասնակցության վճարն ընդունվում է:

Խաղում մասնակցության վճարները կատարվում են պտուտակաանիվի համապատասխան հատվածներում՝ չիպեր տեղադրելու միջոցով, որից հետո ավելի մեծ է ցուցադրվում այն խաղասեղանը, որի վրա մասնակցության վճար է կատարվել։ Պտուտակաանիվի շրջանի վրա կան համարակալված բաժանումներ՝ կարմիր և սև գույների։ 1 (մեկ) համարը կարմիր է, 2 (երկու) համարը՝ սև, և մնացածն էլ նույն հերթականությամբ։ Սակայն, 0 (զրո) համարը կանաչ է, ինչն ընդգծում է, որ այն չի կարող տվյալ մասնակցության վճարի մաս կազմել։ Յուրաքանչյուր խաղացող ինքն է պատասխանատու պտուտակաանիվի սեղանի շուրջ մասնակցության վճարի կամ մասնակցության վճարի ճիշտ տեղադրման համար։ Մասնակցության վճարների նվազագույն կամ առավելագույն թույլատրելի չափերը ցուցադրվում են էկրանի աջ կողմում գտնվող «լիմիտներ» պատուհանում։ Մասնակցության վճարը կարող է մերժվել համակարգի կողմից, եթե այն կատարվել է մինչև գնդակի պտտվելը կամ եթե չի համապատասխանում նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափերին։

Մասնակցության վճարի ելքը որոշվում է ըստ այդ խաղասեղանի արդյունքի: Խաղում հաղթում է նա, ով ճիշտ գուշակում է խաղի արդյունքը, այսինքն, թե ինչ համարի վրա կանգ կառնի գնդակը պտուտակաանիվի մեջ։ Վճարման չափը կախված է կատարված մասնակցության վճարի չափից։ 

Մասնակցության վճարները.

Խաղի մասնակցության վճարների տեսակները և դրույքաչափերը  համապատասխանում են Կանոնակարգի 3․10․2 կետով հաստատված՝ Եվրոպական պտուտակախաղ (ռուլետկա) խաղի նկարագրությամբ նախատեսված մասնակցության վճարներին և դրույքաչափերին։

3.11.11 Սուիչ Բլեքջեք (Switch Blackjack)

Խաղի անցկացման կարգ

«Սուիչ Բլեքջեք» խաղում օգտագործվում է 52 խաղաքարտերից բաղկացած 8 կապուկ։

Խաղաքարտերի միավորներն են՝

2- հաշվարկվում է 2 միավոր

3- հաշվարկվում է 3 միավոր

4- հաշվարկվում է 4 միավոր

5- հաշվարկվում է 5 միավոր

6- հաշվարկվում է 6 միավոր

7- հաշվարկվում է 7 միավոր

8- հաշվարկվում է 8 միավոր

9- հաշվարկվում է 9 միավոր

Զինվոր, Թագուհի կամ Թագավոր-հաշվարկվում է 10 միավոր

Տուզ (մեկանոց)- հաշվարկվում է 11 միավոր (կախված Խաղացողի խաղաքարտերի համադրությունից կարող է հաշվարկվել 1 միավոր)

Խաղասեղանը բաղկացած է մասնակցության վճարներ կատարելու համար նախատեսված 3 խաղադաշտից (բոքս)։

Յուրաքանչյուր բոքս ունի՝

 • 2 դիրք՝ առաջին և երկրորդ
 • Հիմնական մասնակցության վճարների տարածք։ Մասնակցության վճարները կատարվում են վերը նշված առաջին և երկրորդ դիրքերում, որտեղ ցուցադրվում է Խաղացողի կողմից կատարված մասնակցության վճարի չափը։ Դիրքերի դատարկ լինելու դեպքում հայտնվում է «դատարկ» բառը:
 • Լրացուցիչ մասնակցության վճարներ, որոնք հնարավոր է կատարել միայն այն դեպքում, երբ հիմնական մասնակցության վճարներն արդեն կատարվել են։ Սկզբնական 4 խաղաքարտերը բաժանելուց հետո լրացուցիչ մասնակցության վճար կատարելու համար նախատեսված հատվածները ակտիվանում են և Խաղացողը հնարավորություն է ունենում կատարել լրացուցիչ մասնակցության վճարները (Սուպեր խաղ, 4 նույնատիպ, Բեթ Բիհայնդ):

Մասնակցության վճարներ

 • Խաղացողը մասնակցության վճար է կատարում իր ընտրած բոքսում։ Տվյալ մասնակցության վճարը չի բաժանվում առաջին և երկրորդ դիրքերի միջև։ Խաղացողը յուրաքանչյուր դիրքում առանձին մասնակցության վճար է կատարում։

Օրինակ, եթե Խաղացողը 5,000 ֏-ի չափով մասնակցության վճար է կատարում առաջին դիրքի վրա, ապա ևս 5,000 ֏-ի չափով մասնակցության վճար ավտոմատ կերպով տեղադրվում է երկրորդ դիրքի վրա։

 • Հիմնական մասնակցության վճարը կատարելուց հետո Խաղացողը կարող է կատարել լրացուցիչ մասնակցության վճար։
 • Խաղափուլը սկսվում է այն ժամանակ, երբ բոլոր Խաղացողները սեղմում են «Բաժանել հիմա» կոճակը, կամ երբ ավարտվում է մասնակցության վճարներ կատարելու համար նախատեսված ժամանակը։

Խաղաքարտերի բաժանում

Խաղավարը սկսում է բաժանել խաղաքարտերը բոլոր այն բոքսերին, որոնցում մասնակցության վճարներն արդեն կատարված են։ Յուրաքանչյուր Խաղացող ստանում է 2-ական խաղաքարտ՝ համապատասխանաբար իր՝ առաջին և երկրորդ դիրքերի համար։ Խաղավարը ստանում է երկու խաղաքարտ՝ մեկը փակ, իսկ մյուսը՝ բաց։

Ձեռքի սկզբնական միավորները հաշվարկվում են՝ ըստ առաջին երկու խաղաքարտերի արժեքների հանրագումարի։

Առաջին ընտրություն (առաջին դիրք)

Բաժանվում են սկզբնական խաղաքարտերը, Խաղավարը խաղաքարտերը բաժանում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ սկսելով առաջին Խաղացողից և խաղալով յուրաքանչյուր ձեռքի դեմ առանձին: Բոլոր Խաղացողները առաջին դիրքի համար կարող են կատարել հետևյալ ընտրությունները՝

աՓոխարկել խաղաքարտերը – առաջին և երկրորդ դիրքերի երկրորդ խաղաքարտերը փոխարկվում են։ Ընտրությունը կատարելուց հետո Խաղացողի ձեռքի սկզբնական միավորները վերահաշվարկվում են առաջին և երկրորդ դիրքերում։

բՀիթ (ստանալ) –Խաղացողը ցանկության դեպքում խնդրում է ևս մեկ կամ մի քանի խաղաքարտ

գՍթենդ (կանգ առնել) –Խաղացողին գոհացնում են իր խաղաքարտերը։ Եթե Խաղացողի կողմից մինչև սահմանված ժամանակահատվածի ավարտը որևէ ընտրություն չի կատարվում, ապա տեղի է ունենում «Սթենդ»։

դԴաբլ (կրկնապատկել) – Այս քայլը Խաղացողի կողմից կարող է կատարվել մեկ անգամ։ Տվյալ քայլով Խաղացողը հնարավորություն է ունենում կրկնապատկել իր սկզբնական մասնակցության վճարը՝ ստանալով մեկ լրացուցիչ խաղաքարտ։ Տվյալ քայլը Խաղացողը կարող է կատարել, եթե իր հատուկ խաղային հաշվին առկա է համապատասխան չափով գումար։ Կրկնապատկելուց հետո Խաղացողը կանգ է առնում, քանի որ սկսվում է մյուս Խաղացողի կամ Խաղավարի հերթը։

եՍփլիթ (բաժանել) – Եթե Խաղացողն ունի զույգ կամ յուրաքանչյուրը 10 արժեքով (Զինվոր, Թագուհի կամ Թագավոր) երկու խաղաքարտ, նա կարող է կրկնապատկել իր մասնակցության վճարը և բաժանել խաղաքարտերը երկու առանձին ձեռքերի միջև, եթե իր հատուկ խաղային հաշվին առկա են համապատասխան միջոցներ։ Խաղավարը յուրաքանչյուր ձեռքին կարող է ավելացնել երկրորդ խաղաքարտը։ Այնուհետև, Խաղացողը կարող է կատարել «Հիթ», «Ստենդ» կամ «Դաբլ» քայլերը։

Խաղացողի կողմից «Հիթ», տարբերակը ընտրելու դեպքում Տուզ (Մեկանոց) խաղաքարտի բաժանման ժամանակ յուրաքանչյուր Տուզ կստանա միայն մեկ խաղաքարտ։ Եթե Խաղացողը ստանում է 10 արժեքով խաղաքարտ (Զինվոր, Թագուհի կամ Թագավոր) և Տուզ, բաժանումից հետո համադրությունը կհամարվի 21 և ոչ՝ Բլեքջեք։

 • Եթե Խաղացողի սկզբնական երկու խաղաքարտերը Տուզ և 10 արժեքով խաղաքարտեր են՝ Զինվոր, Թագուհի կամ Թագավոր, ապա տվյալ ձեռքի համադրությունը համարվում է Բլեքջեք, և եթե Խաղավարի մոտ նույնպես առկա է լինում Բլեքջեք , ապա գրանցվում է ոչ-ոքի և Խաղացողի կողմից կատարված մասնակցության վճարը վերադարձվում է Խաղացողին։
 • Եթե Խաղացողը ընտրում է «Փոխարկել խաղաքարտերը» տարբերակը, ապա այդ ընտրությունը կատարելուց հետո տվյալ կոճակն ապաակտիվանում է։ «Հիթ», «Սթենդ» կոճակները շարունակում են մնալ ակտիվ, իսկ «Սփլիթ» և «Դաբլ» կոճակները կարող են ապաակտիվանալ կամ մնալ ակտիվ՝ կախված Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին առկա գումարի չափից և խաղաքարտերից։
 • Եթե Խաղացողը չի ընտրում Փոխարկել խաղաքարտերը տարբերակը, նա անմիջապես կարող է կատարել «Հիթ», «Սթենդ», «Սփլիթ», «Դաբլ» քայլերը՝ կրկին հաշվի առնելով իր հատուկ խաղային հաշվին առկա գումարի չափը և խաղաքարտերը։

Երկրորդ ընտրության ժամանակ (Երկրորդ դիրք)

Առաջին դիրքի համար ընտրություն կատարելուց հետո Խաղացողին տրվում է՝ Երկրորդ դիրքի համար ընտրություն կատարելու առանձին ժամանակահատված։

Այստեղ «Փոխարկել խաղաքարտերը» տարբերակն այլևս հասանելի չէ։ Խաղացողը ընտրում է «Հիթ», «Սթենդ», «Սփլիթ», «Դաբլ» տարբերակները՝ հաշվի առնելով իր հատուկ խաղային հաշվին առկա գումարի չափը և խաղաքարտերը։

Խաղավարի հերթը

Երբ Խաղացողները կատարում են իրենց քայլերը, Խաղավարը բացում է իր՝ փակ խաղաքարտը՝ համաձայն հետևյալ կանոնի․ «Խաղավարը կանգ է առնում 17-ի վրա և վերցնում է մինչև 16-ը»։ Սա նշանակում է, որ խաղավարը պետք է խաղաքարտ վերցնի, եթե իր խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը 17-ից ցածր է։ Խաղավարը պետք է կանգ առնի, եթե իր ձեռքի ընդհանուր արժեքը հավասար է կամ գերազանցում է 17-ը։

Խաղացողը հաղթում է Խաղավարի ձեռքին, եթե

 • Ստանում է 21 միավոր իր առաջին երկու խաղաքարտերով (որը կոչվում է «Բլեքջեք»), իսկ Խաղավարի ձեռքը Բլեքջեք չի կազմում,
 • Նրա վերջնական միավորները ավելի բարձր են, քան՝ Խաղավարինը, բայց միևնույն ժամանակ չեն գերազանցում 21-ը։

Երբ Խաղացողը նկատում է, որ Խաղավարի բաց խաղաքարտը Տուզ է, ապա կարող է որոշել՝ արդյոք ցանկանում է ապահովագրել մասնակցության վճարը, թե՝ ոչ։

Խաղացողի հաղթանակը երկու դեպքերում վճարվում է 1։1 հարաբերակցությամբ։

Խաղացողի կողմից կատարված մասնակցության վճարը վերադարձվում է (փուշ), եթե

 • Ձեռքի ընդհանուր միավորները հավասար են Խաղավարի ձեռքի միավորներին։
 • Թե՛Խաղացողը, թե՛ Խաղավարը կազմել են Բլեքջեք։
 • Խաղավարի ձեռքն ունի 22 միավոր, իսկ Խաղացողը ունի 21 կամ ավելի ցածր միավոր՝ բացառությամբ Բլեքջեքի (Բլեքջեք ունենալու դեպքում Խաղացողը հաղթում է)։

Լրացուցիչ մասնակցության վճարներ

ա) «Բեթ Բիհայնդ» (Bet Behind)

«Բեթ Բիհայնդ»-ի միջոցով Խաղացողները կարող են մասնակցության վճար կատարել մյուս Խաղացողի ձեռքի հաղթանակի վրա, եթե նրանք սպասում են իրենց բոքսին խաղասեղանի շուրջ։ «Բեթ Բիհայնդ» մասնակցության վճար կարող են նաև կատարել այն Խաղացողները, ովքեր խաղասեղանի շուրջ չունեն բոքս։ Այս գործառույթը հասանելի է դառնում Բլեքջեք Սուիչ սեղանի շուրջ նվազագույնը 2 Խաղացողի ներկայության դեպքում։ Եթե Խաղացողը կատարում է «Բեթ Բիհայնդ» մեկ այլ Խաղացողի ձեռքի հաղթանակի վրա, և նա հաղթում է տվյալ խաղափուլը, ապա «Բեթ Բիհայնդ»-ը ավտոմատ կերպով հաղթում է։ «Բեթ Բիհայնդ»-ի մասնակցության վճարները կատարվում են նույն կերպ, ինչպես սովորական մասնակցության վճարների դեպքում։ «Բեթ Բիհայնդ» մասնակցության վճար կատարելու դեպքում տվյալ բոքսի բոլոր քայլերն իրականացվում են բոքսի տիրոջ կողմից։

Եթե Խաղացողը կատարում է «Բեթ Բիհայնդ» մասնակցության վճար, և սեղանի շուրջ ներկա գտնվող Խաղացողը ավարտում է խաղը (օրինակ, մերժում է բոլոր մասնակցության վճարները կամ լքում է խաղասեղանը), ապա կատարված մասնակցության վճարն անմիջապես վերադարձվում է։

Խաղացողը կարող է նաև նախապես կարգավորումների միջոցով մասնակցության վճարը կրկնապատկելու կամ բաժանելու որոշում կայացնել, երբ այն Խաղացողը, որի դիրքի վրա «Բեթ Բիհայնդ» մասնակցության վճար է կատարվել, որոշում է օգտվել «Դաբլ» կամ «Սփլիթ» հնարավորություններից։ Այս ֆունկցիաները կարգավորումներում նախապես ակտիվացնելու դեպքում «Դաբլ» կամ «Սփլիթ» տարբերակներն անմիջապես կգործարկվեն (օրինակ, «Դաբլ» ֆունկցիան կակտիվանա, եթե Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին առկա են բավարար միջոցներ։ Եթե Խաղացողը ակտիվացրել է այս ֆունկցիան, բայց իր հատուկ խաղային հաշվին առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա «Բեթ Բիհայնդը» չի կրկնապատկվի և ակտիվ չի համարվի):

Շահումը վճարվում է 1:1 հարաբերակցությամբ (օրինակ, եթե մասնակցության վճարը կատարվել է 500 դրամ, ապա 500*2= 1000 դրամ):

բ) Սուպեր խաղ

Այս լրացուցիչ մասնակցության վճարը վերանայվում և հաշվարկվում է՝ հաշվի առնելով Խաղացողի սկզբնական 4 խաղաքարտերից կազմված համադրության տեսակը (առաջին և երկրորդ դիրքերի առաջին երկու խաղաքարտերը): Այս դեպքում հնարավոր են հետևյալ համադրությունները՝

 • Մեկ զույգ, շահումը վճարվում է 1:1 հարաբերկացությամբ (օրինակ, եթե մասնակցության վճարը կատարվել է 500 դրամ, ապա 500*2= 1000 դրամ)
 • Երկու զույգ, շահումը վճարվում է 8:1 հարաբերակցությամբ (օրինակ, եթե մասնակցության վճարը կատարվել է 500 դրամ, ապա 500*9= 4500 դրամ)
 • Երեք նույնատիպ, շահումը վճարվում է 5:1 հարաբերակցությամբ (օրինակ, եթե մասնակցության վճարը կատարվել է 500 դրամ, ապա 500*6= 3000 դրամ)
 • Չորս նույնատիպ, շահումը վճարվում է 40:1 հարաբերակցությամբ (օրինակ, եթե մասնակցության վճարը կատարվել է 500 դրամ, ապա 500*41= 20500 դրամ)

գ) Կատարյալ քառյակ

Այս լրացուցիչ մասնակցության վճարը վերանայվում և հաշվարկվում է՝ հաշվի առնելով առաջին 4 խաղաքարտերից կազմած համադրության տեսակը։

Ստորև ներկայացված են հնարավոր համադրությունները․

 • Կատարյալ քառյակ (Perfect 4) – Եթե բացված խաղաքարտերը նույներանգ և նույնատիպ են ․ օրինակ՝ չորս սրտի 5, շահումը վճարվում է 120:1 հարաբերկացությամբ (օրինակ, եթե մասնակցության վճարը կատարվել է 500 դրամ, ապա 500*121= 60500 դրամ)
 • Գունավոր քառյակ (Colored 4)– Եթե բացված խաղաքարտերը ունեն նույն գույնը (կարմիր կամ սև) և նույնատիպ են․ օրինակ՝ երեք հատ խաչի 7, և մեկ հատ ագռավի 7 , շահումը վճարվում է 80:1 հարաբերակցությամբ (օրինակ, եթե մասնակցության վճարը կատարվել է 500 դրամ, ապա 500*81= 40500 դրամ)
 • Խառը քառյակ (Mixed 4)– Եթե խաղաքարտերը ունեն տարբեր երանգներ, բայց նույնատիպ են․ օրինակ՝ երեք ագռավի 5 և մեկ սրտի 5 , շահումը վճարվում է 40:1 հարաբերակցությամբ (օրինակ, եթե մասնակցության վճարը կատարվել է 500 դրամ, ապա 500*41= 20500 դրամ):

Ապահովագրություն

Ապահովագրված մասնակցության վճարը հատուկ մասնակցության վճար է, որը կարող է կատարվել Խաղացողի կողմից այն դեպքում, եթե Խաղավարի առաջին խաղաքարտը Տուզ է (ապահովագրություն ընդդեմ Խաղավարի բլեքջեքի) ։ Այն պետք է հավասար լինի Խաղացողի դաշտում դրված սկզբնական մասնակցության վճարի կեսին, և եթե Խաղավարի երկրորդ խաղաքարտի արժեքը 10 է, Խաղացողի ապահովագրված մասնակցության վճարը հաղթում է և ստանում 2։1 հարաբերակցությամբ վճար, իսկ հիմնական մասնակցության վճարը վերադարձվում է։ Խաղասեղանի շուրջ գտնվող բոլոր Խաղացողներին կտրամադրվի հավելյալ ժամանակ ապահովագրում գնելու համար։ Եթե Խաղավարի առաջին խաղաքարտը Տուզ է, խաղի ընթացքում յուրաքանչյուր դիրքի կողքին կբացվի հատուկ պատուհան։ Յուրաքանչյուր Խաղացող պետք է սեղմի «Այո», եթե նա ցանկանում է ապահովագրություն գնել և «Ոչ», եթե ապահովագրություն չի ցանկանում։ Սահմանված ժամանակահատվածում այս կոճակներից մեկը չսեղմելու դեպքում պատասխանը կհամարվի «Ոչ»։

Բլեքջեք համակցություն կազմած Խաղացողներին ապահովագրություն չի առաջարկվում։

Ապահովագրություն գնելու համար նախատեսված լրացուցիչ ժամանակի ավարտից հետո Խաղավարը կհայտարարի՝ Բլեքջեք կազմվել է, թե՝ ոչ։ Բլեքջեքի դեպքում խաղն ավարտվում է։ Ապահովագրված ձեռքը հաղթում է։ Եթե Բլեքջեք չի կազմվել, խաղը կշարունակվի սովորական ընթացքով, իսկ Խաղացողը կօգտագործի ապահովագրված մասնակցության վճարը, բայց կկարողանա հաղթել իր ձեռքի խաղաքարտերով։

311111 Ֆրիբեթ Բլեքջեք 

Խաղի անցկացման կարգ

«Ֆրիբեթ Բլեքջեք»  խաղում օգտագործվում է 52 խաղաքարտերից բաղկացած 8 կապուկ։

Խաղի նպատակն է հավաքել 21-ին ավելի մոտ միավորներ, քան խաղավարի խաղաձեռքին է, չգերազանցելով 21-ը: 21-ը գերազանցող ցանկացած խաղաձեռք ավտոմատ համարվելու է չափից շատ (BUST).

Խաղաքարտերի միավորներն են՝

2- հաշվարկվում է 2 միավոր

3- հաշվարկվում է 3 միավոր

4- հաշվարկվում է 4 միավոր

5- հաշվարկվում է 5 միավոր

6- հաշվարկվում է 6 միավոր

7- հաշվարկվում է 7 միավոր

8- հաշվարկվում է 8 միավոր

9- հաշվարկվում է 9 միավոր

Զինվոր, Թագուհի կամ Թագավոր-հաշվարկվում է 10 միավոր

Տուզ (մեկանոց)- հաշվարկվում է 11 միավոր (կախված Խաղացողի խաղաքարտերի համադրությունից կարող է հաշվարկվել 1 միավոր)

Նույն միավորների դեպքում արդյունքը լինում է ոչ ոքի (բացառությամբ այն դեպքերի երբ Բլեքջեք է ձևավորվում սկզբնական 2 խաղաքարտերով և 21 միավորով)

Մասնակության վճարները կատարվում են, ջնջվում, փոխվում միայն մասնակցության վճարները կատարելու ժամանակահատվածում: Բոլոր մասնակցության վճարները կատարվելուն պես, խաղավարը խաղաքարտերի տուփից բաժանում է մեկ բաց խաղաքարտ յուրաքանչյուր Խաղացողի և ինքն իրեն: Այնուհետև խաղավարը բաժանում է երկրորդ բաց խաղաքարտը յուրաքանչյուր Խաղացողի և երկրորդ փակ խաղաքարտը  ինքն իրեն: 

Հենց առաջին բաժանումն ավարտվում է, խաղավարը սկսում է խաղը 1-ին խաղատեղից դեպի 7-րդ խաղատեղը: Յուրաքանչյուր Խաղացող ինքն է որոշում ՝ վերցնել խաղաքարտ խաղավարից, թե ոչ: Խաղացողների կայացրած որոշումները անմիջապես ընդգծվում են: 

Խաղացողը հաղթում է խաղավարի ձեռքըեթե նա 

 • Ստանում է 21 միավոր իր առաջին երկու խաղաքարտերով (կոչվում է Բլեքջեք), այն դեպքում երբ խաղավարի ձեռքը Բլեքջեք չէ 
 • Նրա վերջնական միավորներն ավելի բարձր են լինում, քան խաղավարինը, բայց չեն գերազանցում 21-ը: 
 • Խաղաձեռքի սկզբնական միավորները հաշվարկվում են երկու սկզբնական խաղաքարտերի արժեքներն իրար գումարելու միջոցով: 
 • Հավաքում է 6 խաղաքարտ, որոնց ընդհանուր գումարը չի գերազանցում 21 միավորը, և համարվում է անկախ խաղավարի խաղաձեռքի արդյունքից:

(6 քարտանի Չառլիի կանոն)      

Խաղացողի կողմից կատարված մասնակցության վճարը վերադարձվում է (փուշ), եթե

 • Ձեռքի ընդհանուր միավորները հավասար են Խաղավարի ձեռքի միավորներին։
 • Թե՛Խաղացողը, թե՛ Խաղավարը կազմել են Բլեքջեք։
 • Խաղավարի ձեռքն ունի 22 միավոր, իսկ Խաղացողը ունի 21 կամ ավելի ցածր միավոր՝ բացառությամբ Բլեքջեքի (Բլեքջեք ունենալու դեպքում Խաղացողը հաղթում է)։

Հենց խաղավարն ավարտում է խաղաքարտերի բաժանումը խաղացողները կատարում են ստորև շարադրված հասանելի ընտրություններից որևէ մեկը:

Համաձայն խաղի անցկացման կարգի՝ Խաղավարը ինքն իրեն պետք է բաժանի մինչև 16 և կանգ առնի 17-ի վրա: Դա նշանակում է, որ Խաղավարը պետք է բաժանի խաղաքարտեր, եթե տոտալը 17-ից քիչ է: Խաղավարը պետք է կանգ առնի, եթե խաղաձեռքի տոտալը 17 է (այդ թվում Փափուկ 17` ներառյալ Տուզը) և ավելի բարձր: Դա կլինի այն տոտալը, որը Խաղացողները պետք է գերազանցեն, որպեսզի հաղթեն: 

Հենց Խաղավարն ավարտում է իր գործողությունները, և խաղն ավարտվում է, խաղավարը պետք է հավաքի բոլոր խաղաքարտերը խաղասեղանի վրայից և հայտարարի մասնակցությունը վճարներ ընդունելու ժամանակահատվածը հաջորդ խաղի համար: 

Հաջորդ խաղաձեռքի ժամանակ Խաղացողը կարող եք Կրկնել (կատարել նույն մասնակցության վճարը, ինչ նախորդ խաղում), Կրկնապատկել (կատարել նախորդ մասնակցության վճարի կրկնապատիկի չափով մասնակցության վճար), կամ կատարել ցանկացած այլ չափի մասնակցության վճար:

Խաղացողին հասանելի են հետևյալ ընտրությունները 

 • Hit (վերցնել ևս մեկ խաղաքարտԽաղացողը վերցնում է ևս մեկ խաղաքարտ (կամ ավելին, եթե ցանկանում է): Եթե ստացած խաղաքարտից հետո Խաղացողի ընդհանուր միավորների քանակը գերազանցում է 21-ը (ինչը հայտնի է որպես Չափից շատ), այդ դեպքում նա կորցնում է իր մասնակցության վճարը: 
 • Stand (Կանգ առնելԽաղացողը կանգ է առնում, ոչ մի գործողություն չի անում և չի ավելացնում խաղաքարտ, այսինքն նա բավարարված է իր խաղաքարտերով: Եթե խաղացողը չի ընտրում որևէ տարբերակ այն բանից հետո երբ մասնակցության ճար կատարելու ժամանակն ավարտվում է, ավտոմատ համարվում է, որ նա կանգ է առել: 
 • Double (Կրկնապատկել). Կրկնապատկելը վիճակագրական տեսակետից կարող է շահավետ լինել, ըստ Խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերի: Այն ենթադրում է, որ Խաղացողը կրկնապատկում է իր մասնակցության վճարը և դրա դիմաց ստանում մեկ լրացուցիչ խաղաքարտ: Կրկնապատկելուց հետո խաղացողը պետք է կանգ առնի, իսկ խաղը կամ անցնում է հաջորդ Խաղացողին կամ էլ խաղավարին: 
 • Free Double (Անվճար Կրկնապատկում). Անվճար կրկնապատկումը առաջարկվում է միայն եթե առաջին 2 խաղաքարտերի տոտալը առանց Տուզի 9,10,11 միավոր է կազմում (բոլոր մնացած դեպքերում առաջարկվում է ստանդարտ կրկնապատկում): 
 • Split (Կիսել). Եթե Խաղացողն ունի զույգ կամ 10 միավորանոց երկու խաղաքարտ, այդ դեպքում նա կարող է կրկնապատկել իր մասնակցության վճարը և բաժանել իր խաղաքարտերը երկու առանձին խաղաձեռքերի: Խաղավարն ավտոմատ կերպով ավելացնում է երկրորդ խաղաքարտը: Այնուհետև խաղացողը կարող է ևս մեկ խաղաքարտ վերցնել (hit), կանգնել (stand) կամ ստանդարտ ձևով կրկնապատկել (Խաղացողը կարող է նաև օգտագործել անվճար կրկնապատկումը՝ ըստ Անվճար Կրկնապատկման կանոնի): Սակայն Տուզերը կիսելիս՝ յուրաքանչյուր խաղաքարտ ստանում է միայն մեկ խաղաքարտ: Եթե կիսելուց հետո խաղացողը ստանում է 10 և Տուզ, ապա դա համարվում է 21 միավոր, այլ ոչ թե Բլեքջեք: 
 • Free Split (Անվճար Կիսել). Անվճար կիսումը տրամադրվում է առաջին 2 խաղաքարտերի բոլոր զույգերի համար, բացառությամբ 10, J, Q, K խաղաքարտերի: Անվճար կիսման դեպքում սկզբնական խաղադրույքը մնում է կիսված ձեռքի ձախ խաղատեղի վրա: Երկրորդ խաղատեղի վրա Խաղավարն ավելացնում է գումար, որը հավասար է սկզբնական մասնակցության վճարին: 
 • Եթե Խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերն են Տուզ և ՏասըԶինվորԹագուհի կամ Թագավոր, ապա խաղաձեռքը կազմում է Բլեքջեք և միայն խաղավարի բլեքջեքը կարող է խոչընդոտել Խաղացողի հաղթանակին:

Մասնակցության վճարների տարբերակները և վճարումներ 

Բեթ Բիհայնդ» (Bet Behind)

«Բեթ Բիհայնդ»-ի միջոցով Խաղացողները կարող են մասնակցության վճար կատարել մյուս Խաղացողի խաղաձեռքի հաղթանակի վրա, եթե նրանք սպասում են իրենց բոքսին խաղասեղանի շուրջ։  «Բեթ Բիհայնդ» մասնակցության վճար կարող են նաև կատարել այն Խաղացողները, ովքեր խաղասեղանի շուրջ չունեն բոքս։ Այս գործառույթը հասանելի է դառնում սեղանի շուրջ նվազագույնը 2 Խաղացողի ներկայության դեպքում։ Եթե Խաղացողը կատարում է «Բեթ Բիհայնդ» մեկ այլ Խաղացողի խաղաձեռքի հաղթանակի վրա, և նա հաղթում է տվյալ խաղափուլը, ապա «Բեթ Բիհայնդ»-ը ավտոմատ կերպով հաղթում է։ «Բեթ Բիհայնդ»-ի մասնակցության վճարները կատարվում են նույն կերպ, ինչպես սովորական մասնակցության վճարների դեպքում։ «Բեթ Բիհայնդ» մասնակցության վճար կատարելու դեպքում տվյալ բոքսի բոլոր քայլերն իրականացվում են բոքսի տիրոջ կողմից։

Եթե Խաղացողը կատարում է «Բեթ Բիհայնդ» մասնակցության վճար, և սեղանի շուրջ ներկա գտնվող Խաղացողը ավարտում է խաղը (օրինակ, մերժում է բոլոր մասնակցության վճարները կամ լքում է խաղասեղանը), ապա կատարված մասնակցության վճարն անմիջապես վերադարձվում է։

Խաղացողը կարող է նաև նախապես կարգավորումների միջոցով մասնակցության վճարը կրկնապատկելու կամ բաժանելու որոշում կայացնել, երբ այն Խաղացողը, որի դիրքի վրա «Բեթ Բիհայնդ» մասնակցության վճար է կատարվել, որոշում է օգտվել «Դաբլ» կամ «Սփլիթ» հնարավորություններից։ Այս ֆունկցիաները կարգավորումներում նախապես ակտիվացնելու դեպքում «Դաբլ» կամ «Սփլիթ» տարբերակներն անմիջապես կգործարկվեն (օրինակ, «Դաբլ» ֆունկցիան կակտիվանա, եթե Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին առկա են բավարար միջոցներ։ Եթե Խաղացողը ակտիվացրել է այս ֆունկցիան, բայց իր հատուկ խաղային հաշվին առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա «Բեթ Բիհայնդը» չի կրկնապատկվի և ակտիվ չի համարվի):

Լրացուցիչ մասնակցության վճարներ

Ֆրիբեթ Բլեքջեքում կան հետևյալ լրացուցիչ չ մասնակցության վճարներ՝

 • Կատարյալ Զույգ (Խաղացողի խաղաձեռք)
 • Մեղրաբոնուս,
 • Հաջողակ 7  
 • Կատարյալ Զույգ (Խաղավարի խաղաձեռք)
 • քարտի բոնուս
 • քարտի բոնուս,
 • 21+3:

Առաջին 3 լրացուցիչ մասնակցության վճարները կատարվում են հիմնական մասնակցության վճար կատարելու համար նախատեսված ժամանակահատվածում:

Վերջին 4 լրացուցիչ մասնակցության վճարները կարող են կատարվել միայն մասնակցության վճարների կատարելու ժամանակահատվածում և միայն եթե հիմնական մասնակցության վճարն արդեն կատարված է: 

 • Կատարյալ զույգ լրացուցիչ մասնակցության վճարը Խաղացողին հնարավորություն է տալիս շահել բոնուսային գումարը, եթե նրա առաջին երկու խաղաքարտերը զույգ են կազմել: 

Խաղավարի խաղաձեռքը չի ազդում հաղթող Կատարյալ զույգ խաղաձեռքի վրա: 

Խաղաձեռք ՀամադրությունՎճարում
Կատարյալ զույգՆույնատիպ զույգ25:1
2 խաղաքարտ տարբեր երանգների (մաստ), բայց նույն գույնի2 խաղաքարտ տարբեր երանգների (մաստ), բայց նույն գույնի12:1
Խառը զույգՆույնատիպ 1 կարմիր խաղաքարտ և 1 սև խաղաքարտ5:1
 • Մեղրաբոնուսը

Այս լրացուցիչ մասնակցության վճարը հիմնված է 3 խաղաքարտից բաղկացած համադրության վրա, որը կազմված է խաղավարի մեկ (1) բաց խաղաքարտից և Խաղացողի երկու առաջին բաց խաղաքարտերից, որոնցով ձևավորել է 3 քարտանի պոկերային խաղաձեռք: Կարելի է օգտագործել նաև Խաղացողի երկու սկզբնական խաղաքարտերը նույներանգ Բլեքջեք համադրություն ձևավորելու համար: Այս լրացուցիչ մասնակցության վճարը կատարելով Խաղացողները հնարավորություն են ստանում հաղթել, եթե վերջիններիս առաջին խաղաքարտերը գումարած Խաղավարի բաց խաղաքարտը կազմում են հետևյալ հաղթող համադրություններից ցանկացածը (ինչպես պոկերում), յուրաքանչյուրը՝ տարբեր վճարումներով (գործակիցներ): 

Խաղաձեռք ՀամադրությունՎճարում 
Երեք նույնատիպ (Սեթ) Նույնատիպ երեք խաղաքարտ 20:1
ՍթրիթԵրեք հաջորդական խաղաքարտ 10:1
ՖլեշՆույներանգ երեք խաղաքարտ 5:1
Նույներանգ ԲՋ խաղաքարտ  Բլեքջեք 3:1

Հաջողակ 7

Այս լրացուցիչ մասնակցության վճարը հաղթում է այն դեպքում, եթե Խաղացողի առաջին խաղաքարտը 7 է, և այդ պահից սկսած, կախված է նրանից, թե քանի 7 խաղաքարտ է Խաղացողն անընդմեջ ստանում (մինչև 3), և արդյոք դրանք նույներանգ են:

Եթե խաղացողի առաջին 2 խաղաքարտերը լինեն 7, այն կհաշվարկվի միայն այն ժամանակ, երբ Խաղացողը ստանա երրորդ խաղաքարտը: Եթե Խաղացողը ունի երկու 7, իսկ Խաղավարը՝ Բլեքջեք, Խաղացողը չի ունենա երրորդ խաղաքարտ վերցնելու հնարավորություն 

ԽաղաձեռքՎճարում 
Երեք նույներանգ յոթ 500:1
Երեք ոչ նույներանգ յոթ 100:1
Երկու նույներանգ յոթ 50:1
Երկու ոչ նույներանգ յոթ 25:1
Մեկ յոթ 3:1

21+3 լրացուցիչ մասնակցության վճար

​Այս լրացուցիչ մասնակցության վճարը կատարելով Խաղացողը կարող է հաղթել, եթե իր առաջին երկու խաղաքարտերը և Խաղավարի բաց խաղաքարտը ստեղծում են հետևյալ հաղթող համադրություններից մեկը (ինչպես Մեղրաբոնուսում): Այս համադրություններից յուրաքանչյուրն ունի տարբեր վճարում:
Նույներանգ թրիփս. Օր՝ երեք Սրտի Թագուհուց բաղկացած համադրություն 

Սթրիթ ֆլեշՆույներանգ հաջորդական խաղաքարտերի համադրություն, օր՝ Ագուռի 10, Զինվոր և Թագուհի

Երեք նույնատիպ . Սա նույնատիպ բայց ոչ նույն երանգի խաղաքարտերի համադրություն է: Օր՝ երեք Արքա տարբեր երանգների 

Սթրիթ. տարբեր երանգների հաջորդական քարտերի համադրություն: Օր՝ Ագռավի 4, Սրտի 5 և Խաչի 6 

ՖլեշՆույներանգ ոչ հաջորդական խաղաքարտերօր՝ Խաչի 2,6, 10 

Խաղաձեռք Վճարում
Նույներանգ թրիփս100:1
Սթրիթ ֆլեշ4:1
Երեք նույնատիպ30:1
Սթրիթ10:1
Ֆլեշ5:1

Կատարյալ զույգ.

Այս լրացուցիչ մասնակցության վճարը Խաղացողին հնարավորություն է տալիս շահել բոնուսային գումար, եթե Խաղավարի առաջին երկու խաղաքարտերը զույգ են կազմում 

Հաղթող Կատարյալ զույգ խաղաձեռքի վրա ազդում է Խաղավարի խաղաձեռքը

Խաղաձեռք ՀամադրությունՎճարում
Կատարյալ զույգՆույնատիպ զույգ6:1
2 խաղաքարտ տարբեր երանգների 2 խաղաքարտ տարբեր երանգների (մաստ), բայց նույն գույնի4:1
Խառը զույգ Նույնատիպ 1 կարմիր և 1 սև խաղաքարտ 2:1

3 քարտի բոնուսը

Այս լրացուցիչ մասնակցության վճարը հիմնված է խաղավարի 3 խաղաքարտից կազմված խաղաձեռքի վրա: Դա թույլ է տալիս Խաղացողին հաղթել, եթե խաղավարի 3 խաղաքարտերը կազմում են հետևյալ հաղթող համադրություններից որևէ մեկը, յուրաքանչյուրը տարբեր վճարումներով (գործակիցներով):

ԽաղաձեռքՀամադրությունՎճարում
Երեք նույնատիպ Նույն արժեքի երեք քարտ 30:1
Սթրիթ Երեք հաջորդական քարտ 8:1
Ֆլեշ Նույն երանգի երեք քարտ 2:1

4 քարտի բոնուսը  

Այս լրացուցիչ մասնակցության վճարը հիմնված է խաղավարի ցանկացած 4 խաղաքարտից կազմված խաղաձեռքի վրա: Այն խաղացողին հնարավորություն է տալիս հաղթել, եթե խաղավարի 4 խաղաքարտերը կազմում են հետևյալ հաղթող համադրություններից ցանկացածը, յուրաքանչյուրը տարբեր վճարումներով (գործակիցներով):

ԽաղաձեռքՀամադրությունՎճարում
Չորս նույնատիպՉորս նույնատիպ խաղաքարտ250:1
ՍթրիթՉորս հաջորդական խաղաքարտ70:1
Ֆլեշ Չորս նույներանգ  խաղաքարտ60:1
Երկու զույգ Նույն խաղաքարտ երկու զույգ 25:1

Ֆրիբեթ Բլեքջեքի գործակիցները 

Բլեքջեք համադրության դեպքում հաղթողը վճարվում է 3:2.
Մյուս դեպքերում խաղացողի շահումը վճարվում է 1:1

Ոչ ոքի – խաղացողը հետ է ստանում իր գումարը 

Եթե Խաղացողը օգտագործել է Անվճար կրկնապատկում կամ Անվճար սպլիթ ֆունկցիաները, այդ դեպքում. 

 • Հաղթանակի դեպքում մասնակցության վճարը կվերադարձվի և Խաղացողը կվճարվի 2:1-ի գործակցով 
 • Եթե խաղացողը պարտվում է, նրա սկզբնական մասնակցության վճարը պարտվում է 
 • Եթե խաղավարը ստանում է 22 միավոր, այդ դեպքում ոչ ոքի է գրանցվում բոլոր ակտիվ խաղացողների համար, բացառությամբ այն դեպքի, երբ Խաղացողը Բլեքջեք ունի: 

Ավտոսթենդ կարգավորում 

Ավտոսթենդ կարգավորման օգնությամբ Խաղացողները հնարավորություն կունենան ավտոմատ կերպով կատարել Սթենդ, այսինքն այլևս խաղաքարտ չվերցնել, երբ հավաքեն 17, 18, 19 կամ 20 միավոր: Ձեզ կառաջարկվի ընտրել միավորները: Այսինքն եթե Դուք ընտրել եք 17, այնուհետև ստանում եք 17 կամ ավելի, համակարգն ավտոմատ կերպով ընտրում է Սթենդ տարբերակը, բացառությամբ Փափուկ խաղաձեռքի և Սփլիթի: 

քարտանի Չառլիի կանոն

6 քարտանի Չառլին լրացուցիչ կանոն է, որի համաձայն եթե 6 քարտանի խաղաձեռքի դեպքում Խաղացողը չի ասել «Չափից շատ է», ուրեմն այն հաղթող է ճանաչվում: 6 քարտանի Չառլիի կանոնի համաձայն՝ Խաղացողը ավտոմատ կերպով հաղթում է, եթե իր խաղաձեռքը բաղկացած է վեց խաղաքարտից և ընդհանուր արժեքը 21 է կամ ոչ ավելին քան 21, նույնիսկ եթե խաղավարն ունի Բլեքջեք: Սփլիթի դեպքում յուրաքանչյուր խաղաձեռք հաշվարկվում է առանձին: Եթե խաղավարը ստանում է Բլեքջեք այն բանից հետո երբ Խաղացողը ապահովագրում է իր խաղաձեռքը խաղավարի բլեքջեք խաղաձեռքից, 6 քարտանի Չառլիի կանոնը հասանելի չի լինում անկախ Խաղացողի արդյունքից: 

Ապահովագրություն

Ապահովագրված մասնակցության վճարը հատուկ մասնակցության վճար է, որը կարող է կատարվել Խաղացողի կողմից այն դեպքում, եթե Խաղավարի առաջին խաղաքարտը Տուզ է (ապահովագրություն ընդդեմ Խաղավարի բլեքջեքի) ։ Այն պետք է հավասար լինի Խաղացողի դաշտում դրված սկզբնական մասնակցության վճարի կեսին, և եթե Խաղավարի երկրորդ խաղաքարտի արժեքը 10 է, Խաղացողի ապահովագրված մասնակցության վճարը հաղթում է և ստանում 2։1 հարաբերակցությամբ վճար, իսկ հիմնական մասնակցության վճարը վերադարձվում է։ Խաղասեղանի շուրջ գտնվող բոլոր Խաղացողներին կտրամադրվի հավելյալ ժամանակ ապահովագրում գնելու համար։ Եթե Խաղավարի առաջին խաղաքարտը Տուզ է, խաղի ընթացքում յուրաքանչյուր դիրքի կողքին կբացվի հատուկ պատուհան։ Յուրաքանչյուր Խաղացող պետք է սեղմի «Այո», եթե նա ցանկանում է ապահովագրություն գնել և «Ոչ», եթե ապահովագրություն չի ցանկանում։ Սահմանված ժամանակահատվածում այս կոճակներից մեկը չսեղմելու դեպքում պատասխանը կհամարվի «Ոչ»։

Բլեքջեք համակցություն կազմած Խաղացողներին ապահովագրություն չի առաջարկվում։

Ապահովագրություն գնելու համար նախատեսված լրացուցիչ ժամանակի ավարտից հետո Խաղավարը կհայտարարի՝ Բլեքջեք կազմվել է, թե՝ ոչ։ Բլեքջեքի դեպքում խաղն ավարտվում է։ Ապահովագրված խաղաձեռքը հաղթում է։ Եթե Բլեքջեք չի կազմվել, խաղը կշարունակվի սովորական ընթացքով, իսկ Խաղացողը կօգտագործի ապահովագրված մասնակցության վճարը, բայց կկարողանա հաղթել իր խաղաձեռքի խաղաքարտերով։

3.11.12 Էքսպրես Ռուլետկա

Խաղի անցկացման կարգ

Էքսպրես Ռուլետկա խաղն իր մեջ ներառում է 2 տարբերակներ՝ Էքսպրես Ռուլետկա և Դաբլ Չենս:

Էքսպրես Ռուլետկա տարբերակի դեպքում՝ խաղի ողջ ընթացքում օգտագործվում են 2 անիվներ: Անիվները բաղկացած են իրար հաջորդող կարմիր և սև գույնի սեկտորներից՝ համարակալված՝ 0-ից մինչև 36 թվերով: 0 սեկտորը պատկերված է կանաչ գույնով։

Տվյալ 2 անիվների ստորին հատվածում պատկերված է աղյուսակ, որի վրա խառը նշված են թվեր՝ 0-ից մինչև 36: Աղյուսակը բաղկացած է 12 ուղղահայաց և 3 հորիզոնական սյունակներից։ 0 թիվը առաձին 1 վանդակով պատկերված է տվյալ աղյուսակից դուրս՝ վերջինիս ձախ հատվածում (0 թվի սյունակը լայնացված վանդակի տեսքով ընդգրկում է 3 հորիզոնական սյունակները): Խաղացողը մասնակցության վճար կատարելով ընտրում է այդ թվերից ցանկացած թիվ՝ սեղմելով այդ թվի վրա, որից հետո 2 անիվների մեջ գտնվող երկու գնդակները սկսում են միաժամանակ պտտվել։ Եթե երկու անիվներում էլ գնդակները կանգ են առնում Խաղացողի կողմից ընտրված թվի վրա, ապա խաղը համարվում է ավարտված և Խաղացողը հաղթում է: Եթե անիվներից անգամ մեկում գնդակը կանգ է առնում Խաղացողի կողմից չընտրված ցանկացած այլ թվի վրա, ապա Խաղացողը պարտվում է:

Խաղացողը մասնակցության վճար կատարելուց հետո կարող է մեկ թվի փոխարեն ընտրել նաև 1-ից ավել թվեր։ Եթե Խաղացողը կատարում է մասնակցության վճար ընտրելով միաժամանակ մի քանի թվեր, օրինակ՝ 1 և 4, ապա Խաղացողը կհաղթի այն դեպքում, երբ գնդակներից երկուսն էլ միաժամանակ կանգ առնեն յուրաքանչյուր անիվի 1-ի կամ 4-ի վրա, 4-ի կամ 1-ի, 1-ի և 1-ի, 4-ի և 4-ի վրա:

Խաղում կան ներքին և արտաքին մասնակցության վճարներ

Ներքին մասնակցության վճարներ

 • Մասնակցության վճար Straight up (մեկ թիվ)-ներառում է ցանկացած մեկ թիվ։ Անիվների երկու գնդակները կանգ են առնում միևնույն թվի վրա։ Վճարվում է 1։1299 հարաբերակցությամբ:
 • Մասնակցության վճար Split (երկու թիվ) – ներառում է երկու թիվ։ Անիվների երկու գնդակները կանգ են առնում Խաղացողի կողմից ընտրված 2 թվերից որևէ մեկի վրա։ Վճարվում է 1։323 հարաբերակցությամբ:
 • Մասնակցության վճար Street (երեք թիվ)- ներառում է երեք թվեր։ Անիվների երկու գնդակները կանգ են առնում ընտրված թվերից որևէ մեկի վրա։ Վճարվում է 1:143 հարաբերակցությամբ:
 • Մասնակցության վճար Corner (Անկյունային)- ներառում է չորս թիվ։ Անիվների երկու գնդակները կանգ են առնում ընտրված թվերից որևէ մեկի վրա: Վճարվում է 1:80 հարաբերակցությամբ:
 • Մասնակցության վճար Six-Line (6 թիվ)- ներառում է վեց թիվ։ Անիվների երկու գնդակները կանգ են առնում ընտրված թվերից որևէ մեկի վրա: Վճարվում է 1:35 հարաբերակցությամբ:

Արտաքին մասնակցության վճարներ

 • Մասնակցության վճար Column (Սյունակների վրա) – ներառում է 12 թիվ։ Անիվների երկու գնդակները կանգ են առնում ընտրված թվերից որևէ մեկի վրա: Շահումը վճարվում է 1:8 հարաբերակցությամբ:
 • Մասնակցության վճար Dozen (Դյուժիններ) վրա։ Մասնակցության վճարը կատարվում է աղյուսակի երեք բաժանումներից մեկի վրա, որոնց վրա նշված են առաջին 12, երկրորդ 12 և երրորդ 12 թվերը։ Մասնակցության վճարը ներառում է 12 թիվ։ Անիվների երկու գնդակները կանգ են առնում Խաղացողի կողմից ընտրված 12 թվերից որևէ մեկի վրա: Շահումը վճարվում է 1:8 հարաբերակցությամբ:
 • Մասնակցության վճար Red/ Black (Կարմիր-Սև)-ի վրա, Even/ Օdd (Զույգ-Կենտ)-ի վրա և 1- 18, 19- 36- թվերի վրա։ Տվյալ մասնակցության վճարը ներառում է 18 թիվ։ Անիվների երկու գնդակները կանգ են առնում միևնույն թվի վրա: Եթե մասնակցության վճարը կատարվել է կարմիր կամ սև, զույգ կամ կենտ կամ 1- 18, 19- 36- թվերի վրա, իսկ գնդակը կանգ է առնում 0 թվի վրա, ապա խաղացողը պարտվում է:
 • Յուրաքանչյուրի համար շահումը վճարվում է 1:3 հարաբերակցությամբ:

Դաբլ Չենս տարբերակի դեպքում խաղի ողջ ընթացքում օգտագործվում են 2 անիվներ: Տվյալ 2 անիվների ստորին հատվածում պատկերված է աղյուսակ, որի վրա խառը նշված են թվեր՝ 0-ից մինչև 36: Աղյուսակը բաղկացած է 12 ուղղահայաց և 3 հորիզոնական սյունակներից։ 0 թիվը առաձին 1 վանդակով պատկերված է տվյալ աղյուսակից դուրս՝ վերջինիս ձախ հատվածում (0 թվի սյունակը լայնացված վանդակի տեսքով ընդգրկում է 3 հորիզոնական սյունակները): Խաղացողը մասնակցության վճար կատարելով ընտրում է ցանկացած թիվ՝ սեղմելով այդ թվի վրա և երկու անիվների երկու գնդակները սկսում են միաժամանակ պտտվել, եթե երկու անիվներում գնդակներից անգամ մեկը կանգ է առնում այն նույն թվի վրա, որն ընտրվել էր Խաղացողի կողմից, ապա Խաղն համարվում է ավարտված և Խաղացողը հաղթում է: Այսինքն, եթե անիվներից մեկում գնդակը կանգ է առնում ընտրած թվի վրա, իսկ մյուս գնդակը ուրիշ թվի վրա, ապա Խաղացողը հաղթում է:

Եթե Խաղացողը արդեն կատարել է մասնակցության վճար, ապա չի կարող անցում կատարել Էքսպրես Ռուլետ տարբերակից դեպի Դաբլ Չենս տարբերակ և հակառակը, մինչև տվյալ խաղափուլի ավարտը:

Մինչև անիվը պտտվելը՝ Խաղացողը կարող է սեղմելով «Չեղարկել» կոճակը չեղարկել մասնակցության վճարները։ Այս ֆունկցիան հասանելի է միայն մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակ։

Ավտոխաղ

Ավտոխաղ ռեժիմ մուտք գործելու դեպքում, համակարգը Խաղացողին ավտոմատ մասնակցության վճարներ կատարելու հնարավորություն է տալիս։ Մասնակցության վճարները կատարելուց հետո Խաղացողը պետք է ընտրի փուլերի քանակը և սեղմի «Խաղալ» կոճակը։

Մասնակցության վճարներ։

Խաղում կան ներքին և արտաքին մասնակցության վճարներ

Ներքին մասնակցության վճարներ

 • Մասնակցության վճար Straight up (մեկ թիվ) – ներառում է ցանկացած մեկ թիվ։ Շահումը վճարվում է 1:17 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է միայն մեկ անիվում և 1:35 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է երկու անիվներում:
 • Մասնակցության վճար Split (երկու թիվ) – ներառում է երկու թիվ։ Մասնակցության վճարները կատարվում են աղյուսակի ցանկացած կից թվերի միջև գտնվող գծի վրա։ Շահումը վճարվում է 1:8 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է միայն մեկ անիվում և 1:17 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է երկու անիվներում միաժամանակ:
 • Մասնակցության վճար Street (երեք թիվ) – ներառում է երեք թիվ։ Մասնակցության վճարները կատարվում են աղյուսակի ցանկացած թվային տողի վերջում։ Շահումը վճարվում է 1:5 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է միայն մեկ անիվում և 1:11 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է երկու անիվներում միաժամանակ:
 • Մասնակցության վճար Corner (Անկյունային) – ներառում է չորս թիվ։ Մասնակցության վճարները կատարվում են աղյուսակի անկյունում, որը ընդգրկում է միաժամանակ չորս թիվ։ Շահումը վճարվում է 1: 3.5 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է միայն մեկ անիվում և 1:8 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է երկու անիվներում միաժամանակ:
 • Մասնակցության վճար Six-Line (6 թիվ)- ներառում է վեց թիվ։ Մասնակցության վճարները կատարվում են աղյուսակի երկու կից տողերի վրա։ Շահումը վճարվում է 1:2 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է միայն մեկ անիվում և 1:5 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է երկու անիվներում միաժամանակ:

Արտաքին մասնակցության վճարներ

 • Մասնակցության վճար Column (Սյունակների վրա) – Մասնակցության վճարները կատարվում են աղյուսակի բաժանումներից մեկի վրա և ներառում է 12 թիվ։ Շահումը վճարվում է 1,5 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է միայն մեկ անիվում և 1:2 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է երկու անիվներում միաժամանակ:
 • Մասնակցության վճար Dozen (Դյուժիններ) վրա։ Մասնակցության վճարները կատարվում են աղյուսակի երեք բաժանումներից մեկի վրա, որոնք նշված են առաջին 12, երկրորդ 12 և երրորդ 12: Ներառում է 12 թիվ։ Շահումը վճարվում է 1,5 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է միայն մեկ անիվում և 1:2 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է երկու անիվներում միաժամանակ:
 • Մասնակցության վճար Red/ Black (Կարմիր-Սև)-ի վրա, Even/ Օdd (Զույգ-Կենտ)-ի վրա և 1- 18, 19- 36- ի վրա։ Մասնակցության վճարները կատարվում են աղյուսակի վեց բաժանումներից մեկի վրա, որը ներառում է 18 թիվ։ Եթե մասնակցության վճարը կատարվել է կարմիր կամ սև, զույգ կամ կենտ կամ 1- 18, 19- 36- թվերի վրա, իսկ գնդակը կանգ է առնում 0 թվի վրա, ապա խաղացողը պարտվում է: Վճարվում է 1,2 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է միայն մեկ անիվում և 1,5 հարաբերակցությամբ, եթե հաղթել է երկու անիվներում միաժամանակ:

3.11.13. Ասիական Վիշապ Վագր (Asian Dragon Tiger)

Խաղի ընդհանուր նկարագիրը և ընթացակարգը.

Սույն խաղը համեմատական թղթախաղ է, որը խաղում են «Վիշապ»-ի և «Վագր»-ի խաղաձեռքերի միջոցով: Խաղում մեկ խաղաքարտ բաժանվում է «Վիշապ»-ի խաղաձեռքին և մեկն էլ՝«Վագր»-ի: Խաղացողը պետք է գուշակի, թե որ խաղաձեռքում է գտնվելու ամենաբարձր քարտը:

Խաղը խաղում են ութ կապուկով, որոնցից յուրաքանչյուրում կա 52 (հիսուներկու) քարտանոց, ընդամենը 416 (չորս հարյուր տասնվեց) քարտ: Խաղի արդյունքը որոշելու համար համեմատվում են քարտերի միավորները.

 • Տուզերը համարվում են 1; 
 • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 քարտերը հաշվվում են իրենց անվանական արժեքներին համապատասխան; 
 • J-ը համարվում է 11, Q-ն համարվում է 12, K-ը՝ 13;

Մասնակցության վճարը կատարվում է խաղասեղանի «Վիշապ», «Վագր» կամ «Ոչ ոքի» բաժինների վրա: Այնուհետև, պետք է հաստատել տեղադրած չիպերը հատուկ կոճակի օգնությամբ կամ ակտիվացնել ավտո ռեժիմը: Ավտո ռեժիմի ակտիվացման պարագայում խաղացողը մասնակցության վճար է կատարում խաղասեղանի «Վիշապ», «Վագր», «Ոչ ոքի» կամ լրացուցիչ մասնակցության վճարների բաժինների վրա և առանց մասնակցի «հաստատել» կոճակը սեղմելու մասնակցության վճարներն ընդունվում են ավտոմատ կերպով, երբ ավարտվում է մասնակցության վճարների ընդունման համար նախատեսված ժամանակը:

Խաղավարի՝ «Մասնակցության վճարներ այլևս չեն ընդունվում» արտահայտությունից հետո մասնակցության վճարներ այլևս չեն ընդունվում և անհնար է դառնում փոխել կամ չեղարկել մասնակցության վճարները: Այնուհետև, Խաղավարը մեկ փակ քարտ է բաժանում որպես վառված քարտ, երկրորդ քարտը բաժանում է «Վիշապ»-ի խաղաձեռքին, երրորդ քարտը՝ «Վագր»-ի խաղաձեռքին: Հաղթում է այն խաղաձեռքը, որն ավելի բարձր միավորներ ունի: Նույն միավորների դեպքում գրանցվում է ոչ ոքի:

Մասնակցության վճարների տարբերակները և վճարումները.

Հիմնական մասնակցության վճարներ. 

Հաղթում է Վիշապը – Վիշապի խաղաքարտն ավելի բարձր է

Հաղթում է Վագրը – Վագրի խաղաքարտն ավելի բարձր է

Այն դեպքում, երբ Խաղացողը մասնակցության վճար է կատարել Վագրի կամ Վիշապի վրա, սակայն բացված խաղաքարտերը հավասար են, այսինքն՝ հաղթող չի համարվում ո՛չ Վիշապ դաշտը, ո՛չ Վագր դաշտը, Խաղացողը կորցնում է իր մասնակցության վճարի կեսը, իսկ մյուս կեսը ենթակա է վերադարձման:

Ոչ ոքի – Վիշապն ու Վագրը ունեն նույն արժեքի քարտեր, օրինակ՝ Սրտի Դամա և Ագռավի Դամա:

Հիմնական մասնակցության վճարներ.

Մասնակցության վճարների տարբերակներՎճար 
Վիշապ1:1
Վագր1:1
Ոչ ոքի11:1

Եթե խաղացողը մասնակցության վճար է կատարում Վիշապ/Վագր դաշտերի հաղթանակի վրա, և հաղթում է, ստանում է 1:1 հարաբերակցությամբ վճարում (օրինակ՝ Խաղացողը կատարելով 1000 ՀՀ դրամի չափով մասնակցության վճար շահում է իր իսկ կատարած մասնակցության վճարի  չափով գումար՝ ընդհանուր 2000 ՀՀ դրամ):

Եթե խաղացողը մասնակցության վճար է կատարում ոչ-ոքի դաշտի հաղթանակի վրա, և հաղթում է, ստանում է 11:1 հարաբերակցությամբ վճարում:

Եթե խաղացողը մասնակցության վճար է կատարում Վիշապ/Վագր դաշտերի հաղթանակի վրա և այդ դաշտերում բացված խաղաքարտերը հավասար են, այսինքն՝ կատարված մասնակցության վճարը պարտվում է,  ապա մասնակցին վերադարձվում է մասնակցության վճարի կեսը:

Լրացուցիչ մասնակցության վճարներ.

Նույներանգ ոչ ոքի – Վիշապի կամ Վագրի քարտերը լրիվ նույնն են, այդ թվում երանգով, օրինակ՝ Սրտի Դամա և Սրտի Դամա:

Մեծ Վիշապ – 8-9-10-j-Q-K քարտերից ցանկացածի դեպքում Մեծ Վիշապ մասնակցության վճարը հաղթում է: 7-ի դեպքում բոլոր մասնակցության վճարները վերադարձվում են: Փոքր Վիշապ – Տուզ-2-3-4-5-6 քարտերից ցանկացածի դեպքում Փոքր Վիշապ մասնակցության վճարը հաղթում է: 7 -ի դեպքում բոլոր մասնակցության վճարները վերադարձվում են Խաղացողին: 

Մեծ Վագր – 8-9-10-j-Q-K քարտերի դեպքում Մեծ Վագր մասնակցության վճարը հաղթում է: 7-ի դեպքում բոլոր մասնակցության վճարները վերադարձվում են: 

Փոքր Վագր – Տուզ- 2-3-4-5-6 քարտերիդ դեպքում Փոքր Վագր մասնակցության վճարը հաղթում է: 7-ի դեպքում բոլոր մասնակցության վճարները վերադարձվում են: 

Վիշապ Զույգ – 2-4-6-8-10-Q քարտերից ցանկացածի դեպքում Վիշապ Զույգ մասնակցության վճարը հաղթում է: 

Վիշապ Կենտ – Տուզ-3-5-7-9-J-K քարտերի դեպքում Վիշապ Կենտ մասնակցության վճարը հաղթում է: 

Զույգ Վագր – 2-4-6-8-10-Q քարտերից ցանկացածի դեպքում Զույգ Վագր մասնակցության վճարը հաղթում է: 

Կենտ Վագր – Տուզ-3-5-7-9-J-K քարտերից ցանկացածի դեպքում Կենտ Վագր մասնակցության վճարը հաղթում է: 

Կարմիր Վիշապ – Վիշապի խաղաձեռքի քարտը կարմիր է:

Սև Վիշապ – Վիշապի խաղաձեռքի քարտը սև է:

Կարմիր Վագր – Վագրի խաղաձեռքի քարտը կարմիր է:

Սև Վագր – Վագրի խաղաձեռքի քարտը սև է:

Խաղացողը կարող է լրացուցիչ մասնակցության վճարներ կատարել «Վիշապ»-ի և/կամ «Վագր»-ի խաղաձեռքի «Ագռավ», «Սիրտ», «Խաչ», «Ագուռ» տարբերակների վրա. 

Ագռավ – Եթե Վիշապի/Վագրի խաղաձեռքի քարտի երանգը Ագռավ էՎիշապ/Վագր «Ագռավ» լրացուցիչ մասնակցության վճարը հաղթում է:

Սիրտ – Եթե Վիշապի/Վագրի խաղաձեռքի քարտի երանգը Սիրտ է, Վիշապ/Վագր «Սիրտ» լրացուցիչ մասնակցության վճարը հաղթում է: 

Խաչ – Եթե Վիշապի/Վագրի խաղաձեռքի քարտի երանգը Խաչ էՎիշապ/Վագր «Խաչ» լրացուցիչ մասնակցության վճարը հաղթում է: 

Ագուռ – Եթե Վիշապի/Վագրի խաղաձեռքի քարտի երանգը Ագուռ է Վիշապ/Վագր «Ագուռ» լրացուցիչ մասնակցության վճարը հաղթում է: 

Խաղի ընթացքում լրացուցիչ մասնակցության վճարներ Խաղացողը կարող է կատարել թե հիմնական մասնակցության վճարի հետ միաժամանակ, թե առանց հիմնական մասնակցության վճարի:

Յուրաքանչյուր հիսուներորդ խաղափուլից հետո «Զույգ», «Կենտ», «Մեծ», «Փոքր», «Կարմիր», «Սև» լրացուցիչ մասնակցության վճարներն այլևս հասանելի չեն լինում: Վերոնշյալ դաշտերը հասանելի են դառնում նոր խաղատուփը (շուզը) փոխվելուն պես:

Լրացուցիչ մասնակցության վճարների վճարումներ

Մասնակցության վճարների տարբերակներՎճարում
Նույներանգ Ոչ ոքի50:1
Մեծ/Փոքր Վիշապ 0.9:1
Մեծ/Փոքր Վագր 0.9:1
Զույգ Վիշապ 1.05:1
Կենտ Վիշապ 0.75:1
Զույգ Վագր 1.05:1
Կենտ Վագր0.75:1
Կարմիր/Սև Վիշապ 0.9:1
Կարմիր/Սև Վագր 0.9:1
Վիշապ (Ագռավ, Սիրտ, Խաչ, Ագուռ)2.8:1
Վագր (Ագռավ, Սիրտ, Խաչ, Ագուռ)2.8:1

Լրացուցիչ մասնակցության վճարների վճարումները տրամադրվում են հետևյալ կարգով.

Լրացուցիչ մասնակցության վճար բազմապատկած վերոնշյալ վճարման աղյուսակում նշված համապատասխան գործակցով և գումարած լրացուցիչ մասնակցության վճարի գումարը.  oրինակ՝ 1000 (մասնակցության վճար)  * 0,9 (գործակից) + 1000 (մասնակցության վճար) = 1900

3․11․14․ ԼԱՅԹՆԻՆԳ ՌՈՒԼԵՏԿԱ (ՊՏՈՒՏԱԿԱԽԱՂ) (LIGHTENING ROULETTE) և/կամ ՄԵԳԱ ՌՈՒԼԵՏԿԱ

Սահմանումներ.

Հաջողակ համար – այն թիվը, որին հարվածում է կայծակը.

Հաջողակ վճարում – հաջողակ համարին համապատասխանող բազմապատկչի հիման վրա կատարված վճարումը.
 

Խաղի ընդհանուր նկարագիրը.

Խաղը հանդիսանում է Եվրոպական Ռուլետկայի (պտուտակախաղի) տարատեսակ, սակայն այս դեպքում, յուրաքանչյուր խաղափուլում կայծակը պատահականության սկբունքով հարվածում է մեկից հինգ «Lightening» թվերի՝ թույլ տալով շահել 50x-ից մինչև 500x: Այսինքն՝ հարվածը (lightening-ը) կարող է լինել «Ռուլետկայի» անիվում նշված 1-36 թվերից մինիմում մեկի, մաքսիմում հինգ տարբեր թվերի վրա՝ 50x-ից մինչև 500x բազմապատկչով: Մասնակցության վճարի և հարվածի արդյունքում բացված թվի կամ թվերի համընկնման դեպքում Խաղացողը շահում է:

Խաղի անցկացման կարգը.

Խաղի ժամանակ անհրաժեշտ է կանխատեսել, թե «Ռուլետկայի» անիվում նշված 1-36 թվերից և 0 (զրո) թվից, որ թվի վրա գնդակը կանգ կառնի և կատարել մեկ կամ մի քանի մասնակցության վճար այն դաշտի վրա, որը ծածկում է տվյալ թիվը:

Մասնակցության վճար կատարելու ժամանակը սպառվելուց հետո կայծակի պատահական հարվածի միջոցով ընտրվում են մեկ կամ մի քանի «հաջողակ համարներ», «հաջողակ վճարումներով», և գնդակը պտտվում է «Ռուլետկայի» անիվի մեջ: Գնդակն, ի վերջո, կանգ է առնում անիվի համարակալված փոսիկներից մեկի վրա: Խաղացողը հաղթում է, եթե նրա կատարած մասնակցության վճարը համընկնում է տվյալ հաղթած համարի հետ: Եթե հաղթող թիվը մտնում է պատահականորեն ընտրված «հաջողակ թվերի» մեջ, և Խաղացողի մեկ թիվ տեսակի մասնակցության վճարը համընկել է այդ թվի հետ, ապա «հաջողակ վճարումը» տրվում է Խաղացողին: Վերջին խաղափուլերում գրանցված հաղթող թվերը ցուցադրվում են «Հաղթող Թվերը» դաշտում:

Վճարումները կախված են կատարված մասնակցության վճարի չափից.

Մասնակցության վճարՆերառում էՎճարում
 Ներքին մասնակցության վճարներ 
Ուղիղ1 թիվ29-499:1
Կիսված2 թիվ17:1
Երեք գիծ (սթրիթ)3 թիվ11:1
Անկյուն4 թիվ8:1
Գիծ6 թիվ5:1
 Արտաքին մասնակցության վճարներ 
Դոզեն/Քոլումն12 թիվ2:1
Կարմիր/Սև18 թիվ1:1
Զույգ/Կենտ18 թիվ1:1
Ցածր (1-18)/Բարձր (19-36)18 թիվ1:1

Զրոն չի ընդգրկվում վերոնշյալ մասնակցության վճարներում, բացառությամբ՝ ուղիղ (սթրեյթ ափ) մասնակցության վճարի, սակայն այս դեպքում վճարումը կատարվում է 29:1 գործակցով:

Մասնակցության վճարները.
Վերոնշյալ աղյուսակով չներկայացված մասնակցության վճարների մնացյալ տեսակները, դրանց կատարման կարգը և դրույքաչափերը  համապատասխանում Կանոնակարգի 3․10․2 կետով հաստատված՝ Եվրոպական պտուտակախաղ (ռուլետկա) խաղի նկարագրությամբ նախատեսված մասնակցության վճարներին, դրանց կատարման կարգին և դրույքաչափերին։

31115․ Հայ Լո  (Hi Lo)

Խաղի անցկացման կարգ

Խաղի ընթացքում Խաղավարը դուրս է հանում մեկ բաց խաղաքարտ, իսկ Խաղացողը պետք է կռահի, արդյոք երկրորդ բացվող խաղաքարտը կլինի արժեքով ավելի բարձրցածր, թե հավասար արդեն իսկ բացված խաղաքարտին։ Ճիշտ կռահելու դեպքում Խաղացողը կհաղթի, իսկ չկռահելու դեպքում՝ կպարտվի։

Խաղի կանոնները

Հայ Լո խաղում օգտագործվում է 52 խաղաքարտերից բաղկացած 8 ստանդարտ կապուկ՝ առանց Ջոկերների։ Յուրաքանչյուր խաղափուլի ընթացքում օգտագործվում է խաղաքարտերը խառնող սարքը (shuffle machine), որը խառնում է արդեն օգտագործված խաղաքարտերը՝ սարքում առկա խաղաքարտերի հետ։

Խաղաքարտերն ունեն հետևյալ արժեքները․

 • Տուզ – 1,
 • 2 –ից մինչև 10  խաղաքարտերից յուրաքանչյուրը համարժեք է իր թվային արժեքին Զինվոր- 11,
 • Թագուհի – 12,
 • Թագավոր -13։

Խաղի սկզբում Խաղավարը բաժանում է մեկ բաց խաղաքարտ, և սկսվում է մասնակցության վճար կատարելու ժամանակահատվածը։ Դրանից հետո Խաղացողին առաջարկվում է կատարել մասնակցության վճար՝ երկրորդ բացվող խաղաքարտի՝ արդեն իսկ բացված խաղաքարտից ավելի բարձր, ցածր կամ հավասար արժեք ունենալու վրա։

Մասնակցության վճար կատարելու ժամանակահատվածի ավարտից և բոլոր մասնակցության վճարների ընդունումից հետո խաղավարը բաժանում է մեկ բաց խաղաքարտ։

Խաղափուլի արդյունքները հայտարարվում են այն ժամանակ, երբ սեղանին դրված են լինում երկու բաց խաղաքարտ։

Երկրորդ բացված խաղաքարտը հաջորդ խաղափուլի համար համարվում է հիմնական խաղաքարտ։

Մասնակցության վճարներ

Հիմնական մասնակցության վճարներ

Յուրաքանչյուր փուլում Խաղացողին տրվում է ժամանակ՝ կատարելու մասնակցության վճար խաղի մեկ կամ մի քանի տարբերակների վրա։ Խաղացողը կարող է կատարել մասնակցության վճար խաղի հետևյալ տարբերակների վրա․

 1. Հայ (Hi)
 2. Լո (Lo)
 3. Ոչ-ոքի (Snap) 
Հիմնական խաղադրույքՀայ Լո -ում տարբերակվում են երեք հիմնական մասնակցության վճարներ՝ Հայ (Hi), Լո (Lo) և Ոչ-ոքի (Snap):
Hi (Հայ)Հիմնական մասնակցության վճարի տեսակ, որի համաձայն երկրորդ բաց խաղաքարտը պետք է լինի ավելի բարձր, քան առաջինը
Lo (Լո)Հիմնական մասնակցության վճարի տեսակ, որի համաձայն երկրորդ բաց խաղաքարտը պետք է լինի ավելի ցածր, քան առաջինը
Ոչ-ոքի (Snap)Հիմնական մասնակցության վճարի տեսակ, որի համաձայն առաջին բաց խաղաքարտը և երկրորդ բաց խաղաքարտը պետք է արժեքով հավասար լինեն։
Լրացուցիչ մասնակցության վճարԽաղացողները կարող են կատարել լրացուցիչ մասնակցության վճար՝ կատարելով կամ չկատարելով հիմնական մասնակցության վճարը։

Լրացուցիչ / Բոնուսային մասնակցության վճար

Բացի հիմնական մասնակցության վճարներից, Խաղացողները կարող են նաև կատարել լրացուցիչ մասնակցության վճարներ՝ հետևյալ տարբերակների վրա։

Երկրորդ Բացվող խաղաքարտը կլինի՝

 1. A-2-3-4
 2. 5-6-7-8-9
 3. 10-J-Q-K
 4. Neighbours՝ բաց խաղաքարտի հարևան համարները։ Օրինակ, եթե բաց խաղաքարտը «8» է, Խաղացողը կհաղթի «7» կամ «9» բացվելու դեպքում։
 5. Կարմիր
 6. Սև
 7. Սիրտ
 8. Ագուռ
 9. Խաչ
 10. Ագռավ

Յուրաքանչյուր տարբերակ ունի համապատասխան գործակից: Շահումները վճարվում են կռահած տարբերակի գործակցով, այսինքն շահման դեպքում Խաղացողի կատարած մասնակցության վճարը բազմապատկվում է համապատասխան գործակցով: Շահման գործակիցները գեներացվում են համակարգի կողմից, որոնք  ցուցադրվում են նախօրոք՝ մինչև խաղի սկսվելը:

Այլ դրույթներ

 1. Եթե նույնիսկ մեկ փակ խաղաքարտ տեսանելի է դառնում խաղացողներին, խաղափուլը պետք է չեղարկվի։
 2. Եթե որևէ խաղաքարտ ընկնում է հատակին խաղի ընթացքում, ապա խաղափուլը պետք է չեղարկվի, իսկ խաղաքարտերի ընթացիկ կապուկը պետք է փոխարինվի և վերիֆիկացվի տեսախցիկի առջև։
 3. Եթե Խաղավարը բաժանում է լրացուցիչ խաղաքարտ(եր), որն անհրաժեշտ չէ խաղում, (օրինակ, խաղաքարտերի տուփից դուրս են եկել միանգամից երկու խաղաքարտ), ապա այդ խաղաքարտը պետք է «այրվի»։
   

31116 Քրեյզի Թայմ (Crazy Time)

Խաղում օգտագործվում է անիվ, որը բաղկացած է 54 սեկտորներից։ Տվյալ սեկտորներից յուրաքանչյուր վրա պատկերված են թվեր (1, 2, 5 կամ 10) և չորս տեսակի բոնուսային խաղերի անվանումներ («Քրեյզի թայմ», «Պաչինկո», «Քոյն ֆլիփ»  և «Քեշ Հանթ»)։

Պտտվելուց հետո, անիվը կանգ է առնում կամ թվի սեկտորի վրա (1, 2, 5 կամ 10), կամ բոնուսային խաղի սեկտորի վրա:

Եթե անիվի ցուցիչը կանգ է առնում այն սեկտորի վրա, որի վրա նշված է թիվ և Խաղացողը կատարելով  մասնակցության վճար ընտրել է հենց այդ թիվը, ապա Խաղացողը հաղթում է:

Օրինակ, եթե Խաղացողը կատարել է մասնակցության վճար 10 թվի վրա և անիվի ցուցիչը կանգ է առել նույնպես 10 թվի վրա, ապա Խաղացողի կողմից կատարված  մասնակցության վճարը բազմապատկվում է համապատասխան բազմապատկչով՝ ըստ ստորև ներկայացված աղյուսակի.

Անիվի սեկտորՎճարում
11:1
22:1
55:1
1010:1

Այն դեպքում, երբ Խաղացողը կատարել է մասնակցության վճար՝ ընտրելով բոնուսային խաղը և անիվի ցուցիչը կանգնում է իր կողմից ընտրված բոնուսային խաղի սեկտորի վրա, ապա Խաղացողը տեղափոխվում է համապատասխան բոնուսային խաղի փուլ։

Եթե անիվը կանգ է առնում այն սեկտորի վրա, որի վրա նշված է թիվ և այդ թիվը Խաղացողը ընտրել է, կատարելով  մասնակցության վճար, ապա Խաղացողը հաղթում է: Խաղացողի շահումը բազմապատկվում է, եթե մասնակցության վճարը բազմապատկվել է Թոփ Սլոթ-ի միջոցով: Խաղի ընթացքում Խաղացողը կարող է շահել միայն անիվով համընկնման մասով, քանի որ կատարել է մասնակցության վճար անիվի այն համընկնման վրա, որը որ համընկավ, իսկ Թոփ Սլոթ-ի բազմապատկիչը կարող է չհամապատասխանել անիվի շահումին:

Թոփ Սլոթ-ը պատկերված է աղյուսակի տեսքով՝  անիվի վերևի հատվածում (անիվից դուրս), որի մի կողմում պատկերված է թիվ կամ բունուսային խաղի անվանում, իսկ դրա հանդիպակաց կողմում պատկերված է բազմապատկիչ։   Խաղացողը չի կարող ընտրել  խաղի ընթացքում Թոփ Սլոթ-ի առկայությունը կամ բացակայությունը, քանի որ այն չի հանդիսանում առանձին խաղ, այն չի պահանջում դրան առանձին մասնակցություն, այն բոլոր դեպքերում առկա է, հետևաբար և Թոփ Սլոթ-ի գործածման համար չի պահանջվում մասնակցության վճար:

Թոփ Սլոթ-ը հնարավորություն է տալիս մեծացնել շահումի չափը։  Օրինակ՝ Եթե Խաղացողը կատարում է 50 դրամի չափով մասնակցության վճար՝ ընտրելով  5 թիվը և Թոփ Սլոթը պտտվելով պատահականության սկզբունքով կանգնում է հենց 5 թվի վրա, ապա Խաղացողի շահումը բազմապատկվում է՝ հապատասխան դուրս եկած բազմապատկչի թվով: Բազմապատկիչը կտրամադրվի միայն այն դեպքում, երբ Թոփ Սլոթ-ի մի  կողմում գտնվող թիվը (բոնուսը) և  բազմապատկչի թվի  համընկնումը լինի հորիզոնական դիրքով։

Յուրաքանչյուր խաղային փուլի սկզբում և՛ անիվը, և՛ Թոփ Սլոթ-ը պտտվում են միաժամանակ: Անիվը պտտում է Խաղավարը, իսկ Թոփ Սլոթը պտտվում է ինքնաշխատ եղանակով:

Բոնուսային խաղեր

Քրեյզի թայմ

Վիրտուալ անիվը բաղկացած է 64 սեկտորներից և 3 սլաքներից, որոնք պատկերված են 3 գույնով՝  կանաչ, կապույտ և դեղին:

Քրեյզի Թայմ-ն ունի 4 տարբեր վիրտուալ անիվներ։ Դրանցից մի քանիսն առաջարկում են ավելի շատ «Կրկնակի» ու «Եռակի» անվանումներով սեկտորներ, իսկ մի քանիսը՝ ավելի բարձր բազմապատկիչներ: Անիվի տեսակը ընտրվում է պատահականորեն՝ բոնուսային փուլի սկզբում:

Խաղացողն ընտրում է կանաչ, կապույտ կամ դեղին գույնի սլաքներից որևէ մեկը: Եթե սլաքն ընտրելու համար  նախատեսված ժամանակն ավարտվի՝ համակարգը ավտոմատ կերպով կընտրի 3 սլաքներից որևէ մեկը: Խաղավարը սեղմելով համապատասխան կոճակը պտտում է անիվը: Արդյունքում սլաքները կանգ են առնում 3 տարբեր սեկտորների վրա:

Խաղացողը կհաղթի այն բազմապատկիչով,  որը վրա կանգ կառնի Խաղացողի կողմից ընտրած  սլաքը։

Եթե սլաքը կանգ առնի «Կրկնակի»-ի կամ «Եռակի»-ի սեկտորներից որևէ մեկի վրա, ապա անիվի բոլոր բազմապատկիչները կկրկնապատկվեն կամ կեռապատկվեն: Եթե Խաղացողի կողմից ընտրված սլաքը կանգ առնի  «Կրկնակի»-ի կամ «Եռակի»-ի  վրա, ապա Խաղավարը նորից կպտտի անիվը, որի արդյունքում Խաղացողը հնարավորություն կունենա շահելու ավելի մեծ բազմապատկիչներ։ «Կրկնակի»-ի կամ «Եռակի»-ի դեպքում անիվը կարող է վերապտտվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ բազմապատկիչները չեն հասել 20.000 անգամ առավելագույն բազմապատկիչին:

Քոյն ֆլիփ

Քոյն Ֆլիփ բոնուսային խաղում օգտագործվում է մետաղադրամ, որն ունի 2 կողմ՝ պատկերված կարմիր և կապույտ գույներով։ Մետաղադրամը տեղադրվում է հատուկ սարքի մեջ, որից հետո Էկրանի վրա ցուցադրվում է  մետաղադրամի յուրաքանչյուր կողմի (կարմիր, կապույտ) համար նախատեսված բազմապատկիչների թվերը:

Խաղավարը սեղմում է վահանակի կոճակը,  որի արդյունքում մետաղադրամը դուրս է թռչում սարքից և պատահականության սկզբունքով ընկնում է կարմիր կամ կապույտ գույնի կողմով։ Եթե մետաղադրամը ընկնում կարմիր կողմով դեպի դուրս, ապա Խաղացողը հաղթում է էկրանին պատահականության սկզբունքով սահմանված կարմիր բազմապատկչի թվի չափով, իսկ եթե ընկնում է կապույտ կողմով դեպի դուրս՝ ապա կապույտ բազմապատկչի թվի չափով:
 

Խաղի ընթացքում գործածվում է Rescue Flip (Փրկարարական պտույտ)- որը իրականացվում է խաղավարի կողմից այն դեպքում, երբ բազմապատկիչներից որևէ մեկը ընկնում է 3x, կամ 3x-ից ցածր թվի վրա, ինչը իրենից ներկայացնում է բազմապատկիչների թվերի լրացուցիչ պտույտ: Նման դեպքում Խաղավարը ևս մեկ անգամ  կրկնում է  պտույտը  և  նորից է սեղմում վահանակի կոճակը, որպեսզի ընկնի առավել բարձր բազմապատկիչ:

Պաչինկո

Պաչինկո (Pachinko) բոնուսային խաղում պատկերված  է մեծ «Պաչինկո» պատ, որի վրա պատկերված են բազմաթիվ գնդասեղներ։ Պատի վերևի հատվածում գտնվում  է 16 անկման գոտիներ։ Բոլոր վայրէջքի գոտիների ստորին հատվածում պատկերված են պատահական բազմապատկիչների թվեր և Կրկնապատիկ (Double)։

Խաղավարը տափօղակը նետում է 16 անկման գոտիներից որևէ մեկի մեջ, որի արդյունքում տափօղակը իջնում է պատով և ընկնում համապատասխան հատվածների վրա:

Եթե տափօղակը ընկնում է բազմապատկչի վրա, ապա Խաղացողի մասնակցության վճարը բազմապատկվում է համապատասխան թվով: Այն դեպքում, երբ տափօղակը ընկնում է Կրկնապատիկ (Double)-ի վրա, բոլոր նշված բազմապատկիչները կրկնապատկվում են, որից հետո պատահականության սկզբունքով ընտրվում է նոր անկման գոտի, և Խաղավարը նորից նետում տափօղակը, որի արդյունքում Խաղացողը հնարավորություն է ունենում շահելու ավելի մեծ բազմապատկիչներ։

Խաղի ընթացքում գործածվում է Rescue Flip (Փրկարարական պտույտ)- որը իրականացվում է խաղավարի կողմից այն դեպքում, երբ բազմապատկիչներից որևէ մեկը ընկնում է 4x-ից ցածր թվի վրա, ինչը իրենից ներկայացնում է բազմապատկիչների թվերի լրացուչիչ պտույտ: Նման դեպքում Խաղավարը ևս մեկ անգամ  կրկնում է  պտույտը  և  նորից է սեղմում վահանակի կոճակը, որպեսզի ընկնի առավել բարձր բազմապատկիչ:

Քեշ Հանթ

Քեշ Հանթը (Cash Hunt) վիրտուլ հրաձգարան է, որը  իրենից ներկայացնում է մեծ էկրան՝  108 պատահական բազմապատկիչներով: Բազմապատկիչները ծածկված  են պատահական նիշերով։ Խաղացողը ընտրում է նախընտրելի թիրախը, այսինքն այն նիշը, որի տակ իր կարծիքով թաքնված է ամենամեծ բազմապատկիչը: Երբ հետադարձ հաշվարկը սկսվում է, Խաղացողը  ընտրում է էկրանի վրա պատկերված նախընտրելի նիշը: Ժամանակի ավարտվելուն պես հրանոթը կկրակի թիրախին և կբացվի դրա տակ թաքնված բազմապատկիչը:  Բացված բազմապատկիչը կբազմապատկվի Խաղացողի մասնակցության վճարին:

31118. Քեշ կամ Քրեշ (Cash or Crаsh)

Խաղի անցկացման կարգ

Խաղի գործողությունները տեղի են ունենում օդապարիկում: Օդապարիկում գտնվում է գնդակների դուրսբերման սարք, որը լցված է բազմաթիվ կանաչ գնդակներով, մի քանի կարմիր գնդակներով և մեկ ոսկե գնդակով։

խաղի կենտրոնում գտնվում է 20 աստիճանից բաղկացած սանդուղքանման աղյուսակը։ Յուրաքանչյուր դուրս եկած կանաչ գնդակ Խաղացողին մեկ աստիճան վերև է բարձրացնում սանդուղքով և ավելի մեծ են դառնում շահումները։ Սանդուղքանման աստիճանի յուրաքանչյուր մակարդակում ներկայացված են բազմապատկիչներ և Խաղացողը բարձրանալով սանդուղքանման աստիճանով հնարավորություն է ստանում շահել համապատասխան մակարդակում նշված բազմապատկչով: Տվյալ դեպքում Խաղացողի կողմից կատարված մասնակցության վճարը բազմապատկվում է համապատասխան բազմապատկչով: Եթե կարմիր գնդակ է դուրս գալիս, օդապարիկը վթարի է ենթարկվում  և Խաղացողը կորցնում է  իր շահումները։ Բայց եթե ոսկե գնդակ է դուրս գալիս, Խաղացողը ստանում է վահան, որը պաշտպանում է հաջորդ կարմիր գնդակից։

Որոշումների կայացում

Ամեն անգամ, երբ կանաչ գնդակ է դուրս գալիս, Խաղացողը պետք է կայացնի հետևյալ որոշումներից մեկը․

 1. Շարունակել
  Մնալ խաղում և շարունակել խաղը
 2. Վերցնել կեսը
  Կանխիկացնել շահումների 50%-ը և շարունակել խաղալ խաղափուլը մնացած 50%-ով
 3. Վերցնել ամբողջը
  Կանխիկացնել բոլոր շահումները և դուրս գալ խաղից ։

Այն դեպքում, երբ Խաղացողը մինչև կարմիր գնդակի դուրս գալը որոշում է վերցնել իր շահումը, ապա Խաղացողը շահում է սանդուղքանման աղյուսակի համապատասխան մակարդակում նշված բազմապատկչով հաշվարկված գումարը:

Սանդուղքի մակարդակՎճարում վահանի կոտրվելուց  առաջ
2018000x
196800x
182900x
171200x
16550x
15310x
14160x
1395x
1254x
1133x
1021,5x
915x
810x
77,1x
65x
53,6x
42,7x
32x
21,6x
11,2x

Խաղն ավարտվում է, երբ կարմիր գնդակ է դուրս գալիս, եթե Խաղացողը ակտիվ վահան չունի:

Ոսկե գնդակը տալիս է Խաղացողին վահան՝ պաշտպանելով վթարից, երբ կարմիր գնդակ է դուրս գալիս։ Վահանը կոտրվում է, երբ դուրս է գալիս կարմիր գնդակ:

31119. «32 քարտ»            

Խաղում օգտագործվում է 32 խաղաքարտերից բաղկացած կապոց, որի մեջ ներառված են սրտի («♥»), ագուռի («♦»), խաչի («♣»), ագռավի («♠») վեց («6»), յոթ («7»), ութ («8»), ինը («9»), տաս («10»), զինվոր («J»), թագուհի («Q»), թագավոր («K»),: Այդ խաղաքարտերն  ունեն 6-ից 13 միավորներ համաձայն ներքոնշյալ աղյուսակի.

32 քարտից բաղկացած կապոցՄիավոր
6♣, 6♦, 6 ♥, 6 ♠6
7♣, 7♦,  7♥,  7♠7
8♣,  8♦,  8♥,  8♠8
9♣, 9♦, 9♥, 9♠9
10♣, 10♦, 10♥, 10♠10
J♣, J♦,  J♥,  J♠11
Q♣, Q♦, Q♥, Q♠12
K♣, K♦, K♥, K♠13

Խաղն ընթանում է օնլայն ռեժիմով: Սեղանի շուրջ կա պայմանական չորս խաղացող, որոնք համարակալված են 8, 9, 10, 11 համարներով: Յուրաքանչյուր խաղացող ունի նախապես ֆիքսված միավորներ համաձայն ներքոնշյալ աղյուսակի.

Խաղացող 8Խաղացող 9Խաղացող 10Խաղացող 11
8 միավոր9 միավոր10 միավոր11 միավոր

 Խաղի նպատակն է գուշակել, թե որ խաղացողն է ունենալու առավել շատ միավորներ՝ 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, թե 11-րդ:

 Խաղին մասնակցելու համար պետք է կարտարել մասնակցության վճար 8, 9, 10, 11 համարի խաղացողների վրա, որից հետո խաղարկողն իրական ժամանակում յուրաքանչյուրին մեկական խաղաքարտ կբաժանի: Յուրաքանչյուր խաղացողի խաղաքարտերի ընդհանուր գումարը նրա նախնական միավորների և նրա բացած խաղաքարտերի միավորի գումարն է: Օրինակ՝ եթե 8-րդ խաղացողը ստանում է 6 միավոր ունեցող խաղաքարտ, ապա նրա ընդհանուր գումարը 14 է: Չորս խաղացողներին մեկական խաղաքարտ բացելուց հետո ամենաշատ միավորներ ունեցող խաղացողը դառնում է խաղափուլի հաղթող: Այն դեպքում, երբ երկու կամ ավելի խաղացող ունեն հավասար միավորներ, նրանց կրկին բաժանվում են մեկական խաղաքարտեր (սա վերաբերում է միայն այն դեպքերին, երբ ոչ ոքի գրանցվել է ամենաշատ միավորներ հավաքած խաղացողների մոտ, իսկ եթե ոչ ոքի գրանցվել է պակաս միավորներ ունեցող խաղացողների մոտ, ապա այդ փաստն անտեսվում է, և հաղթող է դառնում ամենաշատ միավորներ հավաքած խաղացողը)։ Հավելյալ խաղաքարտերի բաժանումն շարունակվելու է այնքան ժամանակ, մինչև խաղացողներից որևէ մեկը ունենա ավելի շատ քանակով միավորներ։ Խաղափուլը չի կարող ավարտվել ոչ ոքի հաշվով։ Հենց որոշվի հաղթողը, դա կհամարվի խաղի արդյունք, և խաղափուլը կավարտվի։ Այն խաղացողներն, ովքեր կատարել են մասնակցության վճար հաղթած կողմի վրա, կշահեն համաձայն ներքոնշյալ աղյուսակի (մնացած խաղացողները կկորցնեն իրենց մասնակցության վճարները)։

Մասնակցության վճարի անվանումըՇահման գործակից
Խաղացող 811:1
Խաղացող 94.5:1
Խաղացող 102.2:1
Խաղացող 111:1

311․20. «Մեգա Բոլ»

«Մեգա Բոլ»–ը խաղ է, որի ընթացքում 1-51 համարակալված գնդակներից գնդակներ հանող մեքենան պատահականության սկզբունքով դուրս է հանում 20 գնդակներ, իսկ խաղացողը այդ գնդակների հիման վրա պետք է լրացնի այդ գնդակների թվերը իր խաղաքարտում (խաղաքարտերում): Խաղի նպատակն է խաղաքարտում լրացվեն թվային շարքերը: Որքան շատ շարքեր լրացվեն մեկ խաղաքարտում, այնքան շատ կլինի շահումը: Խաղն իր մեջ ներառում է նաև Մեգա Բոլ բոնուսային խաղափուլ, որտեղ խաղացողը ունի շահելու ավելի մեծ հնարավորություն՝ ավելացված բազմապատկիչների շնորհիվ:

«Մեգա Բոլ»–ը խաղում են 1-400 խաղաքարտերով՝ 5×5 վանդակներով: Յուրաքանչյուր քարտ պարունակում է պատահականորեն դասավորված 24 եզակի թիվ` 1- 51 թվերի միջակայքից, և մեկ ազատ վանդակ՝ կենտրոնում: Ազատ վանդակը համարվում է արդեն նշված վանդակ: Խաղացողը կշահի, եթե լրացնի 5 վանդակից բաղկացած հորիզոնական, ուղղահայաց կամ անկյունագծային շարք: Մեկ խաղաքարտում խաղացողը կարող է շահել մինչև 6 շարքով:  Շահումները վճարվում են լրացված շարքերի գործակիցներով, այսինքն կատարված մասնակցության վճարի գումարը բազմապատկվում է լրացված շարքի (շարքերի) գործակցով: Լրացված շարքերի քանակից կախված շահման գործակիցները հետևյալն են.

1 շարք- x 1 

2 շարք- x 5 

3 շարք- x 50 

4 շարք- x 250 

5 շարք- x 1000 

6 շարք – x 10․000 

Հիմնական խաղափուլում Խաղացողը գնում է խաղաքարտեր՝ նրա ընտրած մասնակցության վճարի չափով խաղալու համար: Առաջին խաղաքարտը գնելուց հետո խաղացողը կարող է ավելացնել խաղաքարտերը, ինչպես նաև փոխել իր խաղաքարտերը՝ մինչ մասնակցության վճարների կատարման համար հատկացված ժամանակի ավարտը: Խաղաքարտերի նրա ընտրած մասնակցության վճարը ավտոմատ կերպով կկիրառվի իր բոլոր խաղաքարտերի համար:

Խաղացողի քարտերը ցուցադրվում են էկրանին: Խաղացողր կարող է մինչև մասնակցության վճարների կատարման համար հատկացված ժամանակի ավարտը ցանկացած պահի փոփոխել իր մասնակցության վճարի չափը:

Մասնակցության վճարների կատարման համար հատկացված ժամանակն ավարտվելուց հետո 1-51 թվերով համարակալված գնդիկներից պատահականության սկզբունքով 20-ը մեկ–մեկ դուրս են հանվում գնդակներ հանող մեքենայի միջոցով: Եթե դուրս հանված գնդակի թիվը համընկնում է խաղացողի խաղաքարտերից որևէ մեկում առկա թվի հետ, ապա այդ թվի վրա ավտոմատ կերպով նշան է դրվում: Երբ խաղաքարտում թվերի մի շարքը լրիվ լրացվում է, խաղաքարտի շահումները ավտոմատ թարմացվում են և ցուցադրվում են համապատասխան խաղաքարտի տակ: Շահող խաղաքարտի տակ ցուցադրվում է համապատասխան գործակցով բազմպատկված շահումը:

Մեգա Բոլ բոնուսային խաղափուլ

Հիմնական խաղափուլում բոլոր 20 գնդակները դուրս հանելուց հետո անցկացվում է մեկ կամ երկու Մեգա Բոլ բոնուսային խաղափուլ: Մեգա Բոլ բոնուսային խաղափուլի սկզբում պատահականության սկզբունքով ընտրվում է  մեգա բոլ բազմապատկիչ` 5x – 100x միջակայքում: Գնդակներ հանող մեքենան դուրս է հանում գնդակ՝ Մեգա Բոլ -ի թիվը որոշելու համար:

Եթե Մեգա Բոլ-ի թիվը լրացնում է խաղացողի խաղաքարտի (խաղաքարտերի) որևէ հորիզոնական, ուղղահայաց կամ անկյունագծային շարք , տվյալ  դեպքում շահումը հաշվարկվում է Մոգա Բոլ–ի բազմապատկչով, այսինքն մասնակցության վճարը բազմապատկվում է Մեգա Բոլ-ի այն բազմապատկիչով, որը որոշվել է բոնուսային խաղափուլի սկզբում: Օրինակ՝ եթե խաղացողը  100 դրամ մասնակցության վճար է կատարել, բազմապատկիչ է ընտրվել  5x և եթե Մեգա Բոլ-ի թիվը լրացնում է խաղացողի խաղաքարտի (խաղաքարտերի) որևէ շարք, ապա նրա շահումը կկազմի 500 դրամ:

Եթե միևնույն խաղաքարտում խաղացողի շահող շարքերում կա մեկից ավելի Մեգա Բոլ, ապա շահումը կհաշվարկվի միայն մեկ շարքի համար, այսինքն մասնակցության վճարի գումարը կբազմապատկվի Մեգա Մոլ–ի բազմապատկչով միայն մեկ անգամ:

311․21. «Կայծակնային զառեր» (Լայթնինգ դայս)

«Կայծակնային զառեր» (Լայթնինգ դայս)–ը խաղ է, որը խաղում են 1 – 6 թվեր պարունակող երեք զառով: Խաղացողը պետք է գուշակի բոլոր երեք զառերի թվերի ընդհանուր գումարը: Խաղացողը մասնակցության վճար է կատարում 3–ից 18 ցանկացած տարբերակի վրա: Խաղացողը շահում է, եթե ճիշտ է  կանխատեսել բոլոր երեք զառերի հանրագումարը և կատարել է մասնակցության վճար այդ թվի վրա:

Երբ մասնակցության վճարի կատարման համար հատկացված ժամանակը լրանում է, «կայծակ է խփում» և ընտրվում են 1 կամ մի քանի պատահական «Կայծակնային թվեր» (3-ից 18 միջակայքից), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է պատահական գործակից՝ մինչև 1000x։ Այնուհետև խաղարկողը նետում է զառերը «Կայծակնային աշտարակով», և հենց որ զառերը դադարում են պտտվել ու կանգ են առնում, խաղացողը տեսնում է, թե ինչ թվեր են ընկել դրանց վրա: Խաղացողը շահում է, եթե ճիշտ է գուշակել երեք զառերի վրա ընկած թվերի ընդհանուր գումարը, այսինքն եթե մասնակցության վճար է կատարել այդ թվի վրա: Շահումը կախված է նրանից, թե արդյոք ընտրված թվի վրա կիրառվել է կայծակնային  գործակից, թե ոչ։ Եթե ընտրված թիվը չի հանդիսանում «Կայծակնային թիվ», ապա շահումը հաշվարկվում է մասնակցության վճար բազմապատկած համապատասխան պատահական գործակցով, իսկ եթե  այդ թիվը նաև «Կայծակնային թվերից» մեկն է, ապա նրա շահումը բազմապատկվում է նաև «Կայծակնային թվի» գործակցով /ստորև ներկայացված աղյուսակի սահմաններում/: Խաղացողի մասնակցության վճարը վերադարձվում է իր շահումների հետ միասին։

Խաղացողները կարող են կատարել նաև հետևյալ մասնակցության վճարները.

– ցածր (3-9 միջակայքի վրա) – երեք զառերի հանրագումարը կլինի նշված միջակայքից

-բարձր (12-18 միջակայքի վրա) – երեք զառերի հանրագումարը կլինի նշված միջակայքից

– ցանկացած կրկնակի – շահելու համար պետք է երեք զառերից երկուսը ընկնեն նույն թիվը

– ցանկցած եռակի – շահելու համար պետք է երեք զառերից երեքն էլ  ընկնեն նույն թիվը:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆՎՃԱՐՇԱՀՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԻՋԱԿԱՅՔ
Հանրագումարը՝ 3 կամ 18149–999 ։ 1
Հանրագումարը՝ 4 կամ 1749–499 ։ 1
Հանրագումարը՝ 5 կամ 1624–249 ։ 1
Հանրագումարը՝ 6 կամ 1514–99 ։ 1
Հանրագումարը՝ 7 կամ 149–99 ։ 1
Հանրագումարը՝ 8 կամ 136–49 ։ 1
Հանրագումարը՝ 9 կամ 125–49 ։ 1
Հանրագումարը՝ 10 կամ 114–49 ։ 1
Ցածր / Բարձր1-9:1
Ցանկացած կրկնակի1-3:1 
Ցանկացած եռակի24 -249:1

311․22Կազինո Հոլդեմ

«Կազինո Հոլդեմ» խաղում բոլոր խաղացողները, անկախ մեկը մյուսից, խաղում են ընդդեմ խաղավարի: «Կազինո Հոլդեմ» թղթախաղը հիմնվում է 5 խաղաթղթերի համակցությունների աստիճանների վրա: Հաղթանակ գրանցելու համար խաղացողի՝  հինգ խաղաքարտից կազմված համակցությունով «Ձեռք»–ը պետք է հաղթի խաղավարի «Ձեռք»–ին: Խաղացողի և խաղավարի լավագույն «Ձեռք»–երը ձևավորվում են իրենց բաժանված երկուական խաղաքարտից և խաղասեղանին բաժանված հինգ ընդհանուր խաղաքարտերից: Խաղաքարտերը խառնվում են յուրաքանչյուր խաղափուլից հետո: Խաղը սկսելու համար խաղացողը պետք է կատարի մասնակցության վճար «Անտե» համապատասխան դաշտում:

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ` 52 խաղաթղթով` յուրաքանչյուր 4 երանգներում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև տուզ՝ առանց Ջոկերի: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը տուզն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` երկուսանոցը: «Տուզ»–ը A, K, Q, J, 10 «Սթրիթ» համակցությունում համարվում է ամենաբարձր արժեք ունեցող խաղաքարտը, մինչդեռ 5, 4, 3, 2, A «Սթրիթ» համակցությունում այն համարվում է ամենացածր արժեք ունեցող խաղաքարտը:

  Խաղացողին բաժանվում է երկուական բաց խաղաքարտ, որից հետո երկուական փակ խաղաքարտ է իրեն բաժանում խաղավարը: Խաղասեղանին բաժանվում է երեք ընդհանուր բաց խաղաքարտ, որոնք նախատեսված են խաղացողի և խաղավարի համար յուրաքանչյուրը իր «Ձեռք»–ի համակցությունը կազմելու համար: Խաղացողը պիտի ընտրի  «Շարունակել»(Call) կամ «Հանձնվել»(Fold) առաջարկվող հրահանգներից մեկը: Խաղափուլը շարունակելու համար անհրաժեշտ է ընտրել «Շարունակել» և կատարել «Շարունակել» մասնակցության վճար, որը խաղացողի կատարած «Անտե» մասնակցության վճարի կրկնապատիկն է: Խաղափուլից հրաժարվելու դեպքում պետք է ընտրել «Հանձնվել»: Խաղացողը կարող է ընտրել  «Հանձնվել»–ը խաղափուլն ավարտելու համար, ինչի արդյունքում կզրկվի իր առաջին, այսինքն «Անտե» մասնակցության վճարից: «Շարունակել» կամ «Հանձնվել» ընտրությունը չի ազդում «Բոնուսային» լրացուցիչ մասնակցության վճարի վրա:  Որոշում կայացնելուց հետո խաղավարը բաժանում է ևս երկու ընդհանուր խաղաքարտ (“Թերն” և “Ռիվեր”): Խաղավարը նաև բացում է իր առաջին երկու խաղաքարտերը:  Հաղթողին որոշելու համար համեմատվում են խաղացողի և խաղավարի հինգ խաղաքարտից բաղկացած «Ձեռք»–երը:

«ԲՈՆՈՒՍԱՅԻՆ» ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ

«Բոնուսային» լրացուցիչ մասնակցության վճարը (Bonus bet) կատարվում է ըստ խաղացողի ցանկության, որը կիրառվում է մեկնարկային պարտադիր «Անտե» մասնակցության վճարը կատարելուց հետո:

«Բոնուսային» լրացուցիչ մասնակցության վճարի դեպքում հաշվի է առնվում միայն առաջին հինգ խաղաքարտից կազմված համակցությունով «Ձեռք»–ը: Եթե Խաղացողն ունի մի զույգ տուզ կամ ավելի լավ համակցություն, նա կարող է շահել «Բոնուսային» լրացուցիչ մասնակցության վճարը և շահումը ստանալ համաձայն աղյուսակի.

Բոնուսային» Լրացուցիչ մասնակցության վճար

Համակցություն Շահումներ
Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է տուզով (ռոյալ ֆլաշ) Օր.՝ 10♥, J♥, Q♥, K♥, A♥100:1
Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրիթ ֆլեշ) Օր.՝ 10♦,9♦,8♦,7♦,6♦50:1
Չորս նույնարժեք (քառե) Օր.՝ K♣, K♥, K♠, K ♦, 6♦40:1
1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ) Օր.՝ 6♦, 6♥, K♣, K♥, K♠30:1
Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլեշ) Օր.՝ A♣, 10♣, Q♣, 5♣, 7♣20:1
Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրիթ) Օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦, 7♣, 6♠7:1
Երեք նույնարժեք (թրիս) Օր.՝ K♣, K♥, K♠, 8♠, A♦7:1
Երկու զույգ Օր.՝ 7♥,7♦, 10♥, 10♣, 9♦7:1
Տուզերի զույգ Օր.՝ A♣, A♥, 10♣, K♠, 7♣7:1

Խաղի արդյունքներ և շահումների վճարումներ

Արդյունքները որոշվում են համեմատելով խաղացողի և խաղավարի 5 խաղաքարտից բաղկացած լավագույն «Ձեռք»-երը (համատեղելով խաղացողի/ խաղավարի 2 խաղաքարտերը ընդհանուր 5 խաղաքարտի հետ):

Խաղավարի «Ձեռք»–ին պետք է լինի «4»–երից կազմված զույգ կամ ավելի բարձր արժեքով համակցություն որակավորման պահանջները բավարարելու համար, այսինքն՝ խաղացողի «Ձեռք»–ի խաղաքարտերի հետ մրցունակ լինելու համար:

Խաղի արդյունքը որոշվում է ստորև ներկայացված աղյուսակի հիման վրա՝ արդյոք խաղացողը հաղթել է, պարտվել, թե խաղն ավարտվել է ոչ-ոքի։

ԱրդյունքԱՆՏԵՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ
Խաղավարը չունի համապատասխան որակավորում, և Խաղացողը հաղթում էՀաղթանակՎերադարձ
Խաղավարն ունի համապատասխան որակավորում, և Խաղացոը հաղթում էՀաղթանակ1:1
Խաղավարն ունի համապատասխան որակավորում, և Խաղացողը պարտվում էՊարտությունՊարտություն
Խաղավարն ունի համապատասխան որակավորում, և Խաղացողն ավարտում է խաղն ոչ-ոքի հաշվովՎերադարձՎերադարձ
Խաղացողը Հանձնվում է (Fold) անումՊարտությունՊարտություն

«Անտե» մասնակցության վճարի դեպքում շահումը տրվում է համաձայն ստորև ներկայացված աղյուսակի.

«Անտե» մասնակցության վճար

 ՀամակցությունՇահումներ
Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է տուզով (ռոյալ ֆլեշ)  Օր.՝ 10♥, J♥, Q♥, K♥, A♥100:1
Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրիթ ֆլեշ) Օր.՝ 10♦,9♦,8♦,7♦,6♦20:1
Չորս նույնարժեք (քառե) Օր.՝ K♣, K♥, K♠, K ♦, 6♦10:1
1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ) Օր.՝ 6♦, 6♥, K♣, K♥, K♠3:1
Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլեշ) Օր.՝ A♣, 10♣, Q♣, 5♣, 7♣2:1
Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրիթ) Օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦, 7♣, 6♠1:1
Երեք նույնարժեք (թրիս)  Օր.՝ K♣, K♥, K♠, 8♠, A♦1:1
Երկու զույգ Օր.՝ 7♥,7♦, 10♥, 10♣, 9♦1:1
Տուզերի զույգ Օր.՝ A♣, A♥, 10♣, K♠, 7♣1:1
Որակավորված զույգ («4»–երից կամ ավելի բարձր խաղաքարերով կազմված զույգ)1:1
Մեկ զույգ կամ բարձր խաղաքարտ Օր.՝ 8♥, 8♣, K♣, A♥, 9♠1:1

31123. Գոնզոյի գանձերի որս

«Գոնզոյի գանձերի որս» խաղին մասնակցելով խաղացողը պետք  է գտնի թաքնված գանձերը 70 քար պարունակող պատի վրա։ Խաղացողը որոշում է, թե գանձերից որ մեկն է ցանկանում որոնել և  որոնման քանի հնարավորություն կունենա։

Խաղի սկզբում Խաղացողը որոշում է, թե որ թանկարժեք քարերն է փորձելու գտնել՝ մասնակցության վճարների հատվածից ընտրելով տարբեր գույներ ունեցող քարերից որևէ մեկը։ Յուրաքանչյուր թանկարժեք քար ունի համապատասխան շահման բազմապատկիչ՝ 1x, 2x, 4x, 20x և 65x։ Այնուհետև, Խաղացողը պետք է 1-20 միջակայքից ընտրի տվյալ գույնի քարի ընտրության հնարավորությունների քանակը: Ամեն կատարված մասնակցության վճարի դիմաց խաղացողը կարող է ունենալ քար բացելու 1 հնարավորություն։

Մասնակցության վճարի կատարման ժամանակի ավարտից հետո, պատի վրա գտնվող բոլոր քարերը խառնվում են։ Մեկնարկում է հետհաշվարկի ժամանակը և սկսվում է գանձերի որսը։ Խաղացողը փնտրում է գանձերը՝ կախված ընտրություն իրականացնելու իր ունեցած հնարավորությունների քանակից (1-20)։ Խաղացողը պետք է սեղմի պատի վրա գտնվող քարին այն ընտրելու համար։ Խաղացողի  ընտրված քարի վրա կմնա իր ձեռքի հետքը։ Մինչև ժամանակի ավարտը խաղացողը հնարավորություն ունի տեղափոխել ձեռքի հետքը մեկ այլ քարի վրա։ Խաղացողը կարող է  քարեր ընտրել մինչև իր ունեցած հնարավորությունները սպառվեն։ Եթե ժամանակի ավարտից հետո խաղացողը դեռ ունի չօգտագործված հնարավորություններ, ապա համակարգն ավտոմատ կերպով խաղացողի փոխարեն կընտրի պատահական քարեր։

Խաղացողի կողմից քարերն ընտրվելուց հետո, Գոնզոն պտտում է բանալին և մեկնարկում է շահումների խաղարկման փուլը։ Այս փուլում պատի վերևում հայտնվում են Բոնուսային շահումներ։ Բոնուսային շահումները կարող են ընկնել ներքև՝ կանգնելով պատահական քարի վրա։ Բոնուսային շահումներն ավելացնում են այն քարերի արժեքները 3- 100 անգամ, որոնց վրա ընկնում են։ Բոնուսային շահումները կարող են լինել նաև վերախաղարկումներ։ Վերախաղարկման միջոցով շահումների խաղարկման փուլը կրկնվում է։

Խաղի վերջում, պատի վրա բացվում են բոլոր քարերի վերջնական արդյունքները։

Խաղացողը շահում է, երբ իր ընտրված ձեռքերի տակ բացվում է այն քարը, որն ընտրել է խաղի սկզբում։ Եթե խաղացողի շահած քարի արժեքի նկատմամբ կիրառվել են բոնուսային բազմապատկիչներ, ապա շահումը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. Մասնակցության վճարը բազմապատկվում է քարերի վերջնական բազմապատկիչներով, իսկ եթե չի կիրառվել, ապա մասնակցության վճարը բազմապատկվում է համապատասխան սկզբնական շահման բազմապատկիչով (1x, 2x, 4x, 20x և 65x):

3․11․24. Սուպեր Սիկ Բո և/կամ Մեգա Սիկ Բո

«Սուպեր Սիկ Բո և/կամ Մեգա Սիկ Բո» խաղին մասնակցելու համար Խաղացողներին տրվում է ժամանակ մասնակցության վճարներ կատարելու համար: Խաղին մասնակցելու համար Խաղացողը պետք է կատարի մասնակցության վճարը և ընտրի խաղում առաջարկվող արդյունքը: Այնուհետև, խաղացողը պետք է սպասի մինչև մեկնարկի խաղը:

Խաղին մասնակցում են երեք զառեր, որոնք պտտվում են և պատահականության սկզբունքով ամեն մեկը կանգ է առնում 1-ից 6 թվերից մեկի վրա: Շահում է այն Խաղացողը, ով ճիշտ է գուշակում խաղի արդյունքը:

Մինչև խաղի մեկնարկը /մինչ զառերը պտտվելն ու կանգ առնելը/ առաջարկվող արդյունքների համար կարող են պատահականության սկզբունքով կիրառվել բազմապատկիչներ մինչև x1000, այսինքն պատահականության սկզբունքով արդյունքների գործակիցները կարող են ավելանալ մինչև x1000, որի արդյունքում ստորև ներկայացված աղյուսակում նշված են շահումների գործակիցների սահմանաչափեր, օրինակ՝ 50-499:1:

Յուրաքանչյուր արդյունք ունի սահմանված համապատասխան գործակից: Շահումները վճարվում են գուշակած արդյունքի /արդյունքների/ գործակցով /գործակիցներով/, իսկ եթե այդ արդյունքի համար կիրառվել է բազմապատկիչ, ապա այդ դեպքում շահումը վճարվում է կիրառված բազմապատկչով:

Խաղացողները կարող են կատարել մասնակցության վճարներ խաղի հետևյալ արդյունքների վրա.

Մասնակցության վճարԽաղի արդյունքՇահում
ՓոքրԵրեք զառերի վրայի թվերի գումարը կազմում է 4 ից 10 միավոր, բացառությամբ եռյակից /եթե երեք զառերի վրա միևնույն թվերն են, օրինակ 2,2,2 կամ 3,3,3/1։1
ՄեծԵրեք զառերի վրայի թվերի գումարը կազմում է 11 ից 17 միավոր, բացառությամբ եռյակից /եթե երեք զառերի վրա միևնույն թվերն են, օրինակ 4,4,4 կամ 5,5,5/1։1
ԿենտԵրեք զառերի վրայի թվերի գումարը կլինի կենտ1։1
ԶույգԵրեք զառերի վրայի թվերի գումարը կլինի զույգ1։1
Մասնակցության վճար երեք զառերի վրայի թվերի ընդհանուր գումարի վրա/բացառությամբ եթե գումարը 3 է և 18 է/Եթե գումարը 4 է կամ 17Եթե գումարը 5 է կամ 16Եթե գումարը 6 է կամ 15Եթե գումարը 7 է կամ 14Եթե գումարը 8 է կամ 13Եթե գումարը 9 է կամ 12Եթե գումարը 10 է կամ 1150-499:120-249:115-87:1 (Սուպեր Սիկ Բո), 15-149:1(Մեգա Սիկ Բո)12-29:18-24:16-49:16-24:1
ՍինգլԵթե երեք զառերից մեկի վրայի թիվը համընկնում է խաղացողի ընտրած թվի հետԵթե երեք զառերից երկուսի վրայի թվերը համընկնում են խաղացողի ընտրած թվի հետԵթե երեք զառերից երեքի վրայի թվերը համընկնում են խաղացողի ընտրած թվի հետ 1:1   2-19։1    3-87։1
ԴաբլԵթե երեք զառերից երկու զառերի վրայի թվերը համընկնում են խաղացողի ընտրած թվի հետ /շահումը լինելու է նույնն անկախ նրանից՝ նույն թիվը երկու, թե երեք զառերի վրա է լինելու/8-87։1
ԹրիփլԵթե երեք զառերի վրայի թվերը համընկնում են խաղացողի ընտրած թվի հետ150-999։1
Ցանկացած թրիփլԵրեք զառերի վրա ցանկացած նույն թվերն են30-87։1
ՀամադրությունԵթե երեք զառերից երկուսի վրայի թվերը համընկնում է խաղացողի ընտրած երկու թվերի հետ5-24։1
   
   

Խաղացողները շահում են այն արդյունքով, որի վրա կատարել են մասնակցության վճարը:

31125. Ֆան տան (Fan Tan)

Խաղի անցկացման կարգ

Խաղում օգտագործվում են ապակե գնդիկներ, որոնք լցված են թափանցիկ տարայի մեջ: Խաղացողների կողմից մասնակցության վճար կատարելուց հետո Խաղավարը մետաղե բաժակով առանձնացնում է գնդիկներ՝ պատահական քանակությամբ: Այնուհետև խաղավարը առանձնացված գնդիկները բաժանում է շարքերի՝ յուրաքանչյուր շարքում առանձնացնելով չորսական գնդիկ:

Խաղի նպատակն է գուշակել, թե քանի հատ գնդիկ կլինի Խաղավարի կողմից առանձնացված վերջին շարքում: Երբ վերը նշված գործընթացով գնդիկները առանձնացնելուց հետո սեղանին մնում է չորս կամ ավելի քիչ գնդիկ, խաղավարը այդ գնդիկները շարքով դնում է սեղանի կենտրոնում ու ստանում ենք վերջնական արդյունք՝ 1, 2, 3 կամ 4 գնդիկ:

«Ֆան տան» խաղը Խաղացողները կարող են խաղալ 2 ռեժիմով: Առաջին ռեժիմով խաղալու դեպքում Խաղացողներին առաջարկվում է հիմնական մասնակցության վճարների տարբերակներ: Երկրորդ ռեժիմի դեպքում Խաղացողներին տրվում է հասանելիություն նաև լրացուցիչ մասնակցության վճարների:

Հիմնական մասնակցության վճարներ

 • Ֆան – Ֆան մասնակցության վճար կատարելով Խաղացողը շահում է, եթե գուշակել է վերջին շարքում մնացած գնդիկների ճշգրիտ քանակը (1, 2, 3 կամ 4):

Շահումը հաշվարկվում է՝ մասնակցության վճար + 2.85:1 գործակցով հաշվարկված գումար

 • Մեծ/Փոքր – Խաղացողը կատարելով մասնակցության վճար և ընտրելով Մեծ տարբերակը շահում է, եթե գնդիկների քանակը 3 կամ 4 է, իսկ ընտրելով Փոքր տարբերակը՝ շահում է, եթե գնդիկների քանակը 1 կամ 2 է:

Շահումը հաշվարկվում է մասնակցության վճար + 0.95:1 գործակցով հաշվարկված գումար

 • Կենտ/Զույգ – Խաղացողը կատարելով մասնակցության վճար և ընտրելով Կենտ տարբերակը շահում է, եթե վերջին շարքի գնդիկների քանակը լինի կենտ (1 կամ 3), իսկ եթե ընտրում է Զույգ տարբերակը, ապա շահում է, եթե վերջին շարքի գնդիկների քանակը լինի զույգ (2 կամ 4):

Շահումը հաշվարկվում է մասնակցության վճար + 0.95:1 գործակցով հաշվարկված գումար

Լրացուցիչ մասնակցության վճարներ

 • Նիմ (Nim) – Այս մասնակցության վճարի տարբերակը նման է Ֆան մասնակցության վճարին, սակայն երկու թվով: Խաղացողը կատարում է մասնակցության վճար՝ ընտրելով 2 թիվ: Ընտրված առաջին թիվը հաշվվում է որպես շահում, երկրորդը՝ որպես «փուշ»(վերադարձ) , որի արդյունքում Խաղացողի կատարած մասնակցության վճարը վերադարձվում է:

Շահումը հաշվարկվում է՝ մասնակցության վճար + 1.90:1 գործակցով հաշվարկված գումար

Օրինակ. «1 Nim (Նիմ) 2» – Եթե արդյունքը 1 է, Խաղացողը շահում է: Եթե արդյունքը 2 է, ապա Խաղացողի կատարած մասնակցության վճարը վերադարձվում է: Ցանկացած այլ արդյունքի դեպքում Խաղացողը պարտվում է:

 • Կվոկ (Kwok) – Այս մասնակցության վճարի տարբերակը նման է Նիմ մասնակցության վճարին, սակայն երկու թվերն էլ համարվում են որպես շահում:

Շահումը հաշվարկվում է՝ մասնակցության վճար + 0.95:1 գործակցով հաշվարկված գումար

Օրինակ. «Kwok (Կվոկ) 2-3» – Խաղացողը կատարելով մասնակցության վճար ընտրում է 2 թիվ՝ 2 և 3: Եթե արդյունքը 2 կամ 3 է, Խաղացողը շահում է: Ցանկացած այլ արդյունքի դեպքում գրանցվում է պարտություն:

 • Շեհ-սամ-հոնգ (Sheh-sam-hong) – Այս տարբերակի դեպքում Խաղացողը կատարում է մասնակցության վճար՝ ընտրելով երեք թիվ: Եթե վերջին շարքում գնդիկների քանակը համապատասխանում է տվյալ թվերից որևէ մեկին, ապա Խաղացողը շահում է: Եթե այլ թիվ է լինում, ապա Խաղացողը պարտվում է:

Շահումը հաշվարկվում է՝ մասնակցության վճար + 0.316667:1 գործակցով հաշվարկված գումար

Օրինակ` Խաղացողը ընտրելով Շեհ-սամ-հոնգ 3-2-1 շահում է, եթե արդյունքը 3, 2 կամ 1 է և պարտվում է, եթե արդյունքը 4 է:

31126. «Երեք քարտանի պոկեր»

«Երեք քարտանի պոկեր» խաղում բոլոր խաղացողները, անկախ մեկը մյուսից, խաղում են ընդդեմ խաղավարի: Խաղին մասնակցում է խաղաքարտերի կապուկ` 52 խաղաքարտով` յուրաքանչյուր 4 երանգներում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև տուզ: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաքարտը տուզն է, ամենափոքր խաղաքարտը` երկուսանոցը: Խաղաքարտերը խառնվում են յուրաքանչյուր խաղափուլից հետո:

Խաղի նպատակն է պարտության մատնել խաղավարին ավելի բարձր եռյակ համակցությունով: Խաղացողը կարող է կատարել «Անտե» մասնակցության վճար և «Զույգ+», «6 խաղաքարտ» բոնուսային մասնակցության վճարներից որևէ մեկը կամ երկուսն էլ: Խաղավարը խաղացողին բաժանում է երեք խաղաքարտ երեսով վերև՝ բաց վիճակում, իսկ իր երեք խաղաքարտերը բաժանում է երեսով ներքև՝ փակ վիճակում: Խաղացողը խաղը շարունակելու համար պետք է ընտրի «Խաղալ» (Փլեյ) հրահանգը՝ «Անտե» մասնակցության վճարին հավասար «Խաղալ» մասնակցության վճար կատարելու համար, իսկ եթե չի ցանկանում շարունակել խաղը պիտի ընտրի «Հանձնվել» (Ֆոլդ) հրահանգը:

Խաղի արդյունքներ և վճարումներ

Արդյունքները որոշվում են խաղացողի և խաղավարի խաղաքարտերը համեմատելու միջոցով: Խաղավարի «Ձեռք»–ին պետք է լինի «Թագուհի կամ բարձր» խաղալու համար: Հետևաբար խաղավարը կհայտարարի՝ «Խաղավարը չի խաղում» կամ «Խաղավարը խաղում է Թագուհիով»՝ կախված իր ձեռքից։

– Եթե խաղավարի ձեռքին չկա «Թագուհի կամ բարձր», «Խաղալ» (Փլեյ) մասնակցության վճարով գրանցվում է ոչ ոքի, իսկ «Անտե» մասնակցության վճարը վճարվում է 1։1։ Ոչ ոքի-ի դեպքում հանվում է լրացուցիչ խաղաքար խաղի արդյունքը որոշելու համար, այնքան ժամանակ մինչև գրանցվի հաղթող:

– Եթե խաղավարը համապատասխանում է մասնակցության պահանջներին, խաղացողի ձեռքը համեմատվում է խաղավարի ձեռքի հետ, և ավելի բարձր պոկերային «Ձեռք»-ը հաղթում է:

– Եթե խաղացողի պոկերային «Ձեռք»-ն ավելի բարձր է, «Անտե» և «Խաղալ» (Փլեյ) մասնակցության վճարներով վճարվում է հավասար գումար:

– Եթե խաղավարի պոկերային «Ձեռք» -ն ավելի բարձր է, խաղացողը կորցնում է իր «Անտե» և «Խաղալ» (Փլեյ) մասնակցության վճարները:

– Եթե խաղացողի և խաղավարի «Ձեռք»-երը հավասար են (այսինքն՝ նրանք ունեն հավասար արժեքով պոկերային ձեռքեր), «Անտե» և «Խաղալ» (Փլեյ) մասնակցության վճարների համար գրանցվում է ոչ ոքի: Ոչ ոքի-ի դեպքում հանվում է լրացուցիչ խաղաքար խաղի արդյունքը որոշելու համար, այնքան ժամանակ մինչև գրանցվի հաղթող:

– Եթե խաղացողն ունի «Սթրիթ» կամ ավելի բարձր համակցություն, ապա ստանում է «Անտե» բոնուս /համաձայն աղյուսակի/՝ անկախ խաղավարի «Ձեռք»-ի արժեքից։ Ընդ որում, «Անտե» բոնուսը ստանալու համար խաղացողը պետք է կատարած լինի «Խաղալ» (Փլեյ):

– «Զույգ +» և «6 խաղաքարտ» բոնուսային մասնակցության վճարները լիովին անկախ են «Անտե» և «Խաղալ» (Փլեյ) մասնակցության վճարներից․ դրանք վճարվում են խաղացողի ձեռքի արժեքի հիման վրա /համաձայն աղյուսակի/։ «6 խաղաքարտ» բոնուսային մասնակցության վճարի դեպքում հաշվարկվում են խաղացողի և խաղավարի խաղաքարտերը միասին:

Անտե Բոնուս

ՀամակցությունՇահումներ
Նույներանգ 3 հաջորդականություն (սթրիթ ֆլեշ) Օր.՝ 10♦, 9♦, 8♦5:1
Երեք նույնարժեք (թրիս) Օր.՝ K♣, K♥, K♠4:1
Ցանկացած 3 հաջորդականություն (սթրիթ) Օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦1:1

«Զույգ+» Բոնուս

ՀամակցությունՇահումներ
Մինի ռոյալ (Միևնույն երանգի մեկանոց, Արքա, Թագուհի) Օր.՝ A♦, K♦, Q♦100:1
Նույներանգ 3 հաջորդականություն (սթրիթ ֆլեշ) Օր.՝ 10♦, 9♦, 8♦40:1
Երեք նույնարժեք (թրիս) Օր.՝ K♣, K♥, K♠30:1
Ցանկացած 3 հաջորդականություն (սթրթ) Օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦5:1
Ցանկացած 3 նույներանգ (ֆլեշ) Օր.՝ A♥, 2♥, 7♥4:1
Զույգ Օր.՝ 7♥,7♦, K♠1:1

«Խաղաքարտ» Բոնուս

ՀամակցությունՇահումներ
Նույներանգ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլեշ) Օր.՝ 10♥, J♥, Q♥, K♥, A♥1000:1
Նույներանգ 5 հաջորդականություն (սթրիթ ֆլեշ) Օր.՝ 10♦,9♦,8♦,7♦,6♦200:1
Չորս նույնարժեք (քառե) Օր.՝ K♣, K♥, K♠, K ♦, 6♦100:1
1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ) Օր.՝ 6♦, 6♥, K♣, K♥, K♠20:1
Ցանկացած 5 նույներանգ (ֆլեշ) Օր.՝ A♣, 10♣, Q♣, 5♣, 7♣15:1
Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրիթ) Օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦, 7♣, 6♠10:1
Երեք նույնարժեք (թրիս) Օր.՝ K♣, K♥, K♠, 8♠, A♦7:1

31127.  «Քռափս»

«Քռափս»–ը խաղ է, որը խաղում են երկու զառերով (յուրաքանչյուրը՝ 1-6 կետերի նշագրումներով)։ Խաղի նպատակն է կանխատեսել երկու զառերի նետման ընդհանուր արդյունքը՝ մասնակցության վճար կատարելով առաջարկվող ելքերի վրա: Խաղացողը շահում է, եթե ճիշտ է կանխատեսել խաղի ելքը և կատարել է այդ մասնակցության վճարը: Յուրաքանչյուր մասնակցության վճար ունի շահման գործակից, որը խաղացողը տեսնում է մասնակցության վճար կատարելու ժամանակ, իսկ շահումները վճարվում են կատարված մասնակցության վճարների գործակիցներով:

Խաղը կայանում է երկու փուլով՝ զառերի նետման երկու տեսակով.

– Առաջին տեսակը Քամ աութ (come out) զառերի նետման փուլն է՝ զառերի առաջին նետումը:

– Երկրորդը տեսակը Փոյնթ (Point) զառերի նետման փուլն է:

Խաղն սկսվում է Քամ աութ (come out) նետումով: Երկու տեսակի ընթացքում էլ հնարավոր է մասնակցության վճարներ կատարել: Յուրաքանչյուր նետման ժամանակ երկու զառ նետվում է սեղանի հակառակ կողմում գտնվող պատի վրա: Արդյունքը ցուցադրվում է այն ժամանակ, երբ երկու զառն էլ կանգ են առնում սեղանի վրա: Տափօղակը ցույց է տալիս, թե նետման որ տեսակը կլինի հաջորդը: Քամ աութ (come out) տեսակի դեպքում տափօղակը սև է և ցույց է տալիս «Անջատված» (OFF), իսկ  Փոյնթ (Point) տեսակի դեպքում՝ տափօղակը սպիտակ է և ցույց է տալիս «Միացված» (ON): Երբ Քամ աութ (come out) նետման ժամանակ ընկնում են ընդհանուր արդյունքով 4, 5, 6, 8, 9 կամ 10 այդ արդյունքը կոչվում է Փոյնթ (Point) և խաղը շարունակվում է Փոյնթ (Point) փուլում: Խաղը կմնա Փոյնթ (Point) նետման փուլում այնքան, մինչև զառերը ընկնեն ընդհանուր արդյունքով 7 կամ միավոր թվի արդյունքով 4, 5, 6, 8, 9, 10: Նետման տեսակից է կախված, թե ինչ մասնակցության վճար է հնարավոր կատարել: Անկախ խաղի փուլից, խաղացողները կարող են մասնակցության վճարներ կատարել մինչև զառերի հաջորդ նետումը՝ մասնակցության վճարների կատարման ժամանակահատվածի ընթացքում:

Մասնակցության վճարներն ըստ նետման քանակի կարող են լինել հետևյալ տեսակների.

– Մեկ նետում (One roll) մասնակցության վճարներ –վավեր է միայն զառերի մեկ նետման համար և ավարտվում է տվյալ մեկ նետումով:

– Մի քանի նետում (Multi-roll) մասնակցության վճարներ – կարող է գործել մի քանի նետման ընթացքում:

Մեկ նետումով (One roll) մասնակցության վճարներ

Յուրաքանչյուր Մեկ նետումով (One Roll) մասնակցության վճարը գործում է միայն մեկ նետման համար և ավարտվում է յուրաքանչյուր նետումից հետո: Մեկ նետումով (One Roll) մասնակցության վճարները կարող են կատարվել ինչպես Քամ աութ (come out) նետման, այնպես էլ Փոյնթ (Point) նետման ընթացքում: Մեկ նետումով մասնակցության վճարի տեսակներն են.

– Դաշտ (Field) – մասնակցության վճարը ներառում է զառերի 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 ընդհանուր արդյունքների բոլոր տարբերակները:

– Յոթ – մասնակցության վճար՝ զառերի նետման արդյունքը կլինի 7:

– Քռափս – մասնակցության վճարը ներառում է ցանկացած տեսակի Քռափս (Craps) թվեր, այսինքն ընդհանուր արդյունքը 2, 3 և 12 է:

– Քռափ 2 – մասնակցության վճարը կատարվում է միայն 2 ընդհանուր արդյունքի վրա:

– Քռափ 3 – մասնակցության վճարը կատարվում է միայն 3 ընդհանուր արդյունքի վրա:

– Քռափ 12 – մասնակցության վճարը կատարվում է միայն 12 ընդհանուր արդյունքի վրա:

– Տասնմեկ – մասնակցության վճարը կատարվում է միայն 11 ընդհանուր արդյունքի վրա:

– Քռափ և տասնմեկ (C & E) (Craps և Eleven) – մասնակցության վճարը ներառում է որևէ Քռափս արդյունքի (2, 3 և 12) և Տասնմեկ (11) մասնակցության վճարի համադրություն: Մասնակցության վճարը շահում է, եթե զառերի ընդհանուր արդյունքը լինի 2,3,12 կամ 11:

Մի քանի նետումով (Multi-roll) մասնակցության վճարներ

Այս մասնակցության վճարները չեն հաշվարկվում առաջին նետման ժամանակ, այլ մինչև զառերը չընկնեն 7 ընհանուր արդյունքով կամ ընտրված/սահմանված միավորի Փոյնթ (Point) թվի արդյունքով: Մի քանի նետումով մասնակցության վճարների տեսակներն են.

         – Փաս լայն (Pass Line )– մասնակցության վճարը հասանելի է միայն Քամ աութ (come out) նետման փուլում (տափօղակը ցույց է տալիս «Անջատված է» (OFF): Խաղացողը շահում է, եթե զառերը ընկնում են 7 կամ 11 ընդհանուր արդյունքով, և պարտվում , եթե նետված զառերի ընդհանուր արդյունքը 2, 3 կամ 12 է: Այդ դեպքում խաղն ավարտվում է և մեկնարկում է Քամ աութ (come out)-ի նոր նետում:  Իսկ եթե զառերը ընկնում են որևէ այլ ընդհանուր արդյունքով (4, 5, 6, 8, 9 կամ 10), այդ արդյունքը կոչվում է Փոյնթ (Point): Այս դեպքում տափօղակը փոխվում է «Միացված»(ON) և խաղը շարունակվում է Փոյնթ (Point) նետման փուլով: 

        -Դոնթ փաս (Don’t Pass) – մասնակցության վճարը հասանելի է միայն Քամ աութ (come out) նետման փուլում (տափօղակը ցույց է տալիս «Անջատված է» (OFF): Քամ աութ (come out) նետման փուլում խաղացողը շահում է, եթե երկու զառերը ընկնում են 2 կամ 3 ընդհանուր արդյունքով: Եթե նետված զառերի ընդհանուր արդյունքը 12 է, ուրեմն ոչ-ոքի է և մասնակցության վճարը վերադարձվում է: Եթե նետված երկու զառերի ընդհանուր արդյունքը 7, 11, կամ ցանկացած այլ թիվ  է (4, 5, 6, 8, 9 կամ 10), ապա խաղացողը պարտվում է:

       -Քամ (Come) – մասնակցության վճարը հասանելի է միայն Փոյնթ (Point) նետման փուլում (տափօղակը ցույց է տալիս «Միացված է» (ON)): Քամ մասնակցության վճարը շահում են, եթե զառերը ընկնում են 7 կամ 11 ընդհանուր արդյունքով, և պարտվում են, եթե նետված զառերի ընդհանուր արդյունքը 2, 3 կամ 12 է: Եթե զառերը ընկնում են որևէ այլ ընդհանուր արդյունքով (4, 5, 6, 8, 9 կամ 10), խաղացողի խաղաքարերը տեղափոխվում են նետման արդյունքի ներքևի ձախ անկյուն՝ միավորը Փոյնթ (Point) նշելու համար: Զառերը նետվելու են այնքան ժամանակ, մինչև դուրս գա Փոյնթը(Point) կամ 7: Խաղացողը կշահի, եթե Փոյնթի (Point) թիվը դուրս կգա 7-ից շուտ, և կպարտվեք, եթե 7 ընդհանուր արդյունքը դուրս կգա Փոյնթից (Point) շուտ:

         -Դոնթ Քամ (Don’t come)– մասնակցության վճարը հասանելի է միայն Փոյնթ (Point) նետման փուլում (տափօղակը ցույց է տալիս «Միացված» (ON)): Դոնթ Քամ  (don’t come) մասնակցության վճարները շահում են, եթե զառերը ընկնում են 2 կամ 3 ընդհանուր արդյունքով: Եթե նետված զառերի ընդհանուր արդյունքը 12 է, ուրեմն ոչ-ոքի է և մասնակցության վճարը վերադարձվում է: Եթե նետված երկու զառերի ընդհանուր արդյունքը 7 է կամ 11, ապա խաղացողը  պարտվում է: Եթե զառերը ընկնում են որևէ այլ ընդհանուր արդյունքով (4, 5, 6, 8, 9 կամ 10), խաղաքարերը տեղափոխվում են նետման արդյունքի վերին ձախ անկյուն՝ միավորը (Point) նշելու համար: Զառերը նետվելու են այնքան ժամանակ, մինչև դուրս գա Փոյնթը (Point) կամ 7: Խաղացողը կշահի, եթե 7-ը դուրս գա Փոյնթից (Point)  շուտ, և կպարտվեք, եթե Փոյնթի (Point)-ի թիվը դուրս գա 7-ից շուտ: 

       -Թեյկ օդս (Take Odds) – մասնակցության վճարը հասանելի է միայն Փաս լայն (Pass Line ) կամ Քամ (Come) մասնակցության վճարների ժամանակ Փոյնթը (Point) որոշվելուց հետո: Այն շահում է, եթե Փոյնթ (Point)-ը դուրս է գալիս 7-ից շուտ: Այս մասնակցության վճարը շահում է խաղացողի Փաս լայն (Pass Line )կամ Քամ (come) մասնակցության վճարի հետ միասին:

      – Լեյ օդս (Lay Odds) – մասնակցության վճարը հասանելի է միայն Դոնթ փաս (Don’t Pass) կամ Դոնթ Քամ (done’t come) մասնակցության վճարների ժամանակ Փոյնթը (Point) որոշվելուց հետո: Այն շահում է, եթե 7-ը դուրս է գալիս Փոյնթից (Point) շուտ: Այս մասնակցության վճարը շահում է խաղացողի Դոնթ փաս (Don’t Pass) կամ Դոնթ Քամ (don’t come) մասնակցության վճարի հետ միասին:

       -Հաղթելու դաշտ (Place to Win) – մասնակցության վճար այն բանի վրա, որ 4, 5, 6, 8, 9 կամ 10 ընդհանուր արդյունքը դուրս կգա 7-ից շուտ: Խաղացողն ընտրում է այն թիվը, որի վրա ցանկանում է մասնակցության վճար կատարել: Խաղացողը շահում է, եթե 7 ընհանուր արդյունքից առաջ զառերն ընկնեն խաղացողի ընտրած թվի արդյունքով:

         -Պարտվելու դաշտ (Place to Lose) – մասնակցության վճար այն բանի վրա, որ զառերը կընկնեն 7 ընհանուր արդյունքով՝ մինչև 4, 5, 6, 8, 9 կամ 10 ընդհանուր արդյունքով ընկնելը: Խաղացողն ընտրում է թիվը, որի վրա ցանկանում է մասնակցության վճար կատարել: Խաղացողը շահում է, եթե նրա ընտրած թվից առաջ զառերն ընկնեն 7 ընհանուր արդյունքով:

        -ՀԱՐԴՎԵՅՍ (Hardways) – մասնակցության վճար ՀԱՐԴՎԵՅՍԻ-ի որևէ զույգի վրա (2 և 2, 3 և 3, 4 և 4, 5 և 5): Խաղացողը շահում է, եթե զառերը ընկնում են նրա կատարած մասնակցության վճարի ճշգրիտ զույգը: Այս մասնակցության վճարները պարտվում են, եթե զառերը ցույց են տալիս 7-ի որևէ կոմբինացիա կամ ոչ զույգ (easy) կոմբինացիա: Օրինակ՝ ՀԱՐԴՎԵՅՍ 8-ի վրա կատարած մասնակցության վճարը կշահի, եթե զառերը ցույց տան 4+4, բայց կպարտվի, եթե ցույց տան 2+6 կամ 3+5  կամ 7-ի ցանկացած կոմբինացիա:

31128.  «Լայվ Անդար Բահար»

«Լայվ Անդար-Բահար» խաղի նպատակն է կռահել, արդյոք «Հիմնական խաղաքարտ»-ին համարժեք խաղաքարտ (անկախ երանգից նույն արժեքի խաղաքարտ) կբաժանվի Անդարի, թե Բահարի կողմում:

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի 1 կապուկ` 52 խաղաթղթով` բաղկացած 4 երանգներից (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև մեկանոց, որոնք խաղարկողը վերախառնում է ամեն խաղափուլից առաջ։ Խաղում բոլոր խաղաքարտերը բաժանվում են երեսով վերև:

Խաղափուլի սկզբում խաղավարը մեկ խաղաքարտ տեղադրում է «Հիմնական խաղաքարտ»-ի դիրքում: Այնուհետև խաղացողները կատարում են մասնակցության վճարներ:

Խաղացողները կարող են կատարել ինչպես հիմնական մասնակցության վճարներ՝ Անդարի և/կամ Բահարի վրա, այնպես էլ հավելյալ մասնակցության վճարներ: Հավելյալ մասնակցության վճարներ կարելի է կատարել առանց հիմնական մասնակցության վճարներ կատարելու:

Դրանից հետո խաղավարը սկսում է մեկական խաղաքարտ բաժանել յուրաքանչյուր կողմին՝ նախ Անդարին, հետո Բահարին, հետո կրկին Անդարին, և այսպես այնքան, մինչև կողմերից որևէ մեկում դուրս կգա «Հիմնական խաղաքարտ»-ին համարժեք խաղաքարտ, այսինքն՝ անկախ երանգից նույն արժեքի խաղաքարտ։

Եթե խաղացողը կռահում է հաղթող կողմին (որի վրա դուրս է գալիս «Հիմնական խաղաքարտին» համարժեք խաղաքարտը), ապա նա շահում է: Եթե համընկնող խաղաքարտը բաժանվում է հակառակ կողմին, խաղացողը պարտվում է:

Հավելյալ մասնակցության վճարներն են.

– Անդար/Բահար շահում առաջին խաղաքարտի վրա – մասնակցության վճար, որ Անդար/Բահար կողմը կշահի այն բանից հետո, երբ առաջին խաղաքարտը բաժանվի համապատասխան դիրքին:

– Բաժանված խաղաքարտերի քանակ – մասնակցության վճար տարբեր միջակայքերի վրա, որոնք ցույց են տալիս «Հիմնական խաղաքարտ»-ը բաժանելուց հետո սեղանին բաժանվող խաղաքարտերի ընդհանուր թիվը: Այդ միջակայքերն են ՝ 1–5, 6–10, 11–15, 16–25, 26–30, 31–35, 36–40 և 41–49:

– «Առաջին  3» – սա թույլ է տալիս խաղացողներին մասնակցության վճար կատարել, որ Անդարին և Բահար դիրքերին առաջինը բաժանված խաղաքարտերը «Հիմնական խաղաքարտ»-ի հետ միասին կկազմի հետևյալ երեք քարտանի պոկերային ձեռքերից մեկը.  

Սթրեյթ ֆլեշ – Երեք խաղաքարտն էլ հաջորդական են և նույն երանգի

Սթրեյթ – Երեք խաղաքարտն էլ հաջորդական են, բայց ոչ նույն երանգի

Ֆլեշ – Երեք խաղաքարտն էլ նույն երանգի են

Այս հավելյալ մասնակցության վճարը վերադարձվում է խաղացողին, երբ Անդարին բաժանված առաջին խաղաքարտը համընկնում է հիմնական խաղաքարտի արժեքի հետ:

Շահումները վճարվում են համաձայն ստորև ներկայացված աղյուսակների.

Հիմնական մասնակցության վճարՇահում
Անդար0.9 :1
Բահար1:1
Հավելյալ մասնակցության վճար /Անդար/Բահար շահում առաջին խաղաքարտի վրա/Շահում
Անդարը հաղթում է առաջին խաղաքարտով15:1
Բահարը հաղթում է առաջին խաղաքարտով15.5 :1
Հավելյալ մասնակցության վճար /Բաժանված խաղաքարտերի քանակ/Շահում
1–52.5 :1
6–103.5 :1
11–154.5 :1
16–253.5 :1
26–3014.5 :1
31–3524.5 :1
36–4049:1
41–49119:1
Հավելյալ մասնակցության վճար /«Առաջին 3»/Վճարում
Սթրեյթ ֆլեշ120:1
Սթրեյթ8:1
Ֆլեշ5:1

31129.  Լայվ Փողի Անիվ (Dream Catcher)

 «Լայվ Փողի Անիվ» խաղի ընթացքում խաղավարը պտտում է մեծ ուղղահայաց անիվը, իսկ  Խաղացողները կանխատեսում են, թե որ հատվածի վրա կանգ կառնի անիվը:

Անիվը բաժանված է 54 հավասար հատվածների, որոնք տարանջատված են գծերով: 52 հատվածները նշված են թվերով (1, 2, 5, 10, 20 կամ 40)՝ յուրաքանչյուր թիվը չկրկնվող գույնով: Մյուս երկու հատվածները արծաթագույն(2x բազմապատկիչ) և ոսկեգույն(7x բազմապատկիչ) են:

Խաղացողը կատարում է մասնակցության վճար այն թվի վրա, որի վրա ըստ իրեն կանգ կառնի անիվը․ 1, 2, 5, 10, 20 կամ 40։  Այնուհետև խաղավարը պտտում է անիվը։ Շահող մասի վրա կանգ է առնում  անիվի վերևի հատվածում գտնվող ցուցիչը։ Եթե պտույտից հետո անիվը կանգ է առնում խաղացողի ընտրած թվի վրա, ապա խաղացողը շահում է: Շահումը տրվում է գործակիցներով, որոնք համապատասխանում են շահող թվին։ Օրինակ՝ շահող 5 թիվը վճարվում է 5-ը 1-իշահող 10 թիվը՝ 10-ը 1-իև այդպես շարունակ։

Եթե անիվը կանգ է առնում բազմապատկչի մասում (2x կամ 7x), ապա բոլոր մասնակցության վճարները մնում են տեղում և որևէ նոր մասնակցության վճար չի ընդունվում: Անիվը պտտվում է կրկին և պտույտի արդյունքը (1, 2, 5, 10, 20 կամ 40)՝ գործակիցները, բազմապատկվում են կրկնակի կամ յոթ անգամ՝ կախված այն բանից, թե որ բազմապատկչի վրա է կանգ առել անիվը նախորդ պտույտի ժամանակ։ Եթե անիվը կրկին կանգ է առնում բազմապատկչի հատվածի վրա, ապա բոլոր մասնակցության վճարները մնում են իրենց տեղում, և նախորդ պտույտի բազմապատկիչը կրկին բազմապատկվում է: Անիվը պտտվում է այնքան, մինչև պտույտի արդյունքը բազմապատկիչ չլինի: Օրինակ, անիվը կանգ է առնում 2x-ի վրա, այնուհետև հաջորդ պտույտի ժամանակ այն կանգ է առնում 7x-ի վրա, և հաջորդ պտույտի ժամանակ 5 թվի վրա։ Ի սկզբանե 5 թվի վրա մասնակցության վճար կատարած խաղացողի համար շահումը կլինի՝ (5-ը 1-ի) x 2 x 7 = 70-ը 1-ի։

Շահումներ

Անիվի վրայի թիվըՀատվածների քանակըՇահումները
1231:1
2152:1
575:1
10410:1
20220:1
40140:1
2x1Բազմապատկում է հաջորդ շահող թվի շահումը  2xով
7x1Բազմապատկում է հաջորդ շահող թվի շահումը 7xով

3․11․30.  Բլեքջեք Լայվ (Majority Rules Speed)

 «Բլեքջեք Լայվ» խաղը խաղում են 52 խաղաքարտերից բաղկացած 8 կապուկով, որտեղ 2-10 թվերով խաղաքարտերը հաշվվում են դրանց անվանական արժեքով, նկարով խաղաքարտերը՝ 10, իսկ տուզերը կամ 1 կամ 11:

Այս խաղի շրջանակներում խաղաքարտերի հետ կապված  օգտագործվող հասկացություններն են.

 • – Խաղաքարտի տիպը՝ (մաստը)՝  սիրտ («♥»), ագուռ («♦»), խաչ («♣») կամ ագռավ («♠»):

Արժեք – Խաղաքարտի արժեքը՝ երկու («2»), երեք («3»), չորս («4»), հինգ («5»), վեց («6»), յոթ («7»), ութ («8»), ինը («9»), տաս («10»), զինվոր («J»), թագուհի («Q»), թագավոր կամ արքա («K»), մեկանոց կամ տուզ («A»): Նույնարժեք – Նույն արժեք ունեցող ցանկացած երանգի խաղաքարտեր: (Օրինակ. նույնարժեք խաղաքարտերն են համարվում՝ խաչի թագուհի (Q♣), սրտի թագուհի (Q♥), ագռավի թագուհի  (Q♠), ագուռի թագուհի (Q♦)):

Գույն – Կարմիր/սև:

       Հաղթելու համար խաղացողի խաղաքարտերը պետք է ավելի մոտ լինեն 21-ին, քան խաղավարի խաղաքարտերը, առանց գերազանցելու 21-ը:

Եթե խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերը լինում են տուզը և 10-անոցը, դա համարվում է Բլեքջեք, և շահումը վճարվում է սկզբնական մասնակցության վճարի 1․5 -ի չափով։ Եթե խաղացողի խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը ավելի մոտ է 21-ին, քան խաղավարի քարտերի ընդհանուր արժեքը, խաղացողը շահում է մասնակցության վճարի կրկնակին։ Եթե խաղացողի խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը 21-ից շատ է, խաղացողը պարտվում է և կորցնում իր մասնակցության վճարը։ Եթե խաղացողը և խաղավարը ունեն խաղաքարտերի նույն ընդհանուր արժեքը (17 և բարձր) նրանցից ոչ մեկը չի հաղթում, և մասնակցության վճարը վերադարձվում է խաղացողին՝ որպես ոչ ոքի։ Բլեքջեքը հաղթում է 21 միավորը։

Խաղացողները կարող են խաղալ տարբեր խաղային ռեժիմներով՝ արդյոք գործողությունները (Հիթ, Ստենդ, Դաբլ կամ Սպլիտ) իր խաղաձեռքի համար կարող են ընտրվել խաղացողների մեծամասնության քվեարկությամբ (Majority Rules), թե լավագույն ռազմավարությամբ (Best Strategy):

Մեծամասնության որոշում (Majority Rules ) խաղային ռեժիմ

Այս ռեժիմի ժամանակ խաղի սկզբում խաղացողը պետք է ընտրի, արդյոք լրացուցիչ մասնակցության վճար պահանջող գործողությունները (Սպլիտ և Դաբլ) կարող են ավտոմատ կերպով կիրառվել իր խաղաձեռքի համար: Եթե խաղացողը չի նշում իր ընտրության մասին, ապա գործողությունը կիրառվում է «Ավտոմատ Սպլիտ կամ Դաբլ» մասում նկարագրված կարգով: 

Երբ խաղատեղերի համար ակտիվացված է լինում Մեծամասնության որոշում (Majority Rules) խաղային ռեժիմը, խաղացողները պետք է քվեարկությամբ որոշեն, թե հաջորդը որ գործողությունն է կատարվելու (Հիթ, Ստենդ, Դաբլ կամ Սպլիտ)։ Քվեարկությունը առաջարկվում է գործողությունների բոլոր խաղափուլերում։ Այն գործողությունը, որի օգտին ամենաշատ խաղացողներ են քվեարկել, անմիջապես կիրառվում է բոլոր խաղացողների համար, եթե

-Այն ստացել է քվեների ավելի քան 50% -ը, կամ

-Ոչ մի գործողության համար տրված քվեները չեն գերազանցել 50%-ը, և որևէ այլ գործողություն տվյալ գործողությունից ավելի շատ քվե չի ստացել տոկոսային արտահայտությամբ:

Եթե գործողության խաղափուլի ավարտին ոչ մի գործողություն մեծամասնության քվեն չի ստանում, յուրաքանչյուրը ավտոմատ կերպով կատարում է այն գործողությունը, որը ստացել է ամենաշատ քվեն։ Եթե երկու կամ ավելի գործողություններ հավասար քանակությամբ քվե են ստացել, գործողության խաղափուլը կատարվում է ավտոմատ կերպով՝ լավագույն ռազմավարության համաձայն։

Եթե խաղացողը չի քվեարկել գործողության ժամանակ․

– Բայց քվեարկությունը կայացել է, այդ դեպքում այդ խաղացողի ձեռքի վրա կիրառվում է մեծամասնության կողմից որոշված գործողությունը.

– Եվ եթե ոչ մի գործողություն մեծամասնության քվեն չի ստացել, այդ գործողության խաղափուլում կիրառվում է լավագույն ռազմավարությունը,

Քվեարկությունը կրկնվում է գործողությունների բոլոր խաղափուլերում կամ մինչև բոլոր խաղացողները ընտրում են Ստենդ կամ գրանցում են Գերահավաք: Եթե խաղասեղանի շուրջ բոլոր խաղացողների մոտ գրանցվում է Գերահավաք (հավաքում է ավելի, քան 21 միավոր), խաղն ավարտվում է։

Եթե տվյալ ռեժիմն ակտիվացված է, երբ խաղավարի առաջին խաղաքարտը տուզ է լինում, մեծամասնության քվեից բացի առանձին առաջարկվում է նաև Ապահովագրություն, և խաղացողը պետք է որոշի ընդունել Ապահովագրության առաջարկը, թե բաց թողնել։

Լավագույն ռազմավարություն (Best Strategy) խաղային ռեժիմ

Այս ռեժիմի ժամանակ խաղի սկզբում խաղացողը պետք է ընտրի, արդյոք լրացուցիչ մասնակցության վճար պահանջող գործողությունները (Սպլիտ և Դաբլ) կարող են ավտոմատ կերպով կիրառվել իր խաղաձեռքի համար: Եթե խաղացողը չի նշում իր ընտրության մասին, ապա գործողությունը կիրառվում է «Ավտոմատ Սպլիտ կամ Դաբլ» մասում նկարագրված կարգով: 

Լավագույն ռազմավարություն (Best Strategy) խաղային ռեժիմի ակտիվացման դեպքում բոլոր գործողությունները (բացառությամբ Ապահովագրության) կատարվում են ավտոմատ կերպով՝ ըստ Բլեքջեքի ռազմավարության։

Եթե տվյալ ռեժիմն ակտիվացված է, երբ խաղավարի առաջին խաղաքարտը տուզ է լինում, լավագույն ռազմավարությունից  բացի առանձին առաջարկվում է նաև Ապահովագրություն, և խաղացողը պետք է որոշի ընդունել Ապահովագրության առաջարկը, թե բաց թողնել։

Ավտոմատ Սպլիտ կամ Դաբլ

Եթե գործողությունը Սպլիտ կամ Դաբլ է և խաղացողը համաձայնել է ավտոմատ որոշումներին, գումարը ավտոմատ գանձվում է Հաշվեկշռից այդ գործողությունները կատարելու համար։

Եթե խաղացողը չի համաձայնել ավտոմատ Սպլիտ կամ Դաբլ տարբերակին, կամ եթե նա բավարար գումար չունի այդ գործողությունների համար․

-Սպլիտի դեպքում խաղացողն ավտոմատ կերպով շարունակում է խաղը աջ ձեռքով,

-Դաբլի դեպքում խաղացողն ավտոմատ կերպով կատարում է Հիթ, իսկ հետո՝ Ստենդ:

Բացառություն է, եթե խաղացողը չի համաձայնել ավտոմատ գործողությունների կիրառմանը, բայց և քվեարկել է Majority Rules ռեժիմով, ընտրված գործողությունը կիրառվում է նաև նրա ձեռքի համար։

Խաղացողներիը ցանկացած պահի նրանք կարող են փոխել իրենց կարգավորումները։

Հիթ – վերցնել ևս մեկ կամ մի քանի խաղաքարտ:

Ստենդ –եթե բավարար է  խաղախաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը՝ խաղաքարտ չվերցնել:

Դաբլ  – Եթե առաջին երկու քարտերը ստանալուց հետո խաղացողը համարում է, որ երրորդ խաղաքարտը հնարավորություն կտա իրեն հաղթելու խաղավարի ձեռքը, կարող է կրկնապատկել մասնակցության վճարը։ Այս դեպքում մասնակցության վճարի գումարը կրկնապատկվում է, և խաղացողին բաժանվում է ևս մեկ խաղաքարտ։

Եթե խաղացողը կրկնապատկում է մասնակցության վճարը, և խաղավարի առաջին քարտի արժեքը լինում է 11 (Տուզ), և խաղավարը ստանում է Բլեքջեք, խաղացողի երկու մասնակցության վճարն էլ պարտվում են։ Եթե խաղավարի առաջին քարտի արժեքը 10 է, և խաղավարը ստանում է Բլեքջեք, խաղացողի կրկնապատկված մասնակցության վճարը վերադարձվում է նրան։

Սպլիտ – Եթե խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերը ունեն նույն արժեքը, դրանք կարող են տրոհվել երկու ձեռքերի, այդ դեպքում կատարվում է երկրորդ մասնակցության վճարը՝ սկզբնական մասնակցության վճարի չափով։ Խաղացողը այնուհետև յուրաքանչյուր ձեռքի համար լրացուցիչ խաղաքարտեր է վերցնում։ Խաղացողը կարող է յուրաքանչյուր տրոհված ձեռքի համար վերցնել այնքան խաղաքարտ, որքան ցանկանում է, բայց եթե նա տրոհում է երկու տուզերը, այդ դեպքում նա ստանում է միայն մեկ լրացուցիչ խաղաքարտ յուրաքանչյուր Տուզի համար։ Եթե խաղացողը ստանում է տուզ և մեկ 10 արժեքով խաղաքարտ սպլիտ ձեռքով, դա համարվում է 21, այլ ոչ թե Բլեքջեք։ Այս դեպքում շահումը վճարվում է 1:1, և ոչ թե 3:2: Սպլիտ ձեռքը չի կարող նորից տրոհվել, բայց խաղացողը կարող է սպլիտից հետո կատարել դաբլ։

Ապահովագրություն – Եթե խաղավարի սկզբնական ձեռքին լինում է տուզ, խաղացողներին հնարավորություն է տրվում ապահովագրելու իրենց մասնակցության վճարները խաղավարի Բլեքջեքից։ Դա տեղի է ունենում անկախ նրանից, թե խաղային որ ռեժիմն է ակտիվացված։ Խաղացողն ինքն է որոշում՝ կատարել Ապահովագրություն, թե ոչ։ Եթե նա որոշում է Ապահովագրել, սկզբնական մասնակցության վճարի կեսին հավասար գումար է դրվում առանձին սեղանի վրա։ Եթե խաղավարը չունի Բլեքջեք, խաղացողները ստանում են հավասար գումար։ Եթե խաղավարը ունի Բլեքջեք, խաղացողները կորցնում են իրենց ապահովագրական գումարը, նույնիսկ եթե նա ի վերջո պարտվում է։

Հիմնական մասնակցության վճարների շահումներ.

 1. «Բլեք Ջեք» համակցությունով խաղաձեռքի դեպքում վճարվում է շահում 3:2 գործակցով:
 2. Հաղթող համակցությունով խաղաձեռքի դեպքում վճարվում է շահում 1:1 գործակցով:
 3. Եթե խաղարկողը կազմել է «Բլեք Ջեք» համակցությունով խաղաձեռք խաղացողին առաջարկված «Ապահովագրության» դեպքում վճարվում է շահում 2:1 գործակցով:
Հիմնական մասնակցության վճարՇահում
Բլեքջեք3:2
Ապահովագրություն2:1
Հաղթող ձեռք1:1

Բացի վերը նշված հիմանական մասնակցության վճարների երեք շահումներից, խաղացողներն ունեն հնարավորություն շահելու նաև լրացուցիչ մասնակցության վճարներով, որոնք շահում են անկախ հիմանական մասնակցության վճարի ելքից: Առանց հիմնական մասնակցության վճար կատարելու լրացուցիչ մասնակցության վճարներ հնարավոր չէ կատարել:

Զույգեր լրացուցիչ մասնակցության վճար

Լրացուցիչ մասնակցության վճարՆկարագրություն
Խաղացողի ԶույգըԽաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերը կազմում են Կատարյալ Զույգ, Միագույն Զույգ, կամ Կարմիր/Սև Զույգ
Խաղավարի ԶույգըԽաղավարի առաջին երկու խաղաքարտերը կազմում են Կատարյալ Զույգ, Միագույն Զույգ կամ Կարմիր/Սև Զույգ
Կատարյալ ԶույգԽաղացողի և խաղավարի առաջին երկու խաղաքարտերը կազմում են նույներանգ զույգ Օրինակ՝ 4    4 
Միագույն Զույգ  Խաղացողի և խաղավարի առաջին երկու խաղաքարտերը կազմում են նույն գույնի բայց տարբեր երանգի զույգ Օր.՝  4       4 
Կարմիր/Սեւ Զույգ Խաղացողի և խաղավարի առաջին երկու խաղաքարտերը կազմում են զույգ, բայց տարբեր գույների և երանգների։ Օրինակ՝ 4  4 
Լրացուցիչ մասնակցության վճարՇահում
Կատարյալ զույգ25:1
Միագույն զույգ12:1
Կարմիր/Սեւ զույգ6:1

21+3 լրացուցիչ մասնակցության վճար

Լրացուցիչ մասնակցության վճարի տեսակ, որը հնարավորություն է տալիս խաղացողներին կատարելու այն պայմանի վրա, որ խաղացողին բաժանված առաջին երկու խաղաքարտերը խաղավարին բաժանված առաջին խաղաքարտի հետ միասին կկազմեն երեք քարտով պոկերային ձեռք համաձայն հետևյալ ցանկի.

– Երեք Նույներանգ եւ նույնարժեք – Նույն երանգի և նույն արժեքի երեք խաղաքարտ

– Սթրեյթ Ֆլեշ – Երեք նույներանգ հաջորդական խաղաքարտ

– Երեք նույնարժեք – Նույն արժեքի երեք խաղաքարտ

– Սթրեյթ – Երեք հաջորդական խաղաքարտ, բայց ոչ նույներանգ

– Ֆլեշ-Երեք նույներանգ խաղաքարտ

Լրացուցիչ մասնակցության վճարՇահում
Երեք Նույներանգ եւ նույնարժեք100:1
Սթրեյթ Ֆլեշ40:1
Երեք նույնարժեք30:1
Սթրեյթ10:1
Ֆլեշ5:1

311․31.  Լայվ Սփին ը Վին

«Լայվ Սփին ը Վին» խաղի ընթացքում խաղարկողը պտտում է անիվ:  Անիվը բաժանված է 54 մասերից, որոնցից 52 մասերը նշված են թվերով (1, 2, 5, 10, 20 և 40), մյուս երկու մասերը բազմապատկիչներով՝ 2x և 7x։

Խաղացողը կարող է կատարել հիմնական մասնակցության վճար 1, 2, 5, 10, 20 և 40 թվերի վրա, ինչպես նաև լրացուցիչ մասնակցության վճարներ՝ Կենտ, Զույգ, Բազմապատկիչ: Ընդ որում, լրացուցիչ մասնակցության վճար կարող են կատարել առանց հիմնական մասնակցության վճար կատարելու:

Խաղացողը, եթե կատարել է հիմնական մասնակցության վճար, ապա շահում է այն դեպքում, եթե պտույտից հետո անիվը կանգ է առնում խաղացողի ընտրած թվի վրա:

 Խաղացողը, եթե կատարել է Կենտ լրացուցիչ մասնակցության վճար, ապա շահում է, եթե պտույտից հետո անիվը կանգ է առնում 1 կամ 5 թվի վրա:

Խաղացողը, եթե կատարել է Զույգ լրացուցիչ մասնակցության վճար, ապա շահում է, եթե պտույտից հետո անիվը կանգ է առնում 2, 10, 20 կամ 40 թվի վրա:

Խաղացողը, եթե կատարել է Բազմապատկիչ լրացուցիչ մասնակցության վճար, ապա շահում է, եթե պտույտից հետո անիվը կանգ է առնում 2x կամ 7x բազմապատկիչների վրա:

Մասնակցության վճարները կատարելուց հետո խաղարկողը պտտում է անիվը։ Շահող մասի վրա կանգ է առնում  սլաքը։

Շահումները տրվում են ստորև ներկայացված աղյուսակին համապատասխան.

Մասնակցության վճարՇահում
11:1
22:1
55:1
1010:1
2020:1
4040:1
2xԲազմապատկում է հաջորդ շահումը  2x-ով
7xԲազմապատկում է հաջորդ շահումը 7x-ով
Կենտ3:4
Զույգ5:4
Բազմապատկիչ25:1
  
  

Եթե անիվը կանգ է առնում բազմապատկչի մասում (2x կամ 7x), ապա Կենտ, Զույգ լրացուցիչ մասնակցության վճարները պարտվում են, Բազմապատկիչ լրացուցիչ մասնակցության վճարը շահում է (երկու կամ ավելի անգամ հաջորդաբար բազմապատկիչներ ընկնելու դեպքում շահում է մեկ անգամ), իսկ հիմնական մասնակցության վճարները մնում են և նոր մասնակցության վճար չի ընդունվում: Անիվը պտտվում է կրկին և պտույտի արդյունքի (1, 2, 5, 10, 20 կամ 40) շահման գործակիցները բազմապատկվում են կրկնակի կամ յոթ անգամ՝ կախված այն բանից, թե որ բազմապատկչի վրա է կանգ առել անիվը նախորդ պտույտի ժամանակ։ Եթե անիվը կանգ է առնում բազմապատկչի վրա երկու կամ ավելի անգամ հաջորդաբար, ապա բոլոր մասնակցության վճարները մնում են, իսկ բազմապատկիչները կուտակվում են։  Խաղարկողը  շարունակում է պտտել անիվն այնքան ժամանակ, մինչ անիվը կանգ առնի հետևյալ թվերի վրա՝ 1, 2, 5, 10, 20 կամ 40։ Օրինակ, անիվը կանգ է առնում 2x-ի վրա, այնուհետև հաջորդ պտույտի ժամանակ այն կանգ է առնում 7x-ի վրա, և հաջորդ պտույտի ժամանակ 5 թվի վրա։ Ի սկզբանե 5 թվի վրա մասնակցության վճար կատարած խաղացողը կշահի, իսկ շահումը կկազմի՝ (5-ը 1-ի) x 2 x 7 =  70-ը 1-ի։

31132. Բաֆըլո Բլից լայվ

«Բաֆըլո Բլից լայվ»-ը (Buffalo BlitzTM) 6 թմբուկով և 4096 ճանապարհով սլոթ խաղ է, որի նպատակն է պտտվող թմբուկների վրա ստանալ սիմվոլների շահող համակցություն: 

Յուրաքանչյուր պտույտի վրա կա ֆիքսված թվով 4096 շահելու ճանապարհՇահող համակցությունները պետք է սկսվեն ձախակողմյան թմբուկից, և համընկնող սիմվոլները պետք է հայտնվեն ամեն հաջորդ թմբուկի ցանկացած դիրքում: Սքեթըրը (Scatter) բացառություն է հանդիսանում: Եթե երեք (3) կամ ավելի այդ սիմվոլը հայտնվում է թմբուկների վրա ցանկացած վայրում, սկսում է Անվճար խաղեր փուլը: Ուայլդ (Wild) սիմվոլը կարող է փոխարինել ցանկացած սիմվոլի (բացառությամբ Սքեթըրի) հիմնական խաղի ժամանակ՝ լավագույն հնարավոր շահող համակցությունը ձևավորելու համար, իսկ Անվճար խաղի փուլում, այն պատահականության սկզբունքով բազմապատկում է շահումը՝ x2, x3 կամ x5:

Շահումները հաշվարկվում են սիմվոլների արժեքների համաձայն, որը աղյուսակի տեսքով խաղացողները տեսնում են իրենց էկրաններին:  Շահումները հաշվարկելիս օգտագործվում է «Մետաղադրամի արժեք» եզրույթը, որը միշտ խաղացողի մեկ պտույտի համար մասնակցության վճարի արժեքն է՝ բաժանած 40-ի: Շահումի դեպքում, շահումը հաշվարկելու համար, մասնակցության վճարի «Մետաղադրամի արժեքը» բազմապատկվում է սիմվոլների արժեքով:

Խաղացողները կարող են խաղալ «Ավտոփլեյ» ֆունկցիայով, որի համար պետք է սահմանեն հետևյալ պայմանները.

 • Պտույտների քանակը
 • Մասնակցության վճար մեկ պտույտի համար

Խաղացողները կարող են ավտոմատ կերպով դադարեցել «Ավտոփլեյ» ֆունկցիան, որի համար պետք է սահմանեն հետևյալ պայմանները.

– Պարտության սահմանաչափ՝ գումարի չափը, որը խաղացողը կարող է ծախսել «Ավտոփլեյ» ֆունկցիայի ժամանակ: Սահմանաչափին հասնելու դեպքում «Ավտոփլեյ» ֆունկցիան կանգ է առնում:

– Մեկ շահումի սահմանաչափ՝ գումարի չափ, որը խաղացողը շահում է մեկ մասնակցության վճարով: «Ավտոփլեյ»  ֆունկցիան կանգ է առնում, երբ մեկ մասնակցության վճարով շահում են նշված չափով գումար: 

Ցանկացած պահի Խաղացողները կարող են Դադարեցնել «Ավտոփլեյ» ֆունկցիան` սեղմելով «Ստոպ» կոճակը: Անընդհատ պտույտների ընթացքում «Ավտոփլեյ» ֆունկցիան կարող է կանգ առնել հաջորդ պտույտից:

Խաղացողները կարող են փոխել կարգավորումները խաղի ընթացքում՝ առանց ընթացիկ «Ավտոփլեյ» ֆունկցիան դադարեցնելու: Դա անելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Ավտոփլեյ» կոճակը, ավելացնել նոր կարգավորում, վերաակտիվացնել «Ավտոփլեյ» ֆունկցիան, ու նոր պայմանները կգործեն՝ հաջորդ պտույտից սկսած:

Անվճար Խաղեր

Եթե երեք կամ ավելի Սքեթըր (Scatter) սիմվոլ հայտնվում է թմբուկների վրա որևէ տեղում, ապա խաղավարը նախաձեռնում է Անվճար խաղեր բոնուս փուլը: Առաջին հերթին թմբուկները դադարեցվում, ապա վերագործարկվում են խաղավարի կողմից բոնուս պտույտների համար: Բոնուս պտույտների քանակը որոշվում է դուրս եկած Սքեթըր (Scatter) սիմվոլների քանակով (աղյուսակ 1): Մեկ պտույտի համար մասնակցության վճարը այնքան է, որքան խաղացողը սահմանել էր «Ավտոփլեյ» ֆունկցիայում, սակայն այս փուլերի համար մասնակցության վճարները չեն հանվում նրա հատուկ խաղային հաշվից:

Եթե Ուայլդ (Wild) սիմվոլը (Ադամանդ) հայտնվում է թմբուկին Անվճար խաղի փուլում, ապա այն պատահականության սկզբունքով բազմապատկում է շահումը x2, x3 կամ x5:

Եթե երկու (2) կամ ավելի Սքեթըր (Scatter)  սիմվոլներ զուգահեռ հայտնվում են թմբուկի վրա Անվճար խաղի փուլում, ապա դրանք տալիս են խաղացողին լրացուցիչ Անվճար խաղեր (աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 1

Հիմնական խաղի ժամանակԽաղացողներին տրվում է
սիմվոլ8 անվճար խաղ
սիմվոլ15 անվճար խաղ
սիմվոլ25 անվճար խաղ
սիմվոլ100 անվճար խաղ

Աղյուսակ 2

Անվճար խաղի ժամանակԽաղացողներին տրվում է
սիմվոլԼրացուցիչ 5 անվճար խաղ
սիմվոլԼրացուցիչ 8 անվճար խաղ
սիմվոլԼրացուցիչ 15 անվճար խաղ
սիմվոլԼրացուցիչ 25 անվճար խաղ
սիմվոլԼրացուցիչ 100 անվճար խաղ

311․33. Քվանտում Բլեքջեք Լայվ

«Քվանտում Բլեջքեջ Լայվ»-ը 52 խաղաքարտերից բաղկացած 8 կապուկով Քվանտում Բազմապատկիչներով խաղ է, որը խաղում են լայվ խաղավարի դեմ ։

Այս խաղի շրջանակներում խաղաքարտերի հետ կապված  օգտագործվող հասկացություններն են.

 • – Խաղաքարտի տիպը՝ (մաստը)՝  սիրտ («♥»), ագուռ («♦»), խաչ («♣») կամ ագռավ («♠»):

Արժեք – Խաղաքարտի արժեքը՝ երկու («2»), երեք («3»), չորս («4»), հինգ («5»), վեց («6»), յոթ («7»), ութ («8»), ինը («9»), տաս («10»), զինվոր («J»), թագուհի («Q»), թագավոր կամ արքա («K»), մեկանոց կամ տուզ («A»): Նույնարժեք – Նույն արժեք ունեցող ցանկացած երանգի խաղաքարտեր: (Օրինակ. նույնարժեք խաղաքարտերն են համարվում՝ խաչի թագուհի (Q♣), սրտի թագուհի (Q♥), ագռավի թագուհի  (Q♠), ագուռի թագուհի (Q♦)):

Գույն – Կարմիր/սև:

Խաղացողները կարող են կատարել ցանկացած տեսակի մասնակցության վճարներ, բայց բազմապատկիչը ազդում է միայն հիմնական մասնակցության վճարի շահումի վրա, եթե խաղացողը հաղթում է այնպիսի խաղաձեռքով, որը պարունակում է բազմապատկիչ խաղաքարտ (եր)։ Խաղում գործածվում են դասական Բլեքջեքի կանոնները։ Նախ խաղացողը պետք է կատարի հիմնական մասնակցության վճարը։ Հիմնական մասնակցության վճարը կատարելուց հետո խաղացողը կարող է ըստ իր հայեցողության կատարել նաև լրացուցիչ մասնակցության վճարներ։

Մասնակցության վճարների հաստատումից հետո մինչև երեք (3) հատուկ խաղաքարտ է պատահականության սկզբունքով ընտրվում խաղաքարտերի կապուկից։ Յուրաքանչյուր խաղաքարտի պատահականության սկզբունքով կցվում է բազմապատկիչ, հնարավոր բազմապատկիչներն են x3, x5 և x10:

Այնուհետև խաղավարը բաժանում է խաղաքարտերը՝ առաջին խաղաքարտը՝ երեսով վերև՝ խաղացողին, երկրորդ խաղաքարտը՝ երեսով վերև՝ խաղավարին, երրորդ խաղաքարտը՝ երեսով վերև՝ խաղացողին։ Խաղավարի՝ չորրորդ խաղաքարտը բաժանվում է երեսով ներքև այն բանից հետո, երբ խաղացողները ստանում են իրենց առաջին երկու խաղաքարտերը, այսինքն՝ դա տեղի է ունենում մինչև խաղացողների կողմից որոշման կայացումը։

Եթե խաղավարի՝ սկզբնական խաղաքարտերով ձևավորված ձեռքում կա Տուզ, խաղացողները կարող են Ապահովագրել իրենց ձեռքը խաղավարի Բլեքջեքից։ Այդ դեպքում խաղավարը բացում է իր Բլեքջեքը անմիջապես ապահովագրության խաղափուլից հետո և դրանով ավարտում է խաղը։

Խաղավարը կանգ է առնում «17»-ի վրա:

Մասնակցության վճարների խաղափուլից հետո խաղացողները կարող են կատարել Հիթ (Hit), Ստենդ (Stand), Դաբլ (Double) և Սպլիտ (Split) գործողությունները, իսկ եթե նրանք որևէ քայլ չեն անում, համարվում է, որ նրանք նախընտրում են Ստենդ։ Եթե խաղացողը որոշում է կատարել Դաբլ, նրա հիմնական մասնակցության վճարի չափով գումար է հանվում նրա հատուկ խաղային հաշվից, և խաղացողի հիմնական մասնակցության վճարը կրկնապատկվում է։

Եթե բոլոր խաղացողների մոտ ստեղծվում է «Գերահավաք» (ստացել են 21-ից շատ միավորներ), խաղափուլը ավարտվում է։ Խաղավարը չի վերցնում լրացուցիչ խաղաքարտեր։ Խաղավարի փակ խաղաքարտը չի բացվում։

Եթե խաղացողը հաղթում է խաղավարին բազմապատկիչ պարունակող խաղաքարտ ունեցող ձեռքով, նրա շահումը մեծանում է՝ բազմապատկչին համապատասխան:

  
Բազմապատկիչ խաղաքարտեր

Յուրաքանչյուր խաղափուլում մինչև երեք (3) հատուկ խաղաքարտ ունենում է բազմապատկիչ. դրանք կոչվում են բազմապատկիչ խաղաքարտեր։ Եթե հիմնական մասնակցության վճարը շահում է, դրանք մեծացնում են շահումը (համաձայն Շահումների աղյուսակի)։ Եթե բազմապատկիչ խաղաքարտը խաղացողի ձեռքում նաև միավորում է լրացուցիչ մասնակցության վճարի շահումը, լրացուցիչ մասնակցության վճարի շահումի վրա բազմապատկիչը չի կիրառվում, այս դեպքում շահումը տրվում է Շահման աղյուսակի համաձայն։

Եթե բազմապատկիչ խաղաքարտը խաղավարն է ստանում, ոչինչ տեղի չի ունենում։

Եթե խաղացողի ձեռքին կա երկու (2) կամ ավելի խաղաքարտ, որոնք իրենց երանգով և արժեքով համընկնում են մի քանի տարբեր բազմապատկիչ խաղաքարտերի, նրա շահումը համապատասխանաբար բազմապատկվում է:

Եթե խաղացողն ունի երկու (2) կամ ավելի խաղաքարտեր իր ձեռքին, որոնց երանգն ու արժեքը համընկնում է մեկ բազմապատկիչ խաղաքարտի, նա ստանում է համապատասխան բազմապատկիչ միայն մեկ անգամ (նաև կիրառելի է Սպլիտի իրավիճակում):

Օրինակ՝ Ագռավի 6-ը ունի x5 բազմապատկիչ և Սրտի 9-ը ունի x10 բազմապատկիչ։ Ձեռքը պարունակում է երկու Սրտի 9 և մեկ Ագռավի 6։ Շահումը կկազմի մասնակցության վճար x (5×10):

Բլեքջեք

Եթե խաղացողը հաղթում է Բլեքջեք համադրությամբ, ու նրա ձեռքը պարունակում է բազմապատկիչ խաղաքարտ, շահումը լինում է Բլեքջեքի շահումը և համապատասխան բազմապատկիչը (համաձայն Շահումների աղյուսակի)։ Խաղացողի սկզբնական մասնակցության վճարը չի վերադարձվում նրան։ Վերոնշյալը կիրառվում է նաև այն դեպքում, երբ խաղավարի մոտ լինում է Գերահավաք (Bust)։

Դաբլ

Եթե խաղացողը կատարում է Դաբլ, և նրա հաղթող ձեռքը պարունակում է բազմապատկիչ խաղաքարտ, նրա հիմնական մասնակցության վճարի ամբողջ շահումը բազմապատկվում է։ Բոլոր մյուս դեպքերում կիրառվում են կրկնապատկման ընդհանուր կանոնները, որոնք նկարագրված են Դասական Բլեքջեքի Կանոններում ։

Սպլիտ

Եթե խաղացողն ընտրում է Սպլիտ և երկու նոր ձեռքերն ունենում են նույն բազմապատկիչ խաղաքարտի կրկնօրինակը, բազմապատկիչը երկու ձեռքերի շահումների վրա էլ տարածվում է։ Նույնը վերաբերում է նաև այն դեպքերին, երբ բազմապատկիչ խաղաքարտը բաժանվում է տրոհված ձեռքի, որը մինչ այդ բազմապատկիչ չէր պարունակում։ Բոլոր մյուս դեպքերում կիրառվում են տրոհման ընդհանուր կանոնները, որոնք նկարագրված են Դասական Բլեքջեքի կանոններում։

Ապահովագրություն

Բազմապատկիչ խաղաքարտերը Ապահովագրության վրա ազդեցություն չունեն։ 

Ոչ ոքի եւ Գերահավաք

Երբ խաղացողի հիմնական մասնակցության վճարը գրանցում է ոչ ոքի, բազմապատկիչները չեն կիրառվում։ Եթե Խաղացողի ձեռքը և խաղավարի ձեռքը գերազանցում են 21-ը, այսինքն` լինում է «Գերահավաք», հիմնական մասնակցության վճարը պարտվում է։ Այս կանոնի համար բացառություն է իրավիճակը, երբ խաղավարի մոտ գերահավաք է երեք (3) խաղաքարտերով, իսկ խաղացողի ձեռքը չի գերազանցում 21-ը, այդ դեպքում հիմնական մասնակցության վճարը վերադարձվում է և գրանցվում է ոչ ոքի։ Եթե այս դեպքում խաղացողն ունենում է բազմապատկիչ խաղաքարտ և/կամ Բլեջքեք, այդ դեպքում հիմնական մասնակցության վճարը շահում է։ Բոլոր մյուս դեպքերում կիրառվում են Դասական Բլեքջեքի կանոնները։

Լրացուցիչ մասնակցության վճարներ

Հիմնական մասնակցության վճարից բացի խաղացողը կարող է կատարել նաև Լրացուցիչ մասնակցության վճարներ։ Լրացուցիչ մասնակցության վճարները հնարավոր չէ կատարել առանց հիմնական մասնակցության վճար կատարելու։

Հասանելի են հետևյալ լրացուցիչ մասնակցության վճարները․

Զույգեր լրացուցիչ մասնակցության վճար

Լրացուցիչ մասնակցության վճարի անվանումՆկարագրություն
Խաղացողի ԶույգԽաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերը ձևավորում են Կատարյալ զույգ, Միագույն զույգ, կամ Կարմիր/Սև զույգ
Կատարյալ զույգեր  Խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերը ձևավորում են նույներանգ զույգ 4     4  
Միագույն ԶույգերԽաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերը ձևավորում են նույն գույնի բայց տարբեր երանգների զույգ: Օրինակ՝ 4  4  
Կարմիր/Սեւ ԶույգԽաղացողի առաջին երկու քարտերը ձևավորում են զույգ, բայց տարբեր գույների և տարբեր երանգների։  Օրինակ՝ 4   4  

21+3 լրացուցիչ մասնակցության վճար

Լրացուցիչ մասնակցության վճարի տեսակ, որը հնարավորություն է տալիս խաղացողին կատարելու այն պայմանի վրա, որ խաղացողին բաժանված առաջին երկու խաղաքարտերը խաղավարին բաժանված առաջին խաղաքարտի հետ միասին կկազմեն երեք քարտանի պոկերային ձեռք համաձայն հետևյալ ցանկի․

 1. Երեք Նույնատեսակ եւ նույնարժեք – Բոլոր երեք քարտերն ունեն նույն երանգն ու նույն արժեքը
 2. Սթրեյթ ֆլեշ – երեք հաջորդական նույներանգ խաղաքարտեր
 3. Երեք նույնարժեք – Նույն արժեքի երեք խաղաքարտ
 4. Սթրեյթ – Երեք հաջորդական խաղաքարտ, բայց ոչ նույներանգ
 5. Ֆլեշ – Նույներանգ երեք խաղաքարտ

Շահումների աղյուսակներ

Հիմնական մասնակցության վճարՇահում
Հաղթող ձեռք1–999:1
Ապահովագրություն2:1
Բլեքջեք3–298:2
Զույգեր լրացուցիչ մասնակցության վճարՇահում
Կարմիր/Սև զույգ6:1
Միագույն Զույգ12:1
Կատարյալ զույգ25:1
21+3 լրացուցիչ մասնակցության վճարՇահում
Երեք Նույնատեսակ եւ նույնարժեք100:1
Սթրեյթ ֆլեշ40:1
Երեք նույնարժեք30:1
Սթրեյթ10:1
Ֆլեշ5:1

Դասական Բլեքջեքի կանոններ

Խաղում են 52 խաղաքարտերից բաղկացած 8 կապուկով։

Խաղի նպատակն այն է, որ խաղացողի խաղաքարտերի հանրագումարը ավելի մոտ լինի 21-ին, քան խաղավարի խաղաքարտերինը` չգերազանցելով 21-ը։ Տուզերը հաշվվում են կամ 1 կամ 11, պատկերով խաղաքարտերը՝ 10, իսկ թվերով խաղաքարտերը՝ իրենց վրա նշված արժեքին համապատասխան։

Եթե խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերն են Տուզ և մեկ տասանոց, այդ դեպքում դա համարվում է Բլեքջեք, և շահումը վճարվում է սկզբնական մասնակցության վճարի 1․5-ի չափով: Եթե խաղացողի խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը ավելի մոտ է 21-ին, քան խաղավարի խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը, խաղացողը շահում է մասնակցության վճարի գումարը (եթե մասնակցության վճարը եղել է 10, խաղացողը ստանում է 20)։ Եթե խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը  գերազանցում է 21-ը, խաղացողի մոտ լինում է Գերահավաք, և նա պարտվում է։ Եթե խաղացողն ու խաղավարն ունենում են խաղաքարտերի նույն ընդհանուր արժեքը (17 և ավելին), նրանցից ոչ մեկը չի շահում, և մասնակցության վճարը վերադարձվում է խաղացողին ոչ ոքիի արդյունքում։

Բլեքջեքը հաղթում է 21 միավորանոց ձեռքին։

Խաղացողը չի կարող տրոհել Սպլիտ ձեռքը։ Խաղացողը կարող է Կրկնապատկել Սպլիտից հետո։ Տուզերը տրոհելու համար միայն մեկ խաղաքարտ է վերցվում։

Եթե խաղացողը Կրկնապատկում է (Double), իսկ խաղավարի առաջին խաղաքարտը տասանոց է, և խաղավարը ստանում է Բլեքջեք, խաղացողի Կրկնապատկված մասնակցության վճարը վերադարձվում է նրան։

Խաղավարը միշտ վերցնում է խաղաքարտեր մինչև 16-ը և միշտ կանգնում է 17-ի վրա:

Հիթ – վերցնել ևս մեկ կամ մի քանի խաղաքարտ:

Ստենդ –եթե բավարար է  խաղախաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը՝ խաղաքարտ չվերցնել:

Սպլիտ

Եթե խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերը ունեն նույն արժեքը, դրանք կարող են տրոհվել՝ ստեղծելով երկու առանձին ձեռքեր, դրա համար կատարվում է երկրորդ մասնակցության վճար սկզբնական մասնակցության վճարի չափով։ Խաղացողը այնուհետև յուրաքանչյուր ձեռքի համար լրացուցիչ խաղաքարտեր է վերցնում։ Խաղացողները կարող են յուրաքանչյուր տրոհված ձեռքի համար վերցնել այնքան խաղաքարտ, որքան ցանկանում են, բայց եթե նրանք տրոհում են երկու Տուզեր, այդ դեպքում նրանք ստանում են միայն մեկ լրացուցիչ խաղաքարտ յուրաքանչյուր Տուզի համար։ Եթե խաղացողը տրոհված ձեռքով ստանում է Տուզ և մեկ տասանոց քարտ, դա համարվում է 21, այլ ոչ թե Բլեքջեք, այդ դեպքում շահումը լինում է 1:1, ոչ թե 3:2։

Դաբլ

          Եթե առաջին երկու խաղաքարտերը ստանալուց հետո խաղացողը համարում է, որ երրորդ խաղաքարտը իրեն հնարավորություն կտա հաղթելու խաղավարի ձեռքը, նա կարող է կրկնապատկել մասնակցության վճարը։ Այդ դեպքում մասնակցության վճարի չափը կկազմի սկզբնական գումարի կրկնակին (տարբերությունը կգանձվի հաշվեկշռից ), և խաղացողին կտրվի ևս մեկ խաղաքարտ։ 

Ապահովագրություն

Եթե խաղավարի սկզբնական ձեռքում կա Տուզ, որը նա ցույց է տալիս, խաղացողները կարող են ապահովագրել իրենց մասնակցության վճարները խաղավարի հնարավոր Բլեքջեքից։ Եթե նրանք ստանում են Ապահովագրություն, նրանց սկզբնական մասնակցության վճարի կեսին հավասար գումար է առանձին դրվում խաղասեղանին։ Եթե խաղավարն ունենում է Բլեքջեք, խաղացողները վճարվում են 2-ը 1-ի իրենց ապահովագրությամբ։ Այս ձևով նրանք չեն պարտվում իրենց սկզբնական մասնակցության վճարը (քանի որ նրանք ստանում են 2x իրենց սկզբնական մասնակցության վճարի կեսը, ինչպես նաև ետ են ստանում իրենց ապահովագրության գումարը)։ Եթե խաղավարը չի ունենում Բլեքջեք, խաղացողները կորցնում են ապահովագրության գումարը, նույնիսկ եթե նրանք ի վերջո պարտվում են։

31134. Օլլ Բեթս Բլեքջեք Լայվ (All Bets  Բլեքջեք Լայվ)

«Օլլ Բեթս Բլեքջեք Լայվ»-ը 52 խաղաքարտերից բաղկացած 8 կապուկով խաղ է, որը խաղում են լայվ խաղավարի դեմ։

Այս խաղի շրջանակներում խաղաքարտերի հետ կապված  օգտագործվող հասկացություններն են.

 • – Խաղաքարտի տիպը՝ (մաստը)՝  սիրտ («♥»), ագուռ («♦»), խաչ («♣») կամ ագռավ («♠»):

Արժեք – Խաղաքարտի արժեքը՝ երկու («2»), երեք («3»), չորս («4»), հինգ («5»), վեց («6»), յոթ («7»), ութ («8»), ինը («9»), տաս («10»), զինվոր («J»), թագուհի («Q»), թագավոր կամ արքա («K»), մեկանոց կամ տուզ («A»): Նույնարժեք – Նույն արժեք ունեցող ցանկացած երանգի խաղաքարտեր: (Օրինակ. նույնարժեք խաղաքարտերն են համարվում՝ խաչի թագուհի (Q♣), սրտի թագուհի (Q♥), ագռավի թագուհի  (Q♠), ագուռի թագուհի (Q♦)):

Գույն – Կարմիր/սև:

Խաղալու համար խաղացողն առաջին հերթին պետք է կատարի հիմնական մասնակցության վճարը: Խաղացողը կարող է կատարել նաև լրացուցիչ մասնակցության վճարներ:

Այունհետև խաղավարը բաժանում է առաջին խաղաքարտը երեսով բաց՝ խաղացողին, երկրորդ խաղաքարտը երեսով բաց՝ խաղավարին, երրորդ խաղաքարտը երեսով բաց՝ խաղացողին: Խաղավարի չորրորդ խաղաքարտը բաժանվում է երեսով փակ անմիջապես այն բանից հետո, երբ խաղացողը ստանում է իր առաջին երկու խաղաքարտերը, այսինքն՝ սա տեղի է ունենում, մինչ խաղացողին հնարավորություն կտրվի որևէ որոշում ընդունել:

Եթե խաղավարն իր սկզբնական ձեռքում Տուզ է ցույց տալիս, ապա խաղացողին հնարավորություն է տրվում Ապահովագրելու իր ձեռքն ընդդեմ խաղավարի Բլեքջեքի: Տվյալ դեպքում խաղավարը ցույց է տալիս իր Բլեքջեքը ապահովագրության փուլից անմիջապես հետո ու ավարտում է խաղը:

   Խաղավարը կանգ է առնում «17»-ի վրա:

            Մասնակցության վճարների խաղափուլից հետո խաղացողները կարող են կատարել Հիթ (Hit), Ստենդ (Stand), Դաբլ (Double) և Սպլիտ (Split) գործողությունները, իսկ եթե նրանք որևէ քայլ չեն անում, համարվում է, որ նրանք նախընտրում են Ստենդ։ Եթե խաղացողը որոշում է կատարել Դաբլ, նրա հիմնական մասնակցության վճարի չափով գումար է հանվում նրա հատուկ խաղային հաշվից, և խաղացողի հիմնական մասնակցության վճարը կրկնապատկվում է։

Եթե խաղասեղանի շուրջ բոլոր խաղացողների մոտ ստեղծվում է «Գերահավաք» (ստացել են 21-ից շատ միավորներ), խաղափուլը ավարտվում է։ Խաղավարը չի վերցնում լրացուցիչ խաղաքարտեր։ Խաղավարի փակ խաղաքարտը չի բացվում։

Շահումները վճարվում են շահող մասնակցության վճարների համար յուրաքանչյուր խաղափուլի ավարտին:

Խաղի նպատակն այն է, որ խաղացողի խաղաքարտերի հանրագումարը ավելի մոտ լինի 21-ին, քան խաղավարի խաղաքարտերինը` չգերազանցելով 21-ը։ Տուզերը հաշվվում են կամ 1 կամ 11, պատկերով խաղաքարտերը՝ 10, իսկ թվերով խաղաքարտերը՝ իրենց վրա նշված արժեքին համապատասխան։

Եթե խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերն են Տուզ և մեկ տասանոց, այդ դեպքում դա համարվում է Բլեքջեք, և շահումը վճարվում է սկզբնական մասնակցության վճարի 1․5-ի չափով: Եթե խաղացողի խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը ավելի մոտ է 21-ին, քան խաղավարի խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը, խաղացողը շահում է մասնակցության վճարի գումարը (եթե մասնակցության վճարը եղել է 10, խաղացողը ստանում է 20)։ Եթե խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը  գերազանցում է 21-ը, խաղացողի մոտ լինում է Գերահավաք, և նա պարտվում է։ Եթե խաղացողն ու խաղավարն ունենում են խաղաքարտերի նույն ընդհանուր արժեքը (17 և ավելին), նրանցից ոչ մեկը չի շահում, և մասնակցության վճարը վերադարձվում է խաղացողին ոչ ոքիի արդյունքում։

Բլեքջեքը հաղթում է 21 միավորանոց ձեռքին։

Խաղացողը չի կարող Սպլիտ անել արդեն իսկ Սպլիտ արած ձեռքը: Տուզը սպլիտ անելու համար միայն մեկ խաղաքարտ է խաղարկվում: Սպլիտ անելուց հետո խաղացողը կարող է Դաբլ անել:

Եթե խաղացողը Դաբլ է անում, ու խաղավարի առաջին խաղաքարտի արժեքը 11 է (Տուզ), ու խաղավարի մոտ Բլեքջեք է, ապա խաղացողը երկու մասնակցության վճարներն էլ պարտվում է: Եթե խաղավարի առաջին խաղաքարտի արժեքը 10 է, ու նրա մոտ Բլեքջեք է, ապա խաղացողի Դաբլ մասնակցության վճարը վերադառնում է իրեն:

Խաղավարը միշտ վերցնում է խաղաքարտեր մինչև 16-ը և միշտ կանգնում է 17-ի վրա:

Հիթ – վերցնել ևս մեկ կամ մի քանի խաղաքարտ:

Ստենդ –եթե բավարար է  խաղախաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը՝ խաղաքարտ չվերցնել:

Սպլիտ

Եթե խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերը ունեն նույն արժեքը, դրանք կարող են տրոհվել՝ ստեղծելով երկու առանձին ձեռքեր, դրա համար կատարվում է երկրորդ մասնակցության վճար սկզբնական մասնակցության վճարի չափով։ Խաղացողը այնուհետև յուրաքանչյուր ձեռքի համար լրացուցիչ խաղաքարտեր է վերցնում։ Խաղացողները կարող են յուրաքանչյուր տրոհված ձեռքի համար վերցնել այնքան խաղաքարտ, որքան ցանկանում են, բայց եթե նրանք տրոհում են երկու Տուզեր, այդ դեպքում նրանք ստանում են միայն մեկ լրացուցիչ խաղաքարտ յուրաքանչյուր Տուզի համար։ Եթե խաղացողը տրոհված ձեռքով ստանում է Տուզ և մեկ տասանոց քարտ, դա համարվում է 21, այլ ոչ թե Բլեքջեք, այդ դեպքում շահումը լինում է 1:1, ոչ թե 3:2։

Դաբլ

          Եթե առաջին երկու խաղաքարտերը ստանալուց հետո խաղացողը համարում է, որ երրորդ խաղաքարտը իրեն հնարավորություն կտա հաղթելու խաղավարի ձեռքը, նա կարող է կրկնապատկել մասնակցության վճարը։ Այդ դեպքում մասնակցության վճարի չափը կկազմի սկզբնական գումարի կրկնակին (տարբերությունը կգանձվի հաշվեկշռից), և խաղացողին կտրվի ևս մեկ խաղաքարտ։

Ապահովագրություն

Եթե խաղավարի սկզբնական ձեռքում կա Տուզ, որը նա ցույց է տալիս, խաղացողները կարող են ապահովագրել իրենց մասնակցության վճարները խաղավարի հնարավոր Բլեքջեքից։ Եթե նրանք ստանում են Ապահովագրություն, նրանց սկզբնական մասնակցության վճարի կեսին հավասար գումար է առանձին դրվում խաղասեղանին։ Եթե խաղավարն ունենում է Բլեքջեք, խաղացողները վճարվում են 2-ը 1-ի իրենց ապահովագրությամբ։ Այս ձևով նրանք չեն պարտվում իրենց սկզբնական մասնակցության վճարը (քանի որ նրանք ստանում են 2x իրենց սկզբնական մասնակցության վճարի կեսը, ինչպես նաև ետ են ստանում իրենց ապահովագրության գումարը)։ Եթե խաղավարը չի ունենում Բլեքջեք, խաղացողները կորցնում են ապահովագրության գումարը, նույնիսկ եթե նրանք ի վերջո պարտվում են։

10 Խաղաքարտ Չարլի

Տեսականորեն հնարավոր է, որ խաղացողը խաղա 10 խաղաքարտ առանց Գերահավաք: Տվյալ դեպքում խաղացողի ձեռքն ավտոմատ կերպով հաղթում է՝ բացի այն դեպքից, երբ խաղավարի մոտ Բլեքջեք է:

Լրացուցիչ մասնակցության վճարներ

Հիմնական մասնակցության վճարից բացի խաղացողը կարող է կատարել նաև Լրացուցիչ մասնակցության վճարներ։ Լրացուցիչ մասնակցության վճարները հնարավոր չէ կատարել առանց հիմնական մասնակցության վճար կատարելու։ Հասանելի են հետևյալ լրացուցիչ մասնակցության վճարները․

Զույգեր լրացուցիչ մասնակցության վճար

Լրացուցիչ մասնակցության վճարի անվանումըՆկարագիր
Խաղացողի զույգԽաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերը ձևավորում են Կատարյալ զույգ, Միագույն զույգ, կամ Կարմիր/Սև զույգ
Խաղավարի զույգ Խաղավարի առաջին երկու խաղաքարտերը ձևավորում են Կատարյալ զույգ, Միագույն զույգ, կամ Կարմիր/Սև զույգ
Կատարյալ զույգԽաղացողի ու խաղավարի առաջին երկու խաղաքարտերը ձևավորում են նույներանգ զույգ:Օրինակ՝ 4     4   
Միագույն զույգԽաղացողի ու խաղավարի առաջին երկու խաղաքարտերը ձևավորում են նույն գույնի բայց տարբեր երանգների զույգ:: Օրինակ՝ 4   4  
Կարմիր/Սև զույգԽաղացողի ու խաղավարի առաջին երկու խաղաքարտերը ձևավորում են զույգ, բայց տարբեր գույների և տարբեր երանգների  Օրինակ՝                             4     4  

 21+3 լրացուցիչ մասնակցության վճար

Լրացուցիչ մասնակցության վճարի տեսակ, որը հնարավորություն է տալիս խաղացողներին կատարելու այն պայմանի վրա, որ խաղացողին բաժանված առաջին երկու խաղաքարտերը խաղավարին բաժանված առաջին խաղաքարտի հետ միասին կկազմեն երեք քարտով պոկերային ձեռք համաձայն հետևյալ ցանկի.

– Երեք Նույներանգ եւ նույնարժեք – Նույն երանգի և նույն արժեքի երեք խաղաքարտ

– Սթրեյթ Ֆլեշ – Երեք նույներանգ հաջորդական խաղաքարտ

– Երեք նույնարժեք – Նույն արժեքի երեք խաղաքարտ

– Սթրեյթ – Երեք հաջորդական խաղաքարտ, բայց ոչ նույներանգ

– Ֆլեշ-Երեք նույներանգ խաղաքարտ

Թոփ 3 լրացուցիչ մասնակցության վճար

Լրացուցիչ մասնակցության վճարի տեսակ, որը 21+3-ի նման թույլ է տալիս խաղացողին կատարել մասնակցության վճար, որ խաղացողին բաժանված առաջին երկու խաղաքարտերը խաղավարին բաժանված առաջին խաղաքարտի հետ միասին կձևավորեն երեք քարտանի պոկեր ձեռք համաձայն հետևյալ ցանկի.

– Երեք Նույներանգ եւ նույնարժեք – Նույն երանգի և նույն արժեքի երեք խաղաքարտ

– Սթրեյթ Ֆլեշ – Երեք նույներանգ հաջորդական խաղաքարտ

– Երեք նույնարժեք – Նույն արժեքի երեք խաղաքարտ

Գերահավաք Բլեքջեք լրացուցիչ մասնակցության վճար

Եթե խաղացողը կատարում է այս լրացուցիչ մասնակցության վճարը, ապա շահում է ամեն անգամ, երբ խաղավարի մոտ Գերահավաք է լինում: Այս դեպքում շահումը որոշվում է խաղավարի ձեռքի խաղաքարտերի թվով. որքան շատ խաղաքարտ, այնքան բարձր շահում, իսկ որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է,  որ խաղացողի ձեռքում լինի Բլեքջեք /համաձայն Շահումների աղյուսակի/:

Լաքի Լաքի լրացուցիչ մասնակցության վճար

Սա լրացուցիչ մասնակցության վճարի տեսակ է, որը թույլ է տալիս խաղացողին կատարել մասնակցության վճար, որ խաղացողին բաժանված առաջին երկու խաղաքարտերը խաղավարին բաժանված առաջին խաղաքարտի հետ միասին կձևավորեն խաղաքարտերի հետևյալ համակցությունները.

 Լրացուցիչ մասնակցության վճարի անվանումըՆկարագիր
 Նույներանգ 777Խաղացողի առաջին երկու ու խաղավարի առաջին  խաղաքարտերը միևնույն երանգի 7-եր են.                     Օրինակ. 7     7     7 
 Նույներանգ 678Խաղացողի առաջին երկու ու խաղավարի առաջին  խաղաքարտերը միևնույն երանգի 6, 7 և 8 են. Օրինակ.                        6   8  
 Նույներանգ 21Խաղացողի առաջին երկու ու խաղավարի առաջին խաղաքարտերը նույներանգ ցանկացած համակցություն են, որոնց հանրագումարը 21 է, սակայն վերոնշյալներից որևէ մեկը չեն:   
 777Խաղացողի առաջին երկու ու խաղավարի առաջին խաղաքարտերը տարբեր երանգի 7-եր են.  Օրինակ. 7    7    7                             
678Խաղացողի առաջին երկու ու խաղավարի առաջին խաղաքարտերը տարբեր երանգի 6, 7 և 8 են: Օրինակ.                        6  7    8  
21Խաղացողի առաջին երկու ու խաղավարի առաջին խաղաքարտերը տարբեր երանգների ցանկացած համակցություն են, որոնց հանրագումարը 21 է, սակայն վերոնշյալներից որևէ մեկը չեն:   
Ցանկացած 20 համակցությունԽաղացողի առաջին երկու ու խաղավարի առաջին խաղաքարտերը ցանկացած համակցություն են, որոնց հանրագումարը 20 է:
Ցանկացած 19 համակցությունԽաղացողի առաջին երկու ու խաղավարի առաջին խաղաքարտերը ցանկացած համակցություն են, որոնց հանրագումարը 19 է:
   

Շահումների աղյուսակներ

Հիմնական մասնակցության վճարՇահում
Շահող ձեռք1:1
Ապահովագրում2:1
Բլեքջեք3:2
Զույգեր լրացուցիչ մասնակցության վճարՇահում
Կարմիր/Սև զույգ6:1
Միագույն զույգ12:1
Կատարյալ զույգ25:1
21+3 լրացուցիչ մասնակցության վճարՇահում
Երեք Նույներանգ եւ նույնարժեք100:1
Սթրեյթ ֆլեշ40:1
Երեք նույնարժեք30:1
Սթրեյթ10:1
Ֆլեշ5:1
Թոփ լրացուցիչ մասնակցության վճարՇահում
Երեք Նույներանգ եւ նույնարժեք270:1
Սթրեյթ ֆլեշ180:1
Երեք նույնարժեք90:1
Գերահավաք ԲլեքջեքԽաղավարի ձեռքՇահում
3կամ  4 խաղաքարտ2:1
5 խաղաքարտ4:1
6 խաղաքարտ18:1
7 խաղաքարտ50:1
8+ խաղաքարտ250:1
7 խաղաքարտ ու խաղացողի Բլեքջեքը800:1
8+ խաղաքարտ ու խաղացողի Բլեքջեքը2000:1
Լաքի Լաքի լրացուցիչ մասնակցության վճարՇահում
Նույներանգ 777200:1
Նույներանգ 678100:1
77750:1 
67825:1 
Նույներանգ 2115:1 
213:1 
Ցանկացած 202:1 
Ցանկացած 192:1 

31135. Լայյթնինգ Բլեքջեք (Lightning Blackjack)


Այս խաղը խաղում են 52 խաղաքարտերից բաղկացած 8 ստանդարտ կապուկներով: Խաղի նպատակն այն է, որ խաղացողի խաղաքարտերի հանրագումարը ավելի մոտ լինի 21-ին, քան խաղավարի խաղաքարտերինը` չգերազանցելով 21-ը։

Խաղաքարտերի արժեքներն են.

 Տուզերը հաշվվում են կամ 1 կամ 11, ինչն այդ պահին ավելի հարմար է տվյալ խաղաձեռքի համար: Ընդ որում «փափուկ» խաղաձեռքի դեպքում Տուզը համարվում է 11: Եթե խաղացողն ունի Տուզ, որի արժեքը 11 է, խաղաձեռքը կոչվում է փափուկ, ինչը նշանակում է որ խաղացողը չի կարող գնալ շատ քայլի, վերցնելով լրացուցիչ խաղաքարտ:

Պատկերով խաղաքարտերը(Վալետ, Թագուհի և Արքա)՝ 10:

Թվերով խաղաքարտերը՝ իրենց վրա նշված արժեքին համապատասխան։

Երբ մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակահատվածն ավարտվում է, խաղավարը մեկական բաց խաղաքարտ է բաժանում  բոլոր խաղացողներին, վերջում նաև ինքն իրեն։ Այնուհետև խաղավարը բաժանում է  երկրորդ բաց խաղաքարտը բոլոր խաղացողներին, իսկ իր երկրորդ խաղաքարտը բաժանում է փակ՝ երեսով ներքև։       

Բլեքջեք

Եթե Խաղացողի առաջին 2 խաղաքարտերից կազմված խաղաձեռքի արժեքը 21 է՝ խաղացողն ունի Բլեքջեք։  

Լայյթնինգ (LIGHTNING) կանոններ

Խաղացողը լրացուցիչ պարտադիր կատարում է 100% Լայյթնինգ (Lightning) վճար յուրաքանչյուր սկզբնական մասնակցության վճարի համար։ Սա խաղացողին հնարավորություն է տալիս հաջորդ խաղաձեռքի համար բազմապատկիչ շահելու։ Լայյթնինգ (Lightning) վճարը չի կատարվում Դաբլ Դաուն (Double Down) և Սպլիտ (Split) տարբերակների դեպքում։

Բազմապատկիչներ

Եթե խաղացողը հաղթում է խաղափուլը, ապա հաջորդ խաղափուլի շահումը մեծ կլինի։ Յուրաքանչյուր հաղթող ձեռքի արդյունքի համար առանձին բազմապատկիչները ցուցադրվում են յուրաքանչյուր խաղափուլում այն բանից հետո, երբ մասնակցության վճարների ընդունումն ավարտվում է։ Բազմապատկիչները կիրառվում են խաղացողի հաջորդ խաղաձեռքի համար, եթե նա հաղթում է «17 և ցածր», 18, 19, 20, 21 միավորներով կամ Բլեքջեքով։ Այս հաղթող խաղաձեռքերից յուրաքանչյուրի համար համակարգը պատահականության սկզբունքով կգեներացնի բազմապատկիչ ՝ 2x-ից 25x միջակայքում։ Եթե խաղացողը շահել է բազմապատկիչ, բայց հետո հեռացել է խաղից, ապա այդ բազմապատկիչը կարող է օգտագործել  հաջորդ խաղափուլերում, երբ որ սկսի նորից խաղալ։ Բազմապատկիչը հասանելի է լինում մինչև 180 օր ժամկետով։    

Բազմապատկիչը տարածվում է խաղացողի մասնակցության վճարի վրա միայն  Լայյթնինգ (Lightning)  վճարի գումարի չափով, որը վճարվել է այն խաղափուլում, երբ ստացել է բազմապատկիչը։ Եթե խաղացողը կատարել է ավելի մեծ մասնակցության վճար, ապա գումարի ավել մասի վրա կկիրառվեն սովորական Բլեքջեքի շահումները։ Եթե կատարել է ավելի ցածր մասնակցության վճար, ապա կկիրառվեն սովորական Բլեքջեքի շահումները /համաձայն շահումների աղյուսակի/, այսինքն նախորդ խաղափուլի շահած բազմապատկիչը  չի կիրառվի։  

Եթե խաղացողը ընտրել է Սպլիտ տարբերակը և տրոհված երկու խաղաձեռքերն էլ հաղթում են, բազմապատկիչը կիրառվում է լավագույն միավորներով ձեռքի համար։ Ամենաբարձր միավորներով հաղթող ձեռքով է որոշվում  Լայյթնինգ (Lightning) բազմապատկիչը։ Սպլիտի կամ  Դաբլ Դաունի համար ոչ մի լրացուցիչ վճար չի կատարվում։ 

Բազմապատկիչը կօգտագործվի հաջորդ խաղափուլում շահումը բազմապատկելու համար, եթե խաղացողը հաղթի։ Օրինակ, եթե խաղացողն ունի Բլեքջեք և բազմապատկիչ, այդ դեպքում կկիրառվի միայն բազմապատկիչը։  

Ոչ-ոքիի և Ապահովագրության դեպքում խաղացողը ետ կստանա հիմնական մասնակցության վճարը, բայց կկորցնի  Լայյթնինգ (Lightning) վճարը և բազմապատկիչը:

Ապահովագրություն

Եթե խաղավարի բաց խաղաքարտը Տուզ է, խաղացողը կարող է ընտրել Ապահովագրություն: Խաղացողը պետք է կատարի լրացուցիչ մասնակցության վճար, որը հավասար է սկզբնական մասնակցության վճարի կեսին։  

Այնուհետև խաղավարը կբարձրացնի իր՝ երեսով դեպի ներքև տեղադրված խաղաքարտը, որպեսզի ստուգի՝ ունի Բլեքջեք, թե՝ ոչ։ Եթե խաղավարն ունենում է Բլեքջեք    (այսինքն՝ Տուզ   + 10, Վալետ, Թագուհի կամ Արքա), Խաղացողը շահում է Ապահովագրություն մասնակցության վճարի կրկնապատիկի չափով։  

Եթե խաղացողը և խաղավարը  ունեն Բլեքջեք, խաղն ավարտվում է ոչ- ոքիով և խաղացողի մասնակցության վճարը վերադարձվում է ։  

Եթե խաղավարը չունի Բլեքջեք, խաղացողը կորցնում է Ապահովագրություն մասնակցության վճարը, և խաղը շարունակվում է։  

Որոշումների կայացում

Խաղացողն  առաջին երկու խաղաքարտեը ստանալուց հետո կարող է որոշում կայացնել. կարող է ընտրել Հիթ, Սթենդ, Դաբլ Դաուն կամ Սպլիտ տարբերակները։  

Եթե մինչև  ժամանակի ավարտը որևէ որոշում չի կայացվում,  դա ավտոմատ մեկնաբանվում է որպես Հիթ,  եթե խաղացողի խաղաձեռքի միավորները 11 է և ավելի քիչ կամ Սթենդ, եթե նրա խաղաձեռք միավորները 12 է և ավելի։  Եթե խաղացողի խաղաձեռքի միավորները կազմեն 21, խաղացողին չի առաջարկվի որևէ որոշում կայացնել։  

Դաբլ Դաուն

Եթե խաղացողի սկզբնական ձեռքի արժեքը 21 չէ, նա կարող է կատարել Դաբլ Դաուն։ Այս դեպքում խաղացողի մասնակցության վճարը կրկնապատկվում է, և նրան բաժանվում է մեկ լրացուցիչ խաղաքարտ, որն ավելանում է նրա խաղաձեռքին։  

Հիթ կամ Սթենդ

Խաղացողը կարող է նաև ընտրել Հիթ տարբերակը , որից հետո նրան կբաժանվի լրացուցիչ մեկ խաղաքարտ, որը կգումարվի նրա ձեռքի արժեքին։   Հիթ կարելի է կատարել ավելի քան մեկ անգամ՝  ստանալով լրացուցիչ խաղաքարտեր մինչև այն պահը, երբ  խաղացողին բավարարեն իր ձեռքի միավորները. այդ ժամանակ կարող է ընտրել Սթենդը։ 

Սպլիտ

Երբ խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերը հավասար արժեք ունեն, խաղացողը կարող է ընտրել Սպլիտ տարբերակը՝ դրանք տրոհելով երկու առանձին ձեռքերի։ Եթե խաղացողը տրոհում է երկու Տուզերը, նա ստանում է ընդամենը մեկ լրացուցիչ խաղաքարտ յուրաքանչյուր ձեռքի համար։ Խաղացողը կարող է յուրաքանչյուր ձեռքի համար միայն մեկ անգամ կիրառել Սպլիտ, բացի այդ կրկնապատկման տարբերակը Սպլիտի  դեպքում չի թույլատրվում։

Խաղավարի ձեռքը

Երբ բոլոր խաղացողները կայացնում են իրենց որոշումները իրենց ձեռքի վերաբերյալ, լայվ խաղավարը հայտնում է երեսով ներքև դրված խաղաքարտի արժեքը։ Խաղավարը պետք է կատարի Հիթ, եթե նրա ձեռքի միավորները 16 են կամ ավելի քիչ, և Սթենդ, եթե նրա ձեռքի արժեքը «փափուկ» 17 է կամ ավելին։  

Խաղի ելքը

Խաղացողը հաղթում է, երբ նրա վերջնական ձեռքի արժեքը ավելի մոտ է լինում 21-ին, քան խաղավարի ձեռքը, կամ երբ խաղավարի մոտ «գերահավաք» է գրանցվում։  

Եթե խաղացողի ձեռքի արժեքը և խաղավարի ձեռքի արժեքը նույնն են, խաղափուլն ավարտվում է ոչ-ոքի-ով, իսկ խաղացողի մասնակցության վճարը վերադարձվում է։  

Բլեքջեք հնարավոր է ստանալ միայն սկզբում բաժանված երկու խաղաքարտերով։ Եթե Սպլիտի ենթարկված խաղաձեռքերում առաջանում է 21 միավորով խաղաձեռք, դա Բլեքջեք չի համարվում։ Այդ իսկ պատճառով Բլեքջեքը հաղթում է Սպլիտ զույգով առաջացած ցանկացած 21 միավորով ձեռքին։  

Եթե խաղացողի ձեռքի միավորները գերազանցում են 21-ը, խաղացողի մոտ գրանցվում է գերահավաք, և նա կորցնում է այդ խաղաձեռքի վրա իր մասնակցության վճարը։  

Մասնակցության վճար                                              Շահում
Հաղթող ձեռք1 -ը  1-ի
Բլեքջեք3-ը  2-ի
Լայյթնինգ (Lightning) բազմապատկիչ1-ը  2–25-ի
Ապահովագրություն, եթե խաղավարն ունենա Բլեքջեք2-ը  1-ի

31136.«Լայվ Սեթ է Մեցցո»

«Լայվ Սեթ է Մեցցո» խաղը խաղում են ընդդեմ խաղավարի։ Խաղում օգտագործվում են 40 խաղաքարտից բաղկացած կապուկ: Խաղաքարտերի կապուկը ներառում է 2-ից 7 թվային խաղաքարտեր, Զինվոր, Ասպետ և Թագավոր պատկերով խաղաքարտեր և Տուզ, 4 երանգներով: Այդ երանգներն են՝ մետաղադրամներ, գավաթներ, սրեր և մահակներ։ Խաղաքարտերն ունեն են հետևյալ հերթականությունը՝ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Զինվոր, Ասպետ, Թագավոր, Տուզ: Այդ խաղաքարտերն ունեն հետևյալ արժեքները.

 Խաղաքարտ Արժեք
 Թվային խաղաքարտ՝ 2–7 Անվանական արժեք
 Տուզ, որը հայտնի է նաև 1 արժեքով խաղաքարտ անունով 1 միավոր
 Պատկերով խաղաքարտեր 0.5 միավոր

Մետաղադրամի թագավորի արժեքը կախված է ձեռքի համադրությունից: Եթե Մետաղադրամի թագավորը մեկ խաղաքարտ է ձեռքում (երբ այն առաջին խաղաքարտն է ձեռքում), դրա արժեքը կազմում է 0․5՝ ինչպես մյուս պատկերով խաղաքարտերի դեպքում։ Այլ խաղաքարտերի հետ համադրությունում այն վերցնում է կապուկում առկա ցանկացած այլ խաղաքարտի արժեքը՝ հնարավոր լավագույն ձեռքը ստեղծելու համար։ Եթե ձեռքին լրացուցիչ խաղաքարտեր են բաժանվում, Մետաղադրամի թագավորը կարող է նորից փոխել իր արժեքը՝ հնարավոր լավագույն ձեռքը կազմելու համար։

Մետաղադրամի թագավորը կարող է նաև կազմել Սեթ է Մեցցո Ռոյալ․ երկու խաղաքարտերից բաղկացած հատուկ համադրություն (Մետաղադրամի թագավոր և մեկ այլ պատկերով խաղաքարտ կամ 7), որի ընդհանուր արժեքը կազմում է 7․5 և հաղթում է սովորական 7․5 արժեքով ձեռքին։

Խաղին մասնակցելու համար խաղացողը պետք է կատարի հիմնական մասնակցության վճար:

Այնուհետև խաղավարը բաժանում է երկու խաղաքարտ․ առաջին խաղաքարտը՝ խաղացողին (երեսով վերև), իսկ երկրորդ խաղաքարտը՝ խաղավարին (երեսով վերև)։

Որոշ դեպքերում խաղավարը լրացուցիչ խաղաքարտեր  է բաժանում խաղացողին ավտոմատ կերպով՝  գործողությունների փուլից առաջ: Սա նշանակում է, որ խաղացողը չի կարող Հիթ (Վերցնել հավելյալ խաղաքարտ) կամ Սթենդ (Հրաժարվել խաղաքարտ վերցնելուց) անել, քանի դեռ որոշակի պահանջ չի բավարարվել․

– Մետաղադրամի թագավորը խաղացողի առաջին խաղաքարտն է – նա ստանում է ևս մեկ խաղաքարտ ավտոմատ կերպով:

– Մետաղադրամի թագավորը խաղավարի առաջին խաղաքարտն է – Խաղացողը ստանում է խաղաքարտ(եր) ավտոմատ կերպով այնքան ժամանակ, մինչև հավաքում է 7 կամ ավելի միավոր:

– Խաղացողի միավորը ավելի ցածր է, քան խաղավարինը – խաղացողը ստանում է խաղաքարտ(եր) ավտոմատ կերպով այնքան ժամանակ, մինչև իր միավորը հավասար լինի խաղավարի միավորին կամ գերազանցի այն:

– Խաղավարի առաջին խաղաքարտը 5 միավոր է և խաղացողինը հավասար է – խաղացողը ստանում է ևս մեկ խաղաքարտ:

Գործողությունների փուլը սկսվում է, երբ խաղացողն ունի 7 կամ ավելի քիչ միավոր, բայց նրա հաշիվը հավասար է խաղավարի հաշվին կամ գերազանցում է այն։ Խաղացողը կարող է ընտրել Հիթ կամ Սթենդ տարբերակը։ Եթե խաղացողը քայլ չի կատարում, ավտոմատ կերպով Սթենդ է լինում։

Խաղավարը կարող է Հիթ անել, եթե իր ձեռքի ընդհանուր արժեքը կլինի մինչև 5 միավոր։ Խաղավարը Սթենդ է անում, երբ hավաքում է 5 կամ ավելի միավոր։ Եթե սեղանի շուրջ նստած յուրաքանչյուր խաղացող հավաքում է 7,5-ից բարձր միավոր (գերհավաք), խաղափուլն ավարտվում է, և խաղավարը լրացուցիչ խաղաքարտեր չի վերցնում։

Խաղի նպատակն այն է, որ խաղացողի խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը ավելի մոտ լինի 7․5 միավորին, քան խաղավարինը՝ առանց գերազանցելու 7․5-ը։

Եթե խաղացողի խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը ավելի մոտ է 7․5-ին, քան խաղավարինը, ապա հաղթում է: Եթե խաղացողի խաղաքարտերի ընդհանուր արժեքը կազմում է ավելի քան 7․5, նրա մոտ գերհավաք է առաջանում, և նա պարտվում է։

Եթե խաղացողը 5 միավորով ոչ-ոքի է արձանագրում խաղավարի հետ, նրա հիմնական մասնակցության վճարը պարտվում է։ Բացառություն է կազմում այն դեպքը, երբ խաղավարի առաջին խաղաքարտը 5 միավոր է․ այս պարագայում խաղացողին ավտոմատ լրացուցիչ խաղաքարտ(եր) է բաշխվում։ Այնուամենայնիվ եթե նրանց միջև արձանագրվում է 5:5 կամ ավելի միավորով ոչ-ոքի, նրա մասնակցության վճարը վերադարձվում է (փուշ)։

Խաղացողները կարող են կատարել նաև Պարիտտա Պերֆետտա (Partita Perfetta) և Մանո Դի Պոկեր (Mano di Poker) լրացուցիչ մասնակցության վճարներ:

Լրացուցիչ մասնակցության վճարներ չեն կարող կատարվել առանց հիմնական մասնակցության վճարի, բայց խաղացողը կարող է շահել լրացուցիչ մասնակցության վճարով, նույնիսկ եթե հիմնական խաղում իր մասնակցության վճարը պարտվել կամ վերադարձվել է։

Խաղն ավտոմատ կերպով ավարտվում է (խաղացողը հաղթում է խաղը), եթե ստորև նկարագրված բոլոր պայմանները միաժամանակ բավարարված են.

1. Խաղացողը կատարել է Մանո Դի Պոկեր (Mano di Poker) լրացուցիչ մասնակցության վճարը, և․

-Խաղավարի առաջին խաղաքարտը 5 կամ ավելի միավոր է (նա սթենդ է անում)

-Խաղացողին բաժանվել է երկու կամ ավելի խաղաքարտ

-Խաղացողի ձեռքի միավորը գերազանցում է խաղավարի միավորին, բայց խաղացողի մոտ գերհավաք չկա:

2. Եթե խաղացողը չի կատարել Մանո Դի Պոկեր (Mano di Poker) լրացուցիչ մասնակցության վճարը, խաղն ավտոմատ կերպով ավարտվում է առանց գործողությունների փուլի, երբ․

-Խաղավարի առաջին խաղաքարտը 5 կամ ավելի միավոր է (նա սթենդ է անում)

-Խաղացողի ձեռքի միավորը գերազանցում է խաղավարի միավորին, բայց խաղացողի մոտ գերհավաք չկա:

Պարիտտա Պերֆետտա (Partita Perfetta)

Խաղացողները կարող են լրացուցիչ մասնակցության վճար կատարել, որ իր առաջին խաղաքարտը և խաղավարի առաջին խաղաքարտը զույգ կկազմեն։

Զույգեր

 Տեսակ Նկարագրություն
 7-երի զույգ Խաղացողի առաջին խաղաքարտը և խաղավարի առաջին խաղաքարտը լինում է 7
 Պատկերով խաղաքարտերի զույգ Խաղացողի առաջին խաղաքարտը և խաղավարի առաջին խաղաքարտը լինում է նույն պատկերով
 1–6-երի զույգ Խաղացողի առաջին խաղաքարտը և խաղավարի առաջին խաղաքարտը լինում է նույնարժեք թվային

Մանո Դի Պոկեր (Mano di Poker)

Խաղացողները կարող են լրացուցիչ մասնակցության վճար կատարել, որ իրենց առաջին երկու խաղաքարտերը և խաղավարի առաջին խաղաքարտը կկազմեն երեք քարտանի պոկերային ձեռք համաձայն հետևյալ ցանկի.

 • Ռոյալ Ֆլեշ – Երեք տարբեր պատկերներով նույներանգ խաղաքարտեր
 • Սթրիթ Ֆլեշ – Հաջորդական և նույներանգ բոլոր երեք խաղաքարտերը
 • Ցանկացած երեք նույնատիպ – Նույնարժեք բոլոր երեք խաղաքարտերը
 • Ֆլեշ – Նույներանգ բոլոր երեք խաղաքարտերը
 • Սթրիթ – Հաջորդական, բայց ոչ նույներանգ բոլոր երեք խաղաքարտերը

Հետևյալ համադրությունները Սթրիթ չեն համարվում․

 • 6-7-Զինվոր
 • 7-Զինվոր-Ասպետ
 • Թագավոր-Տուզ-2
 • Ասպետ-Թագավոր-Տուզ
 • Զինվոր-Ասպետ-Թագավոր (Ռոյալ Ֆլեշ համադրություն, եթե նույներանգ են)

Շահումները վճարվում են համաձայն ստորև ներկայացված աղյուսակների

 Հիմնական մասնակցության վճար Շահում
 Սեթ է Մեցցո Ռոյալ 3:2
 Հաղթող ձեռք 1:1
 Ոչ-ոքի 5:5 կամ ավելի միավորով Փուշ
 Ոչ-ոքի 5 միավորով Պարտություն
 Պարիտտա Պերֆետտա (Partita Perfetta)լրացուցիչ մասնակցության վճար Շահում
 7-երի զույգ 55:1
 Պատկերով խաղաքարտերի զույգ 10:1
 1–6-երի զույգ 5:1
 Մանո Դի Պոկեր (Mano di Poker) լրացուցիչ մասնակցության վճար Շահում
 Ռոյալ Ֆլեշ 150:1
 Սթրիթ Ֆլեշ 75:1
 Ցանկացած երեք նույնատիպ 50:1
 Ֆլեշ 6:1
 Սթրիթ 5:1

3․1137. Գադ օֆ Ստորմս Լայվ (God of Storms)

«Գադ օֆ Ստորմս Լայվ» խաղը  5 թմբուկով ու շահման 25 գծերով սլոթ խաղ է, որի նպատակն է պտտվող թմբուկների վրա ստանալ սիմվոլների շահող համակցություններ: Այս խաղում ներկայացված է նաև «Էյջ օֆ Գադս» (Age of the Gods) Ջեքփոթ խաղը:

Խաղը մեկնաբանում է լայվ խաղավարը:

Խաղին միանալու համար խաղացողը պետք է կատարի մասնակցության վճար, սահմանելով «Ավտոփլեյ»-ի համար պարտադիր պայմաններ. պետք է ընտրի, թե քանի պտույտ է ցանկանում կատարել ու ընտրի մասնակցության վճարի չափը այդ պտույտների համար:

Առնվազն վայրկյանը մեկ՝ թմբուկներն ավտոմատ պտտվում են:

Շահումները հաշվարկվում են սիմվոլների արժեքների համաձայն, որը աղյուսակի տեսքով խաղացողները տեսնում են իրենց էկրաններին:  Շահումները հաշվարկելիս օգտագործվում է «Գծային մասնակցության վճար» եզրույթը, որը մեկ պտույտի համար մասնակցության վճարն է՝ բաժանած 25-ի: Շահումի դեպքում «Գծային մասնակցության վճարը»  բազմապատկվում է սիմվոլների արժեքով:

Օրինակ. Խաղացողը որոշում է 5 մասնակցության վճար կատարել մեկ պտույտի համար: «Գծային մասնակցության վճարն» է՝  5 / 25 = 0.2: Եթե խաղացողը մեկ գծի վրա ստանում է 4 Սպարտայի Ռազմիկ, ապա «Գծային մասնակցության վճարը» բազմապատկվում է 200-ով /սիմվոլի արժեք/, և շահումը կազմում է 0.2 x 200 = 40:

            Շահող համակցությունները պետք է սկսվեն ձախ կողմի թմբուկից, ու սիմվոլները պետք է հաջորդական լինեն վճարային գծի երկայնքով:

Յուրաքանչյուր շահումային գծի վրա միայն ամենաբարձր համակցությունն է տրվում որպես շահում:

Ուայլդ (Wild) սիմվոլներ

Խաղում կա երկու Ուայլդ (Wild) սիմվոլ.  Ուայլդ (Wild) և Շիփ ուայլդ (Ship Wild):

Ուայլդ սիմվոլները հայտնվում են միայն #2, #3 և #4 թմբուկներին, և նրանք կուտակում են երեք (3) սիմվոլ: Ուայլդ սիմվոլները կարող են հանդես գալ որպես այլ սիմվոլներ` հաղթող լավագույն համակցությունը կազմելու համար, ու պարտադիր չէ, որ դրանք թմբուկի վրա հանդես գան ամբողջովին` շարքի սիմվոլը փոխարինելու համար:

Թմբուկի վրա ամբողջությամբ հայտնվող Շիփ ուայլդ (Ship Wild) սիմվոլը միացնում է Ուայլդ վինդ ռեսփինս (Wild Wind Respins) ֆունկցիան: Ֆունկցիան միացնելու համար Ուայլդը (Wild) չի կարող փոխարինել Շիփ ուայլդին (Ship Wild):

Շահումների գծի վրա կա նաև առանձին շահում երկու (2) կամ երեք (3) Շիփ ուայլդ (Ship Wild) սիմվոլների համար: Սա տրվում է սովորական սիմվոլների շահումի փոխարեն, եթե Շիփ ուայլդ (Ship Wild) սիմվոլներից շահած գումարը ավելի մեծ է, քան սովորական սիմվոլներից շահած գումարը (եթե կա Շիփ ուայլդ):

Ուայլդ վինդ ռեսփինս (Wild Wind Respins) ֆունկցիա

Ակտիվանում է Ուայլդ վինդ ռեսփինս (Wild Wind Respins) ֆունկցիան, երբ Շիփ ուայլդը (Ship Wild) ամբողջությամբ հայտնվում է #2, #3 կամ  #4 թմբուկին: Ֆունկցիայի ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր պտույտները համարվում են մեկ փուլ՝ ներառյալ ֆունկցիան միացնող պտույտը:

Այս ֆունկցիայի ընթացքում թմբուկներն ավտոմատ կրկնապտույտ են լինում` օգտագործելով նույն մասնակցության վճարը, որը եղել էր ֆունկցիան միացնող պտույտի ժամանակ: Բոլոր Շիփ ուայլդ (Ship Wild) սիմվոլները, որոնք լրիվ կուտակված հայտնվել են ֆունկցիան միացնող պտույտի ժամանակ, մնում են թմբուկների վրա առաջին կրկնապտույտի ժամանակ: Յուրաքանչյուր կրկնապտույտի ժամանակ թմբուկների վրայի բոլոր Շիփ ուայլդ (Ship Wild) սիմվոլները մեկ դիրք դեպի ձախ են տեղափոխվում: Երբ Շիփ ուայլդը (Ship Wild) #1 թմբուկի վրա է, այն տեղափոխվում է թմբուկների վրայից հաջորդ կրկնապտույտի ժամանակ: Վերջին կրկնապտույտ տեղի է ունենում, երբ վերջին Շիփ ուայլդը (Ship Wild) տեղափոխվում է #1 թմբուկի վրայից:

Յուրաքանչյուր կրկնապտույտից հետո թմբուկը կանգ է առնում, ու կատարվում է շահումի հաշվարկ: Յուրաքանչյուր կրկնապտույտի վրա կիրառվում է շահումային բազմապատկիչը, և յուրաքանչյուր կրկնապտույտի հետ այն մեծանում է: Բազմապատկիչը սկսում է x1-ից ու կարող է բարձրանալ մինչև x2, x3 կամ x5: Շահումային բազմապատկիչը չի կարող մեծանալ x5-ից ավելի:

Օրինակ.

Խաղացողի «Գծային մասնակցության վճարն» է 0,2, Ուայլդ վինդ ռեսփին (Wild Wind Respin) բազմապատկիչն է x2, և խաղացողը ստացել է 4 Սպարտայի Ռազմիկ մեկ գծի վրա: Այսպիսով, իրական վճարումը կլինի (0.2 x 200) x 2 = 80:

Շահումի դեպքում խաղացողի հատուկ խաղային հաշիվն ավտոմատ թարմացվում է յուրաքանչյուր կրկնապտույտից հետո: Ֆունկցիայի ավարտից հետո ցուցադրվում է ընդհանուր շահումի մասին հաղորդագրություն, որը ցույց է տալիս կրկնապտույտների ընթացքում կուտակված շահումը:

Ուայլդ վինդ ռեսփինս (Wild Wind Respins) ֆունկցիայի ժամանակ թմբուկի վրա չեն կարող հայտնվել Ուայլդ (Wild) սիմվոլներ

«Էյջ օֆ Գադս» (Age of the Gods) Ջեքփոթ

Այս Ջեքփոթը մի քանի փուլով շարունակական Ջեքփոթ խաղ է: Այն կուտակվում է այս Ջեքփոթ ֆունկցիան ունեցող բոլոր խաղերի մասնակցության վճարներից Կազմակերպչի միջոցների հաշվին:

Ունի 4 մակարդակի Ջեքփոթ. Փաուեր, Էքստրա փաուեր, Սուպեր Փաուեր և Ալթիմեյթ Փաուեր (Power, Extra Power, Super Power and Ultimate Power), որոնք ունեն տարբեր շահումային  ֆոնդեր:

Ջեքփոթ խաղը միանում է ցանկացած պտույտի վրա պատահականության սկզբունքով: Միանալու դեպքում խաղացողը պարտադիր շահում է 4 Ջեքփոթերից մեկը:

Ջեքփոթ խաղի էկրանն ունի 20 մետաղադրամ, որոնցից յուրաքանչյուրը թաքցնում է 4 ջեքփոթ սիմվոլներից մեկը: Խաղացողը պետք է շրջի մետաղադրամը` Ջեքփոթ սիմվոլը բացահայտելու համար: Եթե խաղացողը գտնում է 3 համընկնող սիմվոլ, ապա շահում է համապատասխան Ջեքփոթը: Այս Ջեքփոթ խաղն ունի հետհաշվարկի ժամանակաչափ: Եթե խաղացողը մինչև ժամանակաչափի սպառվելը չի գտնում համընկնող 3 սիմվոլ, ապա շահումը բացահայտվում է ավտոմատ, այսինքն համակարգն ավտոմատ կերպով ընտրում է, թե խաղացողը որ մակարդակի Ջեքփոթն է շահում:

31138. Կարիբյան Ստադ պոկեր

Խաղին մասնակցում է խաղաքարտերի կապուկ` 52 խաղաքարտով` յուրաքանչյուր 4 երանգներում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև Տուզ: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը Տուզն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` երկուսանոցը:

«Կարիբիան Ստադ պոկեր» թղթախաղը հիմնվում է 5 խաղաթղթերի համակցությունների աստիճանների վրա: Բոլոր խաղացողները, անկախ մեկը մյուսից, խաղում են ընդդեմ խաղավարի:

Խաղը սկսվում է «Անտե» մասնակցության վճարի կատարմամբ: «Անտե» մասնակցության վճարը խաղաքարտերի առաջին բաժանումից առաջ կատարվող սկզբնական մասնակցության վճարն է: Խաղացողը կարող է նաև կատարել լրացուցիչ «5+1 Բոնուսային» մասնակցության վճար, որը շահում է, եթե Խաղացողի հինգ խաղաքարտերը և Խաղավարի առաջին բաց խաղաքարտը կազմում են հինգ-խաղաքարտանի պոկերային ձեռք՝ «Եռյակ» կամ ավելի լավ համադրություն։

Այնուհետև, Խաղացողին և Խաղավարին բաշխվում է հնգական խաղաքարտ։ Խաղացողի խաղաքարտերը բաշխվում են երեսով դեպի վերև, Խաղավարի խաղաքարտերը՝ երեսով դեպի ներքև, բացի Խաղավարի վերջին խաղաքարտից, որը գտնվում է երեսով դեպի վերև դիրքում։ Դրանից հետո Խաղացողն ուսումնասիրում է իր խաղաքարտերը և որոշում անել «Քոլ», այսինքն՝ շարունակի խաղը, կամ «Ֆոլդ», այսինքն՝ հրաժարվի խաղը շարունակելուց և կորցնի բոլոր կատարված մասնակցության վճարները։ Եթե Խաղացողը շարունակում է խաղը, նա տեղադրում է «Քոլ» մասնակցության վճարը, որը միշտ երկու անգամ մեծ է «Անտե» մասնակցության վճարից։ Եթե Խաղացողը որոշում է անել «Ֆոլդ», նա կորցնում է «Անտե» մասնակցության վճարը։ Այնուամենայնիվ, նա դեռ իրավունք ունի շահելու Բոնուսային մասնակցության վճարը, եթե այն կատարել է: Եթե որոշում կայացնելու ժամանակը լրացել է, և Խաղացողը չի արել «Քոլ» կամ «Ֆոլդ», նրա խաղաձեռքի համար ավտոմատ կիրառվում է «Ֆոլդ» տարբերակը, և նա կորցնում է բոլոր մասնակցության վճարները։

Այնուհետև, Խաղավարը շրջում է իր մյուս չորս խաղաքարտը, որպեսզի ցույց տա հինգ խաղաքարտից բաղկացած ամբողջական խաղաձեռքը։ 

Խաղավարը պետք է ունենա Տուզ և Թագավոր կամ ավելի բարձր խաղաքարտեր՝ որակավորում ունենալու համար։ Այլ կերպ ասած՝ Խաղավարի համար պահանջներին համապատասխան ամենացածր խաղաձեռքը կլինի «Տուզ», «Թագավոր», «4,3,2»։  
 

Խաղի հնարավոր ելքերըԱՐԴՅՈՒՆՔ
Եթե Խաղավարի խաղաձեռքն ունի որակավորում, և խաղացողը հաղթում էԽաղացողը կհաղթի հավասար գումար իր «Անտե» մասնակցության վճարով, իսկ իր «Քոլ» մասնակցության վճարը կհաղթի՝ համաձայն վճարման գործակիցներում ներկայացված պոկերային համադրությունների դասակարգման:
Եթե Խաղավարի խաղաձեռքը որակավորում չունի, և Խաղացողը հաղթում էԽաղացողը կհաղթի հավասար գումար իր «Անտե» մասնակցության վճարով, իսկ իր «Քոլ» մասնակցության վճարը կվերադարձվի
Եթե Խաղավարի և Խաղացողի միջև գրանցվում է ոչ ոքիԹե՛ «Անտե», թե՛ «Քոլ» մասնակցության վճարը վերադարձվում է
Եթե Խաղավարի խաղաձեռքն ունի որակավորում և հաղթում է ԽաղացողինԹե՛ «Անտե», թե’ «Քոլ» մասնակցության վճարը պարտվում է

Եթե Խաղացողի խաղաքարտերը ունեն ավելի բարձր համադրություն, քան Խաղավարի խաղաքարտերը, Խաղացողը ստանում է իր մասնակցության վճարի չափին հավասար գումար (1։1): Խաղացողն իր կատարած «Անտե» մասնակցության վճարով, իր «Քոլ» և 5+1 բոնուսային լրացուցիչ մասնակցության վճարներով ստանում է հետևյալը՝

«Անտե» մասնակցության վճար՝ 1:1:

ՔՈԼ մասնակցության վճարՇահում
Ռոյալ Ֆլեշ100 : 1
 Սթրիթ Ֆլեշ50 : 1
Քառյակ25 : 1
Ֆուլ Հաուս10 : 1
Ֆլեշ7 : 1
Սթրիթ5 : 1
Եռյակ3 : 1
Երկու զույգ2 : 1
Մեկ զույգ կամ ավելի ցածր1 : 1
5+1 ԲՈՆՈՒՍԱՅԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ մասնակցության վճարՇահում
Ռոյալ Ֆլեշ1000 : 1
 Սթրիթ Ֆլեշ200 : 1
Քառյակ100 : 1
Ֆուլ Հաուս20 : 1
Ֆլեշ15 : 1
Սթրիթ10 : 1
Եռյակ7 : 1

31139. Սվիթ Բոնանզա Քենդիլենդ (SWEET BONANZA CANDYLAND)

«Սվիթ Բոնանզա Քենդիլենդ» խաղում առկա է Սվիթ Բոնանզա (Sweet Bonanza) անիվ, որի 2 կողմերում ցուցադրված է հատուկ հատված՝ յուրաքանչյուր բոնուս խաղի համար:

Անիվն ունի հետևյալ դաշտերը.

 • 4 թվեր՝ 1, 2, 5, 10  
 • 2 բոնուս խաղ՝ Քենդի Դրոփ և Սվիթ Սփինս (Candy Dropև Sweet Spins)
 • Շուգար բոմբ (Sugar bomb) բազմապատկիչներ

Խաղացողները կարող են կատարել մասնակցության վճարներ վեց դաշտերից այն դաշտի վրա (1, 2, 5, 10, Սվիթ Սփինս և Քենդի Դրոփ ), որի վրա իր կարծիքով կկանգնի անիվի սլաքը, ընդ որում նույն խաղափուլում խաղացողները կարող են կատարել մասնակցության վճարներ բոլոր վեց դաշտերի վրա։

Որևէ թվի վրա կատարված մասնակցության վճարը կշահի, եթե սլաքը կանգնի այն բաժնի վրա, որը պարունակում է տվյալ թիվը, կպարտվի, եթե սլաքը կանգնի այն բաժնի վրա, որտեղ նշված է ցանկացած այլ թիվ։ Շահումները կտրվեն համաձայն Շահումների աղյուսակի:

 Երբ Շուգար բոմբ դաշտն է ընկնում Անիվի վրա, կատարվում են հետևյալ քայլերը․

2x-10x Բազմապատկիչների միջակայքից պատահականության սկզբունքով մեկ բազմապատկիչ է ընտրվում: Այդ դեպքում խաղավարը նորից է պտտում Անիվը Շուգար բոմբ բազմապատկչով: Բոլոր մասնակցության վճարները մնում են անփոփոխ, ոչ մի նոր մասնակցության վճար չի կատարվում: Այդ պտույտի ելքը սովորականի նման որոշում է շահող մասնակցության վճարը, բայց ելքի շահումը տրվում է Շուգար բոմբ բազմապատկչով։ Եթե Անիվը նորից կանգնում է Շուգար բոմբ դաշտի վրա, բոլոր մասնակցության վճարները մնում են անփոփոխ, և վերջին պտույտի արդյունքի բազմապատկիչը նորից է բազմապատկվում։ Խաղավարը նորից է պտտում և շարունակում է պտտել անիվը, այնքան ժամանակ մինչև անիվը կանգնում է թիվ, Սվիթ Սփինս  կամ Քենդի Դրոփ – բոնուսային խաղ պարունակող դաշտերի վրա: Արդյունքում շահած մասնակցության վճարների (թե՛ Թվային, թե՛ Բոնուսային խաղերը) շահումները տրվում են Շուգար բոմբ բազմապատկչով։

Սվիթ Սփինս (Sweet Spins) ԲՈՆՈՒՍ ԽԱՂ

Երբ անիվի սլաքը կանգ է առնում Սվիթ Սփինս (Sweet Spins) դաշտի վրա, այս դաշտի վրա մասնակցության վճար կատարած խաղացողներին տրվում է 10 անվճար պտույտ լայվ ընթացող սլոթի մեխանիկա ունեցող խաղին մասնակցելու համար:

Բոնուսային խաղում Սիմվոլները ցուցադրվում են 6×5 աղյուսակի տեսքով։ Դրանք խաղին մասնակցում են՝ Թամբլ ֆունկցիայի համաձայն, ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր պտույտից հետո շահող համադրությունների շահումները ավելանում են խաղացողների հատուկ խաղային հաշիվներին, այնուհետև բոլոր շահող սիմվոլները անհետանում են։ Մնացած սիմվոլները ընկնում են ներքև՝ էկրանի ստորին շարքը, դատարկ դիրքերն էլ փոխարինվում են վերևից ընկնող սիմվոլներով։

Թամբլ ֆունկցիան շարունակվում է, մինչև ընկնող սիմվոլների արդյունքում այլևս շահող համադրություններ չեն առաջանում։

Շահումը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ Սվիթ Սփինս (Sweet Spins) մասնակցության վճարի դաշտի վրա կատարած մասնակցության վճարը բազմապատկվում է շահող համադրության բազմապատկչով, որը աղյուսակի տեսքով խաղացողները տեսնում են իրենց էկրաններին: Այս Բոնուսային խաղում շահած գումարը կբազմապատկվի Շուգար բոմբ (Sugar Bomb) բազմապատկչով, եթե այն ավելի ուշ է սկսվել, քան Շուգար բոմբ (Sugar Bomb)  դաշտը կանգնել է Անիվի վրա։

Քենդի Դրոփ ԲՈՆՈՒՍ ԽԱՂԸ

Եթե խաղացողը կատարել է մասնակցության վճար Քենդի Դրոփ մասնակցության վճարի դաշտի վրա, և անիվը կանգնել է այդ դաշտի վրա, խաղացողները կարող եք մասնակցել Բոնուսային խաղափուլին։

Բոնուսային խաղափուլում խաղացողները կտեսնեն 4 շարք, որոնցից յուրաքանչյուրում ներկայացված է Գումարվող թվերով դիրքերի հաջորդականություն (օր՝ +5) կամ բազմապատկիչներ (օր՝ 4x)։

Խաղացողի կողմից ընտրված 3 գնդակներից մեկը ցած կնետվի վիրտուալ «Փլինքո» պատի լաբիրինթոսի միջով: Քենդի Դրոփ պատի վրա այն կհավաքի պատահականության սկզբունքով գեներացված բազմապատկիչներ կամ գումարվող թվեր:

Քենդի Դրոփ Քենդի-ի կողմից հավաքված

Շահումը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. Քենդի Դրոփ մասնակցության վճարային դաշտի վրա կատարած մասնակցության վճարը բազմապատկվում է վերջնական Բազմապատկչով, որը գեներացվել է բոնուսային խաղափուլի վերջում։ Այս Բոնուսային խաղում շահած գումարը կբազմապատկվի Շուգար բոմբ (Sugar Bomb) բազմապատկչով, եթե այն ավելի ուշ է սկսվել, քան Շուգար բոմբ (Sugar Bomb)  դաշտը կանգնել է Անիվի վրա։

ՀԱՏՈՒԿ  ՖՈՒՆԿՑԻԱ

Երբ անիվը կանգ առնի Շուգար բոմբ բաժնի վրա, խաղացողը կշահի մինչև 10x պատահական բազմապատկչով: Եթե խաղացողն ընտրի Շուգար բոմբ Բուսթեր ֆունկցիան, կշահի բազմապատկիչ մինչև 20x: Ֆունկցիան ակտիվացնելու համար խաղացողը պետք է սեղմի էկրանի ներքևի աջ հատվածում գտնվող ֆունկցիան ակտիվացնելու «Բոմբ» նշանի վրա։

Շահումները տրվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի․

Մասնկացության վճարԴաշտերի քանակըՇահում
1231:1
2152:1
575:1
10410:1
Քենդի Դրոփ2Բոնուսային խաղի ելքի համաձայն
Սվիթ Սփինս1Բոնուսային խաղի ելքի համաձայն
Շուգար բոմբ /Շուգար բոմբ Բուսթեր2Բազմապատկում է հաջորդ շահումը 2x – 10x  / 20 x

311․40. Սփրեդ Բեթ Ռուլետկա

«Սփրեդ Բեթ Ռուլետկա» խաղում օգտագործում է երկու անիվներ՝ ֆիզիկական մեկ զրոյով Ռուլետկայի անիվը և լրացուցիչ ոսկյա անիվը, որը թվային տարբերակով ցուցադրվում է խաղի պատուհանում։ Ֆիզիկական անիվը բաղկացած է 37 բաժիններից, որոնք համարակալված են 0-ից 36 թվերով։ Այդ բաժինները կարմիր և սև են (հաջորդականությամբ), բացառությամբ զրոյի (0), որը կանաչ է։ Լրացուցիչ ոսկյա անիվը նույնպես համարակալված է 0-ից 36 թվերով՝ բոլոր բաժինները ոսկյա են, և միայն զրո (0) -ն է կանաչ։

Լրացուցիչ ոսկյա անիվում ցուցադրվում են երկու պտտվող բաժիններ. արտաքին շրջանակը ֆիզիկական անիվի թվային պատկերն է, իսկ ներքին ոսկյա շրջանակը հանդես է գալիս որպես լրացուցիչ թվային անիվ, որտեղ գործում են նույն կարգավորումները, ինչ ֆիզիկական անիվը։

Մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակահատվածում երկու թվային անիվները պտտվում են հակառակ ուղղություններով։ Երբ գնդակը գործարկվում է, երկու շարժվող բաժինները կանգնում են, և անիվների վրայի թվերը պատահականության սկզբունքով զույգ են կազմում։ Երբ գնդակը ընկնում է, և Ռուլետկայի ֆիզիկական անիվի արդյունքը բացահայտվում է, երկու անիվների երկու թվերը իրար են գումարվում. առաջինը ֆիզիկական անիվի արդյունքն է, իսկ երկրորդը՝ թվային անիվի թիվն է, որը կցվում է հիմնական անիվի թվին։ Այս երկու թվերի հանրագումարն էլ հենց համարվում է շահող «Սփրեդ բեթ»։ Այն խաղացողները, ովքեր կատարել են մասնակցության վճարներ «Սփրեդ բեթ» արդյունքի վրա, շահում են շահումների աղյուսակում նշված  գործակիցներով։

Խաղում գործում է նաև Կանաչ շահումի բացառիկ կանոնը, որը խաղացողներին հնարավորություն է տալիս ստանալու «Սփրեդ բեթ» դիրքի վրա կատարված մասնակցության վճարի կրկնապատիկը, եթե գնդակը կանգնում է հիմնական անիվի Զրո դիրքի վրա՝ անկախ նրանից՝ «Սփրեդ բեթ» մասնակցության վճարը շահում է, թե պարտվում։

Խաղացողները կարող են կատարել հետևյալ մասնակցության վճարները.

Սփրեդ մասնակցության վճարներ

Այս մասնակցության վճարներն են՝ հիմնական և թվային անիվների արդյունքների հանրագումարների միջակայքեր՝ 0–1, 2–11, 12– 18, 19–33, 34–54, 55–67, 68–72։

Ռուլետկայի ներքին մասնակցության վճարներ

Սրանք Ռուլետկայի խաղասեղանի ներքին դաշտի թվերն են, որտեղ խաղացողները մասնակցության վճարներ են կատարում կոնկրետ թվերի վրա։

Ռուլետկայի արտաքին մասնակցության վճարներ

Սրանք Ռուլետկայի խաղասեղանի արտաքին դաշտում գտնվող մասնակցության վճարների դիրքերն են՝ Կարմիր/Սև, Զույգ/Կենտ, Ցածր (1-18) / Բարձր (19-36) ։

Ուղիղ մասնակցության վճարներ (Մասնակցության վճարներ մեկ թվի վրա)

Խաղացողները կարող են մասնակցության վճար կատարել ցանկացած թվի վրա, այդ թվում՝ զրոյի (0)՝ տեղադրելով խաղաքարը թվի կենտրոնում։

Սպլիտ մասնակցության վճարներ

Խաղացողները կարող են մասնակցության վճար կատարել երկու թվերի վրա՝ տեղադրելով խաղաքարը երկու թվերը բաժանող գծի վրա։

Անկյուն մասնակցության վճար

Խաղացողները կարող են մասնակցության վճար կատարել չորս թվերի վրա՝ տեղադրելով խաղաքարը անկյունի վրա, որտեղ հատվում են չորս թվերը։

Սթրիթ մասնակցության վճարներ

Երեք թվերի շարքի վրա մասնակցության վճար կատարելու համար (սթրիթ) խաղացողը տեղադրում է խաղաքարը Ռուլետկայի խաղասեղանի սահմանագծին՝ համապատասխան շարքի վերջում։

Բասքետ մասնակցության վճար

Խաղացողը կարող է կատարել մասնակցության վճար  0/1/2/3 թվերի վրա` տեղադրելով խաղաքարը սահմանագծի վրա, որտեղ զրոյի և առաջին շարքի միջև գիծը հատում է այն։

Լայն մասնակցության վճար

Խաղացողը կարող է կատարել մասնակցության վճար  երկու սթրիթերի վրա (օր` վեց տարբեր թվերի վրա երկու շարքերում` յուրաքանչյուր շարքում երեք թիվ)`տեղադրելով խաղաքարը Ռուլետկայի սեղանի սահմանագծի վրա, որտեղ երկու շարքերը բաժանող գիծը հատում է այն։

Սյունակ մասնակցության վճարներ

Խաղացողը կարող է կատարել մասնակցության վճար բոլոր տասներկու թվերի վրա սյունակում՝ տեղադրելով մասնակցության վճար երեք դաշտերից մեկի վրա՝ նշված որպես 2-ը 1-ի։ Եթե ընտրված սյունակի որևէ թիվ դուրս է գալիս, խաղացողը ստանում է շահում՝ 2։1։ Ընդ որում, զրոն (0) պարտություն բերող թիվ է։

Դյուժին մասնակցության վճար

Խաղացողը կարող է կատարել մասնակցության վճար տասներկու թվերի խմբի վրա՝ տեղադրելով խաղաքարը «1-ին 12», «2-րդ 12» և «3-րդ 12» նշումներով տարածքում։ Եթե դուրս է գալիս 12 թվերից մեկը, խաղացողը ստանում է շահում՝ 2։1։ Ընդ որում, զրոն (0) պարտություն բերող թիվ է։

Կարմիր/Սեւ, Զույգ/Կենտ, Ցածր կամ 1-18/ Բարձր կամ 19-36 մասնակցության վճարներ

Խաղացողը կարող է տեղադրել մասնակցության վճար խաղասեղանի երկար կողմի երկայնքով դասավորված դաշտերից մեկի վրա, որն ընդգրկում է Ռուլետկայի խաղասեղանի թվերի կեսը (բացի զրոյից): Յուրաքանչյուր դաշտ ընդգրկում է 18 թիվ։ Խաղացողը շահում է հավասար գումար (1:1) այս բոլոր մասնակցության վճարներում։ Եթե ելքը զրո (0) է, խաղացողը պարտվում է իր մասնակցության վճարը։

Վոիսինս դու զերո (Voisins du Zéro) մասնակցության վճարներ

Մասնակցության վճար Ռուլետկայի անիվի վրա զրոյի հարևան թվերի վրա, որը ներառում է անիվի 22-ի և 25-ի միջև յուրաքանչյուր թիվ, այդ թվում՝ զրոն (0)։

 Վոիսինս դու զերո (Voisins du Zéro) մասնակցության վճարի դեպքում ինը խաղաքար է տեղադրվում՝ երկու խաղաքար բասքեթ վրա 0/2/3, երկու խաղաքար` որպես Անկյուն մասնակցության վճար 25/26/28/29-ի վրա, և մեկական խաղաքար` որպես Սպլիտ մասնակցության վճար 4/7, 12/15, 18/21, 19/22 և 32/35-ի վրա։ Վոիսինս դու զերո (Voisins du Zéro) մասնակցության վճարի ընդհանուր չափը հավասար է 9 x ընտրված խաղաքարի արժեքին։

Տիերս դու (Tiers du Cylindre) մասնակցության վճարներ

Տիերս դու (Tiers du Cylindre) կամ Տիերս (Tiers) նշանակում է «անիվի մեկ երրորդը», քանի որ այն հնարավորինս մոտ է անիվի 1/3 -ին։ Այս մասնակցության վճարը ներառում է 27-ից 33-ի միջև անիվի հակադիր կողմերում գտնվող տասներկու թվեր՝ ներառյալ 27 և 33 թվերը։ Թվերի շարքն է 27/13/36/11/30/8/23/10/5/24/16/33:

Մասնակցության վճարը ներառում է վեց խաղաքար, որտեղ մեկական խաղաքար է տեղադրվում հետևյալ սպլիտներից յուրաքանչյուրի վրա՝ 5/8; 10/11; 13/16; 23/24; 27/30; 33/36:

Օրֆելինս(Օրֆանս) Orphelins (Orphans) մասնակցության վճարներ

Այս թվերը գտնվում են անիվի երկու մասերում՝ Տիերս (Tiers)-ից եւ Վոիսինս (Voisins)-ից դուրս։ Դրանք պարունակում են ընդհանուր ութ թվեր՝ 17/34/6 եւ 1/20/14/31/9։

Օրֆելինս են Պլեին (Orphelins en Plein): Մեկ Ուղիղ մասնակցության վճար յուրաքանչյուր օրֆան դիրքի վրա (ութ թվեր՝ 17/34/6 և 1/20/14/31/9)։

Օրֆելինս ը Չեվալ (Orphelins a Cheval)․ Մեկ խաղաքար տեղադրվում է 1 թվի վրա և մեկ խաղաքար՝ սպլիտներից յուրաքանչյուրի վրա 6/9; 14/17; 17/20 և 31/34.

Ջեու զերո (Jeu 0 – Zéro) մասնակցության վճարներ

Ջեու զերո (Jeu Zéro)-ը Վոիսինս դու զերո (Voisins du Zéro) մասնակցության վճարի փոքր տարբերակն է։ Այն ներառում է Ռուլետկայի անիվի վրա 12-ից 15 թվերը (ներառյալ 12 և 15)։ Մեկ խաղաքար տեղադրվում է 26 թվի վրա, և մեկ խաղաքար՝ սպլիտներից յուրաքանչյուրի վրա 0/3; 12/15; 32/35:

Ջեու 7/9 (Jeu 7/9) մասնակցության վճարներ

Այս մասնակցության վճարը ներառում է բոլոր թվերը, որոնք ավարտվում են 7,8 կամ 9-ով։ Մեկ խաղաքար տեղադրվում է 19-ի և 27-ի վրա՝ որպես Ուղիղ մասնակցության վճարներ, և մեկ խաղաքար՝ սպլիտներից յուրաքանչյուրի վրա՝ 7/8; 8/9; 17/18; 28/29։

Ֆինալես են Պլեիին (Finales en Plein) մասնակցության վճարներ

Սա մասնակցության վճար է Ռուլետկայի անիվի բոլոր այն թվերի վրա, որոնք ավարտվում են միևնույն թվանշանով, օրինակ՝ «Վերջինը՝ 5»-ը նշանակում է, որ մասնակցության վճարը կատարվում է 5, 15, 25, 35 թվերի վրա։

Այս մասնակցության վճարը տեղադրում է չորս խաղաքարեր, երբ 0, 1, 2, 3, 4, 5 կամ 6 թվերն ընտրված են որպես վերջին թվանշան՝ մեկ խաղաքար յուրաքանչյուր թվի վրա որպես Ուղիղ մասնակցության վճար։ Եթե պտույտի արդյունքն այս թվերից որևէ մեկն է, շահումը տվյալ թվի վրա սովորական Ուղիղ մասնակցության վճարի շահումն է։ Այսպիսով շահումը կազմում է 35 + 1 – 4 խաղաքար = 32 խաղաքար։

Ստորև ներկայացված աղյուսակը ներկայացնում է խաղաքարերի քանակը, յուրաքանչյուր հատուկ մասնակցության վճարի համար, և Ռուլետկայի այն դիրքերը, որոնք ներառում են տվյալ մասնակցության վճարները.

 Հատուկ մասնակցության վճարներ Խաղասեղանի վրա տեղադրված խաղաքարերի քանակը Ռուլետկայի դիրքերը
  Վոիսինս դու զերո(Voisins      duZéro)   9 Ռուլետկայի անիվի բաժինը զրոյի շուրջ (0).Երկու խաղաքարերով 0/2/3, 25/26/28/29.Մեկ խաղաքարով՝ 4/7, 12/15, 18/21, 19/22,  32/35.
 Տիերս դու(Tiers du  Cylindre)  6 Ռուլետկայի անիվի բաժինը զրոյի (0) հակառակ կողմում, խաղաքարերի նվազագույն քանակ5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36.
 Օրֆելինս են Պլեին(Orphelins en  Plein)  8 Օրֆելին թվերը (երկու բաժինների միջև), մեկական խաղաքար յուրաքանչյուր թվի վրա1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, 34.
 Օրֆելինս ը Չեվալ(Orphelins  àCheval)  5 Օրֆելին («որբ») թվերը (երկու բաժինների միջև), խաղաքարերի նվազագույն քանակը1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34.
  Ջեու զերո(Jeu 0)  4 Թվերի շարք զրոյի (0) շուրջը, խաղաքարերի նվազագույն քանակ0/3, 12/15, 26, 32/35.
  Ջեու 7/9(Jeu 7/9)  6 Բոլոր թվերը, որոնք ավարտվում են 7, 8 և 9-ով,     խաղաքարերի նվազագույն քանակ7/8, 8/9, 17/18, 19, 27, 28/29
  Ֆինալես են Պլեիին 0(Finales en  Plein0)  4 0-ով վերջացող բոլոր թվերը, մեկական խաղաքար յուրաքանչյուր թվի համար0, 10, 20, 30.
  Ֆինալես են Պլեիին 1(Finales en Plein 1)  4 1-ով ավարտվող բոլոր թվերը, մեկական խաղաքար յուրաքանչյուր թվին1, 11, 21, 31.
   Ֆինալես են Պլեիին 2 (Finales en  Plein 2)  4 2-ով ավարտվող բոլոր թվերը, մեկական խաղաքար յուրաքանչյուր թվի համար2, 12, 22, 32.
  Ֆինալես են Պլեիին 3(Finales en  Plein 3)  4 3-ով ավարտվող բոլոր թվերը, մեկական խաղաքար յուրաքանչյուր թվի համար3, 13, 23, 33.
    Ֆինալես են Պլեիին 4 (Finales en  Plein 4)  4 4-ով ավարտվող բոլորր թվերը, մեկական խաղաքար յուրաքանչյուր թվի վրա4, 14, 24, 34.
  Ֆինալես են Պլեիին 5(Finales en  Plein 5)  4 5-ով ավարտվող բոլոր թվերը, մեկական խաղաքար յուրաքանչյուր թվի համար5, 15, 25, 35.
  Ֆինալես են Պլեիին 6 (Finales en  Plein 6)  4 6-ով ավարտվող բոլոր թվերը, մեկական խաղաքար յուրաքանչյուր թվի համար6, 16, 26, 36.
  Ֆինալես են Պլեիին 7(Finales en  Plein 7)  3 7-ով ավարտվող բոլոր թվերը, մեկական խաղաքար յուրաքանչյուր թվի համար7, 17, 27.
  Ֆինալես են Պլեիին 8(Finales en  Plein 8)  3 8-ով ավարտվող բոլոր թվերը, մեկական խաղաքար յուրաքանչյուր թվի համար8, 18, 28.
  Ֆինալես են Պլեիին 9 (Finales en  Plein 9)  3 9-ով ավարտվող բոլոր թվերը, մեկական խաղաքար յուրաքանչյուր թվի համար9, 19, 29.
      
    

Շահումներ       

 Մասնակցության վճարի տեսակը Շահումը
 Ուղիղ 35:1
 Սպլիտ 17:1
 Սթրիթ 11:1
 Բասքետ 8:1
  Անկյուն  8:1
  Դյուժին 11։1
 Լայն 5:1
 Սյունակ 2:1
 Կարմիր/Սև, Զույգ/Կենտ, Ցածր (1-18) / Բարձր (19-36) 1:1
  Տիերս դու  17։1
  Ջեու զերո  17։1
  Ջեու 7/9  35։1

Սփրեդ մասնակցության վճարների շահումները

Սփրեդ մասնակցության վճարներ0-12-1112-1819-3334-5455-6768-72
Շահում400:115:110:12:11:17:180:1

Շահումներ Օրֆելիսնի համար

 Շահող թիվ Շահում Խաղացողի իրական շահումը
 1 35 խաղաքար (35:1) + 1 խաղաքար 35 + 1 – 5 = 31 խաղաքարեր
 6, 9, 14, 20, 31, 34 17 խաղաքար (17:1) + 1 խաղաքար 17 + 1 – 5 = 13 խաղաքար
 17 34 խաղաքար (17:1) + 2 խաղաքար 34 + 2 – 5 = 31 խաղաքար
   

Շահումներ Վոիսինս դու զերո համար

 Շահող թիվ Շահում Խաղացողի իրական շահումը
 4, 7, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 32, 35 17 խաղաքար (17:1) + 1 խաղաքար 17 + 1 – 9 = 9 խաղաքար
 0, 2, 3 22 խաղաքար (11:1) + 2 խաղաքար 22 + 2 – 9 = 15 խաղաքար
 25, 26, 28, 29 16 խաղաքար (8:1) + 2 խաղաքար 16 + 2 – 9 = 9 խաղաքար

Չնայած շահման գործակիցները ֆիքսված են, շահումը կախված է խաղաքարերի քանակից, որոնք ներառված են մասնակցության վճարում։ Օրինակ՝ Շահող թիվը միշտ վճարում է 35-ը 1-ի։ Եթե, օրինակ, մասնակցության վճարը կատարվում է հինգ հաջորդական թվերի վրա՝ 11-30-8-23-10, այն ներառում է հինգ խաղաքար։ Եթե թվերից մեկը շահում է, ապա շահումը կազմում է 35 + 1 – 5 = 31 խաղաքար։

31141. Երկու ձեռքով կազինո հոլդեմ.

«Երկու ձեռքով կազինո հոլդեմ» խաղը հինգքարտանի պոկերի տարբերակ է, որում խաղացողները խաղում են խաղավարի, ոչ թե միմյանց դեմ: Խաղացողներին տրվում է երկու առանձին խաղաձեռք՝ «ձեռք 1», «ձեռք 2», որոնց վրա կարող են մասնակցության վճար կատարել: Խաղացողն ունի ընտրության հնարավորություն, խաղալու  մեկ ձեռքով, թե երկու ձեռքով, մասնակցության վճար կատարելով ձեռքերից որևէ մեկի կամ երկու ձեռքերի վրա: 

Խաղին մասնակցում է խաղաքարտերի կապուկ` 52 խաղաքարտով` յուրաքանչյուր 4 երանգներում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև տուզ: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաքարտը տուզն է, ամենափոքր խաղաքարտը` երկուսանոցը: «Տուզ»–ը A, K, Q, J, 10 «Սթրիթ» համադրությունում համարվում է ամենաբարձր արժեք ունեցող խաղաքարտը, մինչդեռ 5, 4, 3, 2, A «Սթրիթ» համադրությունում այն համարվում է ամենացածր արժեք ունեցող խաղաքարտը:

Խաղի նպատակը խաղավարի խաղաձեռքին հաղթելն է՝ ստանալով հնարավոր լավագույն հինգքարտանի խաղաձեռքը, որը բաղկացած է խաղացողին բաժանված երկու խաղաքարտից և հինգ ընդհանուր խաղաքարտից: Յուրաքանչյուր փուլում երկու առանձին խաղաձեռքով խաղալու հնարավորությունից բացի, խաղացողները կարող են նաև կատարել ընտրովի «Բոնուսային» լրացուցիչ մասնակցության վճար: «Բոնուսային» լրացուցիչ մասնակցության վճարը շահում է, եթե առաջին հինգ խաղաքարտի հետ բաժանվում է մեկանոցների զույգ կամ ավելի բարձր  համադրություն (Խաղացողի երկու խաղաքարտերը, գումարած ընդհանուր խաղաքարտերից առաջին երեքը՝ «Ֆլոպ»): 

Խաղը սկսելու համար խաղացողը «Անտե» մասնակցության վճար է կատարում «ձեռք 1»-ի, «ձեռք 2»-ի կամ երկու ձեռքերի վրա: «Անտե» մասնակցության վճարը խաղաքարտերի առաջին բաժանումից առաջ կատարվող սկզբնական մասնակցության վճարն է: Խաղացողը կարող է նաև կատարել «Բոնուսային» լրացուցիչ մասնակցության վճար այն ձեռքի վրա, որի վրա կատարել է «Անտե» մասնակցության վճար:

Խաղացողի տեսանկյունից  «ձեռք 1»-ը աջ կողմում է, իսկ «ձեռք 2»-ը՝ ձախ: Խաղավարը բաժանում է խաղաքարտերը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ սկսելով «ձեռք 1»-ից: 

Խաղացողի ձեռքում/ձեռքերում երկու խաղաքարտ բաժանվում է երեսով վերև (բաց), իսկ խաղավարի ձեռքում երկու խաղաքարտ բաժանվում է երեսով ներքև (փակ): Այնուհետև, երեք ընդհանուր խաղաքարտ բաժանվում է երեսով վերև և դրվում սեղանի կենտրոնում: Այս երեք ընդհանուր խաղաքարտը կարող են օգտագործել թե՛ խաղացողը և թե՛ խաղավարը՝ համապատասխան խաղաձեռքեր կազմելու նպատակով գումարվելով խաղավարի և խաղացողի երկուական խաղաքարտերին:

Նախնական խաղաքարտերի բաժանումից հետո խաղացողն էկրանին կարող է տեսնել իր խաղաքարտերի համադրության արժեքը: Խաղացողը պետք է գնահատի հաղթելու իր շանսերը և անի «Քոլ», այսինքն՝ շարունակի խաղը, կամ «Ֆոլդ», այսինքն՝ հրաժարվի խաղը շարունակելուց և կորցնի կատարված մասնակցության վճարը։ Եթե խաղացողը շարունակում է խաղը, նա տեղադրում է «Քոլ» մասնակցության վճարը իր խաղաձեռքի կամ խաղաձեռքերի վրա, որը միշտ երկու անգամ մեծ է «Անտե» մասնակցության վճարից։ Եթե խաղացողը որոշում է անել «Ֆոլդ» իր խաղաձեռքերից որևէ մեկի վրա, նա կորցնում է այդ ձեռքի «Անտե» մասնակցության վճարը։ Այնուամենայնիվ, նա դեռ իրավունք ունի շահելու Բոնուսային մասնակցության վճարը տվյալ խաղաձեռքի համար, եթե այն կատարել է: Եթե որոշում կայացնելու ժամանակը լրացել է, և խաղացողը չի արել «Քոլ» կամ «Ֆոլդ», նրա խաղաձեռքի կամ խաղաձեռքերի համար ավտոմատ կիրառվում է «Ֆոլդ» տարբերակը, և նա կորցնում է մասնակցության վճարը։

Երբ որոշում կայացնելու ժամանակը լրանում է, խաղավարը բաշխում է երկու լրացուցիչ ընդհանուր խաղաքարտ («Թըրն» և «Ռիվեր»), իսկ հետո խաղավարի երկու սկզբնական խաղաքարտերը շրջում երեսով վերև։ Հաղթողին որոշելու համար ձևավորվում և համեմատվում են խաղացողի և խաղավարի լավագույն համադրությունով ձեռքերը՝ օգտագործելով յոթ հասանելի խաղաքարտերից հինգը (Օրինակ՝ Խաղացողի «ձեռք 1»-ը կձևավորվի այդ խաղաձեռքին բաժանվող երկու խաղաքարտերից և հինգ ընդհանուր խաղաքարտերից երեքից)։ Խաղավարը պետք է ունենա Չորսերի զույգ կամ ավելի բարձր համադրություն՝ որակավորում ունենալու համար, որպեսզի կարողանա հաղթող ճանաչվել։

Խաղացողը հաղթում է, եթե խաղավարը մասնակցության իրավունք չի ստանում.  Անտե մասնակցության վճարը վճարվում է՝ ըստ վճարումների աղյուսակի*, իսկ Քոլլ մասնակցության վճարը վերադարձվում է Խաղացողին: Յուրաքանչյուր ձեռքի հինգ լավագույն քարտերն ու հաղթող համակցության անվանումը ցուցադրվում են էկրանին` խաղաքարտերի փոքրիկ պատկերանշաններով:Խաղացողը հաղթում է, եթե խաղավարի ձեռքը մասնակցության իրավունք է ստանում և ավելի ցածր է խաղացողի ձեռքից.  Անտե մասնակցության վճարը վճարվում է՝ ըստ վճարումների աղյուսակի*, իսկ Քոլլ մասնակցության վճարը շահում է 1:1: Խաղացողը հաղթում է, եթե խաղավարը որակավորում չունի – «Անտե» մասնակցության վճարը վճարվում է՝ ըստ ստորև ներկայացված վճարման գործակիցների, իսկ «Քոլ» մասնակցության վճարը վերադարձվում է Խաղացողին: Լավագույն հինգ խաղաքարտերն ու հաղթող համադրության անվանումը ցուցադրվում են էկրանին` խաղաքարտերի փոքրիկ պատկերակներով:

Խաղացողը հաղթում է, եթե խաղավարի ձեռքը որակավորում ունի և ավելի ցածր է խաղացողի ձեռքից – «Անտե» մասնակցության վճարը շահում է՝ ըստ ստորև ներկայացված շահման աղյուսակի, իսկ «Քոլ» մասնակցության վճարի շահումը կազմում է 1:1:

Խաղացողը պարտվում է, եթե խաղավարի ձեռքը որակավորում ունի և ավելի բարձր է խաղացողի ձեռքից – Խաղացողը կորցնում է թե՛ «Անտե» և թե՛ «Քոլ» մասնակցության վճարները:

Եթե խաղացողի և խաղավարի ձեռքերն ամբողջությամբ նույնն են, ապա տեղի է ունենում «Փուշ» – Ոչ ոք չի հաղթում կամ պարտվում: Խաղացողը հետ է ստանում իր «Անտե» և «Քոլ» մասնակցության վճարները: 

Եթե խաղացողն ու խաղավարն ունեն ոչ ամբողջությամբ նույն ձեռքերն, ապա հաղթում է ամենաբարձր արժեքով խաղաքարտ ունեցողը (օրինակ՝ երեք Թագավորը հաղթում է երեք Թագուհուն; Q, J, 10, 9, 8 համադրությամբ Ֆլեշը հաղթում է 10, 9, 8, 7, 6 համադրությամբ Ֆլեշին):

Երբ խաղացողի ու խաղավարի միջև գրանցվում է ոչ-ոքի, հաջորդ ամենաբարձր խաղաքարտը, որը խաղարկվող ձեռքի մաս չի կազմում (հայտնի է որպես «Քիքեր»), որոշում է հաղթողին:

«ԲՈՆՈՒՍԱՅԻՆ» ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ

«Բոնուսային» լրացուցիչ մասնակցության վճարը (Bonus bet) կատարվում է ըստ խաղացողի ցանկության, որը կիրառվում է մեկնարկային պարտադիր «Անտե» մասնակցության վճարը կատարելուց հետո:

«Բոնուսային» լրացուցիչ մասնակցության վճարի դեպքում հաշվի է առնվում միայն առաջին հինգ խաղաքարտից կազմված համադրությունով «Ձեռք»–ը: Եթե խաղացողն ունի մի զույգ տուզ կամ ավելի բարձր  համադրություն, նա կարող է շահել «Բոնուսային» լրացուցիչ մասնակցության վճարը /համաձայն աղյուսակի/:

Շահումներ

ԱՆՏԵ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՇահում
Ռոյալ Ֆլեշ100: 1
Սթրիթ Ֆլեշ20: 1
Քառե10: 1
Ֆուլ Հաուս3:1
Ֆլեշ2:1
Սթրիթ1:1
Թրիս1:1
Երկու Զույգ1:1
Մեկ Զույգ1:1
Բարձր Խաղաքարտ1:1
 «ԲՈՆՈՒՍԱՅԻՆ» ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՇահում
Ռոյալ Ֆլեշ100: 1
Սթրիթ Ֆլեշ50: 1
Քառե40: 1
Ֆուլ Հաուս30: 1
Ֆլեշ20: 1
Սթրիթ7: 1
Թրիս7: 1
Երկու Զույգ7: 1
Տուզերի Զույգ 7: 1

31142. Ռեդ Դոգ

«Ռեդ Դոգ» խաղի նպատակը խաղացողին բաժանված երկու խաղաքարտերի միջև գտնվող երրորդ խաղաքարտը ստանալն է: Այս խաղում օգտագործվում է 52 խաղաքարտից բաղկացած ստանդարտ կապուկ: Ամենացածր խաղաքարտը 2-ն է, ամենաբարձրը՝ Տուզը: Այս խաղը կարելի է խաղալ ինչպես մեկ, այնպես էլ երկու բոքսով:

            Խաղի սեղանը բաղկացած է. 

–  2 Հիմնական մասնակցության վճարների դաշտերից. Կարմիր ու Դեղին (բոքս), որտեղ տեղադրվում է խաղացողի մասնակցության վճարը: Յուրաքանչյուր խաղացող կարող է խաղալ միաժամանակ 2 բոքսի վրա (ցանկության դեպքում):

– Հավելյալ մասնակցության վճարների դաշտից, որոնք կարելի է կատարել միայն այն դեպքում, երբ հիմնական մասնակցության վճարը կատարվել է: Դրանք տարածվում են միայն սկզբնական 4 խաղաքարտերի վրա: (ամեն բոքսի վրա 2 հատ):

– Շահումների աղյուսակից, որը ցույց է տալիս  յուրաքանչյուր միջակայքին (սփրեդին) համապատասխանող շահումը:​ Ընդ որում, շահումները կախված են ձեռքից: Որքան փոքր է միջակայքը(սփրեդը), այնքան մեծ է շահումը:

             Խաղալու համար խաղացողները բոքսերից մեկի կամ երկուսի վրա կատարում են  նվազագույն մասնակցության վճար (Անտե): 

Հիմնական «Անտե» մասնակցության վճար կատարելուց հետո, խաղացողը կարող է կատարել նաև հավելյալ մասնակցության վճարներ:

Մասնակցության վճարների ժամանակի ավարտից հետո խաղավարը սկսում է ձախից աջ բաժանել խաղաքարտերը: Խաղավարը երկուական խաղաքարտ բաժանում է երեսով վերև ամեն բոքսի վրա՝ հետևյալ հերթականությամբ.

 1. Առաջին բաց խաղաքարտը դեղին բոքսին
 2. Երկրորդ բաց խաղաքարտը կարմիր բոքսին
 3. Երրորդ բաց խաղաքարտը դեղին բոքսին
 4. Չորրորդ բաց խաղաքարտը կարմիր բոքսին

Չորս խաղաքարտ բաժանելուց հետո խաղավարի էկրանը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր բոքսի միջակայքը(սփրեդը): 

Եթե այն բոքսի երկու խաղաքարտերը, որի վրա Խաղացողը կատարել է «Անտե» մասնակցության վճար, ունեն միջակայք, ապա տրվում է ընտրություն կատարելու ժամանակ: Եթե մեկ բոքսի վրա կա միևնույն արժեքի երկու խաղաքարտ և երկու խաղաքարտ 2-րդ բոքսի վրա, որոնք միջակայք ունեն, ակտիվանում է ժամանակը միայն խաղաքարտերի միջև միջակայքով բոքսի համար:

Խաղացողը կատարում է հետևյալ քայլերի ընտրություն.

Դաբլ- Եթե հավանականությունը մեծ է, որ երրորդ խաղաքարտը կլինի երկու սկզբնական խաղաքարտերի միջակայքում (սփրեդում), ապա խաղացողը կարող է ընտրել Դաբլ՝ կրկնապատկելով «Անտե» մասնակցության վճարը:

Սթենդ- Եթե խաղացողը չի ցանկանում կատարել մասնակցության վճար, ապա նա պարզապես ընտրում է Սթենդ կոճակն ու սպասում, որ խաղավարը բաժանի երրորդ խաղաքարտը:

Այնուհետև Խաղավարը յուրաքանչյուր բոքսի համար բաժանում է երրորդ խաղաքարտ հետևյալ հերթականությամբ. 

Առաջինը  խաղավարը դնում է երրորդ խաղաքարտը Դեղին բոքսի վրա:

Երկրորդը խաղավարը դնում է երրորդ խաղաքարտը Կարմիր բոքսի վրա:

Խաղավարը չի բաժանում երրորդ խաղաքարտ, եթե.

 1. Սկզբնական երկու խաղաքարտերը հաջորդական են նույն բոքսում. օրինակ՝ 7 և 8:
 2. Այն դեպքում, երբ երկու բոքսերի վրա միևնույն արժեքով խաղաքարտեր են:

Օրինակ՝

Դեղին ԲՈՔՍ                                        Կարմիր ԲՈՔՍ

սրտի 7    ագռավի 7                              ագուռի 7      խաչի 7

Կախված առաջին երկու խաղաքարտից՝ յուրաքանչյուր բոքս կարող է ունենալ հետևյալ ելքերից որևէ մեկը. 

1. Խաղը կարող է ավարտվել Դեղին կամ Կարմիր բոքսի համար.

 • Եթե նույն բոքսում խաղաքարտերը հաջորդական են, ձեռքը կոչվում է Փուշ, մասնակցության վճարները վերադարձվում են:
 • Եթե երկու բոքսերն ունեն միևնույն արժեքով խաղաքարտեր, խաղն ավարտվում է և յուրաքանչյուր բոքս շահում է (20:1):

2. Խաղը կարող է շարունակվել, և խաղացողի համար կբացվեն ընտրության տարբերակները: 

 • Եթե նույն բոքսում բաժանված երկու խաղաքարտերի միջև արժեք կա, այսինքն ունեն միջակայք: Այս դեպքում խաղացողը կատարում է կամ Դաբլ կամ Սթենդ: Խաղավարի կողմից բաժանած երրորդ խաղաքարտը եթե ունի արժեքորն առաջին ու երկրորդ խաղաքարտերի միջև է, ապա խաղացողը շահում է խաղափուլում:

Օրինակ՝ Եթե առաջին եկու խաղաքարտերը 3 և 8 են, ապա խաղացողն ունի 4 խաղաքարտի միջակայք (սփրեդ): Եթե խաղացողը ստանում է խաղաքարտ, որը 3-ի ու 8-ի միջև է, ապա շահում է:

3. Խաղն ավտոմատ կերպով շարունակվում է՝ առանց ընտրության ակտիվ տարբերակների:

 • Եթե նույն բոքսում խաղաքարտերը միևնույն արժեքի են, ապա խաղավարն ավտոմատ կերպով բաժանում է երրորդ խաղաքարտը: Այս դեպքում Դաբլ կամ Սթենդ ընտրության տարբերակներն ակտիվ չեն: Եթե երրորդ խաղաքարտը միևնույն արժեքի է, ինչ առաջին երկու խաղաքարտերը, որոնք արդեն սեղանին են, ապա խաղացողը շահում է (11:1):

ՉՈՐՍ ՄԻԱՏԵՍԱԿ (1 բոքս)

Եթե խաղացողն նույն բոքսում ունի Երեք միևնույն արժեքի խաղաքարտ, ապա նրան  բաժանվում է Բոնուս խաղաքարտ՝ տալով նրան հնարավորություն «Չորս միատեսակ» համակցություն ունենալու: Եթե չորրորդն էլ է լինում միևնույն արժեքի, ապա խաղացողը ստանում է շահում՝ 20:1, իսկ եթե չորրորդ խաղաքարտը միևնույն արժեքի չէ՝ այնուամենայնիվ խաղացողը ստանում է շահում՝ 11:1:

Հիմնական մասնակցության վճար կատարելուց հետո խաղացողները կարող են կատարել նաև հավելյալ մասնակցության վճարներ: Հավելյալ մասնակցության վճարի շահումը կախված է սկզբնական բաժանված 4 խաղաքարտերից կազմված համակցություններից: Հավելյալ մասնակցության վճարներ են.

 Մեկ զույգ

Եթե խաղացողը կատարել է այս հավելյալ մասնակցության վճարը, ապա շահում է, եթե 2 բոքսերի վրա կա միևնույն արժեքի 2 խաղաքարտ: 

Օրինակ՝ 9      J           9     K 

Երկու զույգ

Եթե խաղացողը կատարել է այս հավելյալ մասնակցության վճարը, ապա շահում է, եթե երկու բոքսերի վրա էլ կա միևնույն արժեքի 2 խաղաքարտ: 

Օրինակ՝ 10   10                     A         A

Երեք միատեսակ

Եթե խաղացողը կատարել է այս հավելյալ մասնակցության վճարը, ապա շահում է, եթե երկու բոքսերի 4 սկզբնական խաղաքարտերից ցանկացած 3-ը նույն արժեքի են:

Օրինակ՝  K       Q                  K     K

Չորս միատեսակ

Եթե խաղացողը կատարել է այս հավելյալ մասնակցության վճարը, ապա շահում է, եթե երկու բոքսերի 4 սկզբնական խաղաքարտերը նույն արժեքի են:

Օրինակ՝ Q     Q                     Q         Q

Ֆլեշ

Եթե խաղացողը կատարել է այս հավելյալ մասնակցության վճարը, ապա շահում է, եթե երկու բոքսերի 4 սկզբնական խաղաքարտերը նույն երանգի են:

Օրինակ՝ ♥Q        ♥A               ♥ 2     ♥ 9

Սթրեյթ

Եթե խաղացողը կատարել է այս հավելյալ մասնակցության վճարը, ապա շահում է, եթե երկու բոքսերի 4 սկզբնական խաղաքարտերը հաջորդական են: 

Օրինակ՝ ♣8   ♥9                ♠10   ♥J

Սթրեյթ ֆլեշ

Եթե խաղացողը կատարել է այս հավելյալ մասնակցության վճարը, ապա շահում է, եթե երկու բոքսերի 4 սկզբնական խաղաքարտերը նույն երանգի են և հաջորդական: 

Օրինակ՝ ♠ 5    ♠6              ♠ 7  ♠8

Շահումներ

Հիմնական մասնակցության վճարներՀավելյալ մասնակցության վճարներ
«Չորս միատեսակ» (1 բոքսի վրա)- 20:1Մեկ զույգ – Փուշ
Երեք միևնույն արժեքի խաղաքարտեր են (1 բոքսի վրա)- 11:1Երկու զույգ- 7:1
խաղաքարտով միջակայք – 5:1Երեք միատեսակ – 10:1
2 խաղաքարտով միջակայք – 4:1Չորս միատեսակ– 500:1
3 խաղաքարտով միջակայք – 2:1Ֆլեշ– 23:1
4-11 խաղաքարտով  միջակայք – 1:1Սթրեյթ– 12:1
Երկու բոքսերն ունեն միևնույն արժեքով խաղաքարտեր –  20:1Սթրեյթ ֆլեշ 250:1
Նույն բոքսում խաղաքարտերը հաջորդական են – Փուշ 

31143. «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» Լայվ Ռուլետկա

«Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» Լայվ Ռուլետկա» խաղին մասնակցելու համար խաղացողները պետք է կատարեն մասնակցության վճար: Մասնակցության վճար կատարելու համար խաղացողը ընտրում է խաղաքար և տեղադրում այն մասնակցության վճարի դիրքի վրա: Խաղատախտակի թվերից պատահականության սկզբունքով մինչև 10 թիվ բացահայտվում և էկրանի վրա ցուցադրվում են որպես Միլիոնատեր թվեր։ Յուրաքանչյուր թիվ ցույց է տալիս մեկ պատկեր, ըստ որի պարզ է դառնում, թե տարբերակներից որն է գործարկվելու:

Տարբերակները հետևյալն են․

-Միլիոնատեր լոգոյով պատերը գործարկում է Միլիոնատեր խաղափուլը։

-x100 պատկերը ցույց է տալիս, որը խաղացողի հասանելի մասնակցության վճարին ավելանալու է x100 բազմապատկիչ։

-Հարցական նշանով «?» պատկերի դեպքում գործարկում է հետևյալ երկու տարբերակներից մեկը․

 1. Խաղացողին հնարավորություն է տրվում ընտրել Միլիոնատեր խաղափուլը x150 առավելագույն հնարավոր շահումով, կամ ստանալ x50 բազմապատկիչ։

 2. Խաղացողին հնարավորություն է տրվում ընտրել Միլիոնատեր խաղափուլը՝ x300 առավելագույն հնարավոր շահումով կամ ստանալ x100 բազմապատկիչ:

Յուրաքանչյուր խաղափուլում անիվը պտտվում է, իսկ գնդակն ընկնում է անիվի վրա։ Երբ գնդակը կանգ է առնում, խաղափուլի արդյունքները հայտարարվում են։ Եթե արդյունքը լինում է Միլիոնատեր թվերից մեկը, խաղը շարունակվում է Միլիոնատեր խաղափուլի ելքը պարզելու համար։ Շահող մասնակցության վճարների համար շահումները տրվում են յուրաքանչյուր խաղափուլի ավարտից հետո։

Բոլոր մասնակցության վճարները, որոնք կատարվել են Ուղիղ, Սպլիտ, Սթրիթ, Անկյուն/Զամբյուղ կամ Գիծ մասնակցության վճար Միլիոնատեր թվերի վրա, կմասնակցեն Միլիոնատեր խաղափուլին, եթե այդ թվերը ցույց են տալիս Միլիոնատեր լոգոյով կամ Հարցական նշանով /եթե խաղացողը չի ընտրում բազմապատկիչները/ պատկեր։

Երբ դուրս է գալիս Միլիոնատեր թիվը, խաղացողը տեսնում է վահանակ, որը հաշվարկում է նրա հասանելի շահումը։ Այնտեղ նշվում է  ընդհանուր մասնակցության վճարը, որը  ներառում է բոլոր մասնակցության վճարները՝ այսինքն Ուղիղ, Սպլիտ, Սթրիթ, Անկյուն/Զամբյուղ կամ Գիծ մասնակցության վճարները, որոնք խաղացողը կատարել է շահող Միլիոնատեր թվի վրա։ Յուրաքանչյուր մասնակցության վճարի գումարը բաժանվում է Սպլիտ, Սթրիթ, Անկյուն/ Զամբյուղ կամ Գիծ մասնակցության վճարների մեջ ներառված Ուղիղ դիրքերի քանակի վրա։

Սա նշանակում է․ որ

Ուղիղ = մասնակցության վճար

Սպլիտ= 1/2 մասնակցության վճար

Սթրիթ = 1/3 մասնակցության վճար

Անկյուն/Զամբյուղ = 1/4 մասնակցության վճար

Գիծ = 1/6 մասնակցության վճար

Օրինակ՝ խաղացողը 2 դրամ արժեքով խաղաքար է տեղադրել 34 թվի վրա և կատարել Ուղիղ, Սպլիտ և Անկյուն/ Զամբյուղ մասնակցության վճար այդ թվի վրա։ Եթե 34 թիվը բացվում է որպես Միլիոնատեր թիվ, ապա խաղի էկրանին խաղացողը տեսնում է վահանակ, որտեղ իր ընդհանուր մասնակցության վճարի շահումը կազմում է 3.5:

2 Ուղիղ մասնակցության վճար

1 Սպլիտ մասնակցության վճար

և 0.5 Անկյուն/ Զամբյուղ մասնակցության վճար

Ինչ վերաբերում է Միլիոնատեր խաղափուլի շահումներին՝ համապատասխան մասնակցության վճարին պատկանող Ուղիղ մասնակցության վճարի թիվը նույնպես հաշվի է առնվում․

-Ուղիղ մասնակցության վճար՝ (մասնակցության վճար) x բազմապատկիչ= Ուղիղ մասնակցության վճարի շահում

– Սպլիտ մասնակցության վճար՝ (մասնակցության վճար x բազմապատկիչ) x ½ = Սպլիտ մասնակցության վճարի շահում

-Սթրիթ մասնակցության վճար՝ (մասնակցության վճար x բազմապատկիչ ) x 1/3 = Սթրիթ մասնակցության վճարի շահում

-Անկյուն/ Զամբյուղ մասնակցության վճար՝ (մասնակցության վճար x բազմապատկիչ) x ¼ = Անկյուն/ Զամբյուղ մասնակցության վճարի շահում

-Գիծ մասնակցության վճար՝ (մասնակցության վճար x բազմապատկիչ) x 1/6 = Գիծ մասնակցության վճարի շահում

Եթե խաղացողը կատարել է մի քանի մասնակցության վճար, որոնք ծածկում են Միլիոնատեր թիվը, դրանք բոլորն իրար են գումարվում, որպեսզի հաշվարկվի Միլիոնատեր խաղափուլի ընդհանուր շահումը։

Միլիոնատեր խաղափուլ

Երբ Ռուլետկայի գնդակը կանգնում է Միլիոնատեր թվերից մեկի վրա, ցույց տալով կամ Միլիոնատեր լոգոն, կամ «?» հարցական նշանը՝ այդ դեպքում գործարկվում է Միլիոնատեր խաղափուլը։ Եթե Միլիոնատեր թվի վրա եղել է «?» պատկերակը՝ խաղացողները, որոնք որոշում են վերցնել առաջարկված բազմապատկիչը, Միլիոնատեր խաղափուլին չեն մասնակցում, միանում են որպես դիտորդ։

Այս խաղափուլը բաղկացած է մի քանի մակարդակներից, որոնք աստիճանի տեսքով են ներկայացված խաղի էկրանին։ Խաղի ընթացիկ փուլը միշտ նշված է լինում աստիճանի վրա։

Յուրաքանչյուր մակարդակի վրա խաղացողի նպատակն է կռահել, թե   A, B, C կամ D  տարբերակներից որն է առաջարկում ամենաբարձր բազմապատկիչը։ Եթե նրանք ժամանակին չեն ընտրում որևէ տարբերակ, նրանց համար ավտոմատ ընտրվում է պատահական տարբերակ։

Երբ որոշում կայացնելու ժամանակն ավարտվում է, արդյունքները հրապարակվում են, և խաղացողին տրվում է այն բազմապատկիչը, որը նշված էր նրա ընտրած տարբերակում։ Երբ խաղացողը շարունակում է խաղը, տարբեր մակարդակների բազմապատկիչները կուտակվում են։ Այս տեղեկությունը միշտ ցուցադրվում է խաղի էկրանին։

Եթե խաղացողն ընտրել է տարբերակ, որտեղ նշված է «X» սիմվոլը, նա չի ստանա որևէ բազմապատկիչ այս մակարդակում և խաղը նրա համար կավարտվի։ Խաղացողին կտրվեն բոլոր այն բազմապատկիչները, որոնք նա կուտակել էր մինչև այդ պահը։ 

Խաղն ավարտվում է, երբ բոլոր մակարդակներն ավարտվում են կամ երբ վերջին խաղացողը դուրս է մնում։

Խաղացողի շահումները տրվում են, հաշվի առած խաղափուլի ընթացքում կուտակած բոլոր բազմապատկիչները, համաձայն ներկայացված աղյուսակի:

Հուշումներ (lifelines)

Միլիոնատեր Խաղափուլի ընթացքում կարող են ավտոմատ կերպով գործարկվել Հուշումներ։ Դրանք են․

-50:50 – ավտոմատ կերպով հեռացնում է 2 ամենափոքր բազմապատկիչները

-Հարցնել լսարանին՝ պատասխանները ցույց է տալիս գծապատկերների տեսքով, ասես լսարանը քվեարկել է դրանց համար և ավտոմատ կերպով ընտրում է ամենաբարձր բազմապատկիչով պատասխանը։ Ընդ, որում լսարան չկա, տեղեկությունը ստացվում է խաղի ծրագրից։

-Հարցնել խաղավարին․ խաղավարը կարող է հեռացնել ամենացածր բազմապատկիչներով պատասխանները։ Որքան բարձր է մակարդակը՝ այդքան քիչ պատասխաններ խաղավարը կարող է հեռացնել։ Չնայած խաղավարն է  ակտիվացնում Հուշումը Խաղավարի հավելվածում, փաստացի տեղեկություններն այն մասին, թե քանի և հատկապես որ Բազմապատկիչներն են հեռացվել, տրամադրվում են խաղի ծրագրից։

Ընդ որում յուրաքանչյուր Հուշում կարող է միայն մեկ անգամ պատահականության սկզբունքով հայտնվել յուրաքանչյուր մակարդակում կամ միայն մեկ անգամ՝ ամբողջ Միլիոնատեր խաղափուլում։

Եթե գնդակը կանգ է առնում այնպիսի թվի վրա, որը Միլիոնատեր թիվ չէ, խաղափուլի արդյունքը հայտարարվում է, և խաղացողի շահումները տրվում են իրենց կատարած մասնակցության վճարների նկատմամբ Շահումների աղյուսակի համաձայն։

Խաղացողները կարող են կատարել հետևյալ մասնակցության վճարները.

Ներքին մասնակցության վճարներ

Սրանք Ռուլետկայի խաղասեղանի ներքին դաշտում տեղակայված թվերն են, որտեղ խաղացողը մասնակցության վճար է կատարում յուրաքանչյուր կոնկրետ  թվի վրա։

Արտաքին մասնակցության վճարներ

Սրանք խաղասեղանի արտաքին եզրին գտնվող դիրքերն են՝ Կարմիր/Սև , Զույգ/Կենտ, Ցածր (1-18)/Բարձր (19-36)

Ուղիղ մասնակցության վճարներ (մեկ թվի վրա)

Խաղացողը կարող է մասնակցության վճար կատարել ցանկացած թվի, այդ թվում զրոյի (0) վրա, տեղադրելով մեկ խաղաքար թվի կենտրոնում։

Սպլիտ մասնակցության վճարներ

Խաղացողը կարող է մասնակցության վճար կատարել երկու թվերի վրա՝ տեղադրելով խաղաքարը այն գծի վրա, որը բաժանում է երկու թվերը։

Սթրիթ մասնակցության վճարներ

Երեք թվերի շարքի վրա մասնակցության վճար (սթրիթ) կատարելու համար խաղացողը պետք է խաղաքարը տեղադրի Ռուլետկայի խաղասեղանի սահմանագծին, համապատասխան շարքի վերջում։ 0/1/2 կամ 0/2/3 երեք թվերի վրա մասնակցության վճարը համարվում է հատուկ Սթրիթ մասնակցության վճար։ 

Անկյուն մասնակցության վճարներ

Խաղացողը կարող է մասնակցության վճար կատարել չորս թվի վրա՝ տեղադրելով մեկ խաղաքար այն հատվածում, որտեղ հատվում են չորս թվերը։

Զամբյուղ մասնակցության վճարներ

Խաղացողը կարող է մասնակցության վճար կատարել 0/1/2/3 թվերի վրա՝ տեղադրելով խաղաքար սահմանագծի վրա, որտեղ զրոյի (0)-ի և առաջին շարքի միջև գտնվող գիծը հատում է դրանք։

Գիծ մասնակցության վճարներ

Խաղացողը կարող է մասնակցության վճար կատարել երկու սթրիթների վրա (օրինակ՝ երկու շարքի վեց տարբեր թվերի վրա, յուրաքանչյուրում՝ երեքական թիվ), տեղադրելով մեկ խաղաքար Ռուլետկայի խաղասեղանի այն սահմանագծի վրա, որը հատում է երկու շարքերը բաժանող գիծը։

Սյունակ մասնակցության վճարներ

Խաղացողը կարող է մասնակցության վճար կատարել սյունակի բոլոր տասներկու թվերի վրա՝ կատարելով մասնակցության վճար «2-ից 1» նշումով երեք դաշտերից մեկի վրա։ Եթե ընտրված սյունակի թվերից մեկը դուրս է գալիս, խաղացողը ստանում է շահում՝ 2։1-ի։ Ընդ որում,  զրոն (0) պարտվող թիվ է։

Տասներկու մասնակցության վճարներ

Խաղացողը կարող է մասնակցության վճար կատարել տասներկու թվերի խմբի վրա ՝ տեղադրելով մեկ խաղաքար այն դաշտի վրա, որտեղ նշված է «1-ին 12», «2-րդ 12» և «3-րդ 12»։ Եթե 12 թվերից մեկը դուրս է գալիս, խաղացողը ստանում է շահում՝ 2։1-ը։ Ընդ որում, զրոն (0) պարտվող թիվ է։

Կարմիր/Սև , Զույգ/Կենտ, Ցածր (1-18)/Բարձր (19-36) մասնակցության վճարներ

Խաղացողը կարող է մասնակցության վճար կատարել խաղասեղանի երկար կողմի երկայնքով դասավորված այս դաշտերից մեկի վրա՝ ծածկելով Ռուլետկայի խաղասեղանի թվերից կեսը (բացառությամբ զրոյի)։ Յուրաքանչյուր դաշտ ծածկում է 18 թիվ։ Խաղացողն այս բոլոր մասնակցության վճարներով շահում է հավասար գումար (1 -ը 1-ի) ։ Եթե ելքը զրո է (0) , խաղացողը պարտվում է իր մասնակցության վճարը։

Վոիսինս դու զերո (Voisins du Zéro) մասնակցության վճարներ

Ռուլետկայի անիվի վրա զրոյի (0) հարևանների վրա կատարված մասնակցության վճար, որը ներառում է անիվի բոլոր թվերը 22-25 միջակայքում, ծածկելով անիվի գրեթե կեսը զրոյի հետ միասին։

Վոիսինս դու զերո (Voisins du Zéro) մասնակցության վճարի դեպքում ինը խաղաքարեր է տեղադրում՝ երկու խաղաքար 0/2/3 թրիպլետի (երեք թվի) վրա, երկու խաղաքար որպես Անկյուն մասնակցության վճար 25/26/28/29-ի վրա և մեկ խաղաքար որպես Սպլիտ մասնակցության վճար 4/7, 12/15, 18/21, 19/22 և 32/35 դիրքերի վրա։ Վոիսինս դու զերո (Voisins du Zéro) մասնակցության վճարի ընդհանուր չափը հավասար է 9 x ընտրված խաղաքարի արժեքին։

Տիերս դու (Tiers du Cylindre) մասնակցության վճարներ

Տիերս դու (Tiers du Cylindre) կամ Տիերս (Tiers) նշանակում է «անիվի մեկ երրորդը», քանի որ այն հնարավորինս մոտ է անիվի 1/3 -ին։ Այս մասնակցության վճարը ներառում է 27-ից 33-ի միջև անիվի հակադիր կողմերում գտնվող տասներկու թվեր՝ ներառյալ 27 և 33 թվերը։ Թվերի շարքն է 27/13/36/11/30/8/23/10/5/24/16/33:

Մասնակցության վճարը ներառում է վեց խաղաքար, որտեղ մեկական խաղաքար է տեղադրվում հետևյալ սպլիտներից յուրաքանչյուրի վրա՝ 5/8; 10/11; 13/16; 23/24; 27/30; 33/36:

Օրֆելիններ (Օրֆաններ)